Takaisin

Autoimmuunihäiriöt ja raskausdiabetes

Näytönastekatsaukset
Risto Kaaja
25.6.2013

Näytön aste: C

Saarekesolu- ja GAD-vasta-aineet lisäävät tyypin 1 diabeteksen kehittymistä raskausdiabeteksen jälkeen.

Raskausdiabetes voi johtaa myös tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen. Taustalla tässä kehityksessä on autoimmuunipohjainen beetasolutuho. Suomalainen ryhmä tutki «Järvelä IY, Juutinen J, Koskela P ym. Gestational ...»1 435 naista, joilla oli ollut raskausdiabetes, sekä heille valitut terveet verrokit. Heitä seurattiin keskimäärin 5,7 vuotta. Kyseessä oli tapaus-verrokkitutkimus.

Seurannan aikana 20 naiselle (4,6 %) kehittyi tyypin 1 diabetes ja 23 (5,3 %) tyypin 2 diabetes. Kahdella kolmesta, joille kehittyi tyypin 1 diabetes, oli saarekesolun ja glutamiinihappodekarboksylaasin vasta-aineita (GAD). Vain kahdella 23:sta, joille kehittyi tyypin 2 diabetes, oli edellä mainittuja autovasta-aineita. Monimuuttuja-analyysissä ikä raskausdiabeteksen diagnosointihetkellä, insuliinin tarve ja GAD- ja saarekesoluvasta-aineet assosioituivat tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen.

Sairastuneilla on myös tyypin 1 diabetekselle tyypillinen autoimmuunihäiriö (HLA DR 3 ja DR 4).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Järvelä IY, Juutinen J, Koskela P ym. Gestational ...»1:Suomalaistutkimus, jonka tulokset antavat aihetta pidempikestoiseen seurantaan.

Kirjallisuutta

  1. Järvelä IY, Juutinen J, Koskela P ym. Gestational diabetes identifies women at risk for permanent type 1 and type 2 diabetes in fertile age: predictive role of autoantibodies. Diabetes Care 2006;29:607-12 «PMID: 16505514»PubMed