Takaisin

Polven lievässä fleksiossa otetun etusuunnan kuvan merkitys

Näytönastekatsaukset
Risto Ojala ja Jari Arokoski
5.10.2012

Näytön aste: B

Lievässä fleksiossa seisten otettu polven etusuunnan röntgenkuva voi näyttää nivelraon kaventumisen aiemmin kuin suorin polvin otettu kuva.

Lievässä fleksiossa (30 %) otettua röntgenkuvaa verrattiin «Piperno M, Hellio Le Graverand MP, Conrozier T ym....»1 suorilla polvilla paino molemmilla jaloilla ja paino vain toisella jalalla otettuihin kuviin. 32 polviartroosipotilasta ja 5 verrokkia kuvattiin. 10 potilaasta kuvattiin uudelleen 12 kuukauden kuluttua suorin polvin paino molemmilla jaloilla otettu kuva ja lievässä fleksiossa otettu kuva. Artroosipotilaiden keski-ikä oli 64 vuotta, verrokkien 35 vuotta. Naisia artroosipotilaista oli 65 %, kontrolliryhmässä 80 %. Artroosipotilailla polvikipu oli ollut yli 2 kuukautta ja radiologisesti oli todettu artroosi. Molempien polvien nivelrakojen laajuus mitattiin käsin ja tietokoneavusteisesti. Artroosipotilailla nivelraot näkyivät merkittävästi kapeampina fleksiokuvissa 2.9 ± 1.9 mm kuin paino yhdellä jalalla suorin polvin 3.5 ± 1.5mm tai paino molemmilla jaloilla 3.8 ± 1.5 mm otetuissa kuvissa. Kontrollipotilailla polven mediaalinen nivelrako näkyi samanvahvuisena eri kuvaustavoilla, mutta lateraalinen nivelrako näkyi merkittävästi leveämpänä fleksiokuvissa.

Vuoden kohdalla nivelraot olivat kaventuneet -0.41 mm fleksiokuvissa ja -0.17 mm suorin polvin otetussa kuvassa. Tutkijat ovat sitä mieltä, että fleksiossa kuvatessa artroosimuutokset näkyvät aiemmin kuin suorin polvin kuvatessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lievässä fleksiossa otetun standardoidun polven röntgenkuvaustekniikan toistettavuutta testattiin 38 potilaan (76 polven) vertailututkimuksessa «Mazzuca SA, Brandt KD, Buckwalter KA ym. Field tes...»2. Potilaat olivat toisessa artroositutkimuksessa olevia potilaita, joilla artroosi oli tiedossa. Potilaiden keski-ikä oli 58.6 vuotta, ja 58 %:lla oli molemmissa polvissa artroosi. Potilailta otettiin molemmista polvista 2 kuvaa samalla tekniikalla samana päivänä. Tekniikka: Jalat 10 asteen ulkorotaatiossa, varpaat, polvi ja reisi samalla tasolla, reisi nojaa seinään. Kuva otetaan takaa 10 asteen kranio-kaudaalisella kippauksella, keskisäde niveltasoon. Kuvaustekniikka oli standardoitu, siinä ei käytetty läpivalaisua apuna. Kuvauksen toistettavuus todettiin hyväksi, korrelaatio, kappa-arvo 0.86 (P < 0.001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ilman läpivalaisun avulla tapahtuvaa kohdistamista lievässä fleksiossa otettavan polvikuvan toistettavuutta verrattiin läpivalaisuavusteiseen kuvan toistettavuuteen «Peterfy C, Li J, Zaim S ym. Comparison of fixed-fl...»3. 28 kuvattavaa (10 artroosipotilasta ja 18 verrokkia) kuvattiin samana päivänä molemmilla menetelmillä. Verrokkien keski-ikä 37 vuotta, miehiä 15, artroosipotilaiden keski-ikä oli 62 vuotta, miehiä 7. Pienin mediaalinen nivelrako mitattiin käsin ja tietokoneavusteisesti. Ilman läpivalaisun apua kuvatessa toistettavuus todettiin yhtä hyväksi kuin läpivalaisuavusteisessa kuvissa. Test-retest root-mean-square SD oli käsin mitattuna 0.2 mm ja tietokoneavusteisesti 0.1 mm artroosipotilailla molemmilla kuvaustekniikoilla ja 0.3 mm ja 0.2 mm vastaavasti verrokeilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lievässä fleksiossa otetun standardoidun polven röntgenkuvaustekniikan kykyä erottaa nivelraon kaventuminen testattiin 153 potilaan 37 kuukauden seurantatutkimuksessa «Nevitt MC, Peterfy C, Guermazi A ym. Longitudinal ...»4. Sitä verrattiin magneettikuvaukseen. Kuvauksen asettelu tehtiin ilman läpivalaisua. Kuvauksen herkkyys todettiin hyväksi, ja tällä tavalla kuvattuna nivelraon leveyden mittaaminen todettiin luotettavaksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman tekniikan kykyä erottaa nivelraon kaventuma verrattiin suorin polvin otettuun kuvaan 1 090 polven retrospektiivisessä suomalaisessa tutkimuksessa «Niinimäki T, Ojala R, Niinimäki J ym. The standing...»5. Lievä ja keskivaikea artroosi (KL 2–3) voidaan luotettavammin todeta tällä tekniikalla. Erityisesti hoitolinjaan usein vaikuttava ruston täydellinen puuttuminen näkyy tällä tekniikalla paremmin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

47 potilaan vertailuaineistossa «Duddy J, Kirwan JR, Szebenyi B ym. A comparison of...»6 todettiin, että toisella standardoidulla kuvaustekniikalla (MTP view) saadaan luotettavammin näkymään nivelraon kaventuminen verrattaessa tavanomaiseen suorin polvin kuvattavaan tekniikkaan. Osteofyytit näkyivät molemmilla tekniikoilla yhtä hyvin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Piperno M, Hellio Le Graverand MP, Conrozier T ym....»1: Kuvaustekniikan haitta on, että siinä tarvitaan läpivalaisua apuna, joten tämä ei ole mahdollista rutiinikuvaustekniikkana.

«Mazzuca SA, Brandt KD, Buckwalter KA ym. Field tes...»2: Kuvaustekniikan etu on, että siinä ei tarvita läpivalaisua apuna.

«Peterfy C, Li J, Zaim S ym. Comparison of fixed-fl...»3: Tutkimuksen heikkous on pieni artroosipotilaiden määrä. Kuvaustekniikan etu on, että siinä ei tarvita läpivalaisua apuna.

«Nevitt MC, Peterfy C, Guermazi A ym. Longitudinal ...»4: Kuvaustekniikan etu on, että siinä ei tarvita läpivalaisua apuna.

«Niinimäki T, Ojala R, Niinimäki J ym. The standing...»5: Työssä verrattiin Käypä hoito suosituksen tekniikkaa yleisimpään Suomessa käytettävään kuvaustekniikkaan.

«Duddy J, Kirwan JR, Szebenyi B ym. A comparison of...»6: Pieni aineisto, tekniikka helppo toteuttaa.

Kirjallisuutta

 1. Piperno M, Hellio Le Graverand MP, Conrozier T ym. Quantitative evaluation of joint space width in femorotibial osteoarthritis: comparison of three radiographic views. Osteoarthritis Cartilage 1998;6:252-9 «PMID: 9876394»PubMed
 2. Mazzuca SA, Brandt KD, Buckwalter KA ym. Field test of the reproducibility of the semiflexed metatarsophalangeal view in repeated radiographic examinations of subjects with osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 2002;46:109-13 «PMID: 11817582»PubMed
 3. Peterfy C, Li J, Zaim S ym. Comparison of fixed-flexion positioning with fluoroscopic semi-flexed positioning for quantifying radiographic joint-space width in the knee: test-retest reproducibility. Skeletal Radiol 2003;32:128-32 «PMID: 12605275»PubMed
 4. Nevitt MC, Peterfy C, Guermazi A ym. Longitudinal performance evaluation and validation of fixed-flexion radiography of the knee for detection of joint space loss. Arthritis Rheum 2007;56:1512-20 «PMID: 17469126»PubMed
 5. Niinimäki T, Ojala R, Niinimäki J ym. The standing fixed flexion view detects narrowing of the joint space better than the standing extended view in patients with moderate osteoarthritis of the knee. Acta Orthop 2010;81:344-6 «PMID: 20450420»PubMed
 6. Duddy J, Kirwan JR, Szebenyi B ym. A comparison of the semiflexed (MTP) view with the standing extended view (SEV) in the radiographic assessment of knee osteoarthritis in a busy routine X-ray department. Rheumatology (Oxford) 2005;44:349-51 «PMID: 15546963»PubMed