Polvi- ja lonkkanivelrikko

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä
8.5.2018

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Suosituksen tärkeimmät periaatteet

 • Polvi- ja lonkkanivelrikon tärkeimmät vaaratekijät ovat lihavuus, nivelvammat ja raskas fyysinen työ.
 • Nivelrikon diagnoosi perustuu potilaan kuvaamiin oireisiin, kliinisen tutkimuksen nivellöydöksiin ja radiologisiin löydöksiin.
 • Nivelrikon hoidon tavoitteena ovat kivun hallinta ja lieventäminen sekä toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen.
 • Konservatiivisista lääkkeettömistä hoidoista itsehoidon ohjaus, laihduttaminen ylipainoisilla nivelrikkopotilailla ja sopiva terapeuttinen harjoittelu ja liikunta ovat nivelrikon hoidon perusta.
 • Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää. Parantavaa tai taudin etenemistä estävää lääkehoitoa ei ole.
 • Nivelrikon ensisijainen lääke on parasetamoli. Jos sen teho ei riitä, siirrytään tulehduskipulääkkeisiin. Tällöin tulee ottaa huomioon tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset ja arvioida yksilöllisesti niiden riski. Jos tulehduskipulääkkeiden teho ei riitä, voidaan kokeilla opioideja. Nivelrikkoa voidaan hoitaa myös paikallisesti iholle siveltävillä tulehduskipulääkkeillä ja polvinivelrikkoa myös nivelen sisäisillä glukokortikoidi- ja hyaluronaattiruiskeilla.
 • Tekonivelleikkaus tehdään, jos nivelrikkokipu ei ole muutoin hallittavissa tai potilaalla on olennaisesti toimintakykyyn vaikuttava liikevajaus tai virheasento.
 • Päävastuu nivelrikon diagnostiikasta ja hoidosta on perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla.

Suosituksen tavoitteet ja rajaukset

 • Suosituksen tavoitteena on
  • yhdenmukaistaa polvi- ja lonkkanivelrikon diagnostiset radiologiset menetelmät ja diagnostiset kriteerit
  • yhtenäistää polvi- ja lonkkanivelrikon konservatiiviset ja operatiiviset hoitokäytännöt
  • vähentää polvi- ja lonkkanivelrikosta aiheutuvaa kipua ja parantaa potilaiden toimintakykyä.
 • Suosituksessa ei käsitellä patellofemoraalinivelen ja nivelrustovaurioiden hoitoa eikä tekonivelpotilaiden seurannan järjestämistä.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhmänä on polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaita hoitavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijät.

Etiologia ja taudinkuva

Vaaratekijät

Taulukko 1. Lonkkanivelrikon vaaraa lisäävät tekijät.
Vaaratekijä Näytön taso Kirjallisuusviitteet
Ikä «Ikä lisää lonkkanivelrikon vaaraa.»A «Heliövaara M, Mäkelä M, Impivaara O ym. Associatio...»15, «Tepper S, Hochberg MC. Factors associated with hip...»16, «Karlson EW, Mandl LA, Aweh GN ym. Total hip replac...»17
Lihavuus «Lihavuus (BMI > 30.0) lisää ilmeisesti lonkkanivelrikon vaaraa.»B «Heliövaara M, Mäkelä M, Impivaara O ym. Associatio...»15, «Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP ym. I...»18, «Jiang L, Rong J, Wang Y ym. The relationship betwe...»19, «Juhakoski R, Heliövaara M, Impivaara O ym. Risk fa...»20
Lonkkavamma «Lonkkavamma saattaa lisätä lonkkanivelrikon vaaraa.»C «Heliövaara M, Mäkelä M, Impivaara O ym. Associatio...»15, «Tepper S, Hochberg MC. Factors associated with hip...»16, «Juhakoski R, Heliövaara M, Impivaara O ym. Risk fa...»20, «Cooper C, Inskip H, Croft P ym. Individual risk fa...»21, «Lau EC, Cooper C, Lam D ym. Factors associated wit...»22
Raskas liikunta «Raskas liikunta saattaa lisätä lonkkanivelrikon vaaraa.»C «Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP ym. I...»23, «Michaëlsson K, Byberg L, Ahlbom A ym. Risk of seve...»24
Raskas fyysinen työ ja painavien taakkojen nosteleminen «Raskas fyysinen työ ja painavien taakkojen nostaminen lisäävät ilmeisesti lonkkanivelrikon vaaraa.»B «Heliövaara M, Mäkelä M, Impivaara O ym. Associatio...»15, «Juhakoski R, Heliövaara M, Impivaara O ym. Risk fa...»20, «Lievense A, Bierma-Zeinstra S, Verhagen A ym. Infl...»25, «Kaila-Kangas L, Arokoski J, Impivaara O ym. Associ...»26, «Jensen LK. Hip osteoarthritis: influence of work w...»27
Lonkkanivelen epämuodostumat ja kehityshäiriöt «Lonkkanivelen epämuodostumat ja nivelen kehityshäiriöt lisäävät lonkkanivelrikon vaaraa.»A «Lane NE, Lin P, Christiansen L ym. Association of ...»28, «Smith RW, Egger P, Coggon D ym. Osteoarthritis of ...»29, «Yrjönen T. Long-term prognosis of Legg-Calvé-Perth...»30, «Yrjönen T. Prognosis in Perthes' disease after non...»31, «Jacobsen S, Sonne-Holm S. Hip dysplasia: a signifi...»32, «Reijman M, Hazes JM, Pols HA ym. Acetabular dyspla...»33, «McWilliams DF, Doherty SA, Jenkins WD ym. Mild ace...»34
Perimä «Perimä näyttää altistavan lonkkanivelrikolle.»B «Valdes AM, Spector TD. Genetic epidemiology of hip...»14, «Lanyon P, Muir K, Doherty S ym. Assessment of a ge...»35, «Lanyon P, Muir K, Doherty S ym. Influence of radio...»36, «MacGregor AJ, Antoniades L, Matson M ym. The genet...»37, «Chitnavis J, Sinsheimer JS, Clipsham K ym. Genetic...»38
Taulukko 2. Polvinivelrikon vaaraa lisäävät tekijät.
Vaaratekijä Näytön taso Kirjallisuusviitteet
Naissukupuoli «Naisilla on enemmän polvinivelrikkoa kuin miehillä.»A «Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors ...»39, «Srikanth VK, Fryer JL, Zhai G ym. A meta-analysis ...»40
Ikä «Ikä lisää polvinivelrikon vaaraa.»A «Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors ...»39, «Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk ...»41, «Anderson JJ, Felson DT. Factors associated with os...»42
Lihavuus «Liikapaino (BMI 25.0–29.»A «Felson DT, Anderson JJ, Naimark A ym. Obesity and ...»43, «Cicuttini FM, Baker JR, Spector TD. The associatio...»44, «Felson DT, Zhang Y, Hannan MT ym. Risk factors for...»45, «Cooper C, Snow S, McAlindon TE ym. Risk factors fo...»46, «Jiang L, Tian W, Wang Y ym. Body mass index and su...»47, «Manninen P, Riihimäki H, Heliövaara M ym. Overweig...»48, «Toivanen AT, Heliövaara M, Impivaara O ym. Obesity...»49, «Manninen P, Heliövaara M, Riihimäki H ym. Physical...»50, «Muthuri SG, Hui M, Doherty M ym. What if we preven...»51
Polvivamma «Polvinivelvamma lisää polvinivelrikon vaaraa.»A «Lau EC, Cooper C, Lam D ym. Factors associated wit...»22, «Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors ...»39, «Cooper C, Snow S, McAlindon TE ym. Risk factors fo...»46, «Toivanen AT, Heliövaara M, Impivaara O ym. Obesity...»49 «Cooper C, McAlindon T, Snow S ym. Mechanical and c...»52, «Wilder FV, Hall BJ, Barrett JP Jr ym. History of a...»53, «Davis MA, Ettinger WH, Neuhaus JM ym. The associat...»54, «Muthuri SG, McWilliams DF, Doherty M ym. History o...»55
Raskas liikunta (joukkue- ja voimalajit) «Tavanomainen vapaa-ajan liikunta ei ilmeisesti lisää polvinivelrikon riskiä, mutta huippu-urheilutasoinen raskas liikunta (joukkue- ja voimalajit) näyttää lisäävän polvinivelrikon vaaraa.»B «Michaëlsson K, Byberg L, Ahlbom A ym. Risk of seve...»24, «McAlindon TE, Wilson PW, Aliabadi P ym. Level of p...»56, «Kujala UM, Kaprio J, Sarna S. Osteoarthritis of we...»57, «Spector TD, Harris PA, Hart DJ ym. Risk of osteoar...»58, «Hannan MT, Felson DT, Anderson JJ ym. Habitual phy...»59, «Felson DT, Niu J, Clancy M ym. Effect of recreatio...»60, «Chakravarty EF, Hubert HB, Lingala VB ym. Long dis...»61
Raskas fyysinen työ ja kyykistelyä vaativa työ «Polvinivelrikon vaara kasvaa raskaassa fyysisessä ja kyykistelyä vaativassa työssä.»B «Toivanen AT, Heliövaara M, Impivaara O ym. Obesity...»49, «Manninen P, Heliövaara M, Riihimäki H ym. Physical...»50, «Jensen LK. Knee osteoarthritis: influence of work ...»62, «McWilliams DF, Leeb BF, Muthuri SG ym. Occupationa...»63
Nivelkierukan poisto «Nivelkierukan poisto saattaa lisätä polvinivelrikon vaaraa.»C «Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors ...»39, «Roos H, Laurén M, Adalberth T ym. Knee osteoarthri...»64, «Andersson-Molina H, Karlsson H, Rockborn P. Arthro...»65, «Englund M, Roos EM, Lohmander LS. Impact of type o...»66, «Englund M, Lohmander LS. Risk factors for symptoma...»67, «Papalia R, Del Buono A, Osti L ym. Meniscectomy as...»68
Perimä «Perimä näyttää altistavan polvinivelrikolle.»B «Valdes AM, Spector TD. Genetic epidemiology of hip...»14, «Chitnavis J, Sinsheimer JS, Clipsham K ym. Genetic...»38, «Spector TD, Cicuttini F, Baker J ym. Genetic influ...»69, «Neame RL, Muir K, Doherty S ym. Genetic risk of kn...»70
Polven varus- tai valgusvirheasento «Varus- tai valgusvirheasento ilmeisemmin nopeuttaa polvinivelrikon etenemistä.»B «Cerejo R, Dunlop DD, Cahue S ym. The influence of ...»71, «Sharma L, Song J, Felson DT ym. The role of knee a...»72, «Tanamas S, Hanna FS, Cicuttini FM ym. Does knee ma...»73, «Sharma L, Song J, Dunlop D ym. Varus and valgus al...»74

Epidemiologia

Diagnostiikka

 • Nivelrikkodiagnoosi perustuu
  • potilaan kuvaamiin oireisiin
  • kliinisen tutkimuksen nivellöydöksiin
  • radiologisiin löydöksiin
  • tarvittaessa tehtäviin erotusdiagnostisiin laboratoriotutkimuksiin.

Anamnestiset oireet

Kliininen tutkimus

Laboratoriolöydökset

Kuvantamistutkimukset

Taulukko 3. Polvinivelrikon röntgenkuvaan perustuva radiologinen Kellgrenin ja Lawrencen luokitus «Kellgren JH. The epidemiology of chronic rheumatis...»109.
Luokka Polvinivelrikko Kuva
1 Mahdollinen nivelraon kaventuminen ja mahdollinen reunaosteofyytti «Mahdollinen nivelraon kaventuminen ja mahdollinen reunaosteofyytti»2
2 Selvät osteofyytit ja mahdollinen nivelraon kaventuminen «Selvät osteofyytit ja mahdollinen nivelraon kaventuminen»3
3 Useita kohtalaisia osteofyyttejä, selvä nivelraon kaventuminen ja jonkin verran skleroosia ja mahdollinen luiden päiden deformiteetti «Useita kohtalaisia osteofyyttejä, selvä nivelraon kaventuminen ja jonkin verran skleroosia ja mahdollinen luiden päiden deformiteetti»4
4 Kookkaita osteofyyttejä, merkittävä nivelraon kaventuminen, vaikea skleroosi ja selvä luiden päiden deformiteetti «Kookkaita osteofyyttejä, merkittävä nivelraon kaventuminen, vaikea skleroosi ja selvä luiden päiden deformiteetti»5
Taulukko 4. Lonkkanivelrikon röntgenkuvaan perustuva radiologinen Kellgrenin ja Lawrencen luokitus «Kellgren JH. The epidemiology of chronic rheumatis...»109.
Luokka Lonkkanivelrikko Kuva
1 Mahdollinen nivelraon kaventuminen ja mahdolliset reisiluun pään osteofyytit «Mahdollinen nivelraon kaventuminen ja mahdolliset reisiluun pään osteofyytit»6
2 Selvä nivelraon kaventuminen, selvät osteofyytit ja lievä skleroosi «Selvä nivelraon kaventuminen, selvät osteofyytit ja lievä skleroosi»7
3 Merkittävä nivelraon kaventuminen, lieviä osteofyyttejä, jonkin verran skleroosia ja kystia sekä reisiluun pään ja lonkkamaljan deformiteetti «Merkittävä nivelraon kaventuminen, lieviä osteofyyttejä, jonkin verran skleroosia ja kystia sekä reisiluun pään ja lonkkamaljan deformiteetti»8
4 Nivelrako hävinnyt, skleroosia ja kystia, merkittävä reisiluun pään ja lonkkamaljan deformiteetti ja isot osteofyytit «Nivelrako hävinnyt, skleroosia ja kystia, merkittävä reisiluun pään ja lonkkamaljan deformiteetti ja isot osteofyytit»9

Erotusdiagnostiikka

Taulukko 5. Lonkkanivelrikon erotusdiagnostiset sairaudet «Nivelreuma [verkkoversio]. Käypä hoito -suositus. ...»111, «Orava S, Vasankari T, Helttula I. Urheilijan pakar...»112, «Vastamäki M. Alaraajan hermopinteet. Suom Lääkäril...»113, «Huddleston JI, Goodman SB. Huddleston JI, Goodman ...»114, «Margo K, Drezner J, Motzkin D. Evaluation and mana...»115, «Aikuisten alaselkäsairaudet [verkkoversio]. Käyp...»116, «Arokoski JPA. Lonkan ja polven sairaudet. Kirjass...»117, «Alaraajojen tukkiva valtimotauti [verkkoversio]. ...»118, «Lonkkamurtuma [verkkoversio]. Käypä hoito -suositu...»119, «Martell JM, Reider B. Pelvis, hip and thigh. In b...»120, «Partanen J, Ojala T, Arokoski JP. Myofaskiaalinen ...»121, «Seppänen M, Itälä A, Mäkelä K, Virolainen P. Kivul...»122, «Heikkinen T. Aikuisten nivustyrän diagnostiikka j...»123, «Pohjolainen T. Lonkan bursiitit ja insertiitit. Du...»124, «Hannonen P, Mikkelsson M.M79.0 – mistä fib...»125, «Mäkelä EA. Luutuumorit. Duodecim 2001;117:2205-14 ...»126, «Isomäki H. Kihti. Duodecim 2001;117:1843-7; quiz 1...»127, «Hannu T, Leirisalo-Repo M. Reaktiivinen artriitti....»128, «Hakala M. Selkärankareuma (ankylosoiva spondyliit...»129.
Lonkkakipujen syitä Sairaus
Tulehdukselliset nivelsairaudet
 1. Nivelreuma
 2. Selkärankareuma
 3. Reaktiivinen (uro- ja enteroartriitti) ja pyogeeninen artriitti
 4. Kihti
Tendiniitit, bursiitit ja lihas-jänneyksikön kiputilat
 1. Iliopsoas-, ja iskiogluteaalibursiitti
 2. Ison sarvennoisen kipuoireyhtymä
 3. Piriformisoireyhtymä
 4. Polymyalgia rheumatica
 5. Lihasrepeämät
 6. Myofaskiaaliset kiputilat
Lonkkanivelen rakenteelliset syyt
 1. Lonkan dysplasian ja luksaation jälkitila
 2. Reisiluun pään avaskulaarinen nekroosi
 3. Osteokondroosi
 4. Lonkkamaljan labrumvaurio
Murtumat
 1. Rasitusmurtumat
 2. Avulsiomurtumat
 3. Lantio- ja lonkkamurtumat
Hermovammat ja hermopinteistä johtuvat kivut ja säteilyoireet
 1. Säteilykipu spinaalistenoosissa ja iskiaksessa
 2. Lantion alueen hermopinteet ja hermovammat
Muut syyt
 1. Ahdas lonkka -oireyhtymä (Femoroacetabular Impingement, FAI)
 2. Valtimoperäiset syyt (aneurysma)
 3. Vatsan ja lantion alueen tuumorit ja syövän etäpesäkkeet
 4. Nivusalueen tyrät
 5. Vatsan elinten tulehdukset
 6. Sakroiliakaalinivelen nivelrikko
 7. Säteilykipu lanneselän diskusdegeneraatiossa ja fasettinivelrikossa
 8. Luukasvaimet
 9. Fibromyalgia
Taulukko 6. Polvinivelrikon erotusdiagnostiset sairaudet «Järvelä T. Kipeä polvi. Duodecim 2005;121:2105-12 ...»95, «Nivelreuma [verkkoversio]. Käypä hoito -suositus. ...»111, «Vastamäki M. Alaraajan hermopinteet. Suom Lääkäril...»113, «Huddleston JI, Goodman SB. Huddleston JI, Goodman ...»114, «Aikuisten alaselkäsairaudet [verkkoversio]. Käyp...»116, «Arokoski JPA. Lonkan ja polven sairaudet. Kirjass...»117, «Alaraajojen tukkiva valtimotauti [verkkoversio]. ...»118, «Partanen J, Ojala T, Arokoski JP. Myofaskiaalinen ...»121, «Hannonen P, Mikkelsson M.M79.0 – mistä fib...»125, «Mäkelä EA. Luutuumorit. Duodecim 2001;117:2205-14 ...»126, «Isomäki H. Kihti. Duodecim 2001;117:1843-7; quiz 1...»127, «Hannu T, Leirisalo-Repo M. Reaktiivinen artriitti....»128, «Calmbach WL, Hutchens M. Evaluation of patients pr...»130, «Reider B. Knee. In book: The orthopaedic physical ...»131, «Kujala U. Polven rasituskiputilat - käypä diagnos...»132.
Polvikipujen syitä Sairaus
Tulehdukselliset nivelsairaudet
 1. Nivelreuma
 2. Reaktiivinen (uro- ja enteroartriitti) ja pyogeeninen artriitti
 3. Kihti
Luu- ja jännevammat
 1. Nivelsidevauriot (eturistiside- sekä mediaali- ja lateraalikollateraaliligamentit)
 2. Rasitusmurtumat
 3. Polvimurtuma
 4. Osgood–Schlatterin tauti
Nivelperäiset syyt
 1. Nivelkierukan repeämä tai kysta
 2. Bakerin kysta
 3. Plica-oireyhtymä
 4. Osteokondroosi
 5. Hemofilia
 6. Osteonekroosi
Tendiniitit ja bursiitit
 1. Tractus iliotibialiksen hankauskipu
 2. Pes anserinuksen bursiitti ja insertiotendiniitti
 3. Prepatellaribursiitti
 4. Hyppääjän polvi
 5. Muut polven alueen tendiniitit ja bursiitit
Rinta-, lanne- ja ristirangan sairaudet
 1. Säteilykipu spinaalistenoosissa ja iskiaksessa
Muut syyt
 1. Luukasvaimet ja syövän etäpesäkkeet
 2. Fibromyalgia
 3. Paikalliset hermovauriot

Diagnostiset määritelmät

Taulukko 7. Polvi- ja lonkkanivelrikon kliinis-radiologinen luokitus «Altman R, Asch E, Bloch D ym. Development of crite...»134, «Altman R, Alarcón G, Appelrouth D ym. The American...»135.
Sairaus Diagnostiset kriteerit
Polvinivelrikko Polvinivelkipu useampina päivinä kuukaudessa
JA
Ainakin yksi seuraavista
 • ikä yli 50 vuoden ikä
 • alle 30 minuuttia kestävä aamujäykkyys
 • kliinisessä tutkimuksessa tuntuva nivelritinä
JA
Polven röntgenkuvassa osteofyyttejä
Lonkkanivelrikko Lonkkanivelkipu useampina päivinä kuukaudessa
JA
Ainakin kaksi seuraavista
 • lasko alle 20 mm/h
 • lonkan röntgenkuvassa osteofyyttejä
 • lonkan röntgenkuvassa nivelraon kaventumia

Nivelrikon ehkäisy

 • Vaikka useiden tutkimusten perusteella on pystytty selvittämään lonkka- ja polvinivelrikon vaaratekijöitä, vaaratekijöihin kohdistuvien interventioiden tehosta nivelrikon ehkäisyssä ei ole luotettavaa tietoa.

Nivelrikkoriskin pienentämiseksi ehdotettuja toimenpiteitä

Polvi- ja lonkkanivelrikon hoidon pääperiaatteet

Konservatiivinen lääkkeetön hoito

Itsehoidon ohjaus

Laihduttaminen

Terapeuttinen harjoittelu ja liikunta

Manuaalinen terapia

Fysikaalinen terapia

Polvi- ja kenkätuet ja kantakiilaus

Apuvälineet

 • Apuväline on työn, liikkumisen tai muun päivittäisen toiminnan edistämiseksi käytettävä tarpeellinen laite tai väline. Apuvälineisiin ovat perehtyneet erityisesti fysio- ja toimintaterapeutit, mutta myös muut terveydenhuollon asiantuntijat voivat arvioida apuvälineiden tarvetta. Tietoa apuvälineistä on saatavissa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Internet-sivustolta «http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/apuvalinepalvelut»5.
 • Apuvälineillä pyritään vähentämään potilaan oireilua ja edistämään toimintakykyä (esim. kävelykeppi, kyynärsauvat, rollaattori, pukeutumisen apuvälineet, wc-tuet).
 • Polvi- ja lonkkanivelrikossa on suositeltavaa tarpeen mukaan käyttää liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä, jotka vähentävät alaraajaan kohdistuvaa kuormitusta ja varmentavat tasapainoa.

Asunnon muutostyöt

 • Asunnon muutostöiden tavoitteena on helpottaa itsenäistä liikkumista. Muutostöitä arvioivat fysio- ja toimintaterapeutit ja kuntoutusohjaajat.
 • Suihkujakkara ja pesutilan kaiteet helpottavat peseytymistä. WC-istuimen ja vuoteen korotukset, kynnysten poisto ja tukikaiteet helpottavat itsenäistä liikkumista.

Lääkehoito

Taulukko 8. Tulehduskipulääkkeiden jako COX-1- ja COX-2-selektiivisyyden mukaan.
Epäselektiiviset COX-2-painotteiset COX-2-selektiiviset
 1. Erityislupavalmiste
 2. Aihiolääke, muuttuu elimistössä valdekoksibiksi
ASA Meloksikaami Etorikoksibi
Deksketoprofeeni Nabumetoni Parekoksibi 2
Diklofenaakki Nimesulidi1) Selekoksibi
Ibuprofeeni
Indometasiini
Ketoprofeeni
Ketorolaakki
Mefenaamihappo
Naprokseeni
Sulindaakki
Tolfenaamihappo
Taulukko 9. Tulehduskipulääkkeiden mahahaittojen riskitekijät.
Tulehduskipulääkkeiden mahahaittojen riskitekijät
Korkea ikä (yli 65 vuotta)
Aikaisemmin sairastettu ulkus
Suuri tulehduskipulääkkeen annos
Useamman kuin yhden tulehduskipulääkkeen samanaikainen käyttö
Samanaikainen glukokortikoidien käyttö
Samanaikainen antikoagulanttien käyttö
Samanaikainen selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-masennuslääkkeet) käyttö
Helicobacter pylori -infektio
Yleiskuntoa heikentävät sairaudet

Kirurginen hoito

Artroskopia

Polven osteotomiat

Lonkan osteotomiat

Tekonivelleikkaus

Lonkan ja polven tekonivelleikkausta edeltävä, perioperatiivinen ja leikkauksen jälkeinen ohjaus ja terapeuttinen harjoittelu

Ammatillinen kuntoutus

 • Työ- ja toimintakyky ja kuntoutustarve arvioidaan ensi vaiheessa perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusyksiköissä.
  • Kuntoutustarpeen selvityksiä ja kuntoutustutkimuksia tekevät erityisesti erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusyksiköt.
  • Nivelrikkopotilas voidaan lähettää lääkärin B- tai E-lausunnolla myös kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävään tutkimukseen Kansaneläkelaitoksen tai työeläkelaitoksen kautta. Tapaturma- ja liikennevakuutustapauksissa potilaat ohjataan Vakuutusalan kuntoutuskeskukseen (VKK).
 • Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet tulisi käynnistää, jos työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet polvi- tai lonkkanivelrikon vuoksi tai on nähtävissä todennäköinen työkyvyttömyyden uhka lähivuosina, vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet otetaan huomioon. Ammatilliset kuntoutustoimenpiteet tulevat tuolloin harkittaviksi erityisesti silloin, kun potilaan työ vaatii toistuvaa kyykistelyä, nivelen ääriasentoja ja raskaiden taakkojen nostamista.
  • Polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaan ammatillinen uudelleenkoulutus tulee kyseeseen erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä.
  • Ikääntyneillä ensisijaisia ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat työjärjestelyt, työergonomian parantaminen ja työsijoitusratkaisut.
  • Ammatillisen kuntoutuksen kustannuksiin osallistuvat Kansaneläkelaitos, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ja työhallinto.

Hoidon porrastus

 • Päävastuu nivelrikon diagnostiikasta ja erotusdiagnostiikasta on perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla.
 • Hoito toteutetaan pääosin perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.
 • Erotusdiagnostiset ongelmat ja kirurgista hoitoa vaativat tautimuodot kuuluvat erikoissairaanhoitoon ja keskuksiin, joissa on mahdollisuudet erikoistutkimuksiin ja ortopediseen kirurgiseen hoitoon.
  • Potilaat, jotka tuntemattomasta syystä turvonneen nivelen vuoksi tarvitsevat erotusdiagnostiikkaa, lähetetään erikoissairaanhoitoon ensisijaisesti reumatologian poliklinikkaan.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä

Polvi- ja lonkkanivelrikko -suosituksen historiatiedot «Polvi- ja lonkkanivelrikko, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»6

Puheenjohtaja

Jari Arokoski, LT, fysiatrian professori, osastonylilääkäri, HYKS fysiatrian klinikka, Helsingin yliopisto

Jäsenet

Antti Eskelinen, LT, dosentti, osastonylilääkäri, tutkimusjohtaja,Tekonivelsairaala Coxa

Eeva-Eerika Helminen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, psykiatrian erikoistuva lääkäri, Helsingin kaupunki

Jyrki Kettunen, TtT, ft, dosentti, vanhempi tutkija, Arcada, Helsinki

Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, Käypä hoito -toimittaja

Ville Mattila, LT, vs ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri Tays, tekonivelkirurgi Tekonivelsairaala Coxa, Käypä hoito -toimittaja

Eeva Moilanen, professori Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, farmakologia, TAYS

Risto Ojala, LT, dosentti, radiologi, Pihlajalinna, Oulu

Pekka Paavolainen, LKT, ylilääkäri, professori h.c. Invalidisäätiö

Petri Virolainen, LT, dosentti, sairaalajohtaja, TYKS

Katriina Vuolteenaho, LT, dosentti, Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, farmakologia, TAYS

Asiantuntijat

Ilkka Kiviranta, LKT, Ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri, Helsingin yliopisto, HUS

Mika Ulaska, FT, OMT OMT-klinikka, Helsinki

Sidonnaisuudet

Jari Arokoski:Asiantuntijapalkkio (Duodecim), luentopalkkio (Pfizer), lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim, Kandidaattikustannus Oy)

Antti Eskelinen: Asiantuntijapalkkio (DePuy (J&J)), luentopalkkioita (Biomet, DePuy (J&J), Stryker), koulutus- ja kongressimatkoja yritysten tuella (Biomet, DePuy (J&J))

Eeva-Eerika Helminen: Ei sidonnaisuuksia

Jyrki Kettunen: Ei sidonnaisuuksia

Antti Malmivaara: Ei sidonnaisuuksia

Ville Mattila: Ei sidonnaisuuksia

Eeva Moilanen: Asiantuntijapalkkio (Abbott), luentopalkkio (GSK, MSD, Pfizer, Roche, UCB Pharma), osakeomistus (Orion, Tripharma)

Risto Ojala: Ei sidonnaisuuksia

Pekka Paavolainen: Ei sidonnaisuuksia

Petri Virolainen: Asiantuntijapalkkio (Astra-Zeneca, Bayer, Biomet, Boehringer-Ingelheim), luentopalkkioita (Johnson&Johnson, MSD, Stryker), koulutus ja kongressimatkoja yritysten tuella (MSD, Pfizer, Smith&Nephew, Stryker, Zimmer)

Katriina Vuolteenaho: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»11

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Arokoski JPA, Kiviranta I. Nivelrikko. Kirjassa: Ortopedia (toim. Kiviranta I, Järvinen M) Tampere, Kandidaattikustannus, Helsinki, 2012, s.125-36
 2. Nuki G, Salter D. The impact of mechanical stress on the pathophysiology of osteoarthritis. Kirjassa: Sharma L, Berenbaum F, toim. Osteoarthritis – a companion to rheumatology. Philadelphia: Mosby 2007, s. 33–52
 3. van Dijk GM, Dekker J, Veenhof C ym. Course of functional status and pain in osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review of the literature. Arthritis Rheum 2006;55:779-85 «PMID: 17013827»PubMed
 4. Cibere J, Sayre EC, Guermazi A ym. Natural history of cartilage damage and osteoarthritis progression on magnetic resonance imaging in a population-based cohort with knee pain. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:683-8 «PMID: 21329760»PubMed
 5. Sharma L, Kapoor D. Sharma L, Kapoor D. Epidemiology of osteoarthritis. In book: Osteoarthritis. Diagnosis and medical/surgical management. Fourth edition (Eds. Moskowitz RW, Altman RD, Hochberg MC, Buckwalter JA, Goldberg VM). Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia, 2006, p. 3-26
 6. Lammi M, Arokoski J, Vuolteenaho K, Moilanen E. Nivelrikon välittäjäaineet. Duodecim 2008;124:1876-84 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97452»12
 7. Goldring MB, Otero M. Inflammation in osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol 2011;23:471-8 «PMID: 21788902»PubMed
 8. Hawker GA, Stewart L, French MR ym. Understanding the pain experience in hip and knee osteoarthritis--an OARSI/OMERACT initiative. Osteoarthritis Cartilage 2008;16:415-22 «PMID: 18296075»PubMed
 9. Mease PJ, Hanna S, Frakes EP ym. Pain mechanisms in osteoarthritis: understanding the role of central pain and current approaches to its treatment. J Rheumatol 2011;38:1546-51 «PMID: 21632678»PubMed
 10. Hunter DJ, McDougall JJ, Keefe FJ. The symptoms of osteoarthritis and the genesis of pain. Med Clin North Am 2009;93:83-100, xi «PMID: 19059023»PubMed
 11. Gwilym SE, Pollard TC, Carr AJ. Understanding pain in osteoarthritis. J Bone Joint Surg Br 2008;90:280-7 «PMID: 18310746»PubMed
 12. Bedson J, Croft PR. The discordance between clinical and radiographic knee osteoarthritis: a systematic search and summary of the literature. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:116 «PMID: 18764949»PubMed
 13. Arokoski JP, Lammi MJ, Hyttinen MM ym. Nivelrikon etiopatogeneesi. Duodecim 2001;117:1617-26; quiz 1626, 1679 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo92430»13 «PMID: 12182099»PubMed
 14. Valdes AM, Spector TD. Genetic epidemiology of hip and knee osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol 2011;7:23-32 «PMID: 21079645»PubMed
 15. Heliövaara M, Mäkelä M, Impivaara O ym. Association of overweight, trauma and workload with coxarthrosis. A health survey of 7,217 persons. Acta Orthop Scand 1993;64:513-8 «PMID: 8237314»PubMed
 16. Tepper S, Hochberg MC. Factors associated with hip osteoarthritis: data from the First National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES-I). Am J Epidemiol 1993;137:1081-8 «PMID: 8317437»PubMed
 17. Karlson EW, Mandl LA, Aweh GN ym. Total hip replacement due to osteoarthritis: the importance of age, obesity, and other modifiable risk factors. Am J Med 2003;114:93-8 «PMID: 12586227»PubMed
 18. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP ym. Influence of obesity on the development of osteoarthritis of the hip: a systematic review. Rheumatology (Oxford) 2002;41:1155-62 «PMID: 12364636»PubMed
 19. Jiang L, Rong J, Wang Y ym. The relationship between body mass index and hip osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Joint Bone Spine 2011;78:150-5 «PMID: 20580591»PubMed
 20. Juhakoski R, Heliövaara M, Impivaara O ym. Risk factors for the development of hip osteoarthritis: a population-based prospective study. Rheumatology (Oxford) 2009;48:83-7 «PMID: 19056801»PubMed
 21. Cooper C, Inskip H, Croft P ym. Individual risk factors for hip osteoarthritis: obesity, hip injury, and physical activity. Am J Epidemiol 1998;147:516-22 «PMID: 9521177»PubMed
 22. Lau EC, Cooper C, Lam D ym. Factors associated with osteoarthritis of the hip and knee in Hong Kong Chinese: obesity, joint injury, and occupational activities. Am J Epidemiol 2000;152:855-62 «PMID: 11085397»PubMed
 23. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP ym. Influence of sporting activities on the development of osteoarthritis of the hip: a systematic review. Arthritis Rheum 2003;49:228-36 «PMID: 12687515»PubMed
 24. Michaëlsson K, Byberg L, Ahlbom A ym. Risk of severe knee and hip osteoarthritis in relation to level of physical exercise: a prospective cohort study of long-distance skiers in Sweden. PLoS One 2011;6:e18339 «PMID: 21479136»PubMed
 25. Lievense A, Bierma-Zeinstra S, Verhagen A ym. Influence of work on the development of osteoarthritis of the hip: a systematic review. J Rheumatol 2001;28:2520-8 «PMID: 11708427»PubMed
 26. Kaila-Kangas L, Arokoski J, Impivaara O ym. Associations of hip osteoarthritis with history of recurrent exposure to manual handling of loads over 20 kg and work participation: a population-based study of men and women. Occup Environ Med 2011;68:734-8 «PMID: 21245478»PubMed
 27. Jensen LK. Hip osteoarthritis: influence of work with heavy lifting, climbing stairs or ladders, or combining kneeling/squatting with heavy lifting. Occup Environ Med 2008;65:6-19 «PMID: 17634246»PubMed
 28. Lane NE, Lin P, Christiansen L ym. Association of mild acetabular dysplasia with an increased risk of incident hip osteoarthritis in elderly white women: the study of osteoporotic fractures. Arthritis Rheum 2000;43:400-4 «PMID: 10693881»PubMed
 29. Smith RW, Egger P, Coggon D ym. Osteoarthritis of the hip joint and acetabular dysplasia in women. Ann Rheum Dis 1995;54:179-81 «PMID: 7748014»PubMed
 30. Yrjönen T. Long-term prognosis of Legg-Calvé-Perthes disease: a meta-analysis. J Pediatr Orthop B 1999;8:169-72 «PMID: 10399117»PubMed
 31. Yrjönen T. Prognosis in Perthes' disease after noncontainment treatment. 106 hips followed for 28-47 years. Acta Orthop Scand 1992;63:523-6 «PMID: 1441948»PubMed
 32. Jacobsen S, Sonne-Holm S. Hip dysplasia: a significant risk factor for the development of hip osteoarthritis. A cross-sectional survey. Rheumatology (Oxford) 2005;44:211-8 «PMID: 15479751»PubMed
 33. Reijman M, Hazes JM, Pols HA ym. Acetabular dysplasia predicts incident osteoarthritis of the hip: the Rotterdam study. Arthritis Rheum 2005;52:787-93 «PMID: 15751071»PubMed
 34. McWilliams DF, Doherty SA, Jenkins WD ym. Mild acetabular dysplasia and risk of osteoarthritis of the hip: a case-control study. Ann Rheum Dis 2010;69:1774-8 «PMID: 20472600»PubMed
 35. Lanyon P, Muir K, Doherty S ym. Assessment of a genetic contribution to osteoarthritis of the hip: sibling study. BMJ 2000;321:1179-83 «PMID: 11073507»PubMed
 36. Lanyon P, Muir K, Doherty S ym. Influence of radiographic phenotype on risk of hip osteoarthritis within families. Ann Rheum Dis 2004;63:259-63 «PMID: 14962959»PubMed
 37. MacGregor AJ, Antoniades L, Matson M ym. The genetic contribution to radiographic hip osteoarthritis in women: results of a classic twin study. Arthritis Rheum 2000;43:2410-6 «PMID: 11083262»PubMed
 38. Chitnavis J, Sinsheimer JS, Clipsham K ym. Genetic influences in end-stage osteoarthritis. Sibling risks of hip and knee replacement for idiopathic osteoarthritis. J Bone Joint Surg Br 1997;79:660-4 «PMID: 9250761»PubMed
 39. Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:24-33 «PMID: 19751691»PubMed
 40. Srikanth VK, Fryer JL, Zhai G ym. A meta-analysis of sex differences prevalence, incidence and severity of osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2005;13:769-81 «PMID: 15978850»PubMed
 41. Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk factors for radiographic knee osteoarthritis in middle-aged women: the Chingford Study. Arthritis Rheum 1999;42:17-24 «PMID: 9920009»PubMed
 42. Anderson JJ, Felson DT. Factors associated with osteoarthritis of the knee in the first national Health and Nutrition Examination Survey (HANES I). Evidence for an association with overweight, race, and physical demands of work. Am J Epidemiol 1988;128:179-89 «PMID: 3381825»PubMed
 43. Felson DT, Anderson JJ, Naimark A ym. Obesity and knee osteoarthritis. The Framingham Study. Ann Intern Med 1988;109:18-24 «PMID: 3377350»PubMed
 44. Cicuttini FM, Baker JR, Spector TD. The association of obesity with osteoarthritis of the hand and knee in women: a twin study. J Rheumatol 1996;23:1221-6 «PMID: 8823696»PubMed
 45. Felson DT, Zhang Y, Hannan MT ym. Risk factors for incident radiographic knee osteoarthritis in the elderly: the Framingham Study. Arthritis Rheum 1997;40:728-33 «PMID: 9125257»PubMed
 46. Cooper C, Snow S, McAlindon TE ym. Risk factors for the incidence and progression of radiographic knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2000;43:995-1000 «PMID: 10817551»PubMed
 47. Jiang L, Tian W, Wang Y ym. Body mass index and susceptibility to knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Joint Bone Spine 2012;79:291-7 «PMID: 21803633»PubMed
 48. Manninen P, Riihimäki H, Heliövaara M ym. Overweight, gender and knee osteoarthritis. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:595-7 «PMID: 8782738»PubMed
 49. Toivanen AT, Heliövaara M, Impivaara O ym. Obesity, physically demanding work and traumatic knee injury are major risk factors for knee osteoarthritis--a population-based study with a follow-up of 22 years. Rheumatology (Oxford) 2010;49:308-14 «PMID: 19946021»PubMed
 50. Manninen P, Heliövaara M, Riihimäki H ym. Physical workload and the risk of severe knee osteoarthritis. Scand J Work Environ Health 2002;28:25-32 «PMID: 11871849»PubMed
 51. Muthuri SG, Hui M, Doherty M ym. What if we prevent obesity? Risk reduction in knee osteoarthritis estimated through a meta-analysis of observational studies. Arthritis Care Res (Hoboken) 2011;63:982-90 «PMID: 21425246»PubMed
 52. Cooper C, McAlindon T, Snow S ym. Mechanical and constitutional risk factors for symptomatic knee osteoarthritis: differences between medial tibiofemoral and patellofemoral disease. J Rheumatol 1994;21:307-13 «PMID: 8182642»PubMed
 53. Wilder FV, Hall BJ, Barrett JP Jr ym. History of acute knee injury and osteoarthritis of the knee: a prospective epidemiological assessment. The Clearwater Osteoarthritis Study. Osteoarthritis Cartilage 2002;10:611-6 «PMID: 12479382»PubMed
 54. Davis MA, Ettinger WH, Neuhaus JM ym. The association of knee injury and obesity with unilateral and bilateral osteoarthritis of the knee. Am J Epidemiol 1989;130:278-88 «PMID: 2750727»PubMed
 55. Muthuri SG, McWilliams DF, Doherty M ym. History of knee injuries and knee osteoarthritis: a meta-analysis of observational studies. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:1286-93 «PMID: 21884811»PubMed
 56. McAlindon TE, Wilson PW, Aliabadi P ym. Level of physical activity and the risk of radiographic and symptomatic knee osteoarthritis in the elderly: the Framingham study. Am J Med 1999;106:151-7 «PMID: 10230743»PubMed
 57. Kujala UM, Kaprio J, Sarna S. Osteoarthritis of weight bearing joints of lower limbs in former élite male athletes. BMJ 1994;308:231-4 «PMID: 8111258»PubMed
 58. Spector TD, Harris PA, Hart DJ ym. Risk of osteoarthritis associated with long-term weight-bearing sports: a radiologic survey of the hips and knees in female ex-athletes and population controls. Arthritis Rheum 1996;39:988-95 «PMID: 8651993»PubMed
 59. Hannan MT, Felson DT, Anderson JJ ym. Habitual physical activity is not associated with knee osteoarthritis: the Framingham Study. J Rheumatol 1993;20:704-9 «PMID: 8496869»PubMed
 60. Felson DT, Niu J, Clancy M ym. Effect of recreational physical activities on the development of knee osteoarthritis in older adults of different weights: the Framingham Study. Arthritis Rheum 2007;57:6-12 «PMID: 17266077»PubMed
 61. Chakravarty EF, Hubert HB, Lingala VB ym. Long distance running and knee osteoarthritis. A prospective study. Am J Prev Med 2008;35:133-8 «PMID: 18550323»PubMed
 62. Jensen LK. Knee osteoarthritis: influence of work involving heavy lifting, kneeling, climbing stairs or ladders, or kneeling/squatting combined with heavy lifting. Occup Environ Med 2008;65:72-89 «PMID: 17634247»PubMed
 63. McWilliams DF, Leeb BF, Muthuri SG ym. Occupational risk factors for osteoarthritis of the knee: a meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:829-39 «PMID: 21382500»PubMed
 64. Roos H, Laurén M, Adalberth T ym. Knee osteoarthritis after meniscectomy: prevalence of radiographic changes after twenty-one years, compared with matched controls. Arthritis Rheum 1998;41:687-93 «PMID: 9550478»PubMed
 65. Andersson-Molina H, Karlsson H, Rockborn P. Arthroscopic partial and total meniscectomy: A long-term follow-up study with matched controls. Arthroscopy 2002;18:183-9 «PMID: 11830813»PubMed
 66. Englund M, Roos EM, Lohmander LS. Impact of type of meniscal tear on radiographic and symptomatic knee osteoarthritis: a sixteen-year followup of meniscectomy with matched controls. Arthritis Rheum 2003;48:2178-87 «PMID: 12905471»PubMed
 67. Englund M, Lohmander LS. Risk factors for symptomatic knee osteoarthritis fifteen to twenty-two years after meniscectomy. Arthritis Rheum 2004;50:2811-9 «PMID: 15457449»PubMed
 68. Papalia R, Del Buono A, Osti L ym. Meniscectomy as a risk factor for knee osteoarthritis: a systematic review. Br Med Bull 2011;99:89-106 «PMID: 21247936»PubMed
 69. Spector TD, Cicuttini F, Baker J ym. Genetic influences on osteoarthritis in women: a twin study. BMJ 1996;312:940-3 «PMID: 8616305»PubMed
 70. Neame RL, Muir K, Doherty S ym. Genetic risk of knee osteoarthritis: a sibling study. Ann Rheum Dis 2004;63:1022-7 «PMID: 15308512»PubMed
 71. Cerejo R, Dunlop DD, Cahue S ym. The influence of alignment on risk of knee osteoarthritis progression according to baseline stage of disease. Arthritis Rheum 2002;46:2632-6 «PMID: 12384921»PubMed
 72. Sharma L, Song J, Felson DT ym. The role of knee alignment in disease progression and functional decline in knee osteoarthritis. JAMA 2001;286:188-95 «PMID: 11448282»PubMed
 73. Tanamas S, Hanna FS, Cicuttini FM ym. Does knee malalignment increase the risk of development and progression of knee osteoarthritis? A systematic review. Arthritis Rheum 2009;61:459-67 «PMID: 19333985»PubMed
 74. Sharma L, Song J, Dunlop D ym. Varus and valgus alignment and incident and progressive knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2010;69:1940-5 «PMID: 20511608»PubMed
 75. Arokoski JPA, Manninen P, Kröger H, Heliövaara M, Nykyri E, Impivaara O. Hip and knee pain and osteoarthritis. In book: Musculoskeletal disorders and diseases in Finland. Results of the Health 2000 Survey Leena Kaila-Kangas, ed. Publications of the National Public Health Institute. B25/2007. p. 37-41
 76. Dagenais S, Garbedian S, Wai EK. Systematic review of the prevalence of radiographic primary hip osteoarthritis. Clin Orthop Relat Res 2009;467:623-37 «PMID: 19037710»PubMed
 77. Busija L, Bridgett L, Williams SR ym. Osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010;24:757-68 «PMID: 21665124»PubMed
 78. Hooper MM, Moskowitz RW. Hooper MM, Moscowitz RW. Osteoarthritis:clinical presentations. In book: Osteoarthritis. Diagnosis and medical/surgical management. Fourth edition. (Eds. Moskowitz RW, Altman RD, Hochberg MC, Buckwalter JA, Goldberg VM). Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia, 2007, p.139-45
 79. Altman RD, Lozada CL. Clinical features of osteoarthritis. In book Rheumatology. Fourth edition [Eds. Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH]. Mosby Elsevier, 2008, p.1703-10
 80. Wood LR, Peat G, Thomas E ym. Knee osteoarthritis in community-dwelling older adults: are there characteristic patterns of pain location? Osteoarthritis Cartilage 2007;15:615-23 «PMID: 17276094»PubMed
 81. Lesher JM, Dreyfuss P, Hager N ym. Hip joint pain referral patterns: a descriptive study. Pain Med 2008;9:22-5 «PMID: 18254763»PubMed
 82. Strand V, Hochberg MC. Strand V, Hochberg MC. Study design and outcome measures in osteoarthritis clinical trials. In book: Osteoarthritis. Diagnosi and medical/surgical management. Fourth edition. (Eds. Moskowitz RW, Altman RD, Hochberg MC, Buckwalter JA, Goldberg VM). Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia, 2007, p. 313-25
 83. Ornetti P, Dougados M, Paternotte S ym. Validation of a numerical rating scale to assess functional impairment in hip and knee osteoarthritis: comparison with the WOMAC function scale. Ann Rheum Dis 2011;70:740-6 «PMID: 21149497»PubMed
 84. Soininen JV, Paavolainen PO, Gronblad MA ym. Validation study of a Finnish version of the Western Ontario and McMasters University osteoarthritis index. Hip Int 2008;18:108-11 «PMID: 18645984»PubMed
 85. Koli J, Multanen J, Häkkinen A, Kiviranta I, Kujala U, Heinonen A. Reliability of the Finnish versions of WOMAC and KOOS forms for knee osteoarthritis. Physiotherapy 2011; 97:Supp S1: D203-204
 86. Arokoski MH, Haara M, Helminen HJ ym. Physical function in men with and without hip osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:574-81 «PMID: 15083432»PubMed
 87. Liikavainio T, Bragge T, Hakkarainen M ym. Gait and muscle activation changes in men with knee osteoarthritis. Knee 2010;17:69-76 «PMID: 19556137»PubMed
 88. Liikavainio T, Lyytinen T, Tyrväinen E ym. Physical function and properties of quadriceps femoris muscle in men with knee osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:2185-94 «PMID: 18996249»PubMed
 89. Solonen KA, Nummi J. Nivelten liikkeiden mittaaminen. Suom Lääkäril 1971;20 (eripainos)
 90. Cibere J, Bellamy N, Thorne A ym. Reliability of the knee examination in osteoarthritis: effect of standardization. Arthritis Rheum 2004;50:458-68 «PMID: 14872488»PubMed
 91. Cibere J, Thorne A, Bellamy N ym. Reliability of the hip examination in osteoarthritis: effect of standardization. Arthritis Rheum 2008;59:373-81 «PMID: 18311750»PubMed
 92. Birrell F, Croft P, Cooper C ym. Predicting radiographic hip osteoarthritis from range of movement. Rheumatology (Oxford) 2001;40:506-12 «PMID: 11371658»PubMed
 93. Arokoski MH, Arokoski JP, Haara M ym. Hip muscle strength and muscle cross sectional area in men with and without hip osteoarthritis. J Rheumatol 2002;29:2185-95 «PMID: 12375331»PubMed
 94. Ike R, O'Rourke KS. Compartment-directed physical examination of the knee can predict articular cartilage abnormalities disclosed by needle arthroscopy. Arthritis Rheum 1995;38:917-25 «PMID: 7612041»PubMed
 95. Järvelä T. Kipeä polvi. Duodecim 2005;121:2105-12 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo95249»14 «PMID: 16300299»PubMed
 96. Orndorff DG, Hart JA, Miller MD. Physical examination of the knee. Curr Sports Med Rep 2005;4:243-8 «PMID: 16144581»PubMed
 97. Jackson JL, O'Malley PG, Kroenke K. Evaluation of acute knee pain in primary care. Ann Intern Med 2003;139:575-88 «PMID: 14530229»PubMed
 98. Garnero P. Garnero P. Biochemical markers of osteoarthritis. In book: Osteoarthritis. A companion to rheumatology. Eds. Sharma L, Berenbaum F. Mosby Elsevier, Philadelphia. 2007, p.113-30
 99. Jurvelin JS, Nieminen MT, Töyräs J, Risteli J, Laasanen MS, Konttinen YT, et al. Jurvelin JS, Nieminen MT, Töyräs J, Risteli J, Laasanen MS, Konttinen YT, Kiviranta I. Fysikaaliset ja kemialliset menetelmät nivelrikon varhaisessa osoittamisessa. Duodecim 2008;124:1885-96 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97460»15
 100. Mazzuca SA, Brandt KD, Buckwalter KA ym. Field test of the reproducibility of the semiflexed metatarsophalangeal view in repeated radiographic examinations of subjects with osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 2002;46:109-13 «PMID: 11817582»PubMed
 101. Jones AC, Ledingham J, McAlindon T ym. Radiographic assessment of patellofemoral osteoarthritis. Ann Rheum Dis 1993;52:655-8 «PMID: 8239760»PubMed
 102. Auleley GR, Duche A, Drape JL ym. Measurement of joint space width in hip osteoarthritis: influence of joint positioning and radiographic procedure. Rheumatology (Oxford) 2001;40:414-9 «PMID: 11312380»PubMed
 103. Reichenbach S, Leunig M, Werlen S ym. Association between cam-type deformities and magnetic resonance imaging-detected structural hip damage: a cross-sectional study in young men. Arthritis Rheum 2011;63:4023-30 «PMID: 21904996»PubMed
 104. Reijman M, Hazes JM, Koes BW ym. Validity, reliability, and applicability of seven definitions of hip osteoarthritis used in epidemiological studies: a systematic appraisal. Ann Rheum Dis 2004;63:226-32 «PMID: 14962953»PubMed
 105. Schiphof D, Boers M, Bierma-Zeinstra SM. Differences in descriptions of Kellgren and Lawrence grades of knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2008;67:1034-6 «PMID: 18198197»PubMed
 106. Hayes CW, Jamadar DA, Welch GW ym. Osteoarthritis of the knee: comparison of MR imaging findings with radiographic severity measurements and pain in middle-aged women. Radiology 2005;237:998-1007 «PMID: 16251398»PubMed
 107. Adam C, Eckstein F, Milz S ym. The distribution of cartilage thickness in the knee-joints of old-aged individuals -- measurement by A-mode ultrasound. Clin Biomech (Bristol, Avon) 1998;13:1-10 «PMID: 11415765»PubMed
 108. Eckstein F, Reiser M, Englmeier KH ym. In vivo morphometry and functional analysis of human articular cartilage with quantitative magnetic resonance imaging--from image to data, from data to theory. Anat Embryol (Berl) 2001;203:147-73 «PMID: 11303902»PubMed
 109. Kellgren JH. The epidemiology of chronic rheumatism. Atlas of standard radiographs of osteoarthritis. Philadelphia, PA: F.A. Davis G. 2. painos 1963:1-13
 110. Luosujärvi R, Hakala M. Turvonnut nivel - miten teen diagnoosin, miten hoidan? Suom Lääkäril 2005;60:1909-15
 111. Nivelreuma [verkkoversio]. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 18.9.2009. www.kaypahoito.fi. «Nivelreuma»7
 112. Orava S, Vasankari T, Helttula I. Urheilijan pakaraperäiset iskiasoireyhtymät. Suom Lääkäril 2003;58:3423-7
 113. Vastamäki M. Alaraajan hermopinteet. Suom Lääkäril 2004;59:2493-8
 114. Huddleston JI, Goodman SB. Huddleston JI, Goodman SB. Hip and knee pain. In book Kelly's Textbook of Rheumatology. Eight edition. (Eds. Firestein GS, Budd RC, Harris Jr ED, McInnes IB, Ruddy S, Sergent JS). Saunders Elsevier, Philadephia, 2009, p.627-642
 115. Margo K, Drezner J, Motzkin D. Evaluation and management of hip pain: an algorithmic approach. J Fam Pract 2003;52:607-17 «PMID: 12899815»PubMed
 116. Aikuisten alaselkäsairaudet [verkkoversio]. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1998 (päivitetty 16.6.2008). www.kaypahoito.fi. «Alaselkäkipu»8
 117. Arokoski JPA. Lonkan ja polven sairaudet. Kirjassa: Fysiatria 4. painos (Toim. Arokoski J, Alaranta H, Pohjolainen T, Salminen J, Viikari-Juntura E), Kustannus Oy Duodecim 2009, s.199-214
 118. Alaraajojen tukkiva valtimotauti [verkkoversio]. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 12.5.2010. www.kaypahoito.fi. «Alaraajojen tukkiva valtimotauti»9
 119. Lonkkamurtuma [verkkoversio]. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 10.6.2011. www.kaypahoito.fi. «Lonkkamurtuma»10
 120. Martell JM, Reider B. Pelvis, hip and thigh. In book: The orthopaedic physical examination. Ed. Reider B. W.B. Sauders Company, Philadelphia 1999, p.159-99
 121. Partanen J, Ojala T, Arokoski JP. Myofaskiaalinen kipuoireyhtymä - lihasjuostekipu. Duodecim 2010;126:1921-9 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99024»16 «PMID: 20957792»PubMed
 122. Seppänen M, Itälä A, Mäkelä K, Virolainen P. Kivulias lonkka ei aina merkitse artroosia. Suom Lääkäril 2010;65:2185-91
 123. Heikkinen T. Aikuisten nivustyrän diagnostiikka ja hoito. Suom Lääkäril 2009;64:4243-47
 124. Pohjolainen T. Lonkan bursiitit ja insertiitit. Duodecim 2008;124:1988-92 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97475»17
 125. Hannonen P, Mikkelsson M.M79.0 – mistä fibromyalgiassa on kyse, mitä hoidoksi? Duodecim 2004;120:237-46 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo94058»18
 126. Mäkelä EA. Luutuumorit. Duodecim 2001;117:2205-14 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo92586»19 «PMID: 12184208»PubMed
 127. Isomäki H. Kihti. Duodecim 2001;117:1843-7; quiz 1847, 1861 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo92489»20 «PMID: 12181982»PubMed
 128. Hannu T, Leirisalo-Repo M. Reaktiivinen artriitti. Duodecim 2003;119:837-45 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo93550»21 «PMID: 12815981»PubMed
 129. Hakala M. Selkärankareuma (ankylosoiva spondyliitti). Duodecim 2011;127:357-8 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99362»22
 130. Calmbach WL, Hutchens M. Evaluation of patients presenting with knee pain: Part II. Differential diagnosis. Am Fam Physician 2003;68:917-22 «PMID: 13678140»PubMed
 131. Reider B. Knee. In book: The orthopaedic physical examination. Ed. Reider B. W.B. Sauders Company, Philadelphia 1999, p.201-248
 132. Kujala U. Polven rasituskiputilat - käypä diagnostiikka ja hoito. Suom Lääkäril 1999;54:771-5
 133. Schiphof D, de Klerk BM, Koes BW ym. Good reliability, questionable validity of 25 different classification criteria of knee osteoarthritis: a systematic appraisal. J Clin Epidemiol 2008;61:1205-15 «PMID: 18782658»PubMed
 134. Altman R, Asch E, Bloch D ym. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis. Classification of osteoarthritis of the knee. Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association. Arthritis Rheum 1986;29:1039-49 «PMID: 3741515»PubMed
 135. Altman R, Alarcón G, Appelrouth D ym. The American College of Rheumatology criteria for the classification and reporting of osteoarthritis of the hip. Arthritis Rheum 1991;34:505-14 «PMID: 2025304»PubMed
 136. Wu CW, Morrell MR, Heinze E ym. Validation of American College of Rheumatology classification criteria for knee osteoarthritis using arthroscopically defined cartilage damage scores. Semin Arthritis Rheum 2005;35:197-201 «PMID: 16325660»PubMed
 137. Zhang W. Risk factors of knee osteoarthritis--excellent evidence but little has been done. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:1-2 «PMID: 19737530»PubMed
 138. Helminen HJ, Hyttinen MM, Arokoski JPA. Nivelrikon ehkäisy on mahdollista. Duodecim 2008;124:1863-5 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97450»23
 139. Arokoski JP, Jurvelin JS, Väätäinen U ym. Normal and pathological adaptations of articular cartilage to joint loading. Scand J Med Sci Sports 2000;10:186-98 «PMID: 10898262»PubMed
 140. Neogi T, Zhang Y. Osteoarthritis prevention. Curr Opin Rheumatol 2011;23:185-91 «PMID: 21206274»PubMed
 141. Bijlsma JW, Knahr K. Strategies for the prevention and management of osteoarthritis of the hip and knee. Best Pract Res Clin Rheumatol 2007;21:59-76 «PMID: 17350544»PubMed
 142. Felson DT, Zhang Y, Anthony JM ym. Weight loss reduces the risk for symptomatic knee osteoarthritis in women. The Framingham Study. Ann Intern Med 1992;116:535-9 «PMID: 1543306»PubMed
 143. Niu J, Zhang YQ, Torner J ym. Is obesity a risk factor for progressive radiographic knee osteoarthritis? Arthritis Rheum 2009;61:329-35 «PMID: 19248122»PubMed
 144. Ratzlaff CR, Liang MH. New developments in osteoarthritis. Prevention of injury-related knee osteoarthritis: opportunities for the primary and secondary prevention of knee osteoarthritis. Arthritis Res Ther 2010;12:215 «PMID: 20815918»PubMed
 145. Lohmander LS, Englund PM, Dahl LL ym. The long-term consequence of anterior cruciate ligament and meniscus injuries: osteoarthritis. Am J Sports Med 2007;35:1756-69 «PMID: 17761605»PubMed
 146. Jordan KM, Arden NK, Doherty M ym. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2003;62:1145-55 «PMID: 14644851»PubMed
 147. Zhang W, Doherty M, Arden N ym. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2005;64:669-81 «PMID: 15471891»PubMed
 148. Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, Towheed T, Welch V, Wells G, Tugwell P. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res 2012;64:465-74
 149. Allegrante JP, Kovar PA, MacKenzie CR ym. A walking education program for patients with osteoarthritis of the knee: theory and intervention strategies. Health Educ Q 1993;20:63-81 «PMID: 8444626»PubMed
 150. Lorig KR, Mazonson PD, Holman HR. Evidence suggesting that health education for self-management in patients with chronic arthritis has sustained health benefits while reducing health care costs. Arthritis Rheum 1993;36:439-46 «PMID: 8457219»PubMed
 151. Cronan TA, Durkin KA, Groessl E ym. Health care costs for volunteers and non-volunteers in an intervention for people with osteoarthritis. Arthritis Care Res 1997;10:36-42 «PMID: 9313388»PubMed
 152. van Baar ME, Dekker J, Oostendorp RA ym. Effectiveness of exercise in patients with osteoarthritis of hip or knee: nine months' follow up. Ann Rheum Dis 2001;60:1123-30 «PMID: 11709454»PubMed
 153. Roddy E, Zhang W, Doherty M ym. Evidence-based recommendations for the role of exercise in the management of osteoarthritis of the hip or knee--the MOVE consensus. Rheumatology (Oxford) 2005;44:67-73 «PMID: 15353613»PubMed
 154. Fysioterapianimikkeistö. Suomen Kuntaliitto 2007
 155. Vuori I ym. (toim.) Liikuntalääketiede. Duodecim 2005
 156. Keskinen K ym. Kuntotestauksen käsikirja. 2. uudistettu painos. 2007, Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 162
 157. Clinical practice guidelines for physical therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF) guidelines 2010
 158. Pedersen BK, Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci Sports 2006;16 Suppl 1:3-63 «PMID: 16451303»PubMed
 159. Felson DT, Lawrence RC, Hochberg MC ym. Osteoarthritis: new insights. Part 2: treatment approaches. Ann Intern Med 2000;133:726-37 «PMID: 11074906»PubMed
 160. Rejeski WJ, Brawley LR, Ettinger W ym. Compliance to exercise therapy in older participants with knee osteoarthritis: implications for treating disability. Med Sci Sports Exerc 1997;29:977-85 «PMID: 9268953»PubMed
 161. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD004376 «PMID: 18843657»PubMed
 162. Hopman-Rock M, Westhoff MH. The effects of a health educational and exercise program for older adults with osteoarthritis for the hip or knee. J Rheumatol 2000;27:1947-54 «PMID: 10955337»PubMed
 163. Pisters MF, Veenhof C, van Meeteren NL ym. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review. Arthritis Rheum 2007;57:1245-53 «PMID: 17907210»PubMed
 164. Bennell K, Hinman RS, Wrigley TV ym. Exercise and osteoarthritis: cause and effects. Compr Physiol 2011;1:1943-2008
 165. Petrella RJ. Is exercise effective treatment for osteoarthritis of the knee? Br J Sports Med 2000;34:326-31 «PMID: 11049140»PubMed
 166. van Baar ME, Assendelft WJ, Dekker J ym. Effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review of randomized clinical trials. Arthritis Rheum 1999;42:1361-9 «PMID: 10403263»PubMed
 167. Voloshin A, Wosk J. Influence of artificial shock absorbers on human gait. Clin Orthop Relat Res 1981;52-6 «PMID: 7285437»PubMed
 168. Light LH, McLellan GE, Klenerman L. Skeletal transients on heel strike in normal walking with different footwear. J Biomech 1980;13:477-80 «PMID: 6447153»PubMed
 169. Windle CM, Gregory SM, Dixon SJ. The shock attenuation characteristics of four different insoles when worn in a military boot during running and marching. Gait Posture 1999;9:31-7 «PMID: 10575068»PubMed
 170. Physical therapy. Kirjassa: Osteoarthritis. Brandt K, Doherty M, Lohmander S (toim.) Oxford University Press, Oxford, 2. painos 2003:299-310
 171. Hochberg MC, Altman RD, April KT ym. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012;64:465-74 «PMID: 22563589»PubMed
 172. Brown GA. AAOS clinical practice guideline: treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based guideline, 2nd edition. J Am Acad Orthop Surg 2013;21:577-9 «PMID: 23996989»PubMed
 173. McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC ym. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2014;22:363-88 «PMID: 24462672»PubMed
 174. Bruyère O, Cooper C, Pelletier JP ym. An algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis in Europe and internationally: a report from a task force of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Semin Arthritis Rheum 2014;44:253-63 «PMID: 24953861»PubMed
 175. Osteoarthritis: Care and Management in Adults. National Clinical Guideline Centre (UK).London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2014 Feb
 176. Goodman & Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. Brunton L, Knollmann B, Hilal-Dandan R (toim.) 2018, McGraw-Hill 13. painos
 177. Koulu M, Mervaala E (toim.): Farmakologia ja toksikologia. 10 p Medicina, 2018.
 178. Ruskoaho H, Hakkola J, Huupponen R ym. (toim.): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim, (e-kirjana, Oppiportti, 2017)
 179. Jenkins C, Costello J, Hodge L. Systematic review of prevalence of aspirin induced asthma and its implications for clinical practice. BMJ 2004;328:434 «PMID: 14976098»PubMed
 180. Wenzel SE. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches. Nat Med 2012;18:716-25 «PMID: 22561835»PubMed
 181. Heard KJ. Acetylcysteine for acetaminophen poisoning. N Engl J Med. 2008 17;359:285-92
 182. Ferner RE, Dear JW, Bateman DN. Management of paracetamol poisoning. BMJ. 2011 Apr 19;342:d2218. doi: 10.1136/bmj.d2218.
 183. Kipu. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 4.12.2017). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 184. Rostom A, Dube C, Wells GA, Tugwell P, Welch V, Jolicoeur E, McGowan J, Lanas A. Prevention of NSAID-induced gastroduodenal ulcers. Cochrane Database syst rev 2011;(6):CD002296
 185. Chan FK, Wong VW, Suen BY ym. Combination of a cyclo-oxygenase-2 inhibitor and a proton-pump inhibitor for prevention of recurrent ulcer bleeding in patients at very high risk: a double-blind, randomised trial. Lancet 2007;369:1621-6 «PMID: 17499604»PubMed
 186. Laine L, Curtis SP, Cryer B ym. Assessment of upper gastrointestinal safety of etoricoxib and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL) programme: a randomised comparison. Lancet 2007;369:465-73 «PMID: 17292766»PubMed
 187. Rostom A, Muir K, Dube C ym. Prevention of NSAID-related upper gastrointestinal toxicity: a meta-analysis of traditional NSAIDs with gastroprotection and COX-2 inhibitors. Drug Healthc Patient Saf 2009;1:47-71 «PMID: 21701610»PubMed
 188. Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL ym. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs nonsteroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: the CLASS study: A randomized controlled trial. Celecoxib Long-term Arthritis Safety Study. JAMA 2000;284:1247-55 «PMID: 10979111»PubMed
 189. Rostom A, Muir K, Dubé C ym. Gastrointestinal safety of cyclooxygenase-2 inhibitors: a Cochrane Collaboration systematic review. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:818-28, 828.e1-5; quiz 768 «PMID: 17556027»PubMed
 190. Yuan JQ, Yang M, Threapleton DE ym. Systematic review with meta-analysis: the gastrointestinal benefits of COX-2 selective inhibitors with concomitant use of low-dose aspirin. Aliment Pharmacol Ther 2016;44:785-95 «PMID: 27534608»PubMed
 191. Patrono C, García Rodríguez LA, Landolfi R ym. Low-dose aspirin for the prevention of atherothrombosis. N Engl J Med 2005;353:2373-83 «PMID: 16319386»PubMed
 192. Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC ym. Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. N Engl J Med 2001;345:1809-17 «PMID: 11752357»PubMed
 193. Schuijt MP, Huntjens-Fleuren HW, de Metz M ym. The interaction of ibuprofen and diclofenac with aspirin in healthy volunteers. Br J Pharmacol 2009;157:931-4 «PMID: 19466986»PubMed
 194. Ellison J, Dager W. Recent FDA warning of the concomitant use of aspirin and ibuprofen and the effects on platelet aggregation. Prev Cardiol 2007;10:61-3 «PMID: 17392619»PubMed
 195. Whelton A. Clinical implications of nonopioid analgesia for relief of mild-to-moderate pain in patients with or at risk for cardiovascular disease. Am J Cardiol 2006;97:3-9 «PMID: 16675316»PubMed
 196. Aw TJ, Haas SJ, Liew D ym. Meta-analysis of cyclooxygenase-2 inhibitors and their effects on blood pressure. Arch Intern Med 2005;165:490-6 «PMID: 15710786»PubMed
 197. Bleumink GS, Feenstra J, Sturkenboom MC ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and heart failure. Drugs 2003;63:525-34 «PMID: 12656651»PubMed
 198. Johnson AG, Nguyen TV, Day RO. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? A meta-analysis. Ann Intern Med 1994;121:289-300 «PMID: 8037411»PubMed
 199. http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2009/11/WC500015089.pdf (19.4.2012) «http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2009/11/WC500015089.pdf»24
 200. Chan CC, Reid CM, Aw TJ ym. Do COX-2 inhibitors raise blood pressure more than nonselective NSAIDs and placebo? An updated meta-analysis. J Hypertens 2009;27:2332-41 «PMID: 19887957»PubMed
 201. Arfè A, Scotti L, Varas-Lorenzo C ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. BMJ 2016;354:i4857 «PMID: 27682515»PubMed
 202. Kearney PM, Baigent C, Godwin J ym. Do selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs increase the risk of atherothrombosis? Meta-analysis of randomised trials. BMJ 2006;332:1302-8 «PMID: 16740558»PubMed
 203. Helin-Salmivaara A, Virtanen A, Vesalainen R ym. NSAID use and the risk of hospitalization for first myocardial infarction in the general population: a nationwide case-control study from Finland. Eur Heart J 2006;27:1657-63 «PMID: 16731535»PubMed
 204. Salvo F, Fourrier-Réglat A, Bazin F ym. Cardiovascular and gastrointestinal safety of NSAIDs: a systematic review of meta-analyses of randomized clinical trials. Clin Pharmacol Ther 2011;89:855-66 «PMID: 21471964»PubMed
 205. Trelle S, Reichenbach S, Wandel S ym. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis. BMJ 2011;342:c7086 «PMID: 21224324»PubMed
 206. Bally M, Dendukuri N, Rich B ym. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ 2017;357:j1909 «PMID: 28487435»PubMed
 207. Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration., Bhala N, Emberson J ym. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013;382:769-79 «PMID: 23726390»PubMed
 208. García Rodríguez LA, Tacconelli S, Patrignani P. Role of dose potency in the prediction of risk of myocardial infarction associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the general population. J Am Coll Cardiol 2008;52:1628-36 «PMID: 18992652»PubMed
 209. Seideman P. Paracetamol in rheumatoid arthritis. Agents Actions Suppl 1993;44:7-12 «PMID: 8372737»PubMed
 210. Hyllested M, Jones S, Pedersen JL ym. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. Br J Anaesth 2002;88:199-214 «PMID: 11878654»PubMed
 211. Doherty M, Hawkey C, Goulder M ym. A randomised controlled trial of ibuprofen, paracetamol or a combination tablet of ibuprofen/paracetamol in community-derived people with knee pain. Ann Rheum Dis 2011;70:1534-41 «PMID: 21804100»PubMed
 212. Pareek A, Chandurkar N, Ambade R ym. Efficacy and safety of etodolac-paracetamol fixed dose combination in patients with knee osteoarthritis flare-up: a randomized, double-blind comparative evaluation. Clin J Pain 2010;26:561-6 «PMID: 20639739»PubMed
 213. Derry S, Wiffen PJ, Kalso EA ym. Topical analgesics for acute and chronic pain in adults - an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev 2017;5:CD008609 «PMID: 28497473»PubMed
 214. Kjaersgaard-Andersen P, Nafei A, Skov O ym. Codeine plus paracetamol versus paracetamol in longer-term treatment of chronic pain due to osteoarthritis of the hip. A randomised, double-blind, multi-centre study. Pain 1990;43:309-18 «PMID: 2293142»PubMed
 215. Quiding H, Grimstad J, Rusten K ym. Ibuprofen plus codeine, ibuprofen, and placebo in a single- and multidose cross-over comparison for coxarthrosis pain. Pain 1992;50:303-7 «PMID: 1280802»PubMed
 216. Schnitzer TJ, Kamin M, Olson WH. Tramadol allows reduction of naproxen dose among patients with naproxen-responsive osteoarthritis pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arthritis Rheum 1999;42:1370-7 «PMID: 10403264»PubMed
 217. Roth SH. Efficacy and safety of tramadol HCl in breakthrough musculoskeletal pain attributed to osteoarthritis. J Rheumatol 1998;25:1358-63 «PMID: 9676769»PubMed
 218. Barnett ML, Olenski AR, Jena AB. Opioid-Prescribing Patterns of Emergency Physicians and Risk of Long-Term Use. N Engl J Med 2017;376:663-673 «PMID: 28199807»PubMed
 219. Califf RM, Woodcock J, Ostroff S. A Proactive Response to Prescription Opioid Abuse. N Engl J Med 2016;374:1480-5 «PMID: 26845291»PubMed
 220. Fingleton C, Smart K, Moloney N ym. Pain sensitization in people with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2015;23:1043-56 «PMID: 25749012»PubMed
 221. Wang ZY, Shi SY, Li SJ ym. Efficacy and Safety of Duloxetine on Osteoarthritis Knee Pain: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Med 2015;16:1373-85 «PMID: 26176791»PubMed
 222. Raynauld JP, Buckland-Wright C, Ward R ym. Safety and efficacy of long-term intraarticular steroid injections in osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2003;48:370-7 «PMID: 12571845»PubMed
 223. McAlindon TE, LaValley MP, Harvey WF ym. Effect of Intra-articular Triamcinolone vs Saline on Knee Cartilage Volume and Pain in Patients With Knee Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:1967-1975 «PMID: 28510679»PubMed
 224. Bannuru RR, Osani M, Vaysbrot EE ym. Comparative safety profile of hyaluronic acid products for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2016;24:2022-2041 «PMID: 27492466»PubMed
 225. Bellamy N, Campbell J, Robinson V ym. Viscosupplementation for the treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD005321 «PMID: 16625635»PubMed
 226. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) clinical guideline [CG177]. Osteoarthritis: care and management. Published February 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg177 «https://www.nice.org.uk/guidance/cg177»25
 227. Runhaar J, Rozendaal RM, van Middelkoop M ym. Subgroup analyses of the effectiveness of oral glucosamine for knee and hip osteoarthritis: a systematic review and individual patient data meta-analysis from the OA trial bank. Ann Rheum Dis 2017;76:1862-1869 «PMID: 28754801»PubMed
 228. Sihvonen R, Paavola M, Malmivaara A ym. Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative meniscal tear. N Engl J Med 2013;369:2515-24 «PMID: 24369076»PubMed
 229. Gauffin H, Tagesson S, Meunier A ym. Knee arthroscopic surgery is beneficial to middle-aged patients with meniscal symptoms: a prospective, randomised, single-blinded study. Osteoarthritis Cartilage 2014;22:1808-16 «PMID: 25086401»PubMed
 230. Gauffin H, Sonesson S, Meunier A ym. Knee Arthroscopic Surgery in Middle-Aged Patients With Meniscal Symptoms: A 3-Year Follow-up of a Prospective, Randomized Study. Am J Sports Med 2017;45:2077-2084 «PMID: 28429967»PubMed
 231. Järvinen T L, Guyatt G H. Arthroscopic surgery for knee pain. BMJ 2016; 354: i3934
 232. Lamplot JD, Brophy RH. The role for arthroscopic partial meniscectomy in knees with degenerative changes: a systematic review. Bone Joint J 2016;98-B:934-8 «PMID: 27365471»PubMed
 233. Monk P, Garfjeld Roberts P, Palmer AJ ym. The Urgent Need for Evidence in Arthroscopic Meniscal Surgery. Am J Sports Med 2017;45:965-973 «PMID: 27432053»PubMed
 234. Swart NM, van Oudenaarde K, Reijnierse M ym. Effectiveness of exercise therapy for meniscal lesions in adults: A systematic review and meta-analysis. J Sci Med Sport 2016;19:990-998 «PMID: 27129638»PubMed
 235. van de Graaf VA, Wolterbeek N, Mutsaerts EL ym. Arthroscopic Partial Meniscectomy or Conservative Treatment for Nonobstructive Meniscal Tears: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arthroscopy 2016;32:1855-1865.e4 «PMID: 27474105»PubMed
 236. Bhattacharyya T, Gale D, Dewire P ym. The clinical importance of meniscal tears demonstrated by magnetic resonance imaging in osteoarthritis of the knee. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:4-9 «PMID: 12533565»PubMed
 237. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008;359:1108-15
 238. Chang RW, Falconer J, Stulberg SD ym. A randomized, controlled trial of arthroscopic surgery versus closed-needle joint lavage for patients with osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1993;36:289-96 «PMID: 8452573»PubMed
 239. Hunt SA, Jazrawi LM, Sherman OH. Arthroscopic management of osteoarthritis of the knee. J Am Acad Orthop Surg 2002;10:356-63 «PMID: 12374486»PubMed
 240. Wai EK, Kreder HJ, Williams JI. Arthroscopic débridement of the knee for osteoarthritis in patients fifty years of age or older: utilization and outcomes in the Province of Ontario. J Bone Joint Surg Am 2002;84-A:17-22 «PMID: 11792774»PubMed
 241. Dervin GF, Stiell IG, Rody K ym. Effect of arthroscopic débridement for osteoarthritis of the knee on health-related quality of life. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:10-9 «PMID: 12533566»PubMed
 242. Siparsky P, Ryzewicz M, Peterson B ym. Arthroscopic treatment of osteoarthritis of the knee: are there any evidence-based indications? Clin Orthop Relat Res 2007;455:107-12 «PMID: 17279040»PubMed
 243. Clohisy C, Beaule PE, O`Malley A, ym. Hip disease in the young adult: current concepts of etiology and surgical treatment. J Bone Joint Surg 2008;90:2267-81
 244. Byrd JW, Jones KS. Prospective analysis of hip arthroscopy with 2-year follow-up. Arthroscopy 2000;16:578-87 «PMID: 10976117»PubMed
 245. Helenius I, Tanskanen P, Haapala J ym. Hip arthroscopy in osteoarthritis. A review of 68 patients. Ann Chir Gynaecol 2001;90:28-31 «PMID: 11336365»PubMed
 246. Kelly BT, Williams RJ 3rd, Philippon MJ. Hip arthroscopy: current indications, treatment options, and management issues. Am J Sports Med 2003;31:1020-37 «PMID: 14623676»PubMed
 247. Nakashima K, Koshino T, Saito T. Synovial immunohistochemical changes after high tibial osteotomy for osteoarthritis of the knee. Two-year prospective follow-up. Bull Hosp Jt Dis 1998;57:187-94 «PMID: 9926257»PubMed
 248. Brouwer RW, Jakma TS, Bierma-Zeinstra SM ym. Osteotomy for treating knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD004019 «PMID: 15674926»PubMed
 249. Billings A, Scott DF, Camargo MP ym. High tibial osteotomy with a calibrated osteotomy guide, rigid internal fixation, and early motion. Long-term follow-up. J Bone Joint Surg Am 2000;82:70-9 «PMID: 10653086»PubMed
 250. Leutloff D, Tobian F, Perka C. High tibial osteotomy for valgus and varus deformities of the knee. Int Orthop 2001;25:93-6 «PMID: 11409460»PubMed
 251. Sprenger TR, Doerzbacher JF. Tibial osteotomy for the treatment of varus gonarthrosis. Survival and failure analysis to twenty-two years. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:469-74 «PMID: 12637433»PubMed
 252. Flamme CH, Rühmann O, Schmolke S ym. Long-term outcome following high tibial osteotomy with tension bend principle. Arch Orthop Trauma Surg 2003;123:12-6 «PMID: 12582790»PubMed
 253. Naudie D, Bourne RB, Rorabeck CH ym. The Install Award. Survivorship of the high tibial valgus osteotomy. A 10- to -22-year followup study. Clin Orthop Relat Res 199:18-27 «PMID: 10546594»PubMed
 254. Choi HR, Hasegawa Y, Kondo S ym. High tibial osteotomy for varus gonarthrosis: a 10- to 24-year follow-up study. J Orthop Sci 2001;6:493-7 «PMID: 11793170»PubMed
 255. Magyar G, Toksvig-Larsen S, Lindstrand A. Hemicallotasis open-wedge osteotomy for osteoarthritis of the knee. Complications in 308 operations. J Bone Joint Surg Br 1999;81:449-51 «PMID: 10872364»PubMed
 256. Wiles P. The surgery of the osteo-arthritic hip. Clin Orthop Relat Res 2003:3-16 «PMID: 14646697»PubMed
 257. Schramm M, Pitto RP, Rohm E ym. Long-term results of spherical acetabular osteotomy. J Bone Joint Surg Br 1999;81:60-6 «PMID: 10068005»PubMed
 258. Yasunaga Y, Iwamori H, Ikuta Y ym. Rotational acetabular osteotomy for advanced osteoarthrosis secondary to dysplasia of the hip. Results at 6-11 years postoperatively. Arch Orthop Trauma Surg 1999;119:253-7 «PMID: 10447617»PubMed
 259. Takatori Y, Ninomiya S, Nakamura S ym. Long-term results of rotational acetabular osteotomy in young patients with advanced osteoarthrosis of the hip. J Orthop Sci 2000;5:336-41 «PMID: 10982681»PubMed
 260. Scramm M, Hohmann D, Radespiel-Troger M, Pitto RP. Treatment of the dysplastic acetabulum with Wagner spherical osteotomy. A study of patients followed for a minimum of twenty years. J Bone Joint Surg Am 2003;85:808-14
 261. Nozawa M, Shitoto K, Matsuda K ym. Rotational acetabular osteotomy for acetabular dysplasia. A follow-up for more than ten years. J Bone Joint Surg Br 2002;84:59-65 «PMID: 11837834»PubMed
 262. Sen C, Asik M, Tozun IR ym. Kotz and Ganz osteotomies in the treatment of adult acetabular dysplasia. Int Orthop 2003;27:78-84 «PMID: 12700929»PubMed
 263. Ethgen O, Bruyère O, Richy F ym. Health-related quality of life in total hip and total knee arthroplasty. A qualitative and systematic review of the literature. J Bone Joint Surg Am 2004;86-A:963-74 «PMID: 15118039»PubMed
 264. Medurman JH, Paavolainen P. Hammasperäisten tekonivelinfektioiden ehkäisy. Painossa Suom Lääkäril 2012
 265. Gomoll AH, Filardo G, de Girolamo L ym. Surgical treatment for early osteoarthritis. Part I: cartilage repair procedures. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012;20:450-66 «PMID: 22113219»PubMed
 266. Bhosale AM, Myint P, Roberts S ym. Combined autologous chondrocyte implantation and allogenic meniscus transplantation: a biological knee replacement. Knee 2007;14:361-8 «PMID: 17689085»PubMed
 267. Farr J, Rawal A, Marberry KM. Concomitant meniscal allograft transplantation and autologous chondrocyte implantation: minimum 2-year follow-up. Am J Sports Med 2007;35:1459-66 «PMID: 17435058»PubMed
 268. Harvey LA, Brosseau L, Herbert RD. Continuous passive motion following total knee arthroplasty in people with arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2010;(3):CD004260 «PMID: 20238330»PubMed
 269. Allen KD, Oddone EZ, Coffman CJ ym. Telephone-based self-management of osteoarthritis: A randomized trial. Ann Intern Med 2010;153:570-9 «PMID: 21041576»PubMed
 270. Amendola A, Bonasia DE. Results of high tibial osteotomy: review of the literature. Int Orthop 2010;34:155-60 «PMID: 19838706»PubMed
 271. Avouac J, Vicaut E, Bardin T ym. Efficacy of joint lavage in knee osteoarthritis: meta-analysis of randomized controlled studies. Rheumatology (Oxford) 2010;49:334-40 «PMID: 19955221»PubMed
 272. Backstein D, Morag G, Hanna S ym. Long-term follow-up of distal femoral varus osteotomy of the knee. J Arthroplasty 2007;22:2-6 «PMID: 17570268»PubMed
 273. Bagge E, Bjelle A, Svanborg A. Radiographic osteoarthritis in the elderly. A cohort comparison and a longitudinal study of the "70-year old people in Göteborg". Clin Rheumatol 1992;11:486-91 «PMID: 1486737»PubMed
 274. Barrios JA, Crenshaw JR, Royer TD ym. Walking shoes and laterally wedged orthoses in the clinical management of medial tibiofemoral osteoarthritis: a one-year prospective controlled trial. Knee 2009;16:136-42 «PMID: 19097797»PubMed
 275. Bartels EM, Lund H, Hagen KB ym. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD005523 «PMID: 17943863»PubMed
 276. Barthel HR, Haselwood D, Longley S 3rd ym. Randomized controlled trial of diclofenac sodium gel in knee osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum 2009;39:203-12 «PMID: 19932833»PubMed
 277. Battaglia TC, Mulhall KJ, Brown TE ym. Increased surgical volume is associated with lower THA dislocation rates. Clin Orthop Relat Res 2006;447:28-33 «PMID: 16672898»PubMed
 278. Bennell KL, Bowles KA, Payne C ym. Lateral wedge insoles for medial knee osteoarthritis: 12 month randomised controlled trial. BMJ 2011;342:d2912 «PMID: 21593096»PubMed
 279. Berenbaum F, Grifka J, Brown JP ym. Efficacy of lumiracoxib in osteoarthritis: a review of nine studies. J Int Med Res 2005;33:21-41 «PMID: 15651713»PubMed
 280. Bingham CO 3rd, Sebba AI, Rubin BR ym. Efficacy and safety of etoricoxib 30 mg and celecoxib 200 mg in the treatment of osteoarthritis in two identically designed, randomized, placebo-controlled, non-inferiority studies. Rheumatology (Oxford) 2007;46:496-507 «PMID: 16936327»PubMed
 281. Bombardier C, Laine L, Reicin A ym. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. VIGOR Study Group. N Engl J Med 2000;343:1520-8, 2 p following 1528 «PMID: 11087881»PubMed
 282. Boureau F, Schneid H, Zeghari N ym. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibuprofen and paracetamol analgesic treatment of osteoarthritis of the knee or hip. Ann Rheum Dis 2004;63:1028-34 «PMID: 15308513»PubMed
 283. Bozic KJ, Maselli J, Pekow PS ym. The influence of procedure volumes and standardization of care on quality and efficiency in total joint replacement surgery. J Bone Joint Surg Am 2010;92:2643-52 «PMID: 21084575»PubMed
 284. Bradley JD, Brandt KD, Katz BP ym. Comparison of an antiinflammatory dose of ibuprofen, an analgesic dose of ibuprofen, and acetaminophen in the treatment of patients with osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 1991;325:87-91 «PMID: 2052056»PubMed
 285. Bresalier RS, Sandler RS, Quan H ym. Cardiovascular events associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial. N Engl J Med 2005;352:1092-102 «PMID: 15713943»PubMed
 286. Brooks LO, Rolfe MI, Cheras PA ym. The comprehensive osteoarthritis test: a simple index for measurement of treatment effects in clinical trials. J Rheumatol 2004;31:1180-6 «PMID: 15170933»PubMed
 287. Brosseau L, MacLeay L, Robinson V ym. Intensity of exercise for the treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD004259 «PMID: 12804510»PubMed
 288. Brosseau L, Yonge KA, Robinson V ym. Thermotherapy for treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD004522 «PMID: 14584019»PubMed
 289. Brouwer RW, Bierma-Zeinstra SM, van Raaij TM ym. Osteotomy for medial compartment arthritis of the knee using a closing wedge or an opening wedge controlled by a Puddu plate. A one-year randomised, controlled study. J Bone Joint Surg Br 2006;88:1454-9 «PMID: 17075089»PubMed
 290. Brouwer RW, Jakma TS, Verhagen AP ym. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD004020 «PMID: 15674927»PubMed
 291. Brouwer RW, Raaij van TM, Bierma-Zeinstra SM ym. Osteotomy for treating knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD004019 «PMID: 17636743»PubMed
 292. Buechel FF Sr. Long-term followup after mobile-bearing total knee replacement. Clin Orthop Relat Res 2002:40-50 «PMID: 12439236»PubMed
 293. Buszewicz M, Rait G, Griffin M ym. Self management of arthritis in primary care: randomised controlled trial. BMJ 2006;333:879 «PMID: 17040926»PubMed
 294. Caldwell B, Aldington S, Weatherall M ym. Risk of cardiovascular events and celecoxib: a systematic review and meta-analysis. J R Soc Med 2006;99:132-40 «PMID: 16508052»PubMed
 295. Cannon CP, Curtis SP, FitzGerald GA ym. Cardiovascular outcomes with etoricoxib and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL) programme: a randomised comparison. Lancet 2006;368:1771-81 «PMID: 17113426»PubMed
 296. Case JP, Baliunas AJ, Block JA. Lack of efficacy of acetaminophen in treating symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparison trial with diclofenac sodium. Arch Intern Med 2003;163:169-78 «PMID: 12546607»PubMed
 297. Cepeda MS, Camargo F, Zea C ym. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD005522 «PMID: 16856101»PubMed
 298. Chen YF, Jobanputra P, Barton P ym. Cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib and lumiracoxib) for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2008;12:1-278, iii «PMID: 18405470»PubMed
 299. Christensen R, Astrup A, Bliddal H. Weight loss: the treatment of choice for knee osteoarthritis? A randomized trial. Osteoarthritis Cartilage 2005;13:20-7 «PMID: 15639633»PubMed
 300. Christensen R, Bartels EM, Astrup A ym. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2007;66:433-9 «PMID: 17204567»PubMed
 301. Clegg DO, Reda DJ, Harris CL ym. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006;354:795-808 «PMID: 16495392»PubMed
 302. Davis AM, Wood AM, Keenan AC ym. Does body mass index affect clinical outcome post-operatively and at five years after primary unilateral total hip replacement performed for osteoarthritis? A multivariate analysis of prospective data. J Bone Joint Surg Br 2011;93:1178-82 «PMID: 21911527»PubMed
 303. Deyle GD, Allison SC, Matekel RL ym. Physical therapy treatment effectiveness for osteoarthritis of the knee: a randomized comparison of supervised clinical exercise and manual therapy procedures versus a home exercise program. Phys Ther 2005;85:1301-17 «PMID: 16305269»PubMed
 304. Deyle GD, Henderson NE, Matekel RL ym. Effectiveness of manual physical therapy and exercise in osteoarthritis of the knee. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2000;132:173-81 «PMID: 10651597»PubMed
 305. Di Monaco M, Vallero F, Tappero R ym. Rehabilitation after total hip arthroplasty: a systematic review of controlled trials on physical exercise programs. Eur J Phys Rehabil Med 2009;45:303-17 «PMID: 19238130»PubMed
 306. Duddy J, Kirwan JR, Szebenyi B ym. A comparison of the semiflexed (MTP) view with the standing extended view (SEV) in the radiographic assessment of knee osteoarthritis in a busy routine X-ray department. Rheumatology (Oxford) 2005;44:349-51 «PMID: 15546963»PubMed
 307. Englund M, Guermazi A, Gale D ym. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008;359:1108-15 «PMID: 18784100»PubMed
 308. Faulkner A, Kennedy LG, Baxter K ym. Effectiveness of hip prostheses in primary total hip replacement: a critical review of evidence and an economic model. Health Technol Assess 1998;2:1-133 «PMID: 9728294»PubMed
 309. Felson DT, Guermazi A, Eckstein F. Letter to Editor. Ann Rheum Dis published onlineMarch23,2011. http://ard.bmj.com/content/70/6/982.long/reply#annrheumdis_el_7741 «http://ard.bmj.com/content/70/6/982.long/reply#annrheumdis_el_7741»26
 310. Felson DT, Naimark A, Anderson J ym. The prevalence of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum 1987;30:914-8 «PMID: 3632732»PubMed
 311. Felson DT, Zhang Y, Hannan MT ym. The incidence and natural history of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum 1995;38:1500-5 «PMID: 7575700»PubMed
 312. Felson DT. Arthroscopy as a treatment for knee osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010;24:47-50 «PMID: 20129199»PubMed
 313. Fernandes L, Storheim K, Sandvik L ym. Efficacy of patient education and supervised exercise vs patient education alone in patients with hip osteoarthritis: a single blind randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:1237-43 «PMID: 20633669»PubMed
 314. Fitzpatrick R, Shortall E, Sculpher M ym. Primary total hip replacement surgery: a systematic review of outcomes and modelling of cost-effectiveness associated with different prostheses. Health Technol Assess 1998;2:1-64 «PMID: 10103353»PubMed
 315. Forster MC. Survival analysis of primary cemented total knee arthroplasty: which designs last? J Arthroplasty 2003;18:265-70 «PMID: 12728416»PubMed
 316. Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G ym. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD007912 «PMID: 19588445»PubMed
 317. Frost H, Lamb SE, Robertson S. A randomized controlled trial of exercise to improve mobility and function after elective knee arthroplasty. Feasibility, results and methodological difficulties. Clin Rehabil 2002;16:200-9 «PMID: 11911518»PubMed
 318. Gaasbeek RD, Nicolaas L, Rijnberg WJ ym. Correction accuracy and collateral laxity in open versus closed wedge high tibial osteotomy. A one-year randomised controlled study. Int Orthop 2010;34:201-7 «PMID: 19707760»PubMed
 319. Galli M, De Santis V, Tafuro L. Reliability of the Ahlbäck classification of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2003;11:580-4 «PMID: 12880580»PubMed
 320. Garner SE, Fidan DD, Frankish R ym. Rofecoxib for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD005115 «PMID: 15654705»PubMed
 321. Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71 «PMID: 11754710»PubMed
 322. Gilbey HJ, Ackland TR, Wang AW ym. Exercise improves early functional recovery after total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2003:193-200 «PMID: 12616059»PubMed
 323. Giraudet-Le Quintrec JS, Coste J, Vastel L ym. Positive effect of patient education for hip surgery: a randomized trial. Clin Orthop Relat Res 2003:112-20 «PMID: 12966284»PubMed
 324. Gocen Z, Sen A, Unver B ym. The effect of preoperative physiotherapy and education on the outcome of total hip replacement: a prospective randomized controlled trial. Clin Rehabil 2004;18:353-8 «PMID: 15180117»PubMed
 325. Golden HE, Moskowitz RW, Minic M. Analgesic efficacy and safety of nonprescription doses of naproxen sodium compared with acetaminophen in the treatment of osteoarthritis of the knee. Am J Ther 2004;11:85-94 «PMID: 14999359»PubMed
 326. Gossec L, Paternotte S, Bingham CO 3rd ym. OARSI/OMERACT initiative to define states of severity and indication for joint replacement in hip and knee osteoarthritis. An OMERACT 10 Special Interest Group. J Rheumatol 2011;38:1765-9 «PMID: 21807799»PubMed
 327. Gossec L, Paternotte S, Maillefert JF ym. The role of pain and functional impairment in the decision to recommend total joint replacement in hip and knee osteoarthritis: an international cross-sectional study of 1909 patients. Report of the OARSI-OMERACT Task Force on total joint replacement. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:147-54 «PMID: 21044689»PubMed
 328. Grubber JM, Callahan LF, Helmick CG ym. Prevalence of radiographic hip and knee osteoarthritis by place of residence. J Rheumatol 1998;25:959-63 «PMID: 9598898»PubMed
 329. Guillemin F, Rat AC, Mazieres B ym. Prevalence of symptomatic hip and knee osteoarthritis: a two-phase population-based survey. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:1314-22 «PMID: 21875676»PubMed
 330. Günther KP, Sun Y. Reliability of radiographic assessment in hip and knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 1999;7:239-46 «PMID: 10222223»PubMed
 331. Harrysson OL, Robertsson O, Nayfeh JF. Higher cumulative revision rate of knee arthroplasties in younger patients with osteoarthritis. Clin Orthop Relat Res 2004:162-8 «PMID: 15123942»PubMed
 332. Hecht PJ, Bachmann S, Booth RE Jr ym. Effects of thermal therapy on rehabilitation after total knee arthroplasty. A prospective randomized study. Clin Orthop Relat Res 1983:198-201 «PMID: 6883850»PubMed
 333. Herrero-Beaumont G, Ivorra JA, Del Carmen Trabado M ym. Glucosamine sulfate in the treatment of knee osteoarthritis symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled study using acetaminophen as a side comparator. Arthritis Rheum 2007;56:555-67 «PMID: 17265490»PubMed
 334. Hesse S, Werner C, Seibel H ym. Treadmill training with partial body-weight support after total hip arthroplasty: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:1767-73 «PMID: 14669181»PubMed
 335. Hinman RS, Heywood SE, Day AR. Aquatic physical therapy for hip and knee osteoarthritis: results of a single-blind randomized controlled trial. Phys Ther 2007;87:32-43 «PMID: 17142642»PubMed
 336. Hoeksma HL, Dekker J, Ronday HK ym. Comparison of manual therapy and exercise therapy in osteoarthritis of the hip: a randomized clinical trial. Arthritis Rheum 2004;51:722-9 «PMID: 15478147»PubMed
 337. Jinks C, Jordan K, Croft P. Measuring the population impact of knee pain and disability with the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC). Pain 2002;100:55-64 «PMID: 12435459»PubMed
 338. Jones A, Silva PG, Silva AC ym. Impact of cane use on pain, function, general health and energy expenditure during gait in patients with knee osteoarthritis: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2012;71:172-9 «PMID: 22128081»PubMed
 339. Juhakoski R, Tenhonen S, Malmivaara A ym. A pragmatic randomized controlled study of the effectiveness and cost consequences of exercise therapy in hip osteoarthritis. Clin Rehabil 2011;25:370-83 «PMID: 21078702»PubMed
 340. Kahan A, Uebelhart D, De Vathaire F ym. Long-term effects of chondroitins 4 and 6 sulfate on knee osteoarthritis: the study on osteoarthritis progression prevention, a two-year, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2009;60:524-33 «PMID: 19180484»PubMed
 341. Kauppila AM, Kyllönen E, Ohtonen P ym. Multidisciplinary rehabilitation after primary total knee arthroplasty: a randomized controlled study of its effects on functional capacity and quality of life. Clin Rehabil 2010;24:398-411 «PMID: 20354057»PubMed
 342. Keating EM, Meding JB, Faris PM ym. Long-term followup of nonmodular total knee replacements. Clin Orthop Relat Res 2002:34-9 «PMID: 12439235»PubMed
 343. Kirkley A, Birmingham TB, Litchfield RB ym. A randomized trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 2008;359:1097-107 «PMID: 18784099»PubMed
 344. Kirkley A, Webster-Bogaert S, Litchfield R ym. The effect of bracing on varus gonarthrosis. J Bone Joint Surg Am 1999;81:539-48 «PMID: 10225800»PubMed
 345. Kosashvili Y, Safir O, Gross A ym. Distal femoral varus osteotomy for lateral osteoarthritis of the knee: a minimum ten-year follow-up. Int Orthop 2010;34:249-54 «PMID: 19468727»PubMed
 346. Kuijer PP, de Beer MJ, Houdijk JH ym. Beneficial and limiting factors affecting return to work after total knee and hip arthroplasty: a systematic review. J Occup Rehabil 2009;19:375-81 «PMID: 19693656»PubMed
 347. Labek G, Frischhut S, Schlichtherle R ym. Outcome of the cementless Taperloc stem: a comprehensive literature review including arthroplasty register data. Acta Orthop 2011;82:143-8 «PMID: 21463220»PubMed
 348. Labek G, Thaler M, Janda W ym. Revision rates after total joint replacement: cumulative results from worldwide joint register datasets. J Bone Joint Surg Br 2011;93:293-7 «PMID: 21357948»PubMed
 349. Larsen K, Sørensen OG, Hansen TB ym. Accelerated perioperative care and rehabilitation intervention for hip and knee replacement is effective: a randomized clinical trial involving 87 patients with 3 months of follow-up. Acta Orthop 2008;79:149-59 «PMID: 18478482»PubMed
 350. Laupattarakasem W, Laopaiboon M, Laupattarakasem P ym. Arthroscopic debridement for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD005118 «PMID: 18254069»PubMed
 351. Lin J, Zhang W, Jones A ym. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2004;329:324 «PMID: 15286056»PubMed
 352. Loyola-Sánchez A, Richardson J, MacIntyre NJ. Efficacy of ultrasound therapy for the management of knee osteoarthritis: a systematic review with meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:1117-26 «PMID: 20637297»PubMed
 353. Luites JW, Brinkman JM, Wymenga AB ym. Fixation stability of opening- versus closing-wedge high tibial osteotomy: a randomised clinical trial using radiostereometry. J Bone Joint Surg Br 2009;91:1459-65 «PMID: 19880890»PubMed
 354. Maillefert JF, Hudry C, Baron G ym. Laterally elevated wedged insoles in the treatment of medial knee osteoarthritis: a prospective randomized controlled study. Osteoarthritis Cartilage 2001;9:738-45 «PMID: 11795993»PubMed
 355. Mallen SR, Essex MN, Zhang R. Gastrointestinal tolerability of NSAIDs in elderly patients: a pooled analysis of 21 randomized clinical trials with celecoxib and nonselective NSAIDs. Curr Med Res Opin 2011;27:1359-66 «PMID: 21561397»PubMed
 356. Manheimer E, Cheng K, Linde K ym. Acupuncture for peripheral joint osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD001977 «PMID: 20091527»PubMed
 357. Manley M, Ong K, Lau E ym. Effect of volume on total hip arthroplasty revision rates in the United States Medicare population. J Bone Joint Surg Am 2008;90:2446-51 «PMID: 18978414»PubMed
 358. March LM, Cross MJ, Lapsley H ym. Outcomes after hip or knee replacement surgery for osteoarthritis. A prospective cohort study comparing patients' quality of life before and after surgery with age-related population norms. Med J Aust 1999;171:235-8 «PMID: 10495753»PubMed
 359. Mariconda M, Galasso O, Costa GG ym. Quality of life and functionality after total hip arthroplasty: a long-term follow-up study. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:222 «PMID: 21978244»PubMed
 360. Massó González EL, Patrignani P, Tacconelli S ym. Variability among nonsteroidal antiinflammatory drugs in risk of upper gastrointestinal bleeding. Arthritis Rheum 2010;62:1592-601 «PMID: 20178131»PubMed
 361. Mazières B, Hucher M, Zaïm M ym. Effect of chondroitin sulphate in symptomatic knee osteoarthritis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled study. Ann Rheum Dis 2007;66:639-45 «PMID: 17204566»PubMed
 362. Mazzuca SA, Brandt KD, Katz BP ym. Effects of self-care education on the health status of inner-city patients with osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1997;40:1466-74 «PMID: 9259427»PubMed
 363. Mazzuca SA, Brandt KD, Katz BP ym. Reduced utilization and cost of primary care clinic visits resulting from self-care education for patients with osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1999;42:1267-73 «PMID: 10366121»PubMed
 364. McCalden RW, Charron KD, MacDonald SJ ym. Does morbid obesity affect the outcome of total hip replacement?: an analysis of 3290 THRs. J Bone Joint Surg Br 2011;93:321-5 «PMID: 21357952»PubMed
 365. McConnell S, Kolopack P, Davis AM. The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC): a review of its utility and measurement properties. Arthritis Rheum 2001;45:453-61 «PMID: 11642645»PubMed
 366. McKnight PE, Kasle S, Going S ym. A comparison of strength training, self-management, and the combination for early osteoarthritis of the knee. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62:45-53 «PMID: 20191490»PubMed
 367. Messier SP, Loeser RF, Miller GD ym. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. Arthritis Rheum 2004;50:1501-10 «PMID: 15146420»PubMed
 368. Michel BA, Stucki G, Frey D ym. Chondroitins 4 and 6 sulfate in osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Arthritis Rheum 2005;52:779-86 «PMID: 15751094»PubMed
 369. Miller GD, Nicklas BJ, Davis C ym. Intensive weight loss program improves physical function in older obese adults with knee osteoarthritis. Obesity (Silver Spring) 2006;14:1219-30 «PMID: 16899803»PubMed
 370. Moffet H, Collet JP, Shapiro SH ym. Effectiveness of intensive rehabilitation on functional ability and quality of life after first total knee arthroplasty: A single-blind randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:546-56 «PMID: 15083429»PubMed
 371. Moore RA, Derry S, Makinson GT ym. Tolerability and adverse events in clinical trials of celecoxib in osteoarthritis and rheumatoid arthritis: systematic review and meta-analysis of information from company clinical trial reports. Arthritis Res Ther 2005;7:R644-65 «PMID: 15899051»PubMed
 372. Morshed S, Bozic KJ, Ries MD ym. Comparison of cemented and uncemented fixation in total hip replacement: a meta-analysis. Acta Orthop 2007;78:315-26 «PMID: 17611843»PubMed
 373. Moseley JB, O'Malley K, Petersen NJ ym. A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 2002;347:81-8 «PMID: 12110735»PubMed
 374. Moss P, Sluka K, Wright A. The initial effects of knee joint mobilization on osteoarthritic hyperalgesia. Man Ther 2007;12:109-18 «PMID: 16777467»PubMed
 375. Munin MC, Rudy TE, Glynn NW ym. Early inpatient rehabilitation after elective hip and knee arthroplasty. JAMA 1998;279:847-52 «PMID: 9515999»PubMed
 376. National Institute for Clinical Excellence. The effectiveness and cost-effectiveness of different prosthesis for primary total hip replacement. Technology Appraisal Reports No. 2 London: NICE, 2001
 377. Nevitt MC, Peterfy C, Guermazi A ym. Longitudinal performance evaluation and validation of fixed-flexion radiography of the knee for detection of joint space loss. Arthritis Rheum 2007;56:1512-20 «PMID: 17469126»PubMed
 378. NIH Consensus Statement on total knee replacement. NIH Consens State Sci Statements 2003;20:1-34 «PMID: 17308549»PubMed
 379. Niinimäki T, Ojala R, Niinimäki J ym. The standing fixed flexion view detects narrowing of the joint space better than the standing extended view in patients with moderate osteoarthritis of the knee. Acta Orthop 2010;81:344-6 «PMID: 20450420»PubMed
 380. Nüesch E, Rutjes AW, Husni E ym. Oral or transdermal opioids for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD003115 «PMID: 19821302»PubMed
 381. Ofman JJ, MacLean CH, Straus WL ym. A metaanalysis of severe upper gastrointestinal complications of nonsteroidal antiinflammatory drugs. J Rheumatol 2002;29:804-12 «PMID: 11950025»PubMed
 382. Papalia R, Del Buono A, Zampogna B ym. Sport activity following joint arthroplasty: a systematic review. Br Med Bull 2012;101:81-103 «PMID: 21565802»PubMed
 383. Parmigiani L, Furtado RN, Lopes RV ym. Joint lavage associated with triamcinolone hexacetonide injection in knee osteoarthritis: a randomized double-blind controlled study. Clin Rheumatol 2010;29:1311-5 «PMID: 20623311»PubMed
 384. Peterfy C, Li J, Zaim S ym. Comparison of fixed-flexion positioning with fluoroscopic semi-flexed positioning for quantifying radiographic joint-space width in the knee: test-retest reproducibility. Skeletal Radiol 2003;32:128-32 «PMID: 12605275»PubMed
 385. Pham T, Maillefert JF, Hudry C ym. Laterally elevated wedged insoles in the treatment of medial knee osteoarthritis. A two-year prospective randomized controlled study. Osteoarthritis Cartilage 2004;12:46-55 «PMID: 14697682»PubMed
 386. Pincus T, Koch G, Lei H ym. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical trials in patients with knee or hip osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2004;63:931-9 «PMID: 15082468»PubMed
 387. Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized, double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheum 2001;44:1587-98 «PMID: 11465710»PubMed
 388. Pincus T, Swearingen C, Cummins P ym. Preference for nonsteroidal antiinflammatory drugs versus acetaminophen and concomitant use of both types of drugs in patients with osteoarthritis. J Rheumatol 2000;27:1020-7 «PMID: 10782831»PubMed
 389. Piperno M, Hellio Le Graverand MP, Conrozier T ym. Quantitative evaluation of joint space width in femorotibial osteoarthritis: comparison of three radiographic views. Osteoarthritis Cartilage 1998;6:252-9 «PMID: 9876394»PubMed
 390. Quintana JM, Bilbao A, Escobar A ym. Decision trees for indication of total hip replacement on patients with osteoarthritis. Rheumatology (Oxford) 2009;48:1402-9 «PMID: 19726567»PubMed
 391. Rahme E, Barkun A, Nedjar H ym. Hospitalizations for upper and lower GI events associated with traditional NSAIDs and acetaminophen among the elderly in Quebec, Canada. Am J Gastroenterol 2008;103:872-82 «PMID: 18371130»PubMed
 392. Rajan RA, Pack Y, Jackson H ym. No need for outpatient physiotherapy following total knee arthroplasty: a randomized trial of 120 patients. Acta Orthop Scand 2004;75:71-3 «PMID: 15022811»PubMed
 393. Ramey DR, Watson DJ, Yu C ym. The incidence of upper gastrointestinal adverse events in clinical trials of etoricoxib vs. non-selective NSAIDs: an updated combined analysis. Curr Med Res Opin 2005;21:715-22 «PMID: 15974563»PubMed
 394. Reichenbach S, Rutjes AW, Nüesch E ym. Joint lavage for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2010;(5):CD007320 «PMID: 20464751»PubMed
 395. Reijman M, Hazes JM, Pols HA ym. Validity and reliability of three definitions of hip osteoarthritis: cross sectional and longitudinal approach. Ann Rheum Dis 2004;63:1427-33 «PMID: 15479891»PubMed
 396. Remes V, Eskelinen A, Huopio J, Kettunen J, Virolainen P (toim.) Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2010. Suomen Artroplastiyhdistys 2010, ISBN 978-952-92-8128-2
 397. Richards JD, Sanchez-Ballester J, Jones RK ym. A comparison of knee braces during walking for the treatment of osteoarthritis of the medial compartment of the knee. J Bone Joint Surg Br 2005;87:937-9 «PMID: 15972906»PubMed
 398. Richette P, Poitou C, Garnero P ym. Benefits of massive weight loss on symptoms, systemic inflammation and cartilage turnover in obese patients with knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2011;70:139-44 «PMID: 20980288»PubMed
 399. Richy F, Bruyere O, Ethgen O ym. Time dependent risk of gastrointestinal complications induced by non-steroidal anti-inflammatory drug use: a consensus statement using a meta-analytic approach. Ann Rheum Dis 2004;63:759-66 «PMID: 15194568»PubMed
 400. Riecke BF, Christensen R, Christensen P ym. Comparing two low-energy diets for the treatment of knee osteoarthritis symptoms in obese patients: a pragmatic randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:746-54 «PMID: 20206314»PubMed
 401. Robertsson O, Bizjajeva S, Fenstad AM ym. Knee arthroplasty in Denmark, Norway and Sweden. Acta Orthop 2010;81:82-9 «PMID: 20180723»PubMed
 402. Rodrigues PT, Ferreira AF, Pereira RM ym. Effectiveness of medial-wedge insole treatment for valgus knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2008;59:603-8 «PMID: 18438931»PubMed
 403. Rolfson O, Kärrholm J, Dahlberg LE ym. Patient-reported outcomes in the Swedish Hip Arthroplasty Register: results of a nationwide prospective observational study. J Bone Joint Surg Br 2011;93:867-75 «PMID: 21705555»PubMed
 404. Rooks DS, Huang J, Bierbaum BE ym. Effect of preoperative exercise on measures of functional status in men and women undergoing total hip and knee arthroplasty. Arthritis Rheum 2006;55:700-8 «PMID: 17013852»PubMed
 405. Rozendaal RM, Koes BW, van Osch GJ ym. Effect of glucosamine sulfate on hip osteoarthritis: a randomized trial. Ann Intern Med 2008;148:268-77 «PMID: 18283204»PubMed
 406. Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ultrasound for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD003132 «PMID: 20091539»PubMed
 407. Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD002823 «PMID: 19821296»PubMed
 408. Salmon P, Hall GM, Peerbhoy D ym. Recovery from hip and knee arthroplasty: Patients' perspective on pain, function, quality of life, and well-being up to 6 months postoperatively. Arch Phys Med Rehabil 2001;82:360-6 «PMID: 11245759»PubMed
 409. Samson AJ, Mercer GE, Campbell DG. Total knee replacement in the morbidly obese: a literature review. ANZ J Surg 2010;80:595-9 «PMID: 20840400»PubMed
 410. Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093-105 «PMID: 15940774»PubMed
 411. Shervin N, Rubash HE, Katz JN. Orthopaedic procedure volume and patient outcomes: a systematic literature review. Clin Orthop Relat Res 2007;457:35-41 «PMID: 17415062»PubMed
 412. Sikes DH, Agrawal NM, Zhao WW ym. Incidence of gastroduodenal ulcers associated with valdecoxib compared with that of ibuprofen and diclofenac in patients with osteoarthritis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14:1101-11 «PMID: 12362101»PubMed
 413. Silverstein FE, Graham DY, Senior JR ym. Misoprostol reduces serious gastrointestinal complications in patients with rheumatoid arthritis receiving nonsteroidal anti-inflammatory drugs. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 1995;123:241-9 «PMID: 7611589»PubMed
 414. Singh G, Fort JG, Goldstein JL ym. Celecoxib versus naproxen and diclofenac in osteoarthritis patients: SUCCESS-I Study. Am J Med 2006;119:255-66 «PMID: 16490472»PubMed
 415. Singh G, Triadafilopoulos G. Epidemiology of NSAID induced gastrointestinal complications. J Rheumatol Suppl 1999;56:18-24 «PMID: 10225536»PubMed
 416. Sun Y, Günther KP, Brenner H. Reliability of radiographic grading of osteoarthritis of the hip and knee. Scand J Rheumatol 1997;26:155-65 «PMID: 9225869»PubMed
 417. Tascioglu F, Kuzgun S, Armagan O ym. Short-term effectiveness of ultrasound therapy in knee osteoarthritis. J Int Med Res 2010;38:1233-42 «PMID: 20925995»PubMed
 418. Toda Y, Segal N, Kato A ym. Effect of a novel insole on the subtalar joint of patients with medial compartment osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 2001;28:2705-10 «PMID: 11764221»PubMed
 419. Toda Y, Segal N. Usefulness of an insole with subtalar strapping for analgesia in patients with medial compartment osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 2002;47:468-73 «PMID: 12382293»PubMed
 420. Toda Y, Toda T, Takemura S ym. Change in body fat, but not body weight or metabolic correlates of obesity, is related to symptomatic relief of obese patients with knee osteoarthritis after a weight control program. J Rheumatol 1998;25:2181-6 «PMID: 9818662»PubMed
 421. Toda Y, Tsukimura N, Segal N. An optimal duration of daily wear for an insole with subtalar strapping in patients with varus deformity osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage 2005;13:353-60 «PMID: 15780649»PubMed
 422. Toda Y, Tsukimura N. A six-month followup of a randomized trial comparing the efficacy of a lateral-wedge insole with subtalar strapping and an in-shoe lateral-wedge insole in patients with varus deformity osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 2004;50:3129-36 «PMID: 15476225»PubMed
 423. Toivanen AT, Arokoski JP, Manninen PS ym. Agreement between clinical and radiological methods of diagnosing knee osteoarthritis. Scand J Rheumatol 2007;36:58-63 «PMID: 17454937»PubMed
 424. Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP ym. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD002946 «PMID: 15846645»PubMed
 425. Towheed T, Shea B, Wells G ym. Analgesia and non-aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000517 «PMID: 10796384»PubMed
 426. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257 «PMID: 16437479»PubMed
 427. van Raaij TM, Reijman M, Furlan AD ym. Total knee arthroplasty after high tibial osteotomy. A systematic review. BMC Musculoskelet Disord 2009;10:88 «PMID: 19619275»PubMed
 428. van Saase JL, van Romunde LK, Cats A ym. Epidemiology of osteoarthritis: Zoetermeer survey. Comparison of radiological osteoarthritis in a Dutch population with that in 10 other populations. Ann Rheum Dis 1989;48:271-80 «PMID: 2712610»PubMed
 429. van Oosterhout M, Sont JK, Bajema IM ym. Comparison of efficacy of arthroscopic lavage plus administration of corticosteroids, arthroscopic lavage plus administration of placebo, and joint aspiration plus administration of corticosteroids in arthritis of the knee: A randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2006;55:964-70 «PMID: 17139644»PubMed
 430. Wandel S, Jüni P, Tendal B ym. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010;341:c4675 «PMID: 20847017»PubMed
 431. Wang AW, Gilbey HJ, Ackland TR. Perioperative exercise programs improve early return of ambulatory function after total hip arthroplasty: a randomized, controlled trial. Am J Phys Med Rehabil 2002;81:801-6 «PMID: 12394990»PubMed
 432. Watson MC, Brookes ST, Kirwan JR ym. Non-aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000142 «PMID: 10796306»PubMed
 433. Wetzels R, van Weel C, Grol R ym. Family practice nurses supporting self-management in older patients with mild osteoarthritis: a randomized trial. BMC Fam Pract 2008;9:7 «PMID: 18226255»PubMed
 434. Wiesenhutter CW, Boice JA, Ko A ym. Evaluation of the comparative efficacy of etoricoxib and ibuprofen for treatment of patients with osteoarthritis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mayo Clin Proc 2005;80:470-9 «PMID: 15819283»PubMed
 435. Wildi LM, Raynauld JP, Martel-Pelletier J ym. Chondroitin sulphate reduces both cartilage volume loss and bone marrow lesions in knee osteoarthritis patients starting as early as 6 months after initiation of therapy: a randomised, double-blind, placebo-controlled pilot study using MRI. Ann Rheum Dis 2011;70:982-9 «PMID: 21367761»PubMed
 436. Williams HJ, Ward JR, Egger MJ ym. Comparison of naproxen and acetaminophen in a two-year study of treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1993;36:1196-206 «PMID: 8216413»PubMed
 437. Wolfe F, Zhao S, Lane N. Preference for nonsteroidal antiinflammatory drugs over acetaminophen by rheumatic disease patients: a survey of 1,799 patients with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and fibromyalgia. Arthritis Rheum 2000;43:378-85 «PMID: 10693878»PubMed
 438. Wolfe F. Determinants of WOMAC function, pain and stiffness scores: evidence for the role of low back pain, symptom counts, fatigue and depression in osteoarthritis, rheumatoid arthritis and fibromyalgia. Rheumatology (Oxford) 1999;38:355-61 «PMID: 10378714»PubMed
 439. Yoshida S, Aoyagi K, Felson DT ym. Comparison of the prevalence of radiographic osteoarthritis of the knee and hand between Japan and the United States. J Rheumatol 2002;29:1454-8 «PMID: 12136905»PubMed
 440. Yurtkuran M, Kocagil T. TENS, electroacupuncture and ice massage: comparison of treatment for osteoarthritis of the knee. Am J Acupunct 1999;27:133-40 «PMID: 10729968»PubMed
 441. Zhang Y, Xu L, Nevitt MC ym. Comparison of the prevalence of knee osteoarthritis between the elderly Chinese population in Beijing and whites in the United States: The Beijing Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum 2001;44:2065-71 «PMID: 11592368»PubMed
 442. Abbott JH, Robertson MC, Chapple C ym. Manual therapy, exercise therapy, or both, in addition to usual care, for osteoarthritis of the hip or knee: a randomized controlled trial. 1: clinical effectiveness. Osteoarthritis Cartilage 2013;21:525-34 «PMID: 23313532»PubMed
 443. Carlson NL, Christopherson Z, Arnall E, Mohn S, Holton K, Marshall L ym. 457 A PILOT STUDY ON THE EFFECTS OF STRENGTH AND AEROBIC CONDITIONING IN PATIENTS WITH HIP OSTEOARTHRITIS. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:S212
 444. Foley A, Halbert J, Hewitt T ym. Does hydrotherapy improve strength and physical function in patients with osteoarthritis--a randomised controlled trial comparing a gym based and a hydrotherapy based strengthening programme. Ann Rheum Dis 2003;62:1162-7 «PMID: 14644853»PubMed
 445. Fransen M, Nairn L, Winstanley J ym. Physical activity for osteoarthritis management: a randomized controlled clinical trial evaluating hydrotherapy or Tai Chi classes. Arthritis Rheum 2007;57:407-14 «PMID: 17443749»PubMed
 446. French HP, Cusack T, Brennan A ym. Exercise and manual physiotherapy arthritis research trial (EMPART) for osteoarthritis of the hip: a multicenter randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2013;94:302-14 «PMID: 23084955»PubMed
 447. Tak E, Staats P, Van Hespen A ym. The effects of an exercise program for older adults with osteoarthritis of the hip. J Rheumatol 2005;32:1106-13 «PMID: 15940775»PubMed
 448. van Baar ME, Dekker J, Oostendorp RA ym. The effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a randomized clinical trial. J Rheumatol 1998;25:2432-9 «PMID: 9858441»PubMed
 449. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences. New York: Academic 1977.
 450. Bennell KL, Egerton T, Martin J ym. Effect of physical therapy on pain and function in patients with hip osteoarthritis: a randomized clinical trial. JAMA 2014;311:1987-97 «PMID: 24846036»PubMed
 451. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH ym. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015;350:h1225 «PMID: 25828856»PubMed
 452. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N ym. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2017;390:e21-e33 «PMID: 28699595»PubMed
 453. Singh G. Recent considerations in nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy. Am J Med 1998;105(1B):31S-38S «PMID: 9715832»PubMed
 454. Hooper L, Brown TJ, Elliott R ym. The effectiveness of five strategies for the prevention of gastrointestinal toxicity induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs: systematic review. BMJ 2004;329:948 «PMID: 15475342»PubMed
 455. Zhang W, Nuki G, Moskowitz RW ym. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis: part III: Changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January 2009. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:476-99 «PMID: 20170770»PubMed
 456. da Costa BR, Hari R, Jüni P. Intra-articular Corticosteroids for Osteoarthritis of the Knee. JAMA 2016;316:2671-2672 «PMID: 28027351»PubMed
 457. van Middelkoop M, Arden NK, Atchia I ym. The OA Trial Bank: meta-analysis of individual patient data from knee and hip osteoarthritis trials show that patients with severe pain exhibit greater benefit from intra-articular glucocorticoids. Osteoarthritis Cartilage 2016;24:1143-52 «PMID: 26836288»PubMed
 458. Cooper C, Rannou F, Richette P ym. Use of Intraarticular Hyaluronic Acid in the Management of Knee Osteoarthritis in Clinical Practice. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017;69:1287-1296 «PMID: 28118523»PubMed
 459. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based guideline, 2nd edition. Published May 18 2013, «http://www.aaos.org/guidelines/»27, «http://www.aaos.org/research/guidelines/TreatmentofOsteoarthritisoftheKneeGuideline.pdf»28
 460. Richette P, Chevalier X, Ea HK ym. Hyaluronan for knee osteoarthritis: an updated meta-analysis of trials with low risk of bias. RMD Open 2015;1:e000071 «PMID: 26509069»PubMed
 461. Bannuru RR, Vaysbrot EE, McIntyre LF. Did the American Academy of Orthopaedic Surgeons osteoarthritis guidelines miss the mark? Arthroscopy 2014;30:86-9 «PMID: 24384274»PubMed
 462. Jüni P, Hari R, Rutjes AW ym. Intra-articular corticosteroid for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD005328 «PMID: 26490760»PubMed

A

Glukosamiini vs lumelääke polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Glukosamiinin vaikutus nivelrikkopotilaan kipuun tai toimintakykyyn ei eroa lumelääkkeestä.

A

Heikot opioidit vs lumelääke ja kipu nivelrikkopotilailla (polvi/lonkka)

Opioidit lievittävät nivelrikkokipua ja parantavat toimintakykyä paremmin kuin lumelääke.

A

Ikä lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Ikä lisää lonkkanivelrikon vaaraa.

A

Ikä polvinivelrikon vaaratekijänä

Ikä lisää polvinivelrikon vaaraa.

A

Kondroitiini vs lumelääke polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Kondroitiinin vaikutus nivelrikkopotilaan kipuun tai toimintakykyyn ei eroa lumelääkkeestä.

A

Lihavuus polvinivelrikon vaaratekijänä

Liikapaino (BMI 25.0–29.9) ja lihavuus (BMI > 30.0) lisäävät polvinivelrikon vaaraa.

A

Lonkkanivelen epämuodostumat ja nivelen kehityshäiriöt lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Lonkkanivelen epämuodostumat ja nivelen kehityshäiriöt lisäävät lonkkanivelrikon vaaraa.

A

Lonkkanivelrikon esiintyvyys

Radiologisen ja kliinisen lonkkanivelrikon esiintyvyys lisääntyy ikääntyessä.

A

Maalla tapahtuvan terapeuttisen harjoittelun vaikutus kipuun polven nivelrikossa

Voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu vähentävät kipua polven nivelrikossa.

A

Maalla tapahtuvan terapeuttisen harjoittelun vaikutus toimintakykyyn polven nivelrikossa

Voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu parantavat toimintakykyä polven nivelrikossa.

A

Naissukupuoli polvinivelrikon vaaratekijänä

Naisilla on enemmän polvinivelrikkoa kuin miehillä.

A

Nivelrikkopotilaan arvio parasetamolista vs tulehduskipulääkkeistä nivelrikon hoidossa

Potilaat arvioivat tulehduskipulääkkeet jonkin verran parasetamolia paremmiksi nivelrikon hoidossa. Kuitenkin runsas kolmannes potilaista pitää parasetamolia yhtä hyvänä tai parempana kuin tulehduskipulääkettä.

A

Opioidit ja lääkehaitat polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Opioidit aiheuttavat lumelääkettä enemmän haittavaikutuksia, tavallisimmin pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, väsymystä, päänsärkyä ja ummetusta.

A

Paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset nivelrikkopotilailla

Paikallisesti käytettävä tulehduskipulääke voi aiheuttaa lieviä paikallisia ihoreaktioita, mutta muuten haittavaikutukset ovat lumelääkkeen luokkaa.

A

Paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden kipua lievittävä ja toimintakykyä parantava vaikutus nivelrikkoa sairastavilla potilailla

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet lievittävät nivelrikkopotilaan kipua ja parantavat toimintakykyä paremmin kuin lumelääke.

A

Parasetamoli vs COX-2-selektiiviset tulehduskipulääkkeet ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvat lääkehaitat polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Parasetamoli ja COX-2-selektiiviset tulehduskipulääkkeet ovat yhtä turvallisia ruoansulatuskanavan haittojen suhteen nivelrikkopotilailla.

A

Parasetamoli vs epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvat lääkehaitat polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Parasetamoli aiheuttaa vähemmän ruoansulatuskanavan haittoja kuin epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet nivelrikkopotilailla.

A

Parasetamolin vaikutus kipuun polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Parasetamoli lievittää nivelrikkoon liittyvää kipua, ja meta-analyysien mukaan sen vaikutus on samaa luokkaa tai jonkin verran lievempi kuin tulehduskipulääkkeiden.

A

Polvinivelen tähystyksen yhteydessä tehtävä puhdistus nivelrikon hoitona

Polvinivelen tähystyksen yhteydessä tehtävä puhdistus lievän nivelrikon hoitona ei vaikuttanut kivun tai toimintakyvyn asteeseen kahden vuoden seurannan aikana.

A

Polvinivelrikon esiintyvyys

Radiologisen ja kliinisen polvinivelrikon esiintyvyys lisääntyy ikääntyessä.

A

Polvinivelrikon ilmaantuvuus

Radiologisen polvinivelrikon vuotuinen ilmaantuvuus on yli 55-vuotiailla noin 1 – 3 %.

A

Polvivamma polvinivelrikon vaaratekijänä

Polvinivelvamma lisää polvinivelrikon vaaraa.

A

Tulehduskipulääkkeet ja GI-haitat

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy lisääntynyt ruoansulatuskanavan haittojen riski.

A

Tulehduskipulääkkeet ja sydänhaitat

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy lievästi lisääntynyt tromboembolisten komplikaatioiden, erityisesti sydäninfarktin, riski.

A

Tulehduskipulääkkeiden ruoansulatuskanavahaittojen ehkäisy: COX-2-selektiiviset ja COX-2 painotteiset tulehduskipulääkkeet

Tulehduskipulääkkeiden GI-haittojen riskiä voidaan vähentää käyttämällä COX-2-painotteisia tai COX-2-selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä.

A

Tulehduskipulääkkeiden ruoansulatuskanavahaittojen ehkäisy: misoprostoli

Tulehduskipulääkkeiden GI-haittojen riskiä voidaan vähentää liittämällä epäselektiiviseen tulehduskipulääkehoitoon misoprostoli.

A

Tulehduskipulääkkeiden ruoansulatuskanavahaittojen ehkäisy: protonipumpun estäjät

Tulehduskipulääkkeiden GI-haittojen riskiä voidaan vähentää liittämällä epäselektiiviseen tulehduskipulääkehoitoon protonipumpun estäjä.

A

Tulehduskipulääkkeiden teho nivelrikkokivun hoidossa

Eri tulehduskipulääkkeet (mukaan lukien COX-2-selektiiviset tulehduskipulääkkeet) ovat yhtä tehokkaita nivelrikkokivun hoidossa.

A

Vedessä tehtävä terapeuttinen harjoittelu polven ja lonkan nivelrikossa

Vedessä suoritettu ohjattu harjoittelu parantaa jossain määrin polven tai lonkan nivelrikkopotilaan toimintakykyä ja elämänlaatua ja vähentää hieman kipua lyhytaikaisesti.

B

Akupunktion vaikutus kipuun polven nivelrikossa

Akupunktio ilmeisesti vähentää hieman kipua lyhytaikaisesti polven nivelrikossa.

B

Akupunktion vaikutus toimintakykyyn polven nivelrikossa

Akupunktio ilmeisesti parantaa hieman toimintakykyä lyhytaikaisesti polven nivelrikossa.

B

Eri tekniikoilla tehtyjen osteotomioiden vaikutus tulokseen

Sääriluun yläosan valgisoivan osteotomian eri tekniikoilla ei ilmeisesti ole eroa polven mediaalisen nivelrikon hoidossa.

B

Glukokortikoidit polven nivelrikon hoidossa

Intra-artikulaarinen glukokortikoidihoito ilmeisesti lievittää polven nivelrikkokipua tehokkaammin kuin lumelääke, ja vaikutus kestää muutamia viikkoja.

B

Hyaluronaatti vs lumelääke polven nivelrikon hoidossa

Hyaluronaatti ilmeisesti lievittää polvinivelrikon aiheuttamaa kipua ja parantaa toimintakykyä hieman paremmin kuin lumelääke.

B

Intensiivisen postoperatiivisen kuntoutuksen vaikuttavuus polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Intensiivinen polven tekonivelleikkauksen jälkeinen kuntoutus ei ilmeisesti vähennä kipua eikä paranna toimintakykyä tai elämänlaatua vuoden seurannassa. Kuntoutuksella saattaa olla lyhytaikaista vaikuttavuutta.

B

Itsehoidon ohjauksen merkitys kipuun tai toimintakykyyn nivelrikon hoidossa

Itsehoidon ohjauksella ei ilmeisesti ole vaikutusta kipuun tai toimintakykyyn nivelrikon hoidossa.

B

Itsehoidon ohjauksen vaikutus oireiden hallintaan polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Itsehoidon ohjaus ilmeisesti vähentää ahdistusta ja lisää minäpystyvyyttä (self-efficacy) oireiden hallinnassa polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla.

B

Lihavuus lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Lihavuus (BMI > 30.0) lisää ilmeisesti lonkkanivelrikon vaaraa.

B

Liikunta polvinivelrikon vaaratekijänä

Tavanomainen vapaa-ajan liikunta ei ilmeisesti lisää polvinivelrikon riskiä, mutta huippu-urheilutasoinen raskas liikunta (joukkue- ja voimalajit) näyttää lisäävän polvinivelrikon vaaraa.

B

Liikuntaharjoittelun tai itsehoidon ohjauksen ja niiden yhdistelmän vaikuttavuus toimintakykyyn ja kipuun keski-ikäisillä polvinivelrikkopotilailla

Keski-ikäisillä polvinivelrikkopotilailla liikuntaharjoittelu tai itsehoidon ohjaus tai näiden yhdistelmä ilmeisesti parantaa toimintakykyä ja vähentää kipua.

B

Lonkka- ja polvinivelrikon vaikeusasteen radiologiset luokittelumenetelmät ja menetelmien toistettavuus

Lonkka- ja polvinivelrikon Kellgren & Lawrence -luokituksen toistettavuus näyttää olevan vähintään kohtalainen.

B

Lonkkanivelrikkopotilaan maalla tapahtuvan terapeuttisen harjoittelun vaikutus kipuun

Maalla tapahtuva terapeuttinen harjoittelu ilmeisesti vähentää kipua lonkan nivelrikkopotilailla.

B

Lonkkanivelrikkopotilaan maalla tapahtuvan terapeuttisen harjoittelun vaikutus toimintakykyyn

Maalla tapahtuva terapeuttinen harjoittelu ilmeisesti kohentaa toimintakykyä lonkan nivelrikkopotilailla.

B

Lonkkaproteesin pitkäaikaistulokset

Lonkkaproteesin pysyvyystulokset ovat hyvät 10–15 vuoden seurannan aikana.

B

MRI-kuvauksen merkitys artroskopiaan parhaiten sopivan potilasjoukon valinnassa

MRI-kuvauksessa todetulla nivelkierukan repeämällä ei ilmeisesti ole kliinistä merkitystä artroskopiaan parhaiten soveltuvan potilasjoukon valinnassa.

B

Niukkaenergisen tai erittäin niukkaenergisen dieettiohjelman merkitys lihavien polvinivelrikkopotilaiden subjektiiviseen toimintahaittaan

Niukkaenergisen tai erittäin niukkaenergisen dieettiohjelman vaikutuksissa lihavien polvinivelrikkopotilaiden painon laskuun tai oireisiin ei ilmeisesti ole eroja.

B

Parasetamolin vaikutus toimintakykyyn polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Parasetamolin ilmeisesti parantaa nivelrikkopotilaan toimintakykyä, ja meta-analyysien mukaan sen vaikutus on samaa luokkaa tai jonkin verran lievempi kuin tulehduskipulääkkeiden .

B

Perimä lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Perimä näyttää altistavan lonkkanivelrikolle.

B

Perimä polvinivelrikon vaaratekijänä

Perimä näyttää altistavan polvinivelrikolle.

B

Polven huuhtelu nivelrikon hoitona artroskooppisesti tai paikallispuudutuksessa

Polven huuhtelulla artroskooppisesti tai paikallispuudutuksessa ei ilmeisesti ole vaikuttavuutta kipuun tai toimintakykyyn.

B

Polven lievässä fleksiossa otetun etusuunnan kuvan merkitys

Lievässä fleksiossa seisten otettu polven etusuunnan röntgenkuva voi näyttää nivelraon kaventumisen aiemmin kuin suorin polvin otettu kuva.

B

Polvinivelen virheasento polvinivelrikon etenemisen vaaratekijänä

Varus- tai valgusvirheasento ilmeisemmin nopeuttaa polvinivelrikon etenemistä.

B

Polviproteesin pysyvyys

Polviproteesin pysyvyystulokset ovat hyvät 10–15 vuoden seurannan aikana.

B

Ruokavalioneuvonnan ja liike- ja liikuntaharjoittelun merkitys polvi- ja lonkkanivelrikon hoidossa

Ruokavalioneuvonta yhdistettynä liike- ja liikuntaharjoitteluun näyttää vähentävän merkittävämmin subjektiivista toimintahaittaa kuin liike- ja liikuntaharjoittelu tai ruokavalioneuvonta yksinään.

B

Tekonivelleikkaus lonkka- ja polviartroosin hoitona

Laadukkaiden prospektiivisten tutkimusten perusteella on ilmeistä, että tekonivelleikkaus vähentää kipua sekä parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua, mutta kontrolloitujen tutkimusten tuottamaa näyttöä vaikuttavuudesta ei ole.

B

Työ lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Raskas fyysinen työ ja painavien taakkojen nostaminen lisäävät ilmeisesti lonkkanivelrikon vaaraa.

B

Työ polvinivelrikon vaaratekijänä

Polvinivelrikon vaara kasvaa raskaassa fyysisessä ja kyykistelyä vaativassa työssä.

B

WOMAC-indeksin mittausominaisuudet

WOMAC-indeksin kipua ja toimintakykyä mittaavat osiot ovat ilmeisesti luotettavia osoittamaan potilaan nivelrikkokipua, suoritusrajoitusta ja hoidon vaikuttavuutta.

B

Yhdistetyn laihdutus- ja harjoitteluohjelman merkitys ylipainoisilla polvinivelrikkopotilailla

Yhdistetty laihdutus- ja liikuntaharjoittelu ilmeisesti parantaa ylipainoisten ja lihavien polvinivelrikkopotilaiden objektiivista toimintakykyä ja vähentää subjektiivista toimintahaittaa.

C

Interferenssivirran vaikutus kipuun ja toimintakykyyn polven nivelrikossa

Interferenssivirta saattaa vähentää kipua polven nivelrikossa, mutta sillä ei liene vaikutusta toimintakykyyn.

C

Itsehoidon ohjauksen vaikutus perusterveydenhuollon lääkärikäynteihin polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Itsehoidon ohjauksella ei liene vaikutusta perusterveydenhuollon lääkärikäynteihin polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla.

C

Kylmähoidon vaikuttavuus voimaan, liikkuvuuteen ja turvotukseen polven nivelrikossa

Kylmähoito saattaa ainakin lyhytaikaisesti lisätä polven ojennusvoimaa ja hieman polvinivelen liikkuvuutta sekä vähentää hieman turvotusta polven nivelrikossa.

C

Kävelykepin käytön vaikutus kipuun ja toimintakykyyn polven nivelrikossa

Kävelykepin käyttö saattaa vähentää kipua ja kohentaa toimintakykyä polven nivelrikkoa sairastavilla potilailla.

C

Laihtumisen vaikutus polvinivelrikkopotilaiden kipuun ja toimintakykyyn

Laihtuminen saattaa lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä polvinivelrikkopotilailla.

C

Leikkausmäärän vaikutus tekonivelleikkauksen tuloksiin

Leikkaavan lääkärin ja sairaalan leikkausmäärillä lienee vaikutusta leikkauksen lopputulokseen ja komplikaatioihin.

C

Leikkausta edeltävän fysioterapian ja ohjeiden vaikuttavuus lonkan tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen

Lonkan tekonivelleikkausta edeltävä fysioterapia tai perusteellinen ohjeistus saattaa jonkin verran kohentaa toimintakykyä ja vähentää kipua ennen leikkausta. Preoperatiivinen fyysinen harjoittelu saattaa jonkin verran edistää leikkauksenjälkeistä liikkumiskykyä.

C

Leikkausta edeltävän fysioterapian ja ohjeiden vaikuttavuus polven tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen

Polven tekonivelleikkausta edeltävä fyysinen harjoittelu ei kohentane koettua toimintakykyä ennen leikkausta mutta saattaa lisätä potilaiden lihasvoimia.

C

Liikunta lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Raskas liikunta saattaa lisätä lonkkanivelrikon vaaraa.

C

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksen rajoitteet

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksen ei tarvitse merkittävästi rajoittaa potilaan leikkauksenjälkeistä työkykyä tai liikunnallista aktiviteettia. Merkittäville liikunnallisille rajoitteille ei ole perusteita. Potilaan ennuste ei huonone, vaikka potilas on aktiivinen, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu.

C

Lonkkavamma lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Lonkkavamma saattaa lisätä lonkkanivelrikon vaaraa.

C

Manuaalinen terapia lonkan nivelrikossa

Manuaalinen terapia, johon on yhdistetty liikuntaneuvonta, saattaa vähentää kipua ja kohentaa toimintakykyä lonkan nivelrikossa.

C

Manuaalinen terapia polven nivelrikossa

Manuaalinen terapia yksinään sekä yhdistettynä ohjattuun terapeuttiseen harjoitteluun ja kotiharjoitteluun saattaa vähentää kipua ja edistää toimintakykyä polven nivelrikossa ainakin lyhytaikaisesti.

C

Nivelkierukan poisto polvinivelrikon vaaratekijänä

Nivelkierukan poisto saattaa lisätä polvinivelrikon vaaraa.

C

Osteotomiat polven nivelrikon hoitona

Sääriluun yläosan valgisoiva osteotomia saattaa vähentää kipuja ja parantaa toimintakykyä polven mediaalista nivelrikkoa sairastavilla potilailla.

C

Perioperatiivisen (leikkausta ennen ja leikkauksen jälkeen annetun) fysioterapian ja ohjeiden vaikuttavuus lonkan tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen

Perioperatiivinen fysioterapia ja ohjeistus ennen ja jälkeen leikkauksen saattaa lyhentää sairaalassaoloaikaa ja edistää jonkin verran toiminta- ja kävelykykyä pitkäkestoisestikin.

C

Polven huuhtelu nivelrikon hoitona kortisonin kanssa tai ilman

Näyttö polven huuhtelun vaikuttavuudesta (yhdistettynä vs ilman nivelen sisäistä kortisonihoitoa) on ristiriitainen.

C

Polvituet polven sisäsivun nivelrikossa

Polvituen käyttö saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polven nivelrikossa. Valgisoivalla polvituella saattaa olla merkitystä polvinivelen sisäsivun nivelrikossa, johon liittyy polvinivelen varus-suuntaista virheasentoa.

C

Postoperatiivisen kuntoutuksen vaikuttavuus lonkan tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen

Tehostettu fysioterapia lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen saattaa jonkin verran nopeuttaa toiminta- ja kävelykyvyn saavuttamista postoperatiivisessa sairaalavaiheessa. Vaikutus saattaa yltää vuodenkin päähän.

C

Sairaalahoidon jälkeen jatketun fysioterapian vaikuttavuus polven liikkuvuuteen tekonivelleikkauksen jälkeen

Sairaalahoidon jälkeen jatkettu fysioterapia ei lisänne polven liikelaajuutta tekonivelleikkauksen jälkeen.

C

Syketaajuudeltaan korkeaintensiteettisen harjoittelun vaikutus kipuun ja toimintakykyyn polven nivelrikossa

Syketaajuudeltaan korkeaintensiteettisella ergometriharjoittelulla ja matalamman syketaajuuden harjoittelulla ei liene eroa polven nivelrikkopotilaan kipuun ja toimintakykyyn.

C

Sääriluun yläosan osteotomian vaikutus myöhemmin tehtävän polven tekonivelleikkauksen tulokseen

Sääriluun yläosan osteotomialla ei liene vaikutusta myöhemmin tehtävän polven tekonivelleikkauksen toiminnalliseen tulokseen tai pysyvyyteen, mutta teknisesti tekonivelleikkaus saattaa olla vaikeampi osteotomian jälkeen.

C

TENS-sähkövirran vaikutus polven nivelrikon aiheuttamaan kipuun

TENS-sähkövirta saattaa vähentää kipua polven nivelrikossa.

C

TENS-sähkövirran vaikutus toimintakykyyn polven nivelrikossa

TENS-hoito saattaa hieman kohentaa polven nivelrikkoa sairastavien toimintakykyä.

C

Terapeuttisen ultraäänen vaikutus kipuun polven nivelrikossa

Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman lievittää kipua polven nivelrikkopotilailla.

C

Terapeuttisen ultraäänen vaikutus toimintakykyyn polven nivelrikossa

Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman parantaa toimintakykyä polven nivelrikkopotilailla.

C

Terveysneuvonnan ja liike- ja liikuntaharjoittelun vaikuttavuus iäkkäillä polven tai lonkan nivelrikkopotilailla

Iäkkäillä polven ja lonkan nivelrikkoa potevilla terveysneuvonta yhdistettynä liike- ja liikuntaharjoitteluun saattaa vähentää kipua ja parantaa elämänlaatua.

C

Tukipohjalliset polven sisäsivun nivelrikossa

Ulkosivultaan korotettu tukipohjallinen ei vähentäne kipua ja parantane toimintakykyä polvinivelen sisäsivun nivelrikossa, johon liittyy polvinivelen varus-suuntainen virheasento. Näyttö on osin ristiriitaista.

C

Tukipohjalliset polven ulkosivun nivelrikossa

Sisäsivultaan korotettujen tukipohjallisten käyttö yhdessä elastisen nilkkatuen kanssa saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polvinivelen ulkosivun nivelrikossa, johon liittyy polvinivelen valgus-suuntainen virheasento.

C

WOMAC-indeksin kliininen käytettävyys

WOMAC-indeksin antamaan kuvaan nivelrikkokivusta ja suoritusrajoitteista näyttää vaikuttavan muut samanaikaiset tilat, kuten selkäsärky, masennus ja yleinen terveydentila.

C

Vähäenerginen ruokavalio ja ruokahalua hillitsevä lääkitys polvinivelrikon hoidossa

Vähäenerginen ruokavalio ja ruokahalua hillitsevä lääkitys saattaa vähentää ylipainoisten polvinivelrikkopotilaiden subjektiivista haittaa.

C

Ylipainon merkitys polven ja lonkan tekonivelleikkauksen lopputulokseen

Ylipainoisilla potilailla tulisi pyrkiä painon pudotukseen ennen tekonivelleikkausta, mutta ylipaino ei kuitenkaan ole este toimenpiteelle.

D

Lihavuuskirurgian ja massiivisen painonpudotuksen vaikutus polvinivelrikkopotilaan kipuun, jäykkyysoireisiin ja toimintahaittaan

Massiivinen painonpudotus lihavuuskirurgian jälkeen saattaa vähentää kipua, niveljäykkyyttä ja toimintahaittaa polvinivelrikkopotilailla, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu.

D

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksen indikaatiot

Kipu tai toimintakyvyn aleneminen yhdessä radiologisten löydösten pahenemisen kanssa ovat merkittävimmät indikaatiot tekonivelleikkaukselle, mutta kokeellisten tutkimusten puutteen vuoksi ei voida asettaa yksittäisiä raja-arvoja, vaan leikkauksen aiheellisuus perustuu aina ortopedin tekemään yksilölliseen arvioon.

D

Puhelimitse tapahtuvan itsehoidon ohjauksen vaikutus kipuun polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Puhelimitse tapahtuva pitkäaikainen ja strukturoitu itsehoidon ohjaus saattaa vähentää kipua polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu.

D

Reisiluun alaosan osteotomiat valguspolven nivelrikon hoitona

Reisiluun alaosan varisoiva osteotomia saattaa vähentää kipuja, parantaa toimintakykyä ja siirtää tekonivelleikkauksen tarvetta myöhäisemmäksi, mutta luotettava tutkimusnäyttö tästä puuttuu.

Kookkaita osteofyyttejä, merkittävä nivelraon kaventuminen, vaikea skleroosi ja selvä luiden päiden deformiteetti
Mahdollinen nivelraon kaventuminen ja mahdollinen reunaosteofyytti
Mahdollinen nivelraon kaventuminen ja mahdolliset reisiluun pään osteofyytit
Merkittävä nivelraon kaventuminen, lieviä osteofyyttejä, jonkin verran skleroosia ja kystia sekä reisiluun pään ja lonkkamaljan deformiteetti
Nivelrako hävinnyt, skleroosia ja kystia, merkittävä reisiluun pään ja lonkkamaljan deformiteetti ja isot osteofyytit
Polven etukuva otetaan lievässä fleksiossa taka-etusuunnassa (PA-kuva) seisten, molemmat polvet samaan kuvaan
Polvi- ja lonkkanivelrikon hoidon mahdollisuudet
Selvä nivelraon kaventuminen, selvät osteofyytit ja lievä skleroosi
Selvät osteofyytit ja mahdollinen nivelraon kaventuminen
Useita kohtalaisia osteofyyttejä, selvä nivelraon kaventuminen ja jonkin verran skleroosia ja mahdollinen luiden päiden deformiteetti

Aiheeseen liittyviä suosituksia