Takaisin

Lääkityksen lopetuksen aikataulu ja lasten epilepsian uusiutumisriski

Näytönastekatsaukset
Päivi Vieira ja Elina Liukkonen
27.2.2019

Näytön aste: C

Epilepsian uusiutumisriskiin lapsilla ei liene vaikutusta sillä, puretaanko lääkitys 6 viikon vai 9 kuukauden aikana.

Prospektiivinen, satunnaistettu, sokkouttamaton tutkimus «Tennison M, Greenwood R, Lewis D ym. Discontinuing...»1 kahden yhdysvaltalaisen lasten epilepsiaklinikan epilepsiaa sairastavilla potilailla, jotka olivat kohtauksettomia keskimäärin 18 kuukautta. Neonataalikouristukset ja infantiilispasmit suljettiin pois. Satunnaistaminen lääkepurun kestoon (6 viikkoa vai 9 kuukautta) tehtiin kolikkoa heittämällä. Lääkepurku tehtiin vähentämällä päiväannosta 25 % kerrallaan 3 yhtä pitkän jakson aikana. Jos lapsella oli 2 lääkettä, ne purettiin peräkkäin samalla tavalla. Seuranta alkoi lääkepurun alkaessa ja kesti vähintään 11 kuukautta tai ensimmäiseen kohtaukseen. 133 lapsella 150 lapsesta saatiin seuranta toteutetuksi. CP-vamma oli 43/133 lapsella ja positiivinen sukuanamneesi epilepsian suhteen 64:llä. Idiopaattisia ja symptomaattisia epilepsioita ei eroteltu. 113:lla oli vain 1 lääke, 50:lla barbituraatti, 37:lla fenytoiini. Ennen purun alkua EEG oli normaali 54 lapsella ja piikkejä esiintyi 30:lla.

Kohtaukset uusiutuivat 53/133 lapsella (40 %), 30/70 kuuden viikon ja 23/63 yhdeksän kuukauden ryhmästä. Riskisuhde 6 % (95 % luottamusväli -10–16 %). Lääkkeen käytön lopetuksella ei ollut vaikutusta uusiutumisriskiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Tutkimuksessa ei erotella idiopaattista ja symptomaattista epilepsiaa. Käytetyt lääkkeet poikkeavat huomattavasti nykykäytännöstä. Satunnaistaminen oli kuvattu puutteellisesti.

Aiheesta on tehty Cochrane-katsaus vuonna 2006 «Ranganathan LN, Ramaratnam S. Rapid versus slow wi...»2, mutta muita tutkimuksia kuin yllämainittu ei todettu.

Kirjallisuutta

  1. Tennison M, Greenwood R, Lewis D ym. Discontinuing antiepileptic drugs in children with epilepsy. A comparison of a six-week and a nine-month taper period. N Engl J Med 1994;330:1407-10 «PMID: 8159193»PubMed
  2. Ranganathan LN, Ramaratnam S. Rapid versus slow withdrawal of antiepileptic drugs. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD005003 «PMID: 16625621»PubMed