Takaisin

Mitoksantronin teho aaltomaisessa ja etenevässä MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Sari Atula
5.2.2019

Näytön aste: C

Mitoksantroni saattaa hidastaa taudin etenemistä, vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja vähentää aktiivisten magneettikuvausmuutosten määrää aaltomaisessa ja etenevässä MS-taudissa 2 vuoden seurannassa.

Cochrane-katsaukseen «Martinelli Boneschi F, Vacchi L, Rovaris M ym. Mit...»1 oli kerätty kaikki satunnaistetut tutkimukset, joissa oli verrattu mitoksantronin tehoa lumehoitoon aaltomaisessa tai etenevässä (primaaristi tai sekundaarisesti) MS-taudissa. Katsaukseen otettiin 3 tutkimusta ja 221 potilasta. 1. tutkimukseen (n = 42) «Edan G, Miller D, Clanet M ym. Therapeutic effect ...»2 otettiin mukaan sekä aaltomaista että sekundaarisesti etenevää MS-tautia sairastavia, 2. aaltomaista MS-tautia sairastavia (n = 25) «Millefiorini E, Gasperini C, Pozzilli C ym. Random...»3 ja 3. sekundaarisesti etenevää MS-tautia sairastavia, joilla joko oli tai ei ollut enää pahenemisvaiheita (n = 194) «Hartung HP, Gonsette R, König N ym. Mitoxantrone i...»4. 2 tutkimuksessa taudin kesto oli alle 10 vuotta, 1:ssä «Hartung HP, Gonsette R, König N ym. Mitoxantrone i...»4 kestoa ei määritelty. Hoitoajat olivat 6 kuukautta «Edan G, Miller D, Clanet M ym. Therapeutic effect ...»2, 1 vuosi «Millefiorini E, Gasperini C, Pozzilli C ym. Random...»3 ja 2 vuotta «Hartung HP, Gonsette R, König N ym. Mitoxantrone i...»4. Annokset vaihtelivat välillä 72 mg/m2 6 kuukauden aikana – 96 mg/m2 2 vuoden aikana.

Mitoksantroni vähensi taudin etenemistä 2 vuoden seuranta-aikana lumeeseen verrattuna (niiden potilaiden osuus, joilla oli 6 kuukautta kestänyt vahvistettu liikunta- ja toimintakyvyn eteneminen) (OR 0,30, 95 % luottamusväli 0,09–0,99, P = 0,04; n = 128). Mitoksantroni myös vähensi vuosittaisten pahenemisvaiheiden määrää (MD -0,85, 95 % luottamusväli 1,47 – -0,23; P = 0,007; n = 25) ja relapsivapaiden potilaiden määrää 1 vuoden (OR 7,13, 95 % luottamusväli 2,06–24,61; P = 0,002; n = 41) ja 2 vuoden kohdalla (OR 2,82, 95 % luottamusväli 1,54–5,19; P = 0,0008; n = 179). Lisäksi niiden potilaiden määrä, joilla oli aktiiveja magneettikuvausmuutoksia (MK), väheni mitoksantroniryhmässä 6 kuukauden tai 1 vuoden kohdalla (OR 0,24, 95 % luottamusväli 0,10–0,57; P = 0,001; n = 132).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Mukana oli sekä primaaristi että sekundaaristi etenevää MS-tautia sairastavia, joten tuloksista ei voida tehdä selviä johtopäätöksiä potilaiden heterogeenisuuden vuoksi. Lisäksi otoskoko on pieni.

Kirjallisuutta

  1. Martinelli Boneschi F, Vacchi L, Rovaris M ym. Mitoxantrone for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2013;5:CD002127 «PMID: 23728638»PubMed
  2. Edan G, Miller D, Clanet M ym. Therapeutic effect of mitoxantrone combined with methylprednisolone in multiple sclerosis: a randomised multicentre study of active disease using MRI and clinical criteria. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:112-8 «PMID: 9048709»PubMed
  3. Millefiorini E, Gasperini C, Pozzilli C ym. Randomized placebo-controlled trial of mitoxantrone in relapsing-remitting multiple sclerosis: 24-month clinical and MRI outcome. J Neurol 1997;244:153-9 «PMID: 9050955»PubMed
  4. Hartung HP, Gonsette R, König N ym. Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: a placebo-controlled, double-blind, randomised, multicentre trial. Lancet 2002;360:2018-25 «PMID: 12504397»PubMed