Takaisin

Syketaajuudeltaan korkeaintensiteettisen harjoittelun vaikutus kipuun ja toimintakykyyn polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Petri Salo
5.10.2012

Näytön aste: C

Syketaajuudeltaan korkeaintensiteettisella ergometriharjoittelulla ja matalamman syketaajuuden harjoittelulla ei liene eroa polven nivelrikkopotilaan kipuun ja toimintakykyyn.

Vuonna 2003 julkaistu järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus «Brosseau L, MacLeay L, Robinson V ym. Intensity of...»1, joka keskittyi harjoittelun intensiteetin vaikutukseen nivelrikon hoidossa, kelpuutti mukaan yhden tutkimuksen. Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin American College of Rheumatologyn nivelrikon kriteereitä tutkittavien sisäänottoperusteena. Tutkimukseen valikoitui 39 tutkittavaa, joiden keski-ikä oli 71 ± 6.9 vuotta. Tutkittavien oireiden kesto oli keskimäärin 12.8 vuotta. Tutkimuksessa selvitettiin polven nivelrikkopotilailla matalalla (40 % sykereservistä) tai korkealla (70 % sykereservistä) intensiteetillä toteutetun ergometriharjoittelun vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn. Harjoittelu tapahtui kolme kertaa viikossa tunnin kerrallaan, josta 25 minuuttia oli ergometriharjoittelua, 10 viikon ajan.

Molemmissa ryhmissä toimintakyky parani ja kipu aleni, mutta ryhmien välillä ei ollut eroa. Molemmissa ryhmissä noin 70 % tutkittavista koki kivun alentuneen välittömästi ergometriharjoittelun jälkeen, mutta vastaavasti noin 30 % oli kokenut kipujen lisääntyneen. Eri toimintakykymittauksissa, kuten tuolilta ylösnousu ja 6 minuutin kävelytesti, fyysinen suorituskyky oli parantunut korkean intensiteetin ryhmässä 11–22 % ja matalan intensiteetin ryhmässä 7–18 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Brosseau L, MacLeay L, Robinson V ym. Intensity of...»1: Osaraportti oli laadultaan kelvollinen

Kirjallisuutta

  1. Brosseau L, MacLeay L, Robinson V ym. Intensity of exercise for the treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD004259 «PMID: 12804510»PubMed