Takaisin

Folaattisubstituutio metotreksaattilääkityksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Anna Hannuksela-Svahn
6.6.2012

Näytön aste: C

Foolihapposubstituutio 5 mg/vko tai 1 mg/vrk saattaa vähentää metotreksaatin aiheuttamaa maksatoksisuutta ja gastrointestinaalioireita vähentämättä kuitenkaan metotreksaatin tehoa.

Systemoituun katsaukseen «Prey S, Paul C. Effect of folic or folinic acid su...»1 valittiin kuusi satunnaistettua kaksoissokkoutettua kontrolloitua tutkimusta foolihapon ja foliinihapon tehosta metotreksaatin haittavaikutusten vähentämisessä. Metotreksaatilla hoidettiin nivelreumaa viidessä ja psoriaasia yhdessä tutkimuksessa. Metotreksaatin annos oli vähintään 7,5 mg viikossa. Anti-inflammatorisia yhdistelmähoitoja ei käytetty. Foolihapon annos vaihteli 1–5 mg:aan 5–7 päivänä viikossa ja foliinihapon 1–5 mg:aan viikossa. Tutkimusten kesto oli vähintään 12 viikkoa. Metotreksaatin haittatapahtumista tehtiin meta-analyysi.

Foolihapolla tai foliinihapolla oli mahdollisesti suojaavaa, mutta ei tilastollisesti merkitsevää ehkäisevää vaikutusta mahasuolikanavan (ripuli, pahoinvointi ja vatsakipu), limakalvojen ja ihon (suuhaava, suutulehdus, ihottuma ja hiustenlähtö) haittaoireisiin. Verenkuvamuutoksia (neutropenia, lymfopenia, anemia) saaneiden potilaiden määrä oli pieni eikä tutkimuksen voima riittänyt niiden arvioimiseen.

Foolihapon (ARR = -0,309, 95 % luottamusväli -0,512 – -0,105) ja foliinihapon käyttö vähensivät merkitsevästi maksan toimintakokeiden kohoamisen riskiä (ALAT vähintään kaksi kertaa normaaliarvoa suurempi).

Tutkimuksista ei voinut päätellä, vähentääkö fooli- tai foliinihapon käyttö metotreksaatin tehoa. Fooli- tai foliinihapon vaikutusta metotreksaatin pitkäaikaishaittoihin, esimerkiksi maksafibroosiin, ei edelleenkään tunneta. Foolihapon ja foliinihapon välisestä paremmuudesta ja parhaimmasta hoitoannoksesta ei ole tutkimustietoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Prey S, Paul C. Effect of folic or folinic acid supplementation on methotrexate-associated safety and efficacy in inflammatory disease: a systematic review. Br J Dermatol 2009;160:622-8 «PMID: 18945303»PubMed