Takaisin

Synnyttäneisyys, aiempi keskeytys ja lääkkeellisen keskeytyksen teho

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
8.1.2013

Näytön aste: B

Lääkkeellisen keskeytyksen teho on ilmeisesti jonkin verran huonompi synnyttäneillä naisilla sekä naisilla, joille on tehty raskaudenkeskeytys aiemmin.

Synnyttäneisyyden ja aiempien keskeytysten vaikutusta lääkkeellisen keskeytyksen tehoon on tutkittu muun muassa skotlantilaisissa ja yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa «Spitz IM, Bardin CW, Benton L ym. Early pregnancy ...»1, «Bartley J, Tong S, Everington D ym. Parity is a ma...»2, «Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors...»3. Näissä tutkimuksissa raskaus keskeytyi jonkin verran tehokkaammin naisilla, joilla ei ollut aiempaa raskaudenkeskeytystä.

Skotlantilaisissa tutkimuksissa naisilla, joilla oli aiempi raskaudenkeskeytys, lääkkeellinen keskeytys epäonnistui 3–6 %:ssa. Sen sijaan naisilla, joilla ei ollut aiempaa keskeytystä, lääkkeellinen keskeytys epäonnistui 1–3 %:ssa «Bartley J, Tong S, Everington D ym. Parity is a ma...»2, «Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors...»3. Skotlantilaisissa tutkimuksissa lääkkeellinen keskeytys epäonnistui synnyttäneillä naisilla 4–5 %:ssa, synnyttämättömillä naisilla epäonnistuneita keskeytyksiä oli 2 % «Bartley J, Tong S, Everington D ym. Parity is a ma...»2, «Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Spitz IM, Bardin CW, Benton L ym. Early pregnancy termination with mifepristone and misoprostol in the United States. N Engl J Med 1998;338:1241-7 «PMID: 9562577»PubMed
  2. Bartley J, Tong S, Everington D ym. Parity is a major determinant of success rate in medical abortion: a retrospective analysis of 3161 consecutive cases of early medical abortion treated with reduced doses of mifepristone and vaginal gemeprost. Contraception 2000;62:297-303 «PMID: 11239616»PubMed
  3. Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of 4132 consecutive cases. BJOG 2002;109:1281-9 «PMID: 12452467»PubMed