Takaisin

ACTH lasten myoklonis-atonisen epilepsian (MAE) hoidossa

Näytönastekatsaukset
Elina Liukkonen ja Eeva-Liisa Metsähonkala
27.2.2020

Näytön aste: D

ACTH vähentänee lasten kohtauksia myoklonis-atonisessa epilepsiassa (MAE), mutta luotettava näyttö puuttuu.

Japanissa tehdyssä retrospektiivisessä analyysissä «Oguni H, Tanaka T, Hayashi K ym. Treatment and lon...»1 raportoitiin 81 MAE-oireyhtymää (myoklonis-atoninen epilepsia) sairastavan lapsen hoitotuloksia vuosilta 1968–1992. Seuranta-aika oli yli 3 vuotta. Hoidossa käytettiin valproaattia, etosuksimidia, klonatsepaamia, nitratsepaamia, ACTH:ta ja ketogeenista dieettiä.

ACTH lopetti kaikki myokloonisastaattiset kohtaukset 8/22 (36 %, 95 % luottamusväli 16–56 %) potilaalla. Yli 50 % vähenemä nähtiin 13/22 potilaalla (38 %, 95 % luottamusväli 22–55 %).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Luottamusvälit on laskettu annettujen lukujen perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Oguni H, Tanaka T, Hayashi K ym. Treatment and long-term prognosis of myoclonic-astatic epilepsy of early childhood. Neuropediatrics 2002;33:122-32 «PMID: 12200741»PubMed