Takaisin

Irtosolunäytteessä todettujen HPV-infektioiden spontaani paraneminen

Näytönastekatsaukset
Maija Jakobsson
13.5.2016

Näytön aste: A

Irtosolunäytteessä todetuista HPV:een viittaavista muutoksista (ASC-US – LSIL) paranee keskimäärin 85-91 % keskimäärin 36-54 kuukauden seurannassa.

Seurantapotilaat tässä kalifornialaisessa tutkimuksessa olivat osa vuonna 1990 aloitettua laajempaa tutkimusta «Moscicki AB, Hills N, Shiboski S ym. Risks for inc...»1, jossa pyrittiin selvittämään HPV-tulehduksen luonnollista kulkua. Potilaat (yhteensä 899, ikäjakauma 13–22 vuotta) rekrytoitiin 2 perhesuunnitteluklinikalta vuosina 1990–94. Mukaan otettiin HPV-positiiviset edellyttäen, että heillä ei ollut aikaisemmin todettu kohdunsuun syövän esiastetta. HPV-negatiivisia pyydettiin kontrolleiksi.

Myöhemmässä julkaisussa «Moscicki AB, Shiboski S, Hills NK ym. Regression o...»2 ovat mukana ne potilaat, joiden papakokeessa oli tutkimuksen alussa LSIL (n = 260). Seurantatutkimukset (papakoe, HPV-näyte ja haastattelu) tehtiin 4–5 kuukauden välein. Jos papakokeessa todettiin CIN 1–3:een viittaavia muutoksia, otettiin koepalat. Jos koepaloissa todettiin lähtövaiheessa HSIL, potilaat (n = 17) suljettiin pois tästä tutkimuksesta. Lisäksi 24 jäi pois tutkimuksesta heti todetun LSIL:n jälkeen ja 24:llä ei ollut riittäviä seurantatietoja. Tutkimukseen jäi 187/260 (71,9 %) potilasta. Regressioksi tulkittiin tilanne, jossa potilaalla oli 3 peräkkäistä normaalia papanäytettä.

Keskiseuranta-aika todetun LSIL:n jälkeen oli 61 kuukautta (vaihtelu 34–80 kuukautta). Potilaat olivat olleet seksuaalisesti aktiivisia keskimäärin 3,2 vuotta (2,6–6,5 vuotta) LSIL:n diagnoosihetkellä. Regression todennäköisyys oli 81 % (95 % luottamusväli 53–70 %) 12 kuukaudessa ja 91 % (95 % luottamusväli 84–99 %) 36 kuukaudessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brasilialaisessa prospektiivisessa seurantatutkimuksessa «Schlecht NF, Kulaga S, Robitaille J ym. Persistent...»3, «Schlecht NF, Platt RW, Duarte-Franco E ym. Human p...»4 tutkimuspotilaat (4 990 potilasta) valittiin Sao Paolon köyhälistöalueelta perhelääkäreiden, gynekologien ja perhesuunnitteluklinikoiden vastaanotolta. Yhteensä 3 589 naista täytti sisäänottokriteerit: ikä 18–60 vuotta, asuivat pysyvästi Sao Paolossa, eivät olleet raskaana eikä ollut raskaussuunnitelmia seuraavan vuoden aikana, kohtua ei ollut poistettu eikä kyseinen leikkaus ollut suunnitteilla, ei paikallishoitoja näytteenottoa edeltävänä kahtena päivänä eikä hoidettua kohdunsuun muutosta edeltävän puolen vuoden aikana. Yhteensä 2 528/3 589 (70,4 %) lähti mukaan tutkimukseen, mutta 51 potilasta suljettiin pois ensikäynnillä todetun LSIL/HSIL:n vuoksi ja 7 muuten epäonnistuneen papakokeen perusteella. Tutkimukseen kuuluivat papakoe, HPV-näyte (PCR: 13 korkean riskin ja 24 matalan riskin HPV-tyyppiä) ja kyselylomake. Tutkimusten tulkinta oli yhtenäistetty laadun varmistamiseksi.

Keskiseuranta-aika oli 54,3 kuukautta. Potilaat kävivät kontrolleissa seuraavasti: 89 % 12 kk, 84 % 24 kk, 79 % 36 kk, 74 % 48 kk ja 69 % 60 kk. Yhteensä 142:lla (5,6 %) todettiin SIL-muutoksia (118 LSIL ja 24 HSIL). ASC-US-muutoksista suurin osa (147/173; 84,9 %) parani, sama koski myös LSIL:a, joista 104/118 (88,1 %) parani. Paraneminen tapahtui yli puolessa tapauksista jo 6 kuukaudessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Tutkimus oli tehty kehitysmaassa köyhän väestön keskuudessa. Julkaisut oli erittäin huolellisesti laadittuja ja saadut tulokset samansuuntaiset kuin muissakin tutkimuksissa. Hyvä tutkimus, mutta tutkimusväestö huomioiden ei suoraan sovellettavissa Suomeen.

Kirjallisuutta

  1. Moscicki AB, Hills N, Shiboski S ym. Risks for incident human papillomavirus infection and low-grade squamous intraepithelial lesion development in young females. JAMA 2001;285:2995-3002 «PMID: 11410098»PubMed
  2. Moscicki AB, Shiboski S, Hills NK ym. Regression of low-grade squamous intra-epithelial lesions in young women. Lancet 2004;364:1678-83 «PMID: 15530628»PubMed
  3. Schlecht NF, Kulaga S, Robitaille J ym. Persistent human papillomavirus infection as a predictor of cervical intraepithelial neoplasia. JAMA 2001;286:3106-14 «PMID: 11754676»PubMed
  4. Schlecht NF, Platt RW, Duarte-Franco E ym. Human papillomavirus infection and time to progression and regression of cervical intraepithelial neoplasia. J Natl Cancer Inst 2003;95:1336-43 «PMID: 12953088»PubMed