Takaisin

Kortikosteroidit malignin inoperaabelin suolitukoksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tiina Saarto
16.2.2018

Näytön aste: C

Kortikosteroidit saattavat olla hyödyllisiä inoperaabelin malignin suolitukoksen konservatiivisessa hoidossa.

Vuonna 2001 julkaistussa systemoidussa Cochrane-katsauksessa «Feuer DJ, Broadley KE. Corticosteroids for the res...»1 selvitettiin kortikosteroidien käyttöä inoperaabelin malignin suolitukoksen hoidossa levinneen munasarjasyövän ja suolistosyöpien hoidossa. Katsauksessa oli mukana 3 pientä satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta (yhteensä 89 potilasta) sekä 7 kontrolloimatonta tutkimusta. Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa oli trendi kortikosteroidihoidon (deksametasoni 16 mg i.v., prednisoni 40 mg tai 240 mg i.v. vuorokaudessa) eduksi verrattuna lumeryhmään (43 lume vs 59 % kortikosteroidit) helpottamaan suolitukoksen oireita, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (OR 0,51, luottamusväli 0,21–1,23). NNT suolitukoksen laukeamiseen kortisonihoidolla oli 6. Hoitovaste ilmaantuu keskimäärin 4–5 vuorokauden aikana. Haittavaikutukset olivat vähäiset. Elinaikavaikutusta ei voitu osoittaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Feuer DJ, Broadley KE. Corticosteroids for the res...»1: Satunnaistettujen tutkimusten koko oli pieni, mutta tutkimukset olivat yhteneväisiä sisäänottokriteerien, intervention ja tulosten osalta.

Kirjallisuutta

  1. Feuer DJ, Broadley KE. Corticosteroids for the resolution of malignant bowel obstruction in advanced gynaecological and gastrointestinal cancer. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001219 «PMID: 10796761»PubMed