Takaisin

Valproaattilääkityksen vakavat haittavaikutukset

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala ja Leena Vainionpää
28.3.2013

Näytön aste: C

Valproaattiin saattaa liittyä vakavan haittavaikutuksen riski, joka on suurimmillaan alle 2-vuotiailla.

Yhdysvalloissa selvitettiin valproaatin valmistajalle ilmoitetut kuolemantapaukset vuosilta 1978–86 ja 1987–93 «Bryant AE 3rd, Dreifuss FE. Valproic acid hepatic ...»1. Ilmoitukset olivat sekä suoria ilmoituksia lääketehtaalle että FDA:lle tulleet tiedot. Monoterapiana valproaattia saaneiden lasten kuolleisuus ensimmäisenä ajanjaksona oli 0–2-vuotiailla 1/8 213 (0,012 %), 3–10-vuotiailla 1/11 259 (0,009 %) ja 11–20-vuotiailla 0 (0 %) ja jälkimmäisenä ajanjaksona samoissa ikäryhmissä 0/4 538, 1/16 317 (0,006 %) ja 0/138 071. Jos valproaatti oli yhdistetty muihin lääkkeisiin, olivat kuolleisuusluvut vastaavissa ikäryhmissä ensimmäisenä ajanjaksona 1/543 (0,18 %), 1/5 975 (0,017 %) ja 1/15 700 (0,006 %) ja jälkimmäisenä 1/618 (0,16 %), 1/ 8 307 (0,012 %) ja 1/10 100 (0,01 %). Molemmat ajanjaksot yhdistettynä kuolleisuus 0–20-vuotiailla oli monoterapiaryhmässä 8/387 197 (0,002 %) ja polyterapiaryhmässä 45/236 090 (0,019 %).

Tyypillisimmät maksatoksisuuden oireet olivat alentunut tajunnantaso, keltaisuus, oksentelu, lisääntyneet kouristukset, verenvuodot, anoreksia ja askites.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Ensimmäiset raportit valproaatin käyttöön liittyvistä, kuolemaan johtavista maksavaurioista olivat yksittäisiä tapausselostuksia vuonna 1979. Sen jälkeen on ilmestynyt useita raportteja eri puolilta maailmaa. Vanha aineisto, hoitokäytäntö muuttunut monoterapian suuntaan, joukossa aineenvaihduntasairauksia, joita ei nykyisin hoideta valproaatilla. Suurin riski kehitysviiveisillä alle 2-vuotiailla, joilla ei yleensä ole poissaoloepilepsiaa.

Kirjallisuutta

  1. Bryant AE 3rd, Dreifuss FE. Valproic acid hepatic fatalities. III. U.S. experience since 1986. Neurology 1996;46:465-9 «PMID: 8614514»PubMed