Takaisin

Panoraamatomografian soveltuvuus viisaudenhampaan ja alaleuan hermokanavan suhteen kuvaukseen

Näytönastekatsaukset
Mika Mattila
1.7.2014

Näytön aste: B

Panoraamatomografiakuvaa voidaan ilmeisesti käyttää melko luotettavasti arvioitaessa n. alveolaris inferiorin vauriomahdollisuutta ennen viisaudenhampaan poistoleikkausta.

Australialaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Smith AC, Barry SE, Chiong AY ym. Inferior alveola...»1 suukirurgi ennusti ennen alaviisaudenhampaan leikkausta panoraamatomografiakuvan perusteella mahdollista tuntohäiriötä poiston jälkeen. Hermovaurion arvioimiseksi käytettiin Roodin ym. «Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of...»7 7 muuttujaa. Kaikkiaan leikattiin yleisanestesiassa 479 alaviisaudenhammasta, joista 25 hampaan poistosta (5,2 %) seurasi alahuulen tunnon muutos, joista yksi jäi pysyväksi. Näistä 18 oli ennustettavissa panoraamatomografiakuvista (sensitiviteetti 72 %). Lopuista 454 poistosta oli ennustettavissa 411:sta panoraamatomografiakuvasta, että hermovauriota ei tule (spesifiteetti 90,5 %). Artikkelissa ei tarkemmin eritelty Rood ym. [R7] muuttujien jakautumista hermovaurioiden suhteen.

Artikkelissa suositeltiin panoraamatomografiakuvauksen käyttöä arvioitaessa viisaudenhampaan poistoa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to pre...»2 oli 219 potilasta, joilta leikattiin 300 alaviisaudenhammasta. Ennen leikkausta leikkaava kirurgi, joka oli myös radiologi, määritti panoraamatomografiakuvasta viisaudenhampaan suhdetta hermokanavaan käyttäen Roodin ym. «Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of...»7 seitsemää muuttujaa.

Lisäksi kirjoittajalla oli kolme omaa muuttujaa:

1) hampaan juuri jää hermokanavan yläpuolelle

2) hampaan juuri kuvautuu hermokanavan yläreunan kohdalle

3) hampaan juuri ja hermokanava kuvautuvat päällekkäin.

18 % hampaista kuvautui kokonaan hermokanavan yläpuolelle, 32 % kuvautui hermokanavan yläreunan tasalle ja 37 % kuvautui hermokanavan kanssa päällekkäin ja hermokanavan valkoinen rajaviiva katkesi. Loput 13 % oli luokiteltavissa Roodin ym. «Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of...»7 esittämiin luokkiin. Näistä tavallisimmat olivat juurten tummuminen hermokanavan päällä (23/8,0 %) sekä hermokanavan kaventuminen (8/3,0 %). Muita kriteereitä täyttäneitä tapauksia oli vain 1–3 kappaletta kutakin.

Sama henkilö myös leikkasi potilaat, jolloin hermokimpun läheisyys todettiin 35 leikkauksessa (12 %). Yhdessäkään näissä leikkauksista ei syntynyt alahuulen tunnon alenemaa. Suurin todennäköisyys sille, että hermokimppu ja juuri olivat toistensa välittömässä läheisyydessä, oli juurten taipuminen hermokanavan läheisyydessä (2/2), juurten tummuminen hermokanavan päällä (12 /23) sekä hermokanavan kulun taipuminen (1/2).

Artikkelin loppupäätelmässä todettiin, että panoraamatomografiakuva on varauksin käyttökelpoinen arvioitaessa hermokimpun ja juuren läheisyyttä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Uusiseelantilaisessa meta-analyysissa «Atieh MA. Diagnostic accuracy of panoramic radiogr...»3 vuodelta 2010 suoritettiin laaja haku vuosien 1969–2008 kirjallisuudesta. Tarkoituksena oli arvioida panoraamatomografialöydösten diagnostista tarkkuutta ennakoitaessa alaleuan hermokanavan ja alaviisaudenhampaan läheistä suhdetta. Haun tuloksena löytyi 940 tutkimusta, joista vain viisi «Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to pre...»4, «Blaeser BF, August MA, Donoff RB ym. Panoramic rad...»5, «Gomes AC, Vasconcelos BC, Silva ED ym. Sensitivity...»6, «Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of...»7, «Sedaghatfar M, August MA, Dodson TB. Panoramic rad...»8 kelpuutettiin lopulliseen meta-analyysiin. Näissä viidessä tutkimuksessa oli yhteensä 1 179 potilasta, joilta poistettiin yksi tai useampi alaleuan viisaudenhammas, yhteensä 1 793 hammasta.

Näistä tehtiin yhteensä 894 havaintoa koskien kolmea tärkeintä röntgenologista merkkiä, jotka ennustavat läheistä anatomista suhdetta:

1) juuren tummuminen kanavan päällä

2) kanavan kulun taipuminen juurten kärkien kuvautuessa sen päälle ja

3) kanavan valkoisten rajojen häviäminen.

Analyysin tulokset jaoteltiin näiden kolmen muuttujan suhteen seuraavasti:

1) Juuren tummuessa kanavan päällä herkkyys (kyky tunnistaa rakenteiden läheinen suhde) oli 51,2 % ja tarkkuus (kyky poissulkea rakenteiden läheinen suhde) 89 %. Lisäksi, jos juuri tummuu kuvassa, niin 35 %:ssa todetaan oikeasti rakenteiden läheinen suhde.

2) Kanavan kulun taipuessa juurten kärkien kuvautuessa sen päälle herkkyys oli 29,4 % ja tarkkuus 94,7 %. Lisäksi kanavan kulun taipuessa kuvassa 41,2 %:ssa todetaan oikeasti läheinen suhde rakenteiden välillä.

3) Kanavan valkoisten rajojen hävitessä herkkyys oli 53,5 % ja tarkkuus 80 %. Lisäksi kanavan valkoisten rajojen hävitessä 21 %:ssa todetaan oikeasti rakenteiden läheinen suhde.

Meta-analyysin loppupäätelmä on, että panoraamatomografiakuvaus paremminkin poissulkee juuren ja hermokanavan läheisen kontaktin röntgenologisen merkin puuttuessa kuin varmistaa rakenteiden läheisen kontaktin merkin esiintyessä. Toiseksi analyysin perusteella pelkästään yksi röntgenologinen merkki ei ole vielä riittävän vahva signaali hermokanavan ja juuren läheisestä sijainnista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Smith AC, Barry SE, Chiong AY ym. Inferior alveolar nerve damage following removal of mandibular third molar teeth. A prospective study using panoramic radiography. Aust Dent J 1997;42:149-52 «PMID: 9241922»PubMed
 2. Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to predict the relation between mandibular third molar teeth and the inferior alveolar nerve. Radiological and surgical findings, and clinical outcome. Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42:21-7 «PMID: 14706294»PubMed
 3. Atieh MA. Diagnostic accuracy of panoramic radiography in determining relationship between inferior alveolar nerve and mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:74-82 «PMID: 20006158»PubMed
 4. Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to predict the relation between mandibular third molar teeth and the inferior alveolar nerve. Radiological and surgical findings, and clinical outcome. Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42:21-7 «PMID: 14706294»PubMed
 5. Blaeser BF, August MA, Donoff RB ym. Panoramic radiographic risk factors for inferior alveolar nerve injury after third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:417-21 «PMID: 12684956»PubMed
 6. Gomes AC, Vasconcelos BC, Silva ED ym. Sensitivity and specificity of pantomography to predict inferior alveolar nerve damage during extraction of impacted lower third molars. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:256-9 «PMID: 18201605»PubMed
 7. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 1990;28:20-5 «PMID: 2322523»PubMed
 8. Sedaghatfar M, August MA, Dodson TB. Panoramic radiographic findings as predictors of inferior alveolar nerve exposure following third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2005;63:3-7 «PMID: 15635549»PubMed