Takaisin

Infantiilispasmioireyhtymän hoito 1960-2013

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily
27.2.2020

Näytön aste: B

ACTH/steroidi ja vigabatriini ilmeisesti ovat tehokkaita ensihoitoja infantiilispasmioireyhtymässä.

Cochrane-katsauksessa «Hancock EC, Osborne JP, Edwards SW. Treatment of i...»1 selvitettiin yksittäisten lääkkeiden tehoa infantiilispasmioireyhtymässä spasmien loppumisen, EEG-muutosten häviämisen, spasmien uusimisen, myöhemmän psykomotorisen kehityksen, myöhemmän epilepsian, haittavaikutusten ja kuolleisuuden suhteen. Kirjallisuushaussa käytetyt tietokannat olivat the Cochrane Epilepsy Group Specialised Register (October 2012), CENTRAL (The Cochrane Library 2012, Issue 9), MEDLINE (1946 to September Week 4, 2012) ja EMBASE (1980 to March 2003). Lisäksi käytiin läpi tietokannoista löytyneiden tutkimusten kirjallisuusviitteet sekä pyydettiin lisätietoja kollegoilta, lääkeyrityksiltä ja kansainvälisten kokousten osanottajilta. Katsaukseen otettiin mukaan vain satunnaistetut, kontrolloidut lääketutkimukset, joissa oli selvitetty lääkkeen tehoa infantiilispasmioireyhtymässä. Kukin tutkija arvioi inkluusiokriteerien täyttymisen, tulokset ja harhan mahdollisuuden itsenäisesti.

Katsaukseen löytyi 16 pientä (alle 100 potilasta) ja 2 isoa (yli 100 potilasta) satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 916 potilasta ja joissa tutkittiin yhteensä 12 eri lääkehoitoa (ACTH, prednisoni, hydrokortisoni, vigabatriini, nitratsepaami, valproaatti, alfa-metylparatyrosiini, metysergidi, sultiaami, ganaksoloni, flunatritsiini, magnesiumsulfaatti). ACTH-hoidon annostelu oli erilainen kaikissa tutkimuksissa. 5 tutkimusta oli tehty kaksoissokkona. Tutkimusten metodologiaa pidettiin yleisesti huonona.

Johtopäätökset:

  1. ACTH/steroidihoito lopettaa spasmit nopeammin ja useammalta imeväiseltä kuin vigabatriini, mutta näyttö ACTH/steroidihoidon paremmasta pitkäaikaishyödystä vigabatriiniin verrattuna on saatu vain tuntemattoman etiologian ryhmässä.
  2. Prednisolonia ja vigabatriinia tulee käyttää isolla annoksella (vigabatriini 100–150 mg/kg/vrk, prednisoloni 40–60 mg/vrk).
  3. Vigabatriini lienee ensisijainen lääke tuberoosiskleroosiin liittyvässä infantiilispasmioireyhtymässä.
  4. EEG-muutosten häviäminen hoidon aikana voi olla tärkeä hoidon tehon kannalta, mutta toistaiseksi varmaa näyttöä ei ole.
  5. Luotettavaa näyttöä muiden lääkkeiden tehosta ensihoitona ei ole.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Katsaukseen sisältyneiden tutkimusten laatu vaihteli. ACTH ja steroidi yhdistettiin osassa vertailuista. ACTH-hoidossa käytettiin hyvin erilaisia valmisteita ja annoksia, eikä niiden keskinäisestä paremmuudesta saatu luotettavaa näyttöä.

Kirjallisuutta

  1. Hancock EC, Osborne JP, Edwards SW. Treatment of infantile spasms. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD001770 «PMID: 23740534»PubMed