Takaisin

Polviproteesin pysyvyys

Näytönastekatsaukset
Petri Virolainen
5.10.2012

Näytön aste: B

Polviproteesin pysyvyystulokset ovat hyvät 10–15 vuoden seurannan aikana.

Meta-analyysi «Forster MC. Survival analysis of primary cemented ...»1 Medline-tietokannasta 1966–2002 ja Embase-tietokannasta 1988–2002. Yli 3 000:sta artikkelista valittu analyysiin 165 950 protetisaatiota. Hyväksymiskriteereinä yli 5 vuoden seuranta ja pysyvyystaulukot. Valikoidut aineistot hylätty. Revisioleikkaus lopputuloksena. Kaikissa ryhmissä pysyvyys yli 90 % yli 10 vuoden seurannassa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seurantatutkimus «Buechel FF Sr. Long-term followup after mobile-bea...»2, 309 LCS-proteesia. 10–20 vuotta, keskiarvo 12.4 vuotta. Hyvä tai erinomainen tulos 97.9 % potilaista 10 vuoden seurannassa ja 83 % 16 vuoden kohdalla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vertaileva seurantatutkimus «Harrysson OL, Robertsson O, Nayfeh JF. Higher cumu...»3 Ruotsin proteesirekisteristä. 33 251 yli 60-vuotiasta ja 2 606 alle 60-vuotiasta polviproteesipotilasta. Kumulatiivinen riski revisioon selkeästi suurempi nuorilla potilailla. Proteesin asettamisvuosi merkitsevä, uudemmat proteesit pärjäsivät paremmin.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seurantatutkimus «Keating EM, Meding JB, Faris PM ym. Long-term foll...»4, 4 583 AGC-proteesia. 98.9 % pysyvyys 15 vuoden kohdalla. Ei revisiota polyetyleenikuluman vuoksi. Yleisin syy revisioon osteonekroosi tibiakomponentin alla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhteenveto «Robertsson O, Bizjajeva S, Fenstad AM ym. Knee art...»5Ruotsin, Norjan ja Tanskan polvitekonivelrekistereistä vuosilta 1997–2007, jossa vertailtiin tuloksia, menetelmiä ja demografiaa. Polven tekonivelleikkauksen insidenssi nousi kaikissa maissa tarkkailuajankohtana. Nousu oli suurinta Tanskassa ja pieninä Norjassa. Maiden väliltä löytyi useita poikkeavuuksia.

Tekonivelleikkausten tulokset olivat hyvät kaikissa maissa, mutta revisioita oli Ruotsissa vähemmän kuin muissa maissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Forster MC. Survival analysis of primary cemented ...»1: Verrattu ensisijaisesti metallitaustaista tibiakomponenttia all-poly-tibiaan ja posterior stabilizing mallia ei stabiloivaan. Tuloksissa ei eroa. Systemaattista kirjallisuuskatsausta ei ole. Käsiteltävä aineisto huono. Huomattavat erot proteesimalleissa ja seurantatavoissa.

«Buechel FF Sr. Long-term followup after mobile-bea...»2: Yhden ryhmän aineisto. Ei vertailua, kertoo vain proteesin pysyvyyden.

«Harrysson OL, Robertsson O, Nayfeh JF. Higher cumu...»3: Ryhmien koossa huomattavat erot, useita proteeseja. Ryhmäjako teennäinen. Päätetapahtumana revisioleikkaus, joka on subjektiivinen päätös. Helposti vääristymä iäkkäiden “low demand”-potilaiden eduksi.

«Keating EM, Meding JB, Faris PM ym. Long-term foll...»4: Ei vertailuryhmää, ei vertailevaa hoitoa. Seurannasta poistettu potilaat, joita ei tavoitettu, määrää ei ilmoiteta. 4 operatööriä, ei välttämättä kerro proteesin pysyvyydestä laajemmassa käytössä. Preoperatiivisesta statuksesta tai indikaatiosta ei tietoa.

«Robertsson O, Bizjajeva S, Fenstad AM ym. Knee art...»5: Erittäin laaja rekisterivertailu, jota kuitenkin sotkee hieman erilaiset käytännöt. Revisio päätepisteenä huono.

Kirjallisuutta

 1. Forster MC. Survival analysis of primary cemented total knee arthroplasty: which designs last? J Arthroplasty 2003;18:265-70 «PMID: 12728416»PubMed
 2. Buechel FF Sr. Long-term followup after mobile-bearing total knee replacement. Clin Orthop Relat Res 2002;404:40-50 «PMID: 12439236»PubMed
 3. Harrysson OL, Robertsson O, Nayfeh JF. Higher cumulative revision rate of knee arthroplasties in younger patients with osteoarthritis. Clin Orthop Relat Res 2004;421:162-8 «PMID: 15123942»PubMed
 4. Keating EM, Meding JB, Faris PM ym. Long-term followup of nonmodular total knee replacements. Clin Orthop Relat Res 2002;404:34-9 «PMID: 12439235»PubMed
 5. Robertsson O, Bizjajeva S, Fenstad AM ym. Knee arthroplasty in Denmark, Norway and Sweden. Acta Orthop 2010;81:82-9 «PMID: 20180723»PubMed