Takaisin

Valproaatti monoterapiana Lennox–Gastaut'n oireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala ja Tuire Lähdesmäki
27.2.2019

Näytön aste: D

Valproaatti monoterapiana saattaa joillain Lennox-Gastaut'n oireyhtymää sairastavilla potilailla lopettaa kohtaukset, mutta luotettava näyttö puuttuu.

3 englantilaista epilepsiaklinikkaa raportoi «Covanis A, Gupta AK, Jeavons PM. Sodium valproate:...»1 kokemuksiaan valproaatin käytöstä eri epilepsiatyyppien hoidossa vuodesta 1973 lähtien. Mukana oli 38 Lennox–Gastaut'n oireyhtymää sairastavaa potilasta, joiden ikä ja seuranta-aika eivät käy julkaisusta ilmi.

8 potilasta tuli valproaattimonoterapialla kohtausvapaiksi, mutta 1 potilaalle tuli myöhemmin relapsi. 27 potilaalla oli valproaatin lisäksi 1 tai useampia lisälääkkeitä, ja näistä 23 ei reagoinut valproaattilääkitykselle lainkaan. Miten 4 muuta potilasta reagoivat, ei käy ilmi, ei myöskään se, minkälainen lääkitys oli niillä 3 potilaalla, joilla ei ilmoitettu olevan mono- tai polyterapia. Lääkeannoksia ei myöskään ilmoitettu.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Ei satunnaistettu seurantatutkimus pienellä aineistolla. Muita käytössä olleita lääkkeitä, lääkeannoksia tai seuranta-aikoja ei raportoitu.

Kommentti: Vuonna 2013 julkaistuun Lennox-Gastaut'n oireyhtymän hoitoon «Hancock EC, Cross JH. Treatment of Lennox-Gastaut ...»2 ei löytynyt yhtään valproaattia käsittelevää satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta.

Kirjallisuutta

  1. Covanis A, Gupta AK, Jeavons PM. Sodium valproate: monotherapy and polytherapy. Epilepsia 1982;23:693-720 «PMID: 6816580»PubMed
  2. Hancock EC, Cross JH. Treatment of Lennox-Gastaut syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD003277 «PMID: 23450537»PubMed