Takaisin

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) skitsofreniapotilaiden hoitoresistenttien hallusinaatioiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen
26.3.2020

Näytön aste: C

Transkraniaalinen magneettistimulaatio saattaa olla tehokas hoitomuoto hoitoresistenttien hallusinaatioiden hoidossa.

Hen ja kumppaneiden meta-analyysiin «He H, Lu J, Yang L ym. Repetitive transcranial mag...»1 sisällytettiin 13 tutkimusta, joissa verrattiin 1Hz transkraniaalista magneettistimulaatiota (TMS) lume-TMS hoitoon. Vastemuuttujana tutkimuksissa käytettiin joko Auditory Hallucination Rating Scale–mittaria (AHRS), the Hallucination Change Scale –mittaria tai PANSS:n positiviisisia oireita. Kaikissa tutkimuksissa oli vähintään 5 hoitokertaa ja TMS hoito annettiin vasemmalle temporoparietaaliselle aivokuorelle. Näissä tutkimuksissa standardoitu keskimääräinen ero AHRS hoitovasteessa oli 0,9 (95 % luottamusväli 0,57(0,01). Yksittäisten tutkimusten laatu arvioitiin hyväksi. Tutkimusten heterogeenisyys oli kuitenkin suurta (P = 0,06) ja tutkijat löysivät myös näyttöä julkaisuharhasta (Eggerin testi P = 0,051). Meta-analyysin päälöydös oli vain muutaman julkaisun ajama ja yhdenkin tällaisen julkaisun poistaminen analyyseistä johti tilastollisen merkittävyyden häviämiseen. Tutkijat toteavat, että uudet tutkimukset tulevat todennäköisesti muuttamaan kyseisen meta-analyysin tuloksia.

Tutkijat toteavat lopuksi, että näyttö TMS:n käytöstä hoitoresistenttien ääniharhojen hoidossa on toistaiseksi heikkoa ja ennen tämän hoitomuodon kliinistä käyttöönottoa tarvitaan vielä laajempia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

rTMS saattaa olla tehokas hoito hoitoresistentteihin ääniharhoihin. Toistaiseksi tutkimusaineistot ovat kuitenkin olleet varsin pieniä ja löydökset heterogeenisiä. Lisäksi sokkoutus on rTMS tutkimuksissa haastavaa.

Kirjallisuutta

  1. He H, Lu J, Yang L ym. Repetitive transcranial magnetic stimulation for treating the symptoms of schizophrenia: A PRISMA compliant meta-analysis. Clin Neurophysiol 2017;128:716-724 «PMID: 28315614»PubMed