Takaisin

Ennen leikkaushoitoa toteutettu tupakoinnin vieroitushoito

Näytönastekatsaukset
Annamari Rouhos
19.6.2018

Näytön aste: A

Intensiivinen preoperatiivinen tupakasta vieroitus vähentää leikkauskomplikaatioita ja auttaa pysyvään tupakoimattomuuteen.

Ennen leikkausta toteutettujen interventioiden tehoa tupakoinnin lopettamisessa on selvitetty 13 satunnaistetussa tutkimuksessa «Thomsen T, Villebro N, Møller AM. Interventions fo...»1, joihin osallistui yhteensä 2 010 potilasta. Interventioihin sisältyi joko intensiivinen preoperatiivinen henkilökohtainen ohjaus (2 tutkimusta, viikoittaiset tapaamiset tai puhelinkeskustelut 4–8 viikon ajan leikkausta edeltävästi) tai lyhyt henkilökohtainen ohjaus (8 tutkimusta), puhelinneuvonta, interaktiivinen tietokonepohjainen neuvonta tai tupakoinnin lopettamisen hyödyistä kertova kirje. Vertailuryhmien saama tuki tai ohjaus vaihteli huomattavasti tutkimusten välillä. Suurin osa vertailuryhmistä sai vähintäänkin lyhyen informaation tupakoinnin haitoista leikkausta ajatellen. Nikotiinikorvaushoitoa tarjottiin 8 tutkimuksessa osalle tai kaikille. 1 tutkimuksessa verrattiin nikotiini-imeskelytablettia lumelääkkeeseen ja 1 tutkimuksessa varenikliinia lumelääkkeeseen. Varenikliiini aloitettiin 1 viikkoa ennen leikkausta, ja sitä jatkettiin 11 viikkoa leikkauksen jälkeen. Tutkimukset kattoivat monentyyppisiä leikkauksia (muun muassa ortopedia, urologia, kardiovaskulaari-, thorax-, GI-, KNK-, silmä-, pehmytkudos-, neurokirurgia, syöpäkirurgia, gynekologia).

Sekä lyhyt että intensiivinen interventio todettiin tehokkaaksi tupakoinnin lopettamisessa, kun arvioitiin tupakoimattomuutta leikkausajankohtana (9 tutkimusta). Intensiivisen intervention teho oli parempi (2 tutkimusta, n = 210, RR 10,76; 95 % luottamusväli 2,55–25,46) kuin lyhyen intervention teho (7 tutkimusta, n = 1 141, RR 1,30; 95 % luottamusväli 1,16–1,46). Pitkän aikavälin tupakoimattomuutta (12 kuukautta leikkauksen jälkeen) arvioitiin 4 tutkimuksessa. Näissä vain intensiivinen interventio osoittautui tehokkaaksi (2 tutkimusta, n = 209 potilasta, RR 2,96; 95 % luottamusväli 1,57–5,55). Varenikliini oli lumelääkettä tehokkaampi pitkän aikavälin (12 kuukauden) tupakoimattomuudessa (1 tutkimus, n = 286, RR 1,45; 95 % luottamusväli 1,01–2,07).

7 tutkimuksessa selvitettiin intervention vaikutusta leikkauskomplikaatioihin: intensiivinen interventio vähensi merkittävästi sekä komplikaatioiden kokonaismäärää (2 tutkimusta, n = 210, RR 0,42; 95 % luottamusväli 0,27–0,65) että haavakomplikaatioiden määrää (2 tutkimusta, n = 210, RR 0,31; 95 % luottamusväli 0,16–0,62). Lyhyellä interventiolla tai varenikliinin käytöllä ei havaittu merkittäviä eroja komplikaatioiden määrässä.

Vaikutus komplikaatioriskeihin riippuu todennäköisesti siitä, kuinka kauan ennen leikkausta tupakointi lopetetaan. Intervention optimaalinen intensiteetti on vielä epäselvä asia. Interventiot, jotka alkavat 4–8 viikkoa ennen leikkausta ja sisältävät viikoittaista neuvontaa ja nikotiinikorvaushoitoa tai mahdollisesti varenikliinia, vaikuttavat todennäköisemmin leikkauskomplikaatioihin ja pitkän aikavälin tupakoinnin lopettamiseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Thomsen T, Villebro N, Møller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD002294 «PMID: 24671929»PubMed