Takaisin

Kylmähoidon vaikuttavuus voimaan, liikkuvuuteen ja turvotukseen polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Petri Salo, Juhani Multanen ja Jyrki Kettunen
5.10.2012

Näytön aste: C

Kylmähoito saattaa ainakin lyhytaikaisesti lisätä polven ojennusvoimaa ja hieman polvinivelen liikkuvuutta sekä vähentää hieman turvotusta polven nivelrikossa.

Järjestelmällisessä katsauksessa «Brosseau L, Yonge KA, Robinson V ym. Thermotherapy...»1 tarkasteltiin termisten hoitojen vaikuttavuutta polven nivelrikkoa sairastavien potilaiden oireisiin ja toimintakykyyn. Katsaukseen valituissa tutkimuksissa potilaiden nivelrikko oli määritelty Altmanin ja kumppaneiden kriteerien mukaisesti. Katsauksen sisäänottokriteerit täytti kolme satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (N = 170), joista kaksi tutki kylmähoidon vaikuttavuutta. Niissä kylmähoitoa verrattiin muihin fysioterapiamenetelmiin tai lumehoitoon. Tutkittavien keski-ikä näissä kahdessa tutkimuksessa oli 58 ja 70 vuotta, ja tutkituista suurin osa oli naisia. Kaikilla tutkittavilla oli polvikipua, ja osa heistä oli tekonivelleikkausjonossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhden tutkimuksen «Yurtkuran M, Kocagil T. TENS, electroacupuncture a...»2 (N = 50) perusteella jäähieronta (20 minuuttia kerrallaan, 5 x viikossa kahden viikon ajan) parantaa polven ojentajalihasten voimantuottoa (P < 0.001) ja kohentaa hieman polvinivelen koukistusliikkuvuutta verrokkeihin nähden. Nivelen turvotukseen (polvinivelen ympärysmitta) jäähieronta ei vaikuttanut (P > 0.05). Tutkijat pitivät edellä mainituista tuloksista kliinisesti merkittävinä polven ojennusvoimatuoton paranemista, joka koheni keskimäärin 29 % suhteessa kontrolleihin.

Yhden tutkimuksen «Hecht PJ, Bachmann S, Booth RE Jr ym. Effects of t...»3 (N = 23) perusteella fysioterapia + kylmäpakkaushoito (20 minuuttia kerrallaan 10 kertaa kolmen viikon aikana) vähentää hieman enemmän polven turvotusta (P = 0.04) pelkkään fysioterapiaryhmään nähden.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Brosseau L, Yonge KA, Robinson V ym. Thermotherapy for treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD004522 «PMID: 14584019»PubMed
  2. Yurtkuran M, Kocagil T. TENS, electroacupuncture and ice massage: comparison of treatment for osteoarthritis of the knee. Am J Acupunct 1999;27:133-40 «PMID: 10729968»PubMed
  3. Hecht PJ, Bachmann S, Booth RE Jr ym. Effects of thermal therapy on rehabilitation after total knee arthroplasty. A prospective randomized study. Clin Orthop Relat Res 1983;:198-201 «PMID: 6883850»PubMed