Takaisin

Polvinivelrikon ilmaantuvuus

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski
5.9.2012

Näytön aste: A

Radiologisen polvinivelrikon vuotuinen ilmaantuvuus on yli 55-vuotiailla noin 1 – 3 %.

Radiologisen polvinivelrikon ilmaantuvuutta naisilla selvitettiin Yhdysvalloissa vuodet 1989–93 kattavassa väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa «Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk ...»1. Tutkittavia oli alussa 1 003 (ikä 54.1 ± 5.9 vuotta), lopussa 715. Tutkittavilta otettiin polven röntgenetukuva seisten, ja kuvat luokiteltiin luokkiin 0–3. Luokka ≥ 1 (varma osteofyytti tai nivelraon kapeneminen) luokiteltiin nivelrikkotapaukseksi.

4 vuoden aikana ilmaantui 95 henkilölle osteofyytti (13.3 %, ilmaantuvuus 3.3 %/vuosi) ja nivelraon kapeneminen 81 henkilölle (12.6 %, ilmaantuvuus 3.1 %/vuosi). Tapaukset oli etsitty kattavasti ja radiologiset diagnostiset kriteerit annettiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Englannissa Bristolissa vuodet 1991–96 kattavassa väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa «Cooper C, Snow S, McAlindon TE ym. Risk factors fo...»2 selvitettiin radiologisen polvinivelrikon ilmaantuvuutta miehillä ja naisilla. Tutkittavia oli alussa 583 (ikä ≥ 55 vuotta), lopussa 354. Keskimääräinen seuranta-aika oli 5.1 vuotta. Tutkittavilta otettiin polven röntgenetukuva seisten, ja kuvat luokiteltiin KL-luokituksen mukaisesti.

Alkuvaiheessa 178 henkilöllä (50 %) oli radiologinen KL-luokka 0. Heistä 45 henkilölle kehittyi radiologinen polvinivelrikko 5 vuoden seurannassa (KL ≥ 2). Vuotuinen radiologisen polvinivelrikon ilmaantuvuus miehillä ja naisilla oli 2.5 %/vuosi. Tapaukset oli etsitty kattavasti, ja radiologiset diagnostiset kriteerit annettiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa ns. Framinghamin tutkimuksessa «Felson DT, Zhang Y, Hannan MT ym. The incidence an...»3 selvitettiin radiologisen ja kliinis-radiologisen polvinivelrikon ilmaantuvuutta vuodet 1983–93 kattavassa väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa. Tutkittavana oli naisia ja miehiä, joiden keski-ikä oli lähtötilanteessa 70.8 ± 5.0 vuotta, vaihteluväli 63–91 vuotta. Keskimääräinen seuranta-aika oli 8.1 vuotta. Lähtötilanteessa oli 1 438 osallistujaa, joista 387 (26.9 %) kuoli seurannassa. Lopuista 1 051 henkilöstä 869 (82.7 %) osallistui tutkimukseen. Tapaukset oli esitetty kattavasti ja radiologiset diagnostiset kriteerit annettiin (KL ≥ 2). Tulokset esiteltiin kumulatiivisena ilmaantuvuutena, josta voitiin laskea keskimääräinen vuotuinen ilmaantuvuus.

Polvinivelrikon ilmaantuvuus ei lisääntynyt iän mukaan. Naisilla niin radiologisen kuin oireisen polvinivelrikon ilmaantuvuus oli miehiä suurempi. Vuotuinen radiologisen polvinivelrikon ilmaantuvuus oli miehillä 1.4 % ja naisilla 2.2 %. Vuotuinen oireisen polvinivelrikon ilmaantuvuus oli miehillä 0.5 % ja naisilla 1.0 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ruotsissa Göteborgissa vuosina 1971–72 ja 1976–77 tehdyissä kahdessa väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa «Bagge E, Bjelle A, Svanborg A. Radiographic osteoa...»4 (kohortti I, 1 148 tutkittavaa, osallistumisprosentti 85 %; kohortti II, 1 281 tutkittavaa, osallistumisprosentti 81 %) tutkittiin 75-vuotiaiden miesten ja naisten radiologisen polvinivelrikon ilmaantuvuutta 4 vuoden seurannassa (ikävuoteen 79 saakka). Tutkittavilta otettiin polviröntgenkuvat, jotka analysoitiin KL-luokituksen mukaisesti.

Neljän vuoden seurannan vuotuinen ilmaantuvuus oli 1.1 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk factors for radiographic knee osteoarthritis in middle-aged women: the Chingford Study. Arthritis Rheum 1999;42:17-24 «PMID: 9920009»PubMed
 2. Cooper C, Snow S, McAlindon TE ym. Risk factors for the incidence and progression of radiographic knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2000;43:995-1000 «PMID: 10817551»PubMed
 3. Felson DT, Zhang Y, Hannan MT ym. The incidence and natural history of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum 1995;38:1500-5 «PMID: 7575700»PubMed
 4. Bagge E, Bjelle A, Svanborg A. Radiographic osteoarthritis in the elderly. A cohort comparison and a longitudinal study of the "70-year old people in Göteborg". Clin Rheumatol 1992;11:486-91 «PMID: 1486737»PubMed