Takaisin

Antipsykootit epävakaan persoonallisuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tero Taiminen
20.2.2015

Näytön aste: B

Antipsykootit vähentävät osalla potilaista epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvää vihamielisyyttä, epäluuloisuutta, affektien säätelyhäiriötä, kognitio- ja havaintovääristymiä, psykoottisia oireita ja tahallista itsen vahingoittamista.

Vuonna 2006 valmistuneen Cochrane-katsauksen päivityksessä «Stoffers J, Völlm BA, Rücker G ym. Pharmacological...»1 ja siitä laaditussa tiivistelmässä «Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for ...»2 arvioitiin kesäkuuhun 2008 mennessä julkaistut satunnaistetut lumekontrolloidut tutkimukset antipsykoottien tehosta epävakaassa persoonallisuudessa. Yhdessä arvioiduista tutkimuksista haloperidolia verrattiin amitriptyliiniin, yhdessä haloperidolia MAO-inhibiittori feneltsiiniin, ja yhdeksässä antipsykoottia lumelääkkeeseen. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 017 potilasta. Tutkimuksissa käytettiin monia erilaisia oiremittareita. Katsauksen kirjoittajat arvioivat, että antipsykootit ovat ensilinjan lääkkeitä hoidettaessa epävakaaseen persoonallisuuteen liittyviä kognitio- ja havaintovääristymiä. Antipsykoottien arvioitiin myös lievittävän affektien säätelyhäiriötä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Katsauksen tulkintaa vaikeuttaa potilaiden mahdollinen I-akselin rinnakkaissairastavuus ja käytettyjen mittareiden vaihtelevuus.

Yllä mainitun Cochrane-katsauksen aineiston keruun jälkeen on valmistunut neljä meta-analyysia «Nosè M, Cipriani A, Biancosino B ym. Efficacy of p...»3, «Mercer D, Douglass AB, Links PS. Meta-analyses of ...»4, «Vita A, De Peri L, Sacchetti E. Antipsychotics, an...»5, «Ingenhoven TJM, Duivenvoorden HJ. Differential eff...»6 antipsykoottien tehosta epävakaassa persoonallisuudessa.

Nose työtovereineen (2006) arvioi «Nosè M, Cipriani A, Biancosino B ym. Efficacy of p...»3, että antipsykootit ovat mielialaa tasaavia lääkkeitä ja masennuslääkkeitä tehokkaampia erityisesti impulsiivisuuden ja aggressiivisuuden hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Mercer työtovereineen (2009) kartoitti meta-analyysissaan «Mercer D, Douglass AB, Links PS. Meta-analyses of ...»4 lääkkeiden tehoa erityisesti epävakaan persoonallisuuteen liittyvään masennukseen ja vihamielisyyteen. Heidän arvionsa mukaan mielialaa tasaavat lääkkeet lievittivät vihamielisyyttä antipsykootteja ja masennuslääkkeitä tehokkaammin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vita työtovereineen (2011) arvioi «Vita A, De Peri L, Sacchetti E. Antipsychotics, an...»5, että antipsykootit lievittivät kognitio- ja havaintovääristymiä masennuslääkkeitä tehokkaammin. He tulivat kuitenkin siihen johtopäätökseen, että mielialaa tasaavat lääkkeet ovat antipsykootteja tehokkaampia sekä affektien säätelyhäiriön että impulsiivisen käyttäytymisen hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tuorein Ingenhovenin ja Duivenvoorden 2011 laatima meta-analyysi «Ingenhoven TJM, Duivenvoorden HJ. Differential eff...»6 käsitti 11 satunnaistettua ja lumekontrolloitua tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 1 152 potilasta. Antipsykootit lievittivät merkitsevästi vihamielisyyttä (SMD 0,39), kognitio- ja havaintovääristymiä (SMD 0,23) ja mielialan epävakautta (SMD 0,20). Antipsykootit eivät lievittäneet merkitsevästi impulsiivisuutta, masennusta tai ahdistuneisuutta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Mahdollinen samanaikaisten I-akselin häiriöiden esiintyminen potilailla ja käytettyjen mittareiden vaihtelevuus vaikeuttaa tulosten arviointia. Suurin osa tutkimuksiin osallistuneista potilaista oli naisia.

Näiden meta-analyysien ja niiden laatimisen jälkeen ilmestyneen laadukkaan tutkimuksen «Black DW, Zanarini MC, Romine A ym. Comparison of ...»7 perusteella seuraavien antipsykoottien tehosta epävakaassa persoonallisuudessa on näyttöä: haloperidoli, olantsapiini, ketiapiini ja aripipratsoli. Ei ole itsestään selvää, voidaanko myönteisiä tuloksia yleistää myös muihin toisen sukupolven antipsykootteihin. Näytön yhdenmukaisuutta arvioitaessa tulee kuitenkin huomata, että yksi suurimmista (N = 314) olantsapiini-tutkimuksista oli negatiivinen «Schulz SC, Zanarini MC, Bateman A ym. Olanzapine f...»8, tsiprasidonista on julkaistu keskikokoinen (N = 60) negatiivinen tutkimus «Pascual JC, Soler J, Puigdemont D ym. Ziprasidone ...»9, ja aripipratsolia tutkinutta ryhmää «Nickel MK, Muehlbacher M, Nickel C ym. Aripiprazol...»10on syytetty tieteellisestä vilpistä «Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderlin...»11.

«Black DW, Zanarini MC, Romine A ym. Comparison of ...»7 ja «Nickel MK, Muehlbacher M, Nickel C ym. Aripiprazol...»10

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

«Schulz SC, Zanarini MC, Bateman A ym. Olanzapine f...»8 ja «Pascual JC, Soler J, Puigdemont D ym. Ziprasidone ...»9

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Amerikan psykiatriyhdistyksen epävakaan persoonallisuuden Käypä hoito -suosituksessa «Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for ...»2 arvioitiin myös avoimia tutkimuksia ja tapausselostuksia. Uusimmat ja suurimmat tutkimukset eivät olleet käytettävissä suositusta laadittaessa. Suosituksessa päädyttiin arvioon, jonka mukaan ensimmäisen sukupolven antipsykootit lievittävät vihamielisyyttä, tahallista itsen vahingoittamista, paranoidisia ajatuksia, ahdistusta ja masennusta näytön asteella A ja toisen sukupolven antipsykootit näytön asteella C. Suosituksessa arvioitiin antipsykoottien tehoa kolmeen eri oiredimensioon: a) affektien säätelyhäiriö, b) impulssikontrollin häiriö sekä c) kognitio- ja havaintovääristymät. Antipsykootteja suositettiin ensisijaisiksi lääkkeiksi erityisesti oiredimension c) eli kognitio- ja havaintovääristymien hoitoon, eli suositus on samansuuntainen Cochrane-katsauksen «Stoffers J, Völlm BA, Rücker G ym. Pharmacological...»1, «Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for ...»2 johtopäätösten kanssa.

Näyttää siltä, että käytännössä toisen sukupolven antipsykootit ja mielialaa tasaavat lääkkeet ovat vähitellen syrjäyttämässä SSRI-lääkkeet epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvän affektien säätelyhäiriön ja impulssikontrollin häiriön ensisijaisena lääkehoitona «Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for ...»2, «Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderlin...»11, «Abraham PF, Calabrese JR. Evidenced-based pharmaco...»13, «Pascual JC, Martín-Blanco A, Soler J ym. A natural...»14, «Feurino L 3rd, Silk KR. State of the art in the ph...»15, «Ripoll LH. Clinical psychopharmacology of borderli...»16

Kirjallisuutta

 1. Stoffers J, Völlm BA, Rücker G ym. Pharmacological interventions for borderline personality disorder. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD005653 «PMID: 20556762»PubMed
 2. Lieb K, Völlm B, Rücker G ym. Pharmacotherapy for borderline personality disorder: Cochrane systematic review of randomised trials. Br J Psychiatry 2010;196:4-12 «PMID: 20044651»PubMed
 3. Nosè M, Cipriani A, Biancosino B ym. Efficacy of pharmacotherapy against core traits of borderline personality disorder: meta-analysis of randomized controlled trials. Int Clin Psychopharmacol 2006;21:345-53 «PMID: 17012981»PubMed
 4. Mercer D, Douglass AB, Links PS. Meta-analyses of mood stabilizers, antidepressants and antipsychotics in the treatment of borderline personality disorder: effectiveness for depression and anger symptoms. J Pers Disord 2009;23:156-74 «PMID: 19379093»PubMed
 5. Vita A, De Peri L, Sacchetti E. Antipsychotics, antidepressants, anticonvulsants, and placebo on the symptom dimensions of borderline personality disorder: a meta-analysis of randomized controlled and open-label trials. J Clin Psychopharmacol 2011;31:613-24 «PMID: 21869691»PubMed
 6. Ingenhoven TJM, Duivenvoorden HJ. Differential effectiveness of antipsychotics in borderline personality disorder: meta-analyses of placebo-controlled, randomized clinical trials on symptomatic outcome domains. J Clin Psychopharmacol 2011;31:489–96
 7. Black DW, Zanarini MC, Romine A ym. Comparison of low and moderate dosages of extended-release quetiapine in borderline personality disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2014;171:1174-82 «PMID: 24968985»PubMed
 8. Schulz SC, Zanarini MC, Bateman A ym. Olanzapine for the treatment of borderline personality disorder: variable dose 12-week randomised double-blind placebo-controlled study. Br J Psychiatry 2008;193:485-92 «PMID: 19043153»PubMed
 9. Pascual JC, Soler J, Puigdemont D ym. Ziprasidone in the treatment of borderline personality disorder: a double-blind, placebo-controlled, randomized study. J Clin Psychiatry 2008;69:603-8 «PMID: 18251623»PubMed
 10. Nickel MK, Muehlbacher M, Nickel C ym. Aripiprazole in the treatment of patients with borderline personality disorder: a double-blind, placebo-controlled study. Am J Psychiatry 2006;163:833-8 «PMID: 16648324»PubMed
 11. Stoffers JM, Lieb K. Pharmacotherapy for borderline personality disorder--current evidence and recent trends. Curr Psychiatry Rep 2015;17:534 «PMID: 25413640»PubMed
 12. American Psychiatric Association Practice Guidelines. Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. American Psychiatric Association. Am J Psychiatry 2001;158:1-52 «PMID: 11665545»PubMed
 13. Abraham PF, Calabrese JR. Evidenced-based pharmacologic treatment of borderline personality disorder: a shift from SSRIs to anticonvulsants and atypical antipsychotics? J Affect Disord 2008;111:21-30 «PMID: 18304647»PubMed
 14. Pascual JC, Martín-Blanco A, Soler J ym. A naturalistic study of changes in pharmacological prescription for borderline personality disorder in clinical practice: from APA to NICE guidelines. Int Clin Psychopharmacol 2010;25:349-55 «PMID: 20838221»PubMed
 15. Feurino L 3rd, Silk KR. State of the art in the pharmacologic treatment of borderline personality disorder. Curr Psychiatry Rep 2011;13:69-75 «PMID: 21140245»PubMed
 16. Ripoll LH. Clinical psychopharmacology of borderline personality disorder: an update on the available evidence in light of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5. Curr Opin Psychiatry 2012;25:52-8 «PMID: 22037092»PubMed