Takaisin

MRI-kuvauksen merkitys artroskopiaan parhaiten sopivan potilasjoukon valinnassa

Näytönastekatsaukset
Pekka Paavolainen
4.10.2012

Näytön aste: B

MRI-kuvauksessa todetulla nivelkierukan repeämällä ei ilmeisesti ole kliinistä merkitystä artroskopiaan parhaiten soveltuvan potilasjoukon valinnassa.

Vuonna 2008 Yhdysvalloissa julkaistussa suhteellisen laajassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa «Englund M, Guermazi A, Gale D ym. Incidental menis...»1 valittiin väestörekisteritietojen pohjalta 50–90-vuotiaita henkilöitä, ja heille tarjottiin puhelimitse mahdollisuutta polven MRI-kuvaukseen. Potilasvalinta ei perustunut polven tai muiden nivelten oireisiin. 991 potilaalle tehtiin oikean polven MRI-kuvaus käyttäen 1.5 Teslan kuvausta (57 % oli naisia), ja oikean polven mahdollinen oireilu selvitettiin potilaskyselyllä vasta kuvauksen jälkeen.

Siten potilaat jakaantuivat kahteen ryhmään (oireelliset vs. oireettomat). Oikean polven välikierukan repeämä tai degeneratiivinen rikkoutuminen todettiin 19 %:lla 50–59-vuotiaista naisista (95 % luottamusväli 15–24) ja jopa 56 %:lla 70–90-vuotiaista miehistä (95 % luottamusväli 46–66). KL 2–4 asteen nivelrikossa välikierukkarepeämän esiintyminen oli 63 % oireellisilla (kipu, särky ja jäykkyys useimpana viikonpäivänä) ja 60 % oireettomilla potilailla. Potilailla, joilla ei radiologisesti voitu osoittaa nivelrikkoa (KL 1 tai normaali), vastaavat luvut olivat 32 % ja 23 %. 61 %:lla potilaista, joilla todettiin välikierukkavaurio, ei ollut ollut mitään oireilua viimeisen kuluneen kuukauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Englund M, Guermazi A, Gale D ym. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008;359:1108-15 «PMID: 18784100»PubMed