Takaisin

Suun kuivuuden hoito palliatiivisessa hoidossa

Näytönastekatsaukset
Liisa Väkevä
16.2.2018

Näytön aste: B

Kemosädehoitoon liittyvän kserostomian ja hyposalivaation hoidossa pilokarpiini on ilmeisesti tehokas.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Mercadante V, Al Hamad A, Lodi G ym. Interventions...»1 (1 732 potilasta ja 20 RCT-tutkimusta, joista 6 tutkimusta meta-analyysissä) verrattiin pilokarpiinin ja cevimelliinin (ei Suomessa käytössä) kykyä vähentää suun kuivuuden oireita ja lisätä syljen eritystä sädehoitoa saaneilla potilailla. Potilaat olivat kemosädehoitopotilaita eikä mukana ollut palliatiivista hoitoa saaneita.

Pilokarpiinia 12 viikkoa saaneilla oli ≥ 25 mm VAS-janalla vähemmän suun kuivuutta (OR 2,37; 95 % luottamusväli 1,43–3,94) verrattuna lumeeseen. 563 potilailla, jotka käyttivät cevimelliiniä 12 viikkoa, oli vähemmän kserostomiaa lumeeseen verrattuna (OR 1,37; 95 % luottamusväli 0,98–1,19).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Sokeriton purukumi «Bots CP, Brand HS, Veerman EC ym. The management o...»2 oli 65 hemodialyysipotilaan 6 viikon crossover-tutkimuksen perusteella keinosylkeä parempi suun kostuttaja VAS-scorella mitattuna (VAS 4,3 ± 2,8 verrattuna purukumiin 6,2 ± 2,5).

Kirjallisuutta

  1. Mercadante V, Al Hamad A, Lodi G ym. Interventions for the management of radiotherapy-induced xerostomia and hyposalivation: A systematic review and meta-analysis. Oral Oncol 2017;66:64-74 «PMID: 28249650»PubMed
  2. Bots CP, Brand HS, Veerman EC ym. The management of xerostomia in patients on haemodialysis: comparison of artificial saliva and chewing gum. Palliat Med 2005;19:202-7 «PMID: 15920934»PubMed