Takaisin

Gabapentiinin teho lasten paikallisalkuisen epilepsian lisälääkehoitona

Näytönastekatsaukset
Jarkko Kirjavainen
27.2.2020

Näytön aste: D

Gabapentiini saattaa olla tehokas lasten paikallisen epilepsian lisälääke mutta luotettava näyttö puuttuu.

Englannissa 1990-luvulla tehty «Appleton R, Fichtner K, LaMoreaux L ym. Gabapentin...»1 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa yhteensä 247 lasta (3–12 vuotiaita), joilla kaikilla aiemmalle lääkehoidolle resistenttejä, paikallisalkuisia kohtauksia.128 satunnaistettiin lumeelle ja 119 gabapentiinille, muita lääkkeitä sai olla enintään 3. Prospektiivinen pre-randomisaatioperiodi oli 6 viikkoa ja hoitoaika 12 viikkoa. Lumetta verrattiin 600–1 800 mg (23,2–35,3 mg/kg/vrk) gabapentiiniä/vrk.

Kohtausvähenemä oli gabapentiiniryhmässä 17 % (20/119) ja lumeryhmässä 6,5 % (8/128), riskiero 11 % (95 % luottamusväli 3–18 %).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Näytönastekatsauksen laatija on laskenut riskieron annettujen lukujen perusteella. Tutkimuksen seuranta-aika lyhyt (12 viikkoa), lopputulosmuuttujan määrittely on poikkeuksellinen eikä kerro yksilötason hyötyä; voi olla kliinisesti merkityksetön.

Cochrane-katsaus «Panebianco M, Al-Bachari S, Weston J ym. Gabapenti...»2 12 satunnaistetusta, lumekontrolloidusta kaksoissokkotutkimuksesta, joissa gabapentiinia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa epilepsiassa. Yhteensä 2 607 potilasta satunnaistettiin gabapentiinille tai lumelääkkeelle. 2 tutkimuksessa oli lapsia ja aikuisia (12–73 vuotiaita), 1 tutkimuksessa pelkästään lapsia (3–12 vuotiaita) «Appleton R, Fichtner K, LaMoreaux L ym. Gabapentin...»1 ja lopuissa pelkästään aikuisia (16–82 vuotiaita).

Riskisuhde (RR) yli 50 % kohtausvähenemälle lumeeseen verrattuna oli 1,89 (95 % luottamusväli 1,40–2,55; 6 tutkimusta, 1 206 potilasta). Aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa gabapentiinin teho oli sitä parempi, mitä suurempi käytetty lääkeannos oli: 25,3 % (19,3– 32,3) tutkituista vastasi 1 800 mg annokseen verrattuna 9,7 % lumevasteeseen. Lääkkeen keskeyttämisriski lumeeseen verrattuna oli 1,05 % (95 % luottamusväli 0,74–1,49; 6 tutkimusta, 1 206 tutkittavaa).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimusten seuranta-aika oli lyhyt (12 viikkoa), annokset matalia ja ainoastaan yli 50 % kohtausvähenemä rekisteröity. Cochrane-katsauksessa ei lasten tuloksia ole analysoitu erikseen, mutta vain lapsilla tehdyn tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset lapsia ja aikuisia sisältäneiden tutkimusten kanssa. Aikuisiin painottuvissa tutkimuksissa adekvaatti päätemuuttuja, lasten tutkimuksessa ei.

Ekstrapolaatioperiaatteen osalta ks. myös Lisätietoa aiheesta «Paikallisalkuisen epilepsian hoitoon tarkoitettujen antiepileptisten lääkkeiden aikuisilla osoitetun tehon ekstrapolaatio lapsipotilaisiin»1.

Kirjallisuutta

  1. Appleton R, Fichtner K, LaMoreaux L ym. Gabapentin as add-on therapy in children with refractory partial seizures: a 12-week, multicentre, double-blind, placebo-controlled study. Gabapentin Paediatric Study Group. Epilepsia 1999;40:1147-54 «PMID: 10448830»PubMed
  2. Panebianco M, Al-Bachari S, Weston J ym. Gabapentin add-on treatment for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD001415 «PMID: 30357813»PubMed