Takaisin

Tupakasta vieroitus suun terveydenhuollossa

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen ja Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: A

Suun terveydenhuollon ammattilaisten toteuttama tupakasta vieroitus on tehokasta.

Cochrane-katsauksen «Carr AB, Ebbert J. Interventions for tobacco cessa...»1kriteerit täytti 14 satunnaistettua hoitotutkimusta, joissa arvioitiin hammashuollon suorittamien interventioiden tehoa. 6 tutkimuksessa arvioitiin intervention tehoa savuttoman tupakan eli nuuskan osalta ja 8:ssa savukkeiden osalta. Interventioina käytettiin lyhyttä lopettamiskehotusta, apumateriaalin jakamista, neuvontaa, lääkehoitoa, mitä tahansa näiden yhdistelmää tai lähettämistä jatkohoitoon. Osa interventiosta annettiin kouluissa tai oppilaitoksissa.

Suun terveydenhuollon suorittama interventio lisäsi tupakoimattomuutta selvästi 6–24 kuukauden seurannassa (OR 1,71; 95 % luottamusväli 1,44–2,03) verrattuna normaaliin tavanomaiseen kontaktiin tai ryhmään ei-kontaktia, mutta tutkimuksissa oli merkittävästi vaihtelua (I2 = 61 %). Suun terveydenhuollon tekemä interventio oli tehokkainta aikuispotilailla ja hammashoitolassa annettuna (OR 2,38; 95 % luottamusväli 1,70–3,35, I2 = 3 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Carr AB, Ebbert J. Interventions for tobacco cessation in the dental setting. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD005084 «PMID: 22696348»PubMed