Takaisin

Karbamatsepiinin vaikutukset lasten ja nuorten Dravet’n oireyhtymässä

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily
27.2.2020

Näytön aste: D

Karbamatsepiini saattaa lisätä lasten ja nuorten kohtauksia Dravet’n oireyhtymässä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Amerikkalaiseen retrospektiiviseen tutkimukseen «Horn CS, Ater SB, Hurst DL. Carbamazepine-exacerba...»1 otettiin mukaan 49 epilepsiaa sairastavaa lasta ja nuorta, joiden kohtaukset olivat vanhempien kertoman mukaan pahentuneet karbamatsepiinihoidon aikana. Tiedot kliinisestä kuvasta, tutkimustuloksista, karbamatsepiiniannoksista ja -pitoisuuksista sekä muista käytössä olleista epilepsialääkkeistä poimittiin sairauskertomuksista.

26 potilaan kohtauksista ja EEG-löydöksistä löytyi luotettava dokumentaatio ennen karbamatsepiinihoidon aloitusta, hoidon aikana sekä hoidon jälkeen; näistä 2 potilaalla oli Dravet'n oireyhtymä. Molemmilla kohtaukset lisääntyivät > 50 % karbamatsepiinilääkityksen aikana.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Ei tietoa karbamatsepiiniannoksista eikä kohtaustilanteesta karbamatsepiinin käytön lopettamisen jälkeen.

Japanilaiset tutkijat kuvaavat kirjeraportissaan «Wakai S, Ito N, Sueoka H ym. Severe myoclonic epil...»2 hoitaneensa 6 Dravet'n oireyhtymää sairastavaa lasta karbamatsepiinilla. Yhdelläkään potilaalla ei ollut hyötyä lääkityksestä; 4:llä yleistyneet kohtaukset lisääntyivät karbamatsepiinin aikana.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Hyvin niukat tiedot potilaista, mutta kuvauksen perusteella sopivat Dravet'n oireyhtymä -potilaiksi. Ei tietoa karbamatsepiiniannoksista.

Kirjallisuutta

  1. Horn CS, Ater SB, Hurst DL. Carbamazepine-exacerbated epilepsy in children and adolescents. Pediatr Neurol 1986;2:340-5 «PMID: 3508708»PubMed
  2. Wakai S, Ito N, Sueoka H ym. Severe myoclonic epilepsy in infancy and carbamazepine. Eur J Pediatr 1996;155:724 «PMID: 8839737»PubMed