Takaisin

Infliksimabin hoitoteho vaikean läiskäpsoriaasin induktiohoidossa

Näytönastekatsaukset
Tarja Mälkönen
16.5.2016

Näytön aste: A

Infliksimabi on tehokas ja nopeavaikutteinen vaikean läiskäpsoriaasin induktiohoidossa.

Infliksimabin käytöstä läiskäpsoriaasin hoidossa on vuosina 2001–2006 julkaistu 4 satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta, joissa yhteensä 725 potilasta oli aloittanut induktiohoidon saaden viikoilla 0, 2 ja 6 annoksen 5 mg/kg «Chaudhari U, Romano P, Mulcahy LD ym. Efficacy and...»1, «Gottlieb AB, Evans R, Li S ym. Infliximab inductio...»2, «Reich K, Nestle FO, Papp K ym. Infliximab inductio...»3, «Menter A, Feldman SR, Weinstein GD ym. A randomize...»4.

Lähtötilanteessa potilaiden keskimääräinen PASI-arvo oli 19–23. Kaikissa näissä todettiin erittäin nopea ja tehokas hoitovaikutus. Tutkimukset yhteenlaskettuna kohtalainen hoitovaste (PASI-50-vaste) saavutettiin 93 %:lla potilaista, hyvä (PASI-75-vaste) 79 %:lla potilaista ja erinomainen (PASI-90-vaste) hoitovaste 52 %:lla potilaista viikolla 10.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelemat, rahoittamat ja järjestämät tutkimukset.

Kirjallisuutta

  1. Chaudhari U, Romano P, Mulcahy LD ym. Efficacy and safety of infliximab monotherapy for plaque-type psoriasis: a randomised trial. Lancet 2001;357:1842-7 «PMID: 11410193»PubMed
  2. Gottlieb AB, Evans R, Li S ym. Infliximab induction therapy for patients with severe plaque-type psoriasis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Acad Dermatol 2004;51:534-42 «PMID: 15389187»PubMed
  3. Reich K, Nestle FO, Papp K ym. Infliximab induction and maintenance therapy for moderate-to-severe psoriasis: a phase III, multicentre, double-blind trial. Lancet 2005;366:1367-74 «PMID: 16226614»PubMed
  4. Menter A, Feldman SR, Weinstein GD ym. A randomized comparison of continuous vs. intermittent infliximab maintenance regimens over 1 year in the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol 2007;56:31.e1-15 «PMID: 17097378»PubMed