Takaisin

Megestroli saattohoitopotilaan ruokahaluttomuuden hoitona

Näytönastekatsaukset
Reino Pöyhiä
16.2.2018

Näytön aste: C

Megestroliasetaatti saattaa lisätä ruokahalua lumeeseen mutta ei muihin lääkkeisiin verrattuna.

Tähän «Ruiz Garcia V, López-Briz E, Carbonell Sanchis R y...»1 aikaisemman «Berenstein EG, Ortiz Z. Megestrol acetate for the ...»2 systemoidun katsauksen päivitykseen otettiin 35 tutkimusta, joista osa oli uusia verrattuna aikaisempaan katsaukseen. Kumulatiivinen potilasmäärä oli 3 963 ja turvallisuusosiossa 3 180. Alkuperäistutkimuksista 16 oli lumekontrolloituja, 7 tutkimuksessa verrattiin megestroliasetaattia (MA) ja toista lääkettä (syproheptadiini, deksametasoni, eikosapenteenihappo, fluoksimesteroni, nandrolonidekanoaatti, oksandroloni ja prednisoloni), ja 10 tutkimuksessa arvioitiin MA:n eri annosten vaikutuksia. Tutkimuksista 7 oli adekvaatisti sokkoutettuja. Vain 5 tutkimuksessa kuvattiin huolellisesti satunnaistamismenetelmä. 51 % tutkimuksista sai Oxfordin laatuasteikolla (3) pisteet 3–5/5 ja loput 1–2. Tutkimusten keston mediaani oli 8 viikkoa (vaihteluväli 2–24 viikkoa).

Ensisijaiset tulosmuuttujat: paino, elämänlaatu, haittavaikutukset.

Toissijaiset tulosmuuttujat: ruokahalu, olkavarren ja ihopoimun paksuus, rasva ja lihaskudoksen määrä

Lumeeseen verrattuna MA lisäsi ruokahalua ja painoa syöpää, AIDSia ja muita sairauksia sairastavilla. MA:n annokset vaihtelivat 100–1 600 mg/vrk ja lapsilla 10 mg/kg/vrk. Tutkimusajat vaihtelivat 2–24 viikkoa (mediaani 12 viikkoa). Suurin osa tutkimuksista (80 %) oli tehty syöpä- ja AIDS-potilailla, mutta 7 tutkimuksessa oli mukana kystistä fibroosia ja COPD:a sairastavia potilaita ja vanhuksia.

Lumeeseen verrattuna MA nosti painoa (RR 1,51; 95 % luottamusväli 1,08–2,11), lisäsi ruokahalua (RR 2,19; 95 % luottamusväli 1,41–3,40) ja kohensi elämänlaatua (RR 1,78; 95 % luottamusväli 1,09–2,92). Muutos elämänlaadussa oli kuitenkin tilastollinen ja pieni (ryhmien välinen ero oli vain 0,32; 95 % luottamusväli 0,02–0,65). Verrattuna muihin lääkkeisiin MA lisäsi painoa (RR 2,49; 95 % luottamusväli 1,5–4) mutta ei ruokahalua eikä elämänlaatua. MA:n suotuisat vaikutukset tulivat esiin vasta 6–12 viikon jälkeen. Eroa eri MA-annoksilla ei havaittu. Tutkimusten laatu oli kuitenkin vaihteleva. Tutkijat laskivat NNH-arvoja MA:n haittavaikutuksille: turvotukset 28 (95 % luottamusväli 4–113), verisuonitukokset 55 (95 % luottamusväli 22–385) ja kuoleman riski 23 (95 % luottamusväli 10–200).

MA ei kuitenkaan ollut parempi kuin muut lääkkeet. Annossuositusta MA:ta ei tutkimusten perusteella voida antaa, vaikka annos-vaikutussuhde havaittiinkin. Megestroli ei vaikuttanut merkittävästi elämänlaatuun. Turvotukset ja verisuonitukokset olivat yleisimpiä haittavaikutuksia MA-hoidon aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Megestroliasetaatti ei ole saatavilla Suomessa. Tilastollisesti merkittävä painonnousu oli tutkimuksissa useimmiten 2 kg:n luokkaa, minkä kliininen merkitys on vaihteleva. Tutkijat eivät saaneet kaikista tutkimuksista riittävästi tietoja, mistä syystä NNH-arvot ovat viitteellisiä. Koska MA:n suotuisat vaikutukset tulivat hitaasti esiin, lääkkeellä tuskin on käyttöä saattohoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Ruiz Garcia V, López-Briz E, Carbonell Sanchis R ym. Megestrol acetate for treatment of anorexia-cachexia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004310 «PMID: 23543530»PubMed
  2. Berenstein EG, Ortiz Z. Megestrol acetate for the treatment of anorexia-cachexia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD004310 «PMID: 15846706»PubMed