Takaisin

Rh-profylaksian tarve Rh-negatiivisilla ja varhaisraskauden keskeytys

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
8.1.2013

Näytön aste: D

Rh-profylaksian tarpeesta Rh-negatiivisille varhaisraskauden keskeytyksessä ei ole selkeää tutkimusnäyttöä.

Profylaktisen Rh-immunoglobuliinin tehoa Rh-immunisaation ehkäisyssä ei ole osoitettu varhaisraskauden (< 12 raskausviikkoa) keskeytyksissä «Jabara S, Barnhart KT. Is Rh immune globulin neede...»1, «Fiala C, Fux M, Gemzell Danielsson K. Rh-prophylax...»2. Rh-negatiivisen äidin immunisoitumiseen arvioidaan tarvittavan noin 0,25 ml:aa Rh-positiivisen sikiön verta. Raskausviikolla 8 sikiön verivolyymin on arveltu olevan noin 0,3 ml ja raskausviikolla 12 noin 4 ml.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Rh-immunoglobuliiniprofylaksiaa on Rh-negatiivisille naisille käytetty Suomessa pitkään raskaudenkeskeytyksen ja spontaanin keskenmenon yhteydessä raskaudenkestosta huolimatta. Käytetty 1 500 yksikön annos on riittävä neutraloimaan noin 30 ml:aa Rh-positiivista verta. Monissa maissa käytetään myös pienempiä, 250–600 yksikön annoskokoja.

Näytön puutteesta huolimatta Rh-profylaksian jatkamista raskaudenkeskeytyksen yhteydessä suositellaan muun muassa tuoreessa englantilaisessa hoitosuosituksessa «Royal College of Obstetricians and Gynaecologists....»3.

Kirjallisuutta

  1. Jabara S, Barnhart KT. Is Rh immune globulin needed in early first-trimester abortion? A review. Am J Obstet Gynecol 2003;188:623-7 «PMID: 12634631»PubMed
  2. Fiala C, Fux M, Gemzell Danielsson K. Rh-prophylaxis in early abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:892-903 «PMID: 12956838»PubMed
  3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Care of Women Requesting Induced Abortion. Evidence-based Clinical Guideline Number 7. November 2011, http://www.argentinosalerta.org/files/Abortion%20guideline_web_1.pdf