Takaisin

Vaikea psoriaasi ja okasolusyöpä

Näytönastekatsaukset
Anna Hannuksela-Svahn
6.6.2012

Näytön aste: A

Vaikeaan psoriaasiin liittyy lievästi kohonnut ihon okasolusyövän riski, jonka tärkein riskitekijä on metoksaleeni-tabletti-PUVA-hoito.

Suomalaisessa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa «Hannuksela-Svahn A, Pukkala E, Läärä E ym. Psorias...»1 selvitettiin 5 687 psoriaatikon (77 578 henkilövuotta) syöpäilmaantuvuutta muuhun väestöön verrattuna. Tapaukset kerättiin sairaalapoistorekisteristä, joten psoriaasin vaikeusaste oli keskivaikea tai vaikea. Keskimääräinen seuranta-aika oli 14 vuotta. Ensimmäisen 6 kuukauden aikana ilmaantuneet syöpätapaukset jätettiin pois laskelmista.

Ihon okasolusyöpään sairastui 40 potilasta. Ilmaantuvuus oli 3,2-kertainen odotettuun verrattuna (95 % luottamusväli 2,3–4,4). Ihon okasolusyövän syitä tutkittiin samasta kohortista kerätyssä tapaus-verrokkitutkimuksessa, jossa selvitettiin potilaiden saamat psoriaasihoidot. Metoksaleeni-tabletti-PUVA lisäsi okasolusyövän riskin 6,5-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,4–31,4). Trioksisaleeni-kylpy-PUVAn käyttöön ei liittynyt ihon okasolusyöpää (suhteellinen riski 0,8; 95 % luottamusväli 0,2–3,8). Retinoidien käyttöön liittyi 7,4-kertainen suhteellinen riski (95 % luottamusväli 1,4–39,9), joka tulkittiin muiden samansuuntaisten tutkimusten puuttuessa sattumalöydökseksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsalainen tutkimus «Boffetta P, Gridley G, Lindelöf B. Cancer risk in ...»2 selvitti 9 773 (93 775,6 henkilövuotta) sairaalahoidetun psoriaatikon syöpäilmaantuvuutta muuhun väestöön verrattuna. Tapaukset kerättiin sairaalapoistorekisteristä. Keskimääräinen seuranta-aika oli 10,6 vuotta. Ensimmäisen 12 kuukauden aikana ilmaantuneet syöpätapaukset jätettiin pois laskelmista.

Ihon okasolusyövän ilmaantuvuus oli 2,46-kertainen odotettuun verrattuna (95 % luottamusväli 1,82–3,27).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus koski sairaalahoidettuja eli keskivaikeaa tai vaikeaa psoriaasia sairastavia potilaita.

Tanskalaisessa työssä «Frentz G, Olsen JH. Malignant tumours and psoriasi...»3 tutkittiin 6 905 (64 173 henkilövuotta) sairaalahoidetun psoriaatikon syöpäilmaantuvuutta muuhun väestöön verrattuna. Tapaukset kerättiin sairaalapoistorekisteristä. Keskimääräinen seuranta-aika oli 9,3 vuotta. Ensimmäisen 12 kuukauden aikana ilmaantuneet syöpätapaukset jätettiin pois laskelmista.

Ei-melanooma-ihosyövän ilmaantuvuus oli 2,46-kertainen odotettuun verrattuna (95 % luottamusväli 2,14–2,83).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Takautuvassa ruotsalaisessa kohorttitutkimuksessa «Lindelöf B, Sigurgeirsson B, Tegner E ym. PUVA and...»4 selvitettiin 4 799 PUVA-hoidetun potilaan syöpäilmaantuvuutta. Seuranta-aika oli keskimäärin 7 vuotta. 64 % potilaista sairasti psoriaasia, 77 % oli saanut metoksaleeni-tabletti-PUVAa ja 15 % trioksaleeni-kylpy-PUVA-hoitoa. Ihon okasolusyöpä todettiin 24 potilaalla.

Suhteellinen riski muuhun väestöön verrattuna oli 6,2-kertainen (95 % luottamusväli 4,1–9,0). Jos potilas oli saanut yli 200 PUVA-hoitoa, oli riski kasvanut 28-kertaiseksi (95 % luottamusväli 14–49).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Hannuksela-Svahn A, Pukkala E, Läärä E ym. Psoriasis, its treatment, and cancer in a cohort of Finnish patients. J Invest Dermatol 2000;114:587-90 «PMID: 10692122»PubMed
 2. Boffetta P, Gridley G, Lindelöf B. Cancer risk in a population-based cohort of patients hospitalized for psoriasis in Sweden. J Invest Dermatol 2001;117:1531-7 «PMID: 11886519»PubMed
 3. Frentz G, Olsen JH. Malignant tumours and psoriasis: a follow-up study. Br J Dermatol 1999;140:237-42 «PMID: 10233215»PubMed
 4. Lindelöf B, Sigurgeirsson B, Tegner E ym. PUVA and cancer: a large-scale epidemiological study. Lancet 1991;338:91-3 «PMID: 1676477»PubMed