Takaisin

Lonkkaproteesin pitkäaikaistulokset

Näytönastekatsaukset
Petri Virolainen
5.10.2012

Näytön aste: B

Lonkkaproteesin pysyvyystulokset ovat hyvät 10–15 vuoden seurannan aikana.

Systemoitu kirjallisuuskatsaus «Fitzpatrick R, Shortall E, Sculpher M ym. Primary ...»1 Medline- ja Embase-tietokannoista vuosilta 1980–95. 11 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT), 18 vertailevaa potilassarjaa (2 laajaa skandinaavisiin rekistereihin perustuvaa julkaisua) ja 159 potilassarjaa. Toiminnallista lopputulosta ei raportoida.

84.1 % potilaista kivuttomia 11 vuoden keskimääräisen seurannan jälkeen. Harris Hip Score (0–100) 86, keskimääräinen parannus 39.3 pistettä. Revisioriski 100 potilasta kohden 0.37 vuosittain.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoitu kirjallisuuskatsaus «Faulkner A, Kennedy LG, Baxter K ym. Effectiveness...»2 modifioidulla Cochrane-tekniikalla. Medline-haku vuosilta 1980–95 ja Embase-haku 1990–96. Aineistossa 17 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, 61 vertailevaa potilassarjaa ja 145 potilassarjaa.

Tulokset osoittavat sementoiduilla proteeseilla olevan hyvät (yli 90 %) pysyvyystulokset 10–15 vuoden seurannassa. Sementittömillä proteeseilla tuloksissa ei lyhyemmällä seurannalla eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellisistä töistä sekä neljästä uudemmasta satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta, kymmenestä prospektiivisesta vertailevasta tutkimuksesta ja Ruotsin proteesirekisteristä saadusta datasta (1995–99) koottu systemoitu katsaus «National Institute for Clinical Excellence. The ef...»3. Revisioleikkaus lopputuloksena. Useilla eri proteeseilla riski revisiotoimenpiteestä alle 10 % yli 10 vuoden seurannassa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuuskatsaus «Labek G, Frischhut S, Schlichtherle R ym. Outcome ...»4, johon hyväksyttiin englanninkieliset julkaisut vertaisarvioiduista lehdistä sekä rekisteritulokset. Päätemuuttujana käytettiin revisiota. Tutkimukseen hyväksyttiin 16 julkaisua, joista 9 oli proteesimallin suunnitteluun osallistuvista yksiköistä.

Tulokset osoittivat, että tulokset olivat hyvät, mutta parhaat tulokset olivat suunnittelijoiden kirjoittamissa papereissa. Ero oli tilastollisesti merkittävä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi «Morshed S, Bozic KJ, Ries MD ym. Comparison of cem...»5 artikkeleista, jotka vertaavat lonkan tekonivelen sementillistä kiinnitystä sementittömään. Ryhmien välillä ei ollut eroa, jos päätemuuttujaksi valittiin jommankumman tai toisen komponentin irtoaminen. Tarkemmassa analyysissä kuitenkin löydettiin eroja joidenkin alaryhmien osalta. Sementillinen kiinnitys toimi huonommin alle 55-vuotiailla potilailla kuin koko populaatiossa. Samoin sementoidut titaanivarret ja kierrekupit pärjäsivät keskimääräistä huonommin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Fitzpatrick R, Shortall E, Sculpher M ym. Primary ...»1: Tutkimusten laatu vaihtelee suuresti, ongelmien raportointi kirjavaa. Vähän hyviä vertailevia tutkimuksia. Tulokset perustuvat potilassarjoihin

«Faulkner A, Kennedy LG, Baxter K ym. Effectiveness...»2: Erittäin hyvä systemoitu työ olemassa olevasta kirjallisuudesta. Kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia vähän. Tutkimusten metodologinen taso heikko. Hyvä katsaus pääsääntöisesti huonoista töistä.

«National Institute for Clinical Excellence. The ef...»3: Edellisiä töitä epätarkempi, inkluusiokriteerit epäselvät. Lukuisia eri proteeseja ja toimintatapoja.

«Labek G, Frischhut S, Schlichtherle R ym. Outcome ...»4: Rekisteritulokset tuovat tärkeän lisän tuloksiin. Yksittäisten sarjojen tulokset vaihtelevat suuresti. Erityisen kriittisesti tulisi suhtautua proteesien kehittäjien omiin tuloksiin. «Morshed S, Bozic KJ, Ries MD ym. Comparison of cem...»5: Iso aineisto, jonka analyysiä sekoittavat monet tekijät.

Kirjallisuutta

 1. Fitzpatrick R, Shortall E, Sculpher M ym. Primary total hip replacement surgery: a systematic review of outcomes and modelling of cost-effectiveness associated with different prostheses. Health Technol Assess 1998;2:1-64 «PMID: 10103353»PubMed
 2. Faulkner A, Kennedy LG, Baxter K ym. Effectiveness of hip prostheses in primary total hip replacement: a critical review of evidence and an economic model. Health Technol Assess 1998;2:1-133 «PMID: 9728294»PubMed
 3. National Institute for Clinical Excellence. The effectiveness and cost-effectiveness of different prosthesis for primary total hip replacement. Technology Appraisal Reports No. 2 London: NICE, 2001
 4. Labek G, Frischhut S, Schlichtherle R ym. Outcome of the cementless Taperloc stem: a comprehensive literature review including arthroplasty register data. Acta Orthop 2011;82:143-8 «PMID: 21463220»PubMed
 5. Morshed S, Bozic KJ, Ries MD ym. Comparison of cemented and uncemented fixation in total hip replacement: a meta-analysis. Acta Orthop 2007;78:315-26 «PMID: 17611843»PubMed