Takaisin

Liikunta skitsofreniapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: D

Liikunta lisähoitona saattaa lievittää skitsofreniapotilaiden negatiivisia oireita ja auttaa heitä positiivisten oireiden kanssa selviytymisessä, mutta luotettava tutkimustieto puuttuu.

Systemaattiseen Cochrane-kirjallisuuskatsaukseen «Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for sch...»1, «»1 oli etsitty eri tietokannoista satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa pääasiassa liikuntaa tai fyysistä harjoittelua sisältäneitä interventioita oli verrattu tavanomaiseen tai johonkin muuhun hoitoon skitsofreniapotilailla. Joulukuuhun 2008 mennessä sisäänottokriteerit täyttäneitä tutkimuksia oli kertynyt kolme. Kaksi tutkimuksista vertasi liikuntaa tavanomaiseen hoitoon. Molemmat olivat pieniä (N = 10).

Molemmissa tutkimuksissa liikunta kohensi negatiivisia oireita, mutta ei positiivisia. Molemmissa liikunta paransi myös somaattista terveyttä. Yhdessä tutkimuksessa (N = 43) verrattiin liikuntaa joogaan. Joogan vaikutukset PANSS:lla mitattuun psykopatologiaan olivat parempia (MD 14,95, 95 % luottamusväli 2,60–27,30).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Marzolinin ym. tutkimuksessa «Marzolini S, Jensen B, Melville P. Feasibility and...»2 13 skitsofreniapotilasta satunnaistettiin joko tavanomaiseen hoitoon tai kahdesti viikossa tapahtuvaan lihasvoiman ja kestävyyskunnon harjoitteluun ryhmässä 12 viikon ajaksi.

Kuuden minuutin kävelykokeen sekä lihasvoimakokeen tulokset paranivat tutkimusryhmällä, mutta ei verrokeilla; Mental Health Inventorylla mitattu mielenterveys koheni harjoitusryhmällä (p = 0,03), mutta ei verrokeilla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit:

«Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for sch...»1, «Marzolini S, Jensen B, Melville P. Feasibility and...»2: Vaikka tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia, niiden potilasmäärät ovat liian pieniä, interventiot keskenään erilaisia ja tulosten mittaustavat kirjavia, joten näytön aste säilyy edelleen D:nä.

Kirjallisuutta

  1. Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;5:CD004412 «PMID: 20464730»PubMed
  2. Marzolini S, Jensen B, Melville P. Feasibility and effects of a group-based resistance and aerobic exercise program for individuals with severe schizophrenia: a multidisciplinary approach. Mental Health Phys Act 2009;2:29-36