Takaisin

Vigabatriini lasten ja nuorten Lennox-Gastaut'n oireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Elina Liukkonen ja Tuire Lähdesmäki
27.2.2019

Näytön aste: D

Vigabatriini valproaatin lisälääkkeenä saattaa vähentää lasten ja nuorten kohtauksia Lennox-Gastaut'n oireyhtymässä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

20 Lennox–Gastaut'n oireyhtymää sairastavaa 2–19-vuotiasta (keskiarvo 9 vuotta) lasta hoidettiin avoimessa tutkimuksessa vigabatriinilla (1 000–4 000 mg), joka lisättiin toiseksi lääkkeeksi valproaatin (70–100 mg/kg/vrk) rinnalle «Feucht M, Brantner-Inthaler S. Gamma-vinyl-GABA (v...»1. 8 lapsella etiologia oli tuntematon (familiaalinen, kryptogeeninen), 12:lla symptomaattinen, joista 7:llä perinataaliongelmat, vain 1:llä tuberoosiskleroosi.

Täysin kohtauksettomaksi tuli vigabatriiniannoksella 1 000–2 000 mg 8/20 (40 %) lasta. Kohtaukset vähenivät yli 50 % vigabatriiniannoksella 1 500–3 000 mg 9/20 (45 %) lapsella. Vaste säilyi 12 kuukauden seuranta-ajan. Myoklooniset kohtaukset lisääntyivät 5 % koko aineistossa, mutta selvää pahenemista ei tapahtunut kenelläkään. Muissa kohtaustyypeissä vähenemä oli 52–73 %, eniten toonisissa ja atoonisissa kohtauksissa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Diagnoosi ILAE-kriteereiden mukaan. Kaikilla lapsilla oli lähtötilanteessa valproaatti ainoana epilepsialääkkeenä. Seuranta oli riittävän pitkä.

Kirjallisuutta

  1. Feucht M, Brantner-Inthaler S. Gamma-vinyl-GABA (vigabatrin) in the therapy of Lennox-Gastaut syndrome: an open study. Epilepsia 1994;35:993-8 «PMID: 7925171»PubMed