Takaisin

Taloudelliset kannustimet tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Hanna Ollila
19.6.2018

Näytön aste: B

Taloudelliset kannustimet, kuten etusetelit, ilmeisesti lisäävät pitkäaikaista tupakoinnin lopettamista erityisesti raskaana olevilla, mutta muissa ryhmissä teho heikkenee kannustinohjelman loputtua.

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «Cahill K, Hartmann-Boyce J, Perera R. Incentives f...»1 arvioitiin taloudellisten ja materiaalisten kannustinten tehoa tupakasta vieroituksessa. Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa arvioitiin yksilöiden, yhteisöjen, työpaikkojen ja työpaikan ryhmien interventiota. Lisäksi arvioitiin kontrolloituja tutkimuksia. Tässä katsauksessa käsiteltiin erikseen myös raskaana olevien tupakoijien tutkimuksia. Loppumuuttujana oli tupakoimattomuus vähintään 6 kuukautta intervention alusta. Katsaukseen hyväksyttiin 21 tutkimusta (> 8 400 osallistujaa) vuoteen 2015 asti. Interventioissa kannustimina käytettiin arpoja tai palkintoja, käteismaksuja, etuseteleitä tai kuponkeja (vouchers) tavaroihin tai ruokaostoksiin tai osallistujien itsensä tallettamaa rahaa.

Kannustimet lisäsivät tupakoinnin lopettamista (OR 1,42; 95 % luottamusväli 1,19–1,69). Kuitenkin vain 3 tutkimuksessa teho säilyi kannustinohjelman loputtua 6 kuukautta tai pidempään. Tehokkaissa tutkimuksissa käytettiin suurehkoja rahallisia kannustimia. Raskaana olevilla kannustimet lisäsivät tupakoinnin lopettamista (3,60; 95 % luottamusväli 2,39–5,43), ja vaikutus säilyi myös synnytyksen jälkeisissä mittauksissa. Raskaana olevien tutkimuksessa käytettiin lähinnä maksuseteleitä tavaroihin tai ruokaostoksiin. Kaikissa tutkimuksissa tupakoimattomuus varmistettiin biokemiallisin testein. Kaikissa paitsi 1 interventiossa oli lisäksi muuta vieroitusohjausta ja 4:ssä käytettiin myös nikotiinikorvaushoitoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Suuret käteismaksut tai bonukset lopettamisesta voivat olla mahdollisia joillakin työpaikoilla, mutta harvemmin muissa konteksteissa. Raskausaikaisen tupakasta vieroituksen tukena maksusetelit tai vastaavat olisivat sen sijaan toteutettavissa neuvolajärjestelmässä. Raskaana olevilla kannustimien teho on myös selkeästi muita ryhmiä parempi. Investointi kannustimiin tässä ryhmässä olisi todennäköisesti pieni suhteessa raskaudenaikaisen tupakoinnin aiheuttamien haittojen ja sairauksien hoidon vaatimiin investointeihin.

Kirjallisuutta

  1. Cahill K, Hartmann-Boyce J, Perera R. Incentives for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004307 «PMID: 25983287»PubMed