Takaisin

Muut antidepressantit ja anksiolyytit tupakasta vieroituslääkkeinä

Näytönastekatsaukset
Annamari Rouhos
19.6.2018

Näytön aste: B

Muilla antidepressanteilla tai anksiolyyteillä ei ilmeisesti ole merkittävää tehoa tupakasta vieroituksessa.

Bupropionia ja nortriptyliiniä lukuun ottamatta antidepressanteista ei ole todettu olevan merkittävää hyötyä tupakasta vieroituksessa «Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepr...»1. Tutkimuksia on tehty fluoksetiinilla (4 tutkimusta), sertraliinilla (1 tutkimus), paroksetiinilla (1 tutkimus), moklobemidilla (1 tutkimus), selegiliinillä (3 tutkimusta) ja venlafaksiinilla (1 tutkimus). Diatsepaamia, meprobamaattia, metoprololia ja oksprenololia on tutkittu kutakin 1 tutkimuksessa ja buspironia 2 tutkimuksessa.

Missään tutkimuksessa ei anksiolyyteistä todettu merkittävää hyötyä tupakasta vieroituksessa «Cahill K, Stevens S, Perera R ym. Pharmacological ...»2.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusten määrä oli vähäinen ja tutkimusasetelmat olivat vaihtelevia, lääkettä oli verrattu joko lumelääkkeeseen tai yhdessä nikotiinikorvaustuotteen kanssa pelkään nikotiinikorvaustuotteeseen.

Kirjallisuutta

  1. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000031 «PMID: 24402784»PubMed
  2. Cahill K, Stevens S, Perera R ym. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009329 «PMID: 23728690»PubMed