Takaisin

Lieriöepiteelimuutosten hoito

Näytönastekatsaukset
Marjut Rintala
12.5.2016

Näytön aste: C

Jos kohdunsuun irtosolunäytteessä todetaan endoserviksin lieriöepiteelimuutokset ja epäily neoplasiasta, suositellaan diagnostisena toimenpiteenä sähkösilmukkahoitoa, vaikkei kolposkopiassa todetakaan diagnostisia muutoksia.

American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) on uudistanut "consensus guidelinet" kohdunkaulansyövän esiasteiden diagnostiikasta ja hoidosta vuonna 2012 «Massad LS, Einstein MH, Huh WK ym. 2012 updated co...»1. He edelleen korostavat lieriöepiteelimuutosten diagnostiikassa eksisionaalisia toimenpiteitä, mikä tarkoittaa konisaatiota (AII). Samassa yhteydessä on otettava endoservikaalinen näyte (BII). On tärkeää, että konisaatin patologin lausunnossa mainitaan marginaaleista.

Konsensus ohjeiden laatimisessa oli mukana 47 eksperttiä 23 eri yhdistyksistä ja terveysorganisaatioista. Ohjeistus koostuu näyttöön perustuvasta datasta kohdentaen naisiin, joilla on poikkeava seulontanäyte, CIN-muutos tai adenokarsinooma in situ. Data sisälsi 1,4 miljoonan naisen datan. He asettivat eri kysymyksille työryhmät, jotka tekivät konsensusehdotuksen, ja tästä äänestettiin yhteisessä konsensuskonferenssissa. Ohjeistus jaettiin suosituksen voimaan (A–E), näytön laatuun (I–III) ja ohjeistuksen terminologiaan: suositeltu, ensisijainen vaihtoehto, hyväksyttävä tai ei-hyväksyttävä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Hoitosuosituksessa diagnostiseksi toimenpiteeksi suositellaan ensisijaisesti veitsikonisaatiota. Toimenpidevalinnasta on keskusteltu Käypä hoito -työryhmässä: teknisesti oikein tehty sähkösilmukkahoito takaa hyvän histologisen näytteen.

Kirjallisuutta

  1. Massad LS, Einstein MH, Huh WK ym. 2012 updated consensus guidelines for the management of abnormal cervical cancer screening tests and cancer precursors. J Low Genit Tract Dis 2013;17:S1-S27 «PMID: 23519301»PubMed