Takaisin

Vigabatriini hydrokortisoniin verrattuna tuberoosiskleroosista johtuvan infantiilispasmioireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily ja tarkistettu 19.3.2019 Eija Gaily
27.2.2019

Näytön aste: C

Vigabatriini saattaa olla tehokkaampi kuin hydrokortisoni lopettamaan tuberoosiskleroosista johtuvat spasmit kuukauden kuluessa hoidon alusta.

Ranskalaisessa vuonna 1997 julkaistussa ei-sokkoutetussa tutkimuksessa «Chiron C, Dumas C, Jambaqué I ym. Randomized trial...»1 oli mukana 22 iältään 2–17 kuukauden ikäistä lasta, joilla oli tuberoosiskleroosi ja infantiilispasmioireyhtymä, ja jotka eivät olleet aikaisemmin saaneet ACTH:ta, steroideja tai vigabatriinia. Lapset satunnaistettiin saamaan joko vigabatriinia 150 mg/kg/vrk tai hydrokortisonia 15 mg/kg/vrk.

1 kuukauden kuluttua 11/11 (100 %) vigabatriinia ja 5/11 (45 %) hydrokortisonia saaneista lapsista oli spasmittomia: RR 2,20 (95 % luottamusväli 1,15–4,20), NNT 2 (1–4). Kaikki hydrokortisonille resistentit lapset tulivat myöhemmin vigabatriinihoidolla spasmittomiksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Riskisuhde, NNT ja luottamusväli laskettu annetuista luvuista. Video-EEG-diagnostiikkaa ei käytetty, joten raportoidut tulokset voivat kummassakin hoitoryhmässä olla hieman todellista parempia. Olisi ollut hyödyllisempää verrata vigabatriinia ACTH-hoitoon kuin hydrokortisoniin, jota käytetään hyvin vähän infantiilispasmien hoitona. Vahvuutena homogeeninen etiologia.

Kirjallisuutta

  1. Chiron C, Dumas C, Jambaqué I ym. Randomized trial comparing vigabatrin and hydrocortisone in infantile spasms due to tuberous sclerosis. Epilepsy Res 1997;26:389-95 «PMID: 9095401»PubMed