Takaisin

Raskausdiabetes ja verenpainekomplikaatiot raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
Marja Vääräsmäki
11.6.2013

Näytön aste: B

Sekä raskaushypertension että pre-eklampsian riski on ilmeisesti kohonnut raskausdiabeetikoilla.

Suomalainen prospektiivinen vertaileva tutkimus «Suhonen L, Teramo K. Hypertension and pre-eclampsi...»1, jossa verrattiin raskaudenaikaisten verenpaineongelmien esiintyvyyttä kolmessa sokerinsiedoltaan eroavassa ryhmässä: raskausdiabetes (n = 81), heikentynyt glukoosinsieto, IGT (n = 203) sekä kontrolleina 327 naista, joilla glukoosirasituskoe, OGTT oli normaali raskausviikoilla 28–32. Potilaat hoidettiin yliopistosairaalan äitiyspoliklinikalla, kontrollit olivat ilmeisimmin neuvolapotilaita.

Raskausdiabetesryhmässä raskaushypertensio ja pre-eklampsia esiintyi 19,8 %:lla, IGT-ryhmässä 7,9 %:lla ja kontrolleista 6,1 %:lla. Ero raskausdiabetes- ja kontrolliryhmän välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Myös kroonista hypertensiota esiintyi heillä enemmän (2,5 vs 0,3 %, p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen kohorttitutkimus «Casey BM, Lucas MJ, Mcintire DD ym. Pregnancy outc...»2 Texasista, jossa verrattiin dieettihoitoista raskausdiabetesta sairastavien naisten raskaustuloksia terveiden äitien raskaustuloksiin. Aineisto käsitti yhden yliopistosairaalan synnytykset 5 vuoden ajalta. 874 äidillä diagnosoitiin A1-tyypin raskausdiabetes, ja tuloksia verrattiin 61 209 ei-diabeetikkoäidin aineistoon.

Raskausdiabetesryhmässä raskaushypertensiota todettiin merkitsevästi enemmän (17 vs 12 %, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalainen monikeskustutkimus «Joffe GM, Esterlitz JR, Levine RJ ym. The relation...»3, johon osallistui 5 yliopistosairaalaa. Ensisynnyttäjät jaettiin kolmeen ryhmään glukoosin siedon mukaan: normaali (n = 3 381, 92 %), heikentynyt (n = 227, 6 %) ja GDM (n = 81, 2 %).

Raskausdiabetesryhmässä raskaushypertension esiintyvyys oli lievästi lisääntynyt verrattuna niihin, joilla oli normaali glukoosinsieto(24,7 vs 17,3 %, RR 1,48; 95 % luottamusväli 0,99–2,22), myös pre-eklampsian esiintyvyys oli lisääntynyt (12,4 vs 7,7 %, RR 1,67; 95 % luottamusväli 0,92–3,05); yhteensä 37,0 vs 25,0 %, RR 1,54 (95 % luottamusväli 1,28–2,11). Kun aineisto vakioitiin etnisen ryhmän ja BMI:n mukaan, merkitsevyys väheni (hypertensio OR 1,38; 0,82–2,33 ja pre-eklampsia OR 1,41; 0,71–2,79). Riski hypertensiivisiin ongelmiin lienee lisääntynyt hieman, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Suhonen L, Teramo K. Hypertension and pre-eclampsi...»1: Ei ole eroteltu pre-eklampsiaa ja raskaushypertensiota. Pariteetin merkitystä ei ole arvioitu eikä diskutoitu.

«Casey BM, Lucas MJ, Mcintire DD ym. Pregnancy outc...»2: Suuri aineisto, suurin osa naisista hispaanoja

«Joffe GM, Esterlitz JR, Levine RJ ym. The relation...»3: Vertailtu vain ensisynnyttäjien ryhmää, joka lisää luotettavuutta. Laaja etninen vaihtelu (valkoihoisia 35 %).

Kirjallisuutta

  1. Suhonen L, Teramo K. Hypertension and pre-eclampsia in women with gestational glucose intolerance. Acta Obstet Gynecol Scand 1993;72:269-72 «PMID: 8389513»PubMed
  2. Casey BM, Lucas MJ, Mcintire DD ym. Pregnancy outcomes in women with gestational diabetes compared with the general obstetric population. Obstet Gynecol 1997;90:869-73 «PMID: 9397092»PubMed
  3. Joffe GM, Esterlitz JR, Levine RJ ym. The relationship between abnormal glucose tolerance and hypertensive disorders of pregnancy in healthy nulliparous women. Calcium for Preeclampsia Prevention (CPEP) Study Group. Am J Obstet Gynecol 1998;179:1032-7 «PMID: 9790393»PubMed