Takaisin

Nitratsepaami lasten Lennox-Gastaut'n oireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala ja Tuire Lähdesmäki
27.2.2019

Näytön aste: D

Nitratsepaami lisälääkkeenä saattaa lyhytaikaisesti vähentää lasten Lennox–Gastaut'n oireyhtymän kohtauksia, mutta luotettava näyttö puuttuu.

San Diegossa vuosina 1987–93 tehdyssä tutkimuksessa «Chamberlain MC. Nitrazepam for refractory infantil...»1 10:lle terapiaresistentille 4–28 kuukauden ikäiselle lapselle lisättiin lääkitykseen nitratsepaami noin 1,5 mg/kg/vrk annoksella.

Keskimäärin 6 viikon hoidon jälkeen 3/10 lapsella kohtaukset loppuivat kokonaan, 3/10 kohtaukset vähenivät ja 4/10 ei tapahtunut mitään muutoksia kohtausfrekvenssissä. Kaikilla lapsilla oli valproaattilääkitys, 1 lapsella monoterapiana ja muilla yhdistettynä yhteen tai useampaan lääkkeeseen käsittäen fenytoiinin (4 lasta), karbamatsepiinin (4 lasta) ja klonatsepaamin (5 lasta). Hoitovaste kesti keskimäärin 14 kuukautta. 3 lapselle kehittyi fokaalisia kohtauksia, jotka vaativat muiden epilepsialääkkeiden käyttöönottoa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Ei satunnaistettu seurantatutkimus pienellä aineistolla.

Kommentti: Vuonna 2013 julkaistuun Lennox-Gastaut'n oireyhtymän hoitoon «Hancock EC, Cross JH. Treatment of Lennox-Gastaut ...»2 ei löytynyt yhtään nitratsepaamia käsittelevää satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta.

Kirjallisuutta

  1. Chamberlain MC. Nitrazepam for refractory infantile spasms and the Lennox-Gastaut syndrome. J Child Neurol 1996;11:31-4 «PMID: 8745382»PubMed
  2. Hancock EC, Cross JH. Treatment of Lennox-Gastaut syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD003277 «PMID: 23450537»PubMed