Takaisin

Lamotrigiinin teho lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jarkko Kirjavainen
27.2.2020

Näytön aste: B

Lamotrigiini on ilmeisesti tehokas lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus «Duchowny M, Pellock JM, Graf WD ym. A placebo-cont...»1, jossa 40 keskusta Yhdysvalloista ja Ranskasta; 199 lasta (2–16-vuotiaita), joilla aiemmalle lääkehoidolle vastaamattomia paikallisalkuisia kohtauksia. 98 satunnaistui lamotrigiinille (11,6 mg/kg/vrk, jos ei valproaattia peruslääkkeenä, 2,7 mg/kg/vrk, jos valproaatti peruslääkkeenä) ja 101 lumeelle, maksimimäärä muita epilepsialääkkeitä oli 2. Hoito kesti 18 viikkoa (sis. 6 viikon titrausvaiheen), seuranta-aika 12 viikkoa.

Vähintään 50 % kohtausvähenemä oli lamotrigiiniryhmässä 42 % potilaista (41/98) ja lumeryhmässä 16 % (16/101), riskiero 26 % (95 % luottamusväli 14–38).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Näytönastekatsauksen laatija on laskenut riskieron annettujen lukujen perusteella. Seuranta-aika oli lumetutkimuksessa riittävä (12 viikkoa).

Cochrane-katsaus «Ramaratnam S, Panebianco M, Marson AG. Lamotrigine...»2, johon sisällytetty 14 aikuisilla ja lapsilla tehtyä tutkimusta. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 958 tutkittavaa (38 imeväistä, 199 lasta ja 1 271 aikuista). Aloitusvaihe vaihteli 4:stä 12 viikkoon ja hoitojakso 8:sta 36 viikkoon.

12 tutkimuksessa, yhteensä 1 322 tutkittavaa, aikuisia ja lapsia, yleinen vähintään 50 % kohtaustiheyden vähenemän riskisuhde oli 1,80 (95 % luottamusväli 1,45–2,23) osoittaen sen, että lamotrigiini vähensi kohtauksia merkittävästi lumetta enemmän. Lääkkeen keskeyttämisen riskisuhde mistä tahansa syystä oli 1,11 (95 % luottamusväli 0,90–1,36) yhteensä 14 tutkimuksessa (1 958 potilasta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Lasten tuloksia ei ole Cochrane-katsauksessa analysoitu erikseen, mutta yksittäisen vain lapsia sisältäneen tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset lapsia ja aikuisia sisältäneiden tutkimusten kanssa.

Kirjallisuutta

  1. Duchowny M, Pellock JM, Graf WD ym. A placebo-controlled trial of lamotrigine add-on therapy for partial seizures in children. Lamictal Pediatric Partial Seizure Study Group. Neurology 1999;53:1724-31 «PMID: 10563619»PubMed
  2. Ramaratnam S, Panebianco M, Marson AG. Lamotrigine add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD001909 «PMID: 27329345»PubMed