Takaisin

Karbamatsepiini lasten myoklonis-atonisen (MAE) epilepsian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Elina Liukkonen ja Eeva-Liisa Metsähonkala
27.2.2020

Näytön aste: D

Karbamatsepiinista saattaa olla haittaa lasten myoklonis-atonisen epilepsian (MAE) hoidossa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

72 usean tyyppisiä yleistyneitä kohtauksia saavan aiemmin neurologisesti normaalin 1–10-vuotiaan lapsen joukosta erottui multiple correspondence -analyysin «Kaminska A, Ickowicz A, Plouin P ym. Delineation o...»1 avulla 55 lasta, joiden oireet ja löydökset sopivat MAE:n kriteereihin.

Näistä 36 oli hoidettu muiden lääkkeiden ohella karbamatsepiinilla. 16 lapsen kohtaukset lisääntyivät tai voimistuivat.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: heikko
  • Kommentti: Statistinen analyysi heterogeenisesta potilasryhmästä, lääkevaikutus kuitenkin hyvin selvä.

Kirjallisuutta

  1. Kaminska A, Ickowicz A, Plouin P ym. Delineation of cryptogenic Lennox-Gastaut syndrome and myoclonic astatic epilepsy using multiple correspondence analysis. Epilepsy Res 1999;36:15-29 «PMID: 10463847»PubMed