Takaisin

Tukipohjalliset polven ulkosivun nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Mika Ulaska
6.9.2012

Näytön aste: C

Sisäsivultaan korotettujen tukipohjallisten käyttö yhdessä elastisen nilkkatuen kanssa saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polvinivelen ulkosivun nivelrikossa, johon liittyy polvinivelen valgus-suuntainen virheasento.

Rodrigues ym. «Rodrigues PT, Ferreira AF, Pereira RM ym. Effectiv...»1 satunnaistetussa tutkimuksessa (N = 30, keski-ikä 62 vuotta) verrattiin kahta ryhmää, joista toinen ryhmä käytti sisäsivultaan korotettua tukipohjallista (n = 16) ja toinen ryhmä käytti neutraalia pohjallista ilman korotusta (n = 14). Molemmat ryhmät käyttivät lisäksi elastista neopreenistä nilkkatukea. Sisäsivun korotus oli pohjallisen takaosassa ja oli 8 mm:n korkuinen. Pohjallinen laitettiin molemmissa ryhmissä uuteen kenkään ja sitä käytettiin 8 viikkoa. Kenkää yhdessä pohjallisen ja nilkkatuen kanssa ohjattiin käyttämään 3–6 tuntia päivässä. Tilanne tarkistettiin 2 viikon välein.

Tutkimukseen osallistuneet olivat kaikki naisia. Heillä tuli olla polvinivelen nivelrikko ja valgus deformiteetti ≥ 8 astetta. Nivelrikon tuli olla selkeä (Kellgren–Lawrenceluokitus 2 tai suurempi) reisiluun ja sääriluun välisen nivelen ulkosivulla. Nivelrikon tuli puuttua tai olla vähäinen (KL-luokitus 0 tai I) polvinivelen sisäsivulla. Kivun tuli olla VAS-asteikolla (0–10) ≥ 2 liikkuessa.

Vaikuttavuusmittareina käytettiin kipua (VAS) liikkuessa, levossa ja öisin. Lisäksi vaikuttavuusmittareina olivat Lequesne- ja WOMAC-indeksi. Seuranta-aika oli 8 viikkoa.

Tutkimuksen tuloksina todettiin, että sisäsivultaan korotettua tukipohjallista käyttäneiden ryhmässä tapahtui merkitsevä kivun väheneminen VAS-asteikolla liikkuessa (keskiarvo ennen ja jälkeen 8.1 vs 4.2), levossa (5.1 vs 2.7) ja öisin (6.1 vs 3.1). Merkitsevä keskimääräinen väheneminen saavutettiin sisäsivultaan korotettua pohjallista käyttäneiden ryhmässä verrattuna neutraalia pohjallista käyttäneisiin yö- (-51 % vs -28 %; P = 0.042) ja liikkumiskivussa (-49 % vs -5.9 %; P = 0.001).

Tilastollisesti merkitsevä väheneminen saavutettiin sisäsivultaan korotettua tukipohjallista käyttäneiden ryhmässä myös Lequesne- (14.7 vs 9.6, P = 0.001) ja WOMAC- (74.1 vs 56.1, P = 0.001) indekseissä. Neutraalia tukipohjallista käyttäneiden ryhmässä tapahtui tilastollisesti merkitsevä kivun väheneminen vain yökivussa (VAS) (5.8 vs 4.6; P = 0.019). Toimintakyky koheni korotusta käyttäneessä ryhmässä sekä Lequesne-indeksillä (-35.6 % vs -2.6 %; P = 0.002) että WOMAC-indeksillä (-24.7 % vs -3.1 %; P = 0.001) mitattuna enemmän kuin kontrolliryhmässä.

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että sisäsivultaan korotettua pohjallista yhdessä nilkkatuen kanssa käyttäneiden ryhmässä tapahtui merkittävä vähentyminen kivussa ja merkittävä edistyminen toimintakyvyssä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rodrigues PT, Ferreira AF, Pereira RM ym. Effectiveness of medial-wedge insole treatment for valgus knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2008;59:603-8 «PMID: 18438931»PubMed