Takaisin

Diabeettisen polyneuropatian muut mahdolliset riskitekijät kuin verensokeri

Näytönastekatsaukset
Markku Saraheimo
16.5.2013

Näytön aste: C

Hyperglykemian ohella hypertonia, hyperlipidemia, obesiteetti ja tupakointi saattavat nostaa diabeettisen polyneuropatian riskiä tyypin 1 diabeetikoilla.

Pittsburg Epidemiology of Diabetic Complications Study «Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL ym. The prevalence by...»2 on pitkäaikainen epidemiologinen seurantatutkimus, jonka yhdessä osatutkimuksessa selvitettiin neuropatiaan mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Neuropatian määritteli kokenut sisätautilääkäri kliinisen tutkimuksen ja tähän liittyvien poikkeavien neurologisten löydösten perusteella (kaksi poikkeavuutta kolmesta) seuraavasti:

  1. 1) poikkeava löydös sensorisen tai motorisen hermoston puolella
  2. 2) neurologinen oireisto
  3. 3) patella- tai akillesrefleksin heikentyminen.

400 ensimmäisen potilaan poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin koko aineistossa diabeteksen keston ja HbA1c:n ohella tupakoinnin ja LDL:n assosioituvan diabeettiseen polyneuropatiaan. Nuorten 18–29-vuotiaiden joukossa diabeteksen keston ja HbA1c:n ohella hypertensio assosioitui diabeettiseen polyneuropatiaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

EURODIAB-tutkimuksessa «Tesfaye S, Chaturvedi N, Eaton SE ym. Vascular ris...»1 todettiin alkuvaiheen HbA1c:n ja seurannan aikaisen muutoksen sekä diabeteksen keston ohella myös kardiovaskulaaristen riskitekijöiden, kuten hypertension, koholla olevien veren triglyseridien, tupakoinnin ja lihavuuden liittyvän neuropatian ilmaantumisen riskiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tesfaye S, Chaturvedi N, Eaton SE ym. Vascular risk factors and diabetic neuropathy. N Engl J Med 2005;352:341-50 «PMID: 15673800»PubMed
  2. Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL ym. The prevalence by staged severity of various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a population-based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathy Study. Neurology 1993;43:817-24 «PMID: 8469345»PubMed