Takaisin

Parasetamoli vs COX-2-selektiiviset tulehduskipulääkkeet ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvat lääkehaitat polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen
8.10.2012

Näytön aste: A

Parasetamoli ja COX-2-selektiiviset tulehduskipulääkkeet ovat yhtä turvallisia ruoansulatuskanavan haittojen suhteen nivelrikkopotilailla.

Julkaisuvuodet 1966–2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen «Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen f...»1 otettiin mukaan kaikkiaan kolme tutkimusta, joissa arvioitiin parasetamolin turvallisuutta nivelrikkokivun hoidossa verrattuna COX-2-selektiivisiin tulehduskipulääkkeisiin. Kaikki tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kontrolloituja. Lähteinä olivat MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE ja Cochrane Database of Systematic Reviews.

Haittavaikutusten arviointia varten COX-2-selektiiviset tulehduskipulääkkeet niputettiin yhdeksi ryhmäksi, jonka aiheuttamia ruoansulatuskanavan haittoja verrattiin parasetamoliin (4 000 mg/vrk). Ruoansulatuskanavan haittoja arvioitiin esittämällä riskisuhde raportoiduille ruoansulatuskanavan haittatapahtumille (95 % luottamusväli).

COX-2-selektiiviset tulehduskipulääkkeet vs parasetamoli (jonka aiheuttama riski = 1): ruoansulatuskanavan haittatapahtumat 0.98 (95 % luottamusväli 0.80–1.20), n = 3 314, p = 0.86

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen f...»1: Meta-analyysissä mukana olleiden tutkimusten seuranta-aika oli 6 viikkoa ja potilasmäärä melko pieni, mikä heikentää haittavaikutusriskin arviointia pidemmässä käytössä.

Kirjallisuutta

  1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG ym. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257 «PMID: 16437479»PubMed