Takaisin

Sähköstimulaatiohoito pakkovirtsankarkailun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Airaksinen
30.8.2016

Näytön aste: B

Emättimen kautta annetusta häpyhermon sähköstimulaatiohoidosta on ilmeisesti hyötyä pakkovirtsankarkailun hoidossa, mutta se ei liene vaikuttavaa hoitoa ponnistusvirtsankarkailun hoidossa.

Laajan kirjallisuuskatsauksen «Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary...»1 mukaan pienehköillä aineistoilla toteutettujen tutkimusten perusteella on näyttöä siitä, että emättimen kautta toteutetusta sähköstimulaatiosta on hyötyä pakkovirtsankarkailun hoidossa, mutta se ei liene vaikuttavaa hoitoa ponnistusvirtsankarkailussa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: Hyvä. Tutkimusten tuloksia voidaan hyvin soveltaa suomalaiseen potilaspopulaatioon ja hoitojärjestelmään.

Sähköstimulaatiohoidossa yleensä käytettävä alle 12 Hz:n taajuus stimuloi häpyhermoa, mikä puolestaan saattaa estää rakkolihaksen supistelua «Fall M, Lindstrom S. Functional electrical stimula...»2, «Messelink EJ. The overactive bladder and the role ...»3. Sähköstimulaatiota käytetään myös apuna opeteltaessa tunnistamaan lantionpohjan lihasten toimintaa «Amaro JL, Gameiro MO, Padovani CR. Effect of intra...»4. Iäkkäillä naisilla hoidosta ei ole ollut selkeää hyötyä «Spruijt J, Vierhout M, Verstraeten R ym. Vaginal e...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: Hyvä. Tutkimusten tuloksia voidaan hyvin soveltaa suomalaiseen potilaspopulaatioon ja hoitojärjestelmään.

Verrattaessa yliaktiivisesta rakosta kärsivillä potilailla lantionpohjan lihasharjoitusta (n = 34), biofeedback-hoitoa (n = 34) ja transvaginaalista sähköstimulaatiota (n = 35) todettiin paranemistuloksissa merkittävä ero sähköstimulaatiolla verrattuna 2 muuhun hoitoon «Wang AC, Wang YY, Chen MC. Single-blind, randomize...»6. Tutkimuksessa «Barroso JC, Ramos JG, Martins-Costa S ym. Transvag...»7, jossa oli sekä ponnistus- että pakkokarkailupotilaita, todettiin transvaginaalisen sähköstimulaatiohoidon (n = 24) olevan merkittävästi parempi kuin lumesähköhoidon (n = 12), mutta hoitotuloksen ylläpitämiseksi kolmasosa potilaista tarvitsi uuden hoitosarjan 6 kuukauden kuluttua.

Vertailevassa tutkimuksessa «Goode PS, Burgio KL, Locher JL ym. Effect of behav...»8 (n = 200) lantionpohjan lihasharjoittelu yhdistettynä sähköstimulaation vähensi virtsankarkailua 72 %, mutta ei ollut merkittävästi parempi hoito kuin lantionpohjan lihasharjoittelu yhdistettynä biopalautehoitoon. Sähköstimulaatiohoidon yleisimmät haittavaikutukset olivat limakalvojen ärtyminen ja epämiellyttävät kiputuntemukset. Hankalien haittavaikutusten esiintyvyys oli 9 %, ja lieviä tuntemuksia esiintyi joka toisella «Indrekvam S, Hunskaar S. Side effects, feasibility...»9.

2013 julkaistussa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Biemans JM, van Balken MR. Efficacy and effectiven...»10 havaittiin nuo yllä esitetyt 7 tutkimusta kelvollisiksi. Ne olivat kooltaan pieniä. 5 tutkimuksessa todettiin tibiahermon stimulaatiolla hyödyllisiä vaikutuksia erityisesti yliaktiivisen rakon hoidossa (karkailukerrat ja määrä alenivat 37–80 %). Tutkimukset olivat kuitenkin pieniä, ja vaikka ne olivat samansuuntaisia, ei vielä voida tehdä varmaa johtopäätöstä tibiahermon stimulaatiohoidon hyödystä.

Kommentti: Referoiduissa tutkimuksissa oli laadullisia, määrällisiä ja seuranta-aikoihin liittyviä puutteita. Tutkittavien määrä oli pieni, ja harvoissa tutkimuksissa oli kontrolliryhmä. Hoitolaitteet ja käytetyt sähkötaajuudet olivat vaihtelevia. Laitteista, joilla potilas voi myös itse antaa hoitoja kotona, on jonkin verran tutkimusnäyttöä (ks. sähköinen tausta-aineisto «Kotona toteutettava sähköhoito virtsankarkailun hoidossa»1).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004;291:986-95 «PMID: 14982915»PubMed
 2. Fall M, Lindstrom S. Functional electrical stimulation: physiological basis and clinical principles. Int Urogynecol J 1994;5:296-304
 3. Messelink EJ. The overactive bladder and the role of the pelvic floor muscles. BJU Int 1999;83 Suppl 2:31-5 «PMID: 10210602»PubMed
 4. Amaro JL, Gameiro MO, Padovani CR. Effect of intravaginal electrical stimulation on pelvic floor muscle strength. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005;16:355-8 «PMID: 15647885»PubMed
 5. Spruijt J, Vierhout M, Verstraeten R ym. Vaginal electrical stimulation of the pelvic floor: a randomized feasibility study in urinary incontinent elderly women. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:1043-8 «PMID: 14616279»PubMed
 6. Wang AC, Wang YY, Chen MC. Single-blind, randomized trial of pelvic floor muscle training, biofeedback-assisted pelvic floor muscle training, and electrical stimulation in the management of overactive bladder. Urology 2004;63:61-6 «PMID: 14751349»PubMed
 7. Barroso JC, Ramos JG, Martins-Costa S ym. Transvaginal electrical stimulation in the treatment of urinary incontinence. BJU Int 2004;93:319-23 «PMID: 14764129»PubMed
 8. Goode PS, Burgio KL, Locher JL ym. Effect of behavioral training with or without pelvic floor electrical stimulation on stress incontinence in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:345-52 «PMID: 12865375»PubMed
 9. Indrekvam S, Hunskaar S. Side effects, feasibility, and adherence to treatment during home-managed electrical stimulation for urinary incontinence: a Norwegian national cohort of 3,198 women. Neurourol Urodyn 2002;21:546-52 «PMID: 12382245»PubMed
 10. Biemans JM, van Balken MR. Efficacy and effectiveness of percutaneous tibial nerve stimulation in the treatment of pelvic organ disorders: a systematic review. Neuromodulation 2013;16:25-33; discussion 33 «PMID: 22985128»PubMed