Takaisin

Mifepristonin ja misoprostolin annosväli

Näytönastekatsaukset
Maarit Niinimäki ja Oskari Heikinheimo
12.12.2012

Näytön aste: A

Alle 9 viikon raskauksissa mifepristonin ja misoprostolin annosteluväli voi olla 1–3 vuorokautta, ilman että kliininen teho kärsii.

Mifepristonin ja misoprostolin annosteluvälin vaikutusta lääkkeellisen keskeytyksen onnistumiseen korkeintaan 9 viikkoa kestäneissä raskauksissa on selvitetty kahdessa systemaattisessa katsauksessa.

Vuonna 2006 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «Schaff E. Evidence for shortening the time interva...»1 oli mukana viisi satunnaistettua tutkimusta, joista kolmessa oli yli tuhat naista. Tutkimuksista neljä oli tehty Yhdysvalloissa. Yhdessä tutkimuksessa prostaglandiinina käytettiin gemeprostia, muissa misoprostolia. Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta prostaglandiini annosteltiin vaginaalisesti. Verrattuna standardiannosteluväliin (48 tuntia) ei 24 tunnin annosteluväli heikentänyt keskeytyksen tehoa. Kahdessa tutkimuksessa lyhyempi vertailtu annosteluväli oli 6–8 tuntia. Näistä toisessa, 1 080 naista sisältävässä tutkimuksessa 6–8 tunnin annosteluväliin liittyi enemmän hoidon epäonnistumisia kuin 48 tunnin annostelussa. Haittavaikutuksia esiintyi enemmän 24 tunnin annostelussa «Creinin MD, Fox MC, Teal S ym. A randomized compar...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Wedisinghe L, Elsandabesee D. Flexible mifepriston...»3, jossa viidestä mukaan hyväksytystä tutkimuksesta kolme oli mukana myös edellä mainitussa katsauksessa, annosteluväli vaihteli 0 ja 72 tunnin välillä. Tutkimuksissa oli potilaita yhteensä 5 139. Keskeytys onnistui 90–98 % tapauksista. Keskeytyksen onnistuminen eri annosteluväleillä ei eronnut tilastollisesti, mutta tutkimuksessa todettiin trendi keskeytyksen huonompaan tehoon, jos annosteluväli oli alle 8 tuntia «Wedisinghe L, Elsandabesee D. Flexible mifepriston...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Näiden tutkimusten perusteella mifepristonin ja misoprostolin annosteluväli voidaan alle 9 viikon raskauksissa sopia joustavasti (0–72 tuntia), mutta potilasta tulee informoida hieman suuremmasta epätäydellisen keskeytyksen riskistä, jos annosteluväli on alle 8 tuntia.

Kirjallisuutta

  1. Schaff E. Evidence for shortening the time interval of prostaglandin after mifepristone for medical abortion. Contraception 2006;74:42-4 «PMID: 16781259»PubMed
  2. Creinin MD, Fox MC, Teal S ym. A randomized comparison of misoprostol 6 to 8 hours versus 24 hours after mifepristone for abortion. Obstet Gynecol 2004;103:851-9 «PMID: 15121556»PubMed
  3. Wedisinghe L, Elsandabesee D. Flexible mifepristone and misoprostol administration interval for first-trimester medical termination. Contraception 2010;81:269-74 «PMID: 20227541»PubMed