Takaisin

Raskausdiabetes ja lapsen liikapainon ja metabolisten häiriöiden kehittymisen riski

Näytönastekatsaukset
Marja Vääräsmäki
11.6.2013

Näytön aste: A

Äidin raskausdiabetes, erityisesti tämän liittyessä ylipainoon, lisää lapsen myöhemmän liikapainon, glukoosiaineenvaihdunnan häiriön ja metabolisen oireyhtymän riskiä.

Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa «Boney CM, Verma A, Tucker R ym. Metabolic syndrome...»1 verrattiin metabolisen oireyhtymän (MBO) osatekijöiden (BMI, diastolinen tai systolinen verenpaine, paasto- tai aterianjälkeinen verensokeri, triglyseridit, HDL) esiintymistä raskausdiabeetikoiden ja terveiden äitien suuri- ja normaalikokoisina (LGA, AGA) syntyneillä lapsilla 11 vuoden ikään mennessä (n = 42–52 eri ryhmissä).

Vähintään 2 MBO:n osatekijää todettiin jossain seurannan vaiheessa 50 %:lla suurikokoisina syntyneistä raskausdiabeetikoiden lapsista (muilla ryhmillä 18–29 %:lla) ja ≥ 3 osatekijää 15 %:lla (muilla 3–5 %:lla). MBO:n kehittyminen oli selvästi yleisempää suurikokoisina syntyneillä raskausdiabeetikoiden lapsilla normaalikokoisina syntyneisiin verrattuna (riskisuhde 3,6-kertainen). Myös äidin lihavuus oli yhteydessä lapsen lisääntyneeseen MBO:n riskiin. Yhteenvetona todettiin, että LGA-lapset, jotka olivat altistuneet joko raskausdiabetekselle tai joiden äidit olivat lihavia, olivat suurentuneessa MBO:n riskissä jo 11 vuoden ikään mennessä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Aineisto jo alkuaan valikoitunut ja pudokkaita oli paljon. Metabolisen oireyhtymän määritelmä lapsilla modifioitu aikuisilta.

Tanskalaisessa kohorttitutkimuksessa «Clausen TD, Mathiesen ER, Hansen T ym. Overweight ...»2 verrattiin dieettihoitoisten raskausdiabeetikoiden (n = 168) naisten, joilla oli raskausdiabeteksen riskitekijöitä, mutta normaali sokerirasitustulos (n = 141), tyypin 1 diabeetikoiden (n = 160) ja terveiden naisten (kontrolliryhmä, n = 128) lasten ylipainon (BMI ≥ 25) ja metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä näiden ollessa 18–27-vuotiaita. Osallistuneille tehtiin laaja kliininen tutkimus, jonka osallistumisprosentti oli 56.

Tutkimuksessa todettiin liikapainon riskin olevan raskausdiabeetikoiden lapsilla kaksinkertainen (40 % vs 24 %) ja metabolisen oireyhtymän riskin nelinkertainen (24 vs 6 %) kontrolliryhmään verrattuna. Äidin raskaudenaikaisen sokerirasituksen kohonnut paastoverensokeri ja kohonnut 2 tunnin arvo olivat selvimmin yhteydessä syntyneen lapsen metabolisen oireyhtymän riskiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä mainitusta tanskalaisaineistosta tehdyssä tutkimuksessa «Clausen TD, Mathiesen ER, Hansen T ym. High preval...»3 oli tarkoituksena arvioida lasten sokeriaineenvaihduntaa ja tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyttä heiden ollessa 18–27-vuotiaita. Tutkittaville tehtiin 2 tunnin 75 g:n sokerirasitus.

Raskausdiabeetikoiden lapsilla tyypin 2 diabetes, alentunut sokerinsieto tai kohonnut paastoverensokeri todettiin 21 %:lla, kun luku kontrolliryhmässä oli 4 %. Regressioanalyysissä riski raskausdiabeetikoiden lapsilla oli yli seitsenkertainen (OS 7,76; 95 % luottamusväli 2,58–23,39). Tutkimuksessa pääteltiin, että kohdunsisäinen hyperglykemia on yhteydessä lapsen lisääntyneeseen sokeriaineenvaihdunnan riskiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa kohorttitutkimuksessa «Pirkola J, Pouta A, Bloigu A ym. Risks of overweig...»4 selvitettiin äidin raskausdiabeteksen ja ylipainon itsenäistä vaikutusta syntyneen lapsen vyötärölihavuuden ja liikapainon esiintyvyyteen lasten ollessa 16-vuotiaita. Äidit jaettiin ensin kahteen ryhmään raskaudenaikaisen sokerirasitustuloksen mukaan (poikkeava/normaali) ja nämä ryhmät jaettiin edelleen kahteen osaan sen mukaan, oliko äiti ennen raskautta normaali- vai ylipainoinen.

Tutkimuksessa todettiin, että vyötärölihavuuden (26 %, OR 3,82) ja liikapainon (40 %, OR 4,05) riski oli suurin niillä nuorilla, joiden äiti oli ylipainoinen ja hänellä oli GDM. Normaalipainoisten raskausdiabeetikoiden lapsilla riski ei ollut lisääntynyt verrattaessa niihin lapsiin, joiden äidit olivat normaalipainoisia ja joiden sokeriaineenvaihdunta oli normaali. Äidin raskautta edeltävä ylipaino oli tutkimuksen mukaan oleellisin lapsen liikapainoon ja vyötärölihavuuteen vaikuttava tekijä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Boney CM, Verma A, Tucker R ym. Metabolic syndrome in childhood: association with birth weight, maternal obesity, and gestational diabetes mellitus. Pediatrics 2005;115:e290-6 «PMID: 15741354»PubMed
 2. Clausen TD, Mathiesen ER, Hansen T ym. Overweight and the metabolic syndrome in adult offspring of women with diet-treated gestational diabetes mellitus or type 1 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:2464-70 «PMID: 19417040»PubMed
 3. Clausen TD, Mathiesen ER, Hansen T ym. High prevalence of type 2 diabetes and pre-diabetes in adult offspring of women with gestational diabetes mellitus or type 1 diabetes: the role of intrauterine hyperglycemia. Diabetes Care 2008;31:340-6 «PMID: 18000174»PubMed
 4. Pirkola J, Pouta A, Bloigu A ym. Risks of overweight and abdominal obesity at age 16 years associated with prenatal exposures to maternal prepregnancy overweight and gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33:1115-21 «PMID: 20427685»PubMed