Takaisin

Klonatsepaami lasten myoklonis-atonisen epilepsian (MAE) hoidossa

Näytönastekatsaukset
Elina Liukkonen ja Eeva-Liisa Metsähonkala
27.2.2020

Näytön aste: D

Klonatsepaami vähentänee lasten kohtauksia myoklonis-atonisessa epilepsiassa (MAE), mutta luotettava näyttö puuttuu.

Japanissa tehdyssä retrospektiivisessä analyysissä [R1] raportoitiin 81 MAE-oireyhtymää sairastavan lapsen hoitotuloksia vuosilta 1968–1992. Seuranta-aika oli yli 3 vuotta. Hoidossa käytettiin valproaattia, etosuksimidia, klonatsepaamia, nitratsepaamia, ACTH:ta ja ketogeenista dieettiä.

Klonatsepaami lopetti kaikki myoklonis-atoniset kohtaukset 6/43 (14 %, 95 % luottamusväli 4–24 %) potilaalla. Yli 50 % vähenemä nähtiin 16/43 potilaalla (37 %, 95 % luottamusväli 23–52 %).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Luottamusvälit on laskettu annettujen lukujen perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Oguni H, Tanaka T, Hayashi K ym. Treatment and long-term prognosis of myoclonic-astatic epilepsy of early childhood. Neuropediatrics 2002;33:122-32 «PMID: 12200741»PubMed