Viisaudenhammas

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
18.8.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Keskeisimpiä viisaudenhampaisiin liittyviä ongelmia Suomessa ovat viisaudenhampaan vaillinainen puhkeaminen ja siihen liittyvät yleiset oireet, kuten paikallinen tulehdus.
 • Eniten hoidon tarvetta viisaudenhampaat aiheuttavat nuorille aikuisille.
 • Viisaudenhampaan poiston oikea ajoitus on tärkeää.
 • Valikoiduissa tapauksissa tulisi harkita ennakoivia poistoja.
 • Viisaudenhampailla ei ole yhteyttä alaetuhampaiden ahtautumiseen.
 • Viisaudenhampaita poistettaessa on oltava käytettävissä tuore ja laadukas röntgenkuva.
 • Viisaudenhampaiden asennon ja sijainnin huolellisella tutkimuksella sekä tarvittaessa tarkennuskuvauksilla ja niiden mukaisilla hoitopäätöksillä voidaan minimoida jälkiongelmat, kuten hermovaurioiden synty.
 • Riskit, joita viisaudenhampaan poisto aiheuttaa poistoaluetta ympäröiville kiinnityskudoksille, on arvioitava etukäteen.
 • Bakteerilääkkeiden käyttö viisaudenhammaskirurgiassa on osoittautunut hyödylliseksi.
 • Poiston vaikeusasteen mukaisesti on kiinnitettävä huomiota työnjakoon ja oikeaan hoitopaikkaan.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on
  • yhdenmukaistaa hammaslääkäreiden hoitopäätöksiä
  • parantaa hoidon laatua
  • ehkäistä viisaudenhampaiden aiheuttamia terveyshaittoja.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöt perusterveydenhuollossa ja sen järjestämässä erikoishammashoidossa sekä erikoissairaanhoidossa
  • viisaudenhammasvaivoista kärsivät
  • muut ihmiset, jotka haluavat tietoa viisaudenhampaisiin liittyvistä ongelmista.

Määritelmät

 • Täysin puhjennut viisaudenhammas:
 • Osittain puhjennut viisaudenhammas:
  • Viisaudenhammas on osittain näkyvissä tai piilossa, mutta ientaskumittarilla tunnusteltaessa sillä on yhteys suuonteloon viereisen hampaan ientaskusta (kuva «Osittain puhjennut viisaudenhammas»3).
 • Puhkeamaton viisaudenhammas:
  • Hammas ei ole näkyvissä eikä ole ientaskumittarilla tunnusteltavissa viereisen hampaan ientaskusta (kuva «Puhkeamaton hammas»4).
 • Retinoitunut hammas (K01.0):
  • Hammas ei ole puhjennut, vaikka sen normaali puhkeamisikä on jo ohi (noin yli 25 vuoden iässä).
 • Impaktoitunut hammas (K01.1):
  • Hammas on kiilautunut toista hammasta tai luuta vasten niin, että sen täydellinen puhkeaminen on estynyt.
  • Hammas on osittain puhjennut tai puhkeamaton.
 • Nervus mandibularis eli alaleukahermo:
  • Alaleukahermon haaroja ovat
   • nervus alveolaris inferior eli alempi hammaskuoppahermo
   • nervus buccalis eli poskihermo
   • nervus lingualis eli kielihermo.
 • Perikoroniitti:
  • Perikoroniitilla tarkoitetaan hampaan kruunua ympäröivän pehmytkudoksen tulehdusta.
  • Perikoroniitti luokitellaan akuutiksi, subakuutiksi tai krooniseksi.
  • Akuuttiin perikoroniittiin (K05.22) liittyvät suunavausrajoitus, suun ulkopuolinen turvotus ja märkävuoto ientaskusta. Lisäksi valtaosassa tapauksista esiintyy ajoittaista, sykkivää kipua, nielemisvaikeutta ja yleisoireena kuumetta.
  • Subakuuttiin perikoroniittiin liittyy paikallinen, jomottava ja jatkuva kipu. Turvotus on vain suunsisäistä, ja siihen liittyy usein märkävuotoa ientaskusta ja pahaa makua suussa. Suun avaus voi olla jäykentynyt muttei rajoittunut, eikä yleisoireita ole.
  • Krooninen perikoroniitti (K05.32) on lieväoireinen tulehdus, jossa kuitenkin havaitaan yleensä märkävuotoa ientaskusta.
 • Kruunufollikkeli:
 • Alveoliitti:
  • Alveoliitilla tarkoitetaan hammaskuopan tulehdusta, joka ilmenee tyypillisesti noin 3 vuorokauden kuluttua hampaan poistosta. Tulehdus on hyvin kivulias. Poistokuopassa ei ole verihyytymää, ja luun pinta on paljaana. Tavanomaiset infektion merkit puuttuvat (kuume, turvotus, punoitus).
 • Jälki-infektio:
  • Leikkausalueella on leikkauksen jälkeen turvotusta, kipua ja märkävuotoa, joka alkaa aikaisintaan viikon kuluttua hampaan poistosta.

Viisaudenhammasongelmien esiintyvyys

Altistavat tekijät

Diagnostiikka

Kliininen tutkimus

 • Hammaslääkäri tutkii kaikki viisaudenhammasalueet suun kliinisen tutkimuksen yhteydessä.
 • Kun potilas hakeutuu hoitoon viisaudenhammasvaivan takia, kaikki neljä viisaudenhammasta tutkitaan, vaikka potilas valittaisi vain yhtä.
 • Suunulkoisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota kasvojen turvotukseen ja suun avautumiseen ja palpoidaan leuanalusimusolmukkeet.
 • Suunsisäisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota suunpohjan ja viisaudenhampaan ikenen turvotukseen ja märkävuotoon viisaudenhampaan seudussa.
 • Viisaudenhampaan puhkeamisaste (puhkeamaton, osittain puhjennut tai täysin puhjennut) ja kariestilanne tutkitaan ja huomiota kiinnitetään siihen, onko näkyvissä olevan viisaudenhampaan takareunan kudos kiinnittynyttä vai löyhää ientä.
 • Ientaskumittarilla tunnustellaan viisaudenhampaan ja viereisen hampaan välisen ienkudoksen tila ja taskun syvyys. Lisäksi tunnustellaan piilossa olevan viisaudenhampaan yhteyttä suuonteloon (kuva «Ientaskumittarilla tunnustellaan viisaudenhampaan ja naapurihampaan välisen ienkudoksen tila ja taskun syvyys»6).
 • Viereisen hampaan kariestilanne tutkitaan.
 • Pyytämällä potilasta puremaan takahampaat yhteen tutkitaan, onko viisaudenhammas purentatason alapuolella, purennassa tai ylipuhjennut ja pureeko se pehmytkudokseen poskessa tai vastapurennan puolella.

Puhkeamisen ennustaminen

Erotusdiagnostiikka

 • Viisaudenhampaan tulehduksen tunnistaminen ja erottaminen muista mahdollisista diagnooseista ei usein ole vaikeaa, koska tulehdus esiintyy enimmäkseen nuorilla aikuisilla:
 • Puhkeamaton viisaudenhammas voi aiheuttaa epätyypillisiä kiputiloja. Viisaudenhammasvaivat saatetaan sekoittaa kasvokipuun, jos viisaudenhampaan seutu on kliinisesti normaali.
 • Viisaudenhampaan aiheuttama kipu voi heijastua korvakipuna.
 • Viisaudenhammas saattaa hermokanavan välittömässä läheisyydessä ollessaan aiheuttaa oireita kyseisessä leuanpuoliskossa.
 • Muita sairauksia tai löydöksiä, joiden aiheuttamat oireet voivat muistuttaa viisaudenhammasoireita, ovat
  • korvasylkirauhastulehdus
  • kurkkupaise
  • viereisen hampaan karies
  • kysta tai kasvain
  • purentaelimistön toimintahäiriöt.

Viisaudenhampaan mikrobiologia

Kuvantamistutkimukset

Panoraamatomografiakuvaus

Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT)

Tietokonetomografia (TT)

 • Keskussairaaloissa käytettävissä olevaa TT-laitteistoa voidaan käyttää myös viisaudenhampaiden tarkassa kuvantamisessa, jos KKTT:tä ei ole käytettävissä.

Viisaudenhampaan poiston aiheet ja vasta-aiheet

Oikomishoidolliset näkökulmat

Parodontologiset näkökulmat

Ennakoivat poistot

 • Ennakoivalla poistolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa oireeton viisaudenhammas poistetaan etukäteen, koska odotettavissa olisi ongelmia.

Hampaan kiinnityskudostulehduksen ehkäisy

Hermovaurion ehkäisy

Kariesvaurioiden ehkäisy

Ennakoiviin poistoihin liittyviä taloudellisia näkökulmia

Hoito

Akuuttihoito

Hampaanpoiston tekniikasta

Jäännöstaskun ehkäisy ja hoito

Hermovaurion välttäminen

Lääkehoito viisaudenhammaskirurgiassa

Leikkauksen jälkihoito

 • Potilaalle on annettava suulliset ja kirjalliset jälkihoito-ohjeet.
 • Tavanomaisessa paranemisessa «Skjelbred P, Lökken P. Pain and other sequelae af...»103
  • kipu on voimakkaimmillaan 6–8 tunnin kuluttua poistosta ja häviää muutamassa päivässä
  • posken turvotus kehittyy hitaasti, on suurimmillaan 24–48 tunnin kuluttua ja häviää normaalisti viikossa
  • suun avaamisen vaikeus on suurimmillaan 12–16 tunnin kuluttua ja häviää noin viikossa.
 • Potilas voi omahoidolla merkittävästi nopeuttaa toipumistaan viisaudenhampaan poiston jälkeen; ks. jälkihoito-ohjeet «Viisaudenhampaan poistoleikkauksen jälkihoito-ohjeet»1.
  • Omahoitoon kuuluvat muun muassa painesiteen ja jäähauteen käyttö, haavan varominen, kylmä ruokavalio, urheilun ja tupakoinnin välttäminen, klooriheksidiinipurskuttelu ja tulehduskipulääkkeen ja antibiootin käyttö.
 • Päivystyskäyntiin tai yhteydenottoon on poiston jälkeen aihetta, jos
  • verenvuoto ei tyrehdy omahoito-ohjeista huolimatta
  • kipu yltyy kolmantena poistonjälkeisenä päivänä sietämättömäksi
  • kuume nousee hyvin korkeaksi tai
  • käytettävistä lääkkeistä tulee haittareaktioita.

Komplikaatiot

Alveoliitti (K10.3)

Alaleuan johtopuudutuksesta aiheutuva hermovaurio (T80.8)

N. alveolaris inferior -hermon vaurio (T81.2) alaviisaudenhampaan poistossa

Kielihermon vaurio (T81.2) alaviisaudenhampaan poistossa

Alaleuan murtuma (T81.8) alaviisaudenhampaan poistossa

Yhteys poskionteloon (T81.8) yläviisaudenhampaan poiston yhteydessä

 • Akuutin poskionteloyhteyden ilmaantuvuus on tavallisissa yläviisaudenhampaiden poistoissa 5 %, osittain puhjenneiden poistoissa 10 % ja puhkeamattomien poistoissa 24 % «Rothamel D, Wahl G, d'Hoedt B ym. Incidence and pr...»132.
  • Yhteys on todennäköisin, kun juuri katkeaa poistossa, hammas on puhkeamaton ja potilas on iäkäs.
 • Aukon koon mukaan hoidoksi valitaan hyvä verihyytymä, ompeleet tai posken puolelta venytettävä kieleke sekä asianmukainen lääkitys, potilaan kotihoidon ohjaus ja paranemisen seuranta «Hupp JR. Prevention and management of surgical com...»111.
 • Poskiontelon läheisyys on arvioitava röntgenkuvasta ennen poistoa, ja koko toimenpide on suunniteltava sen mukaan.

Työnjako

 • Hoidon porrastuskäytännöt vaihtelevat maittain, eikä kansainvälisesti olla yksimielisiä siitä, tulisiko päätös viisaudenhampaan poistosta ja itse toimenpide jättää suu- ja leukakirurgeille vai voivatko peruskoulutetut hammaslääkärit osallistua niihin laajasti «Christensen GJ. Dental surgery and the general pra...»133, «Knutsson K. The mandibular third molar. Dentists&#...»134, «Joynson OB, Williams SL, Brickley MR ym. Lower thi...»135.
 • Suomessa peruskouluteut hammaslääkärit poistavat suurimman osan viisaudenhampaista.
 • Poiston vaikeusasteen mukaisesti on kiinnitettävä huomiota työnjakoon ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Poiston vaikeusastetta ja työnjakoa pohdittaessa pitää ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon potilaan tila ja arvioida muun muassa seuraavia tekijöitä, jotka tekevät poistosta tavallista vaikeamman:
  • potilaaseen liittyvät tekijät, kuten korkea ikä, miessukupuoli, sairaudet, lääkitykset, niskan jäykkyys, paksut posket, iso kieli, suun vähäinen avautuminen, herkkä nielu tai yhteistyökyvyn puute
  • puitteisiin liittyvät tekijät, kuten kokematon avustaja, huono valaistus tai puutteelliset instrumentit
  • hampaaseen liittyvät tekijät, kuten hampaan sijaitseminen syvällä, hermokanavan läheisyys, poskiontelon läheisyys, hampaan suuri kaltevuuskulma, koukkujuurisuus, monijuurisuus tai purennassa oleva hammas.
 • Toimenpiteen tekijän pitkä kokemus vähentää viisaudenhammaskirurgian komplikaatioita «Berge TI, Gilhuus-Moe OT. Per- and post-operative ...»136, «Sisk AL, Hammer WB, Shelton DW ym. Complications f...»137, «Jerjes W, Upile T, Nhembe F ym. Experience in thir...»138.
 • Koska hermovauriot (kielihermo ja n. alveolaris inferior) ovat Suomessa yleisimmät hampaanpoistoon liittyvät vakuutustapahtumat, hammaslääkärin tulisi vaurioiden ehkäisemiseksi pidättäytyä hermokanavan kanssa sivuavien tai päällekkäin kuvautuvien viisaudenhampaiden poistoista, jos hänen kirurginen osaamisensa ja kokemuksensa ovat vähäisiä.
 • Hammaslääkäriopiskelijoiden «Christensen J, Matzen LH, Wenzel A. Should removal...»139 ja muiden aloittelevien leikattaviksi sopivat sellaiset helpot alaviisaudenhampaat, jotka eivät
  • ole taaksepäin kallistuneita
  • sijaitse syvällä impaktoituneina
  • ole läheisessä kontaktissa hermokanavaan.
 • Englantilaisen suosituksen mukaan «Macluskey M, Durham J, Cowan G ym. UK national cur...»140 puhkeamattomien hampaiden poistaminen ei kuulu hammaslääkäriopiskelijoille opetettavaan ydinainekseen vaan riittää, että opiskelija on tutustunut poistoindikaatiohin, potilaan tutkimiseen ja impaktoituneiden hampaiden hoitoon.
 • Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä suositellaan, että puhkeamattomien tai osittain puhjenneiden viisaudenhampaiden poistot tehtäisiin erikoissairaanhoitona sairaalaoloissa «Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. Yhten...»141 (ks. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:31, Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010, s. 178 www «http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1396269»7), jos
  • hampaaseen liittyvä tulehdus on johtanut vaikeaan paikalliseen tai yleiseen komplikaatioon
  • potilaan yleinen terveydentila edellyttää toimenpiteen tekemistä sairaalassa
  • kyseessä on vaikea, erityisosaamista edellyttävä toimenpide.
  • Muissa tapauksissa toimenpide pystytään useimmiten tekemään perusterveydenhuollossa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Viisaudenhammas-suosituksen historiatiedot «Viisaudenhammas, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»2

Puheenjohtaja:

Irja Ventä, dosentti, suukirurgian erikoishammaslääkäri; Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos

Jäsenet:

Marja Pöllänen, HLT, parodontologian erikoishammaslääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito -toimittaja

Tuula Ingman, dosentti, oikomishoidon erikoishammaslääkäri; Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, suun erikoishoitoyksikkö ja HUS:n suu- ja leukasairauksien klinikka

Mika Mattila, hammaslääketieteellisen radiologian erikoishammaslääkäri; Pantomo Oy, Helsinki

Ari Rajasuo, HLT, suukirurgian erikoishammaslääkäri; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin keskussairaala

Juha Sane, HLT, suukirurgian erikoishammaslääkäri; Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto, Terveys- ja päihdepalvelut, PKS-Sehyk

Sidonnaisuudet

Tuula Ingman: Ei sidonnaisuuksia.

Mika Mattila: Ei sidonnaisuuksia.

Marja Pöllänen: Ei sidonnaisuuksia.

Ari Rajasuo: Apuraha (Geistlich Pharma AG).

Juha Sane: Osakeomistus (Oriola Oyj, Orion Oyj).

Irja Ventä: Johtokunnan tms jäsenyys (Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys ry), Luentopalkkio (Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia), Osakeomistus (Lääketehdas Orion).

Kirjallisuusviite

Viisaudenhammas. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»8

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Rantanen AV. The age of eruption of the third molar teeth. Acta Odontol Scand 1967;25 (suppl 48):1-86
 2. Ventä I, Ylipaavalniemi P, Turtola L. Clinical outcome of third molars in adults followed during 18 years. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:182-5 «PMID: 14762750»PubMed
 3. Ventä I, Turtola L. Korkeakouluopiskelijoiden suun terveyden muutokset kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia N:o 44. YTHS, Helsinki 2008. Saatavilla http://www.yths.fi/filebank/586-44_SUUN_TERVEYDEN_MUUTOKSET_VENTA-TURTOLA.pdf
 4. Peltola JS. A panoramatomographic study of the teeth and jaws of Finnish university students. Community Dent Oral Epidemiol 1993;21:36-9 «PMID: 8432103»PubMed
 5. Suominen-Taipale L, Nordblad A, Vehkalahti M. Hampaattomuus ja hampaiden määrä. Kirjassa: Suominen-Taipale L, Nordblad A, Vehkalahti M, Aromaa A. Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 –tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16/2004. Helsinki 2004; s. 65-72. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78322/2004b16.pdf
 6. Nitzan DW, Tal O, Sela MN ym. Pericoronitis: a reappraisal of its clinical and microbiologic aspects. J Oral Maxillofac Surg 1985;43:510-6 «PMID: 3859594»PubMed
 7. Ventä I, Turtola L. Viisaudenhampaiden kirurginen hoitosuositus. Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden tutkimukseen perustuva hoito. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 41. Helsinki 2005. 11.4.2008. http://www.yths.fi/filebank/532-Viisaudenhampaiden_hoitosuositus.pdf
 8. Ventä I, Ylipaavalniemi P, Turtola L. Long-term evaluation of estimates of need for third molar removal. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:288-91 «PMID: 10716110»PubMed
 9. Fisher EL, Moss KL, Offenbacher S ym. Third molar caries experience in middle-aged and older Americans: a prevalence study. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:634-40 «PMID: 20171482»PubMed
 10. Garaas R, Moss KL, Fisher EL ym. Prevalence of visible third molars with caries experience or periodontal pathology in middle-aged and older Americans. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:463-70 «PMID: 21168252»PubMed
 11. Kay LW. Investigations into the nature of pericoronitis. Br J Oral Surg 1966;3:188-205 contd «PMID: 5222538»PubMed
 12. Bean LR, King DR. Pericoronitis: its nature and etiology. J Am Dent Assoc 1971;83:1074-7 «PMID: 5286137»PubMed
 13. Meurman JH, Rajasuo A, Murtomaa H ym. Respiratory tract infections and concomitant pericoronitis of the wisdom teeth. BMJ 1995;310:834-6 «PMID: 7711620»PubMed
 14. Bataineh AB, Al QM. The predisposing factors of pericoronitis of mandibular third molars in a Jordanian population. Quintessence Int 2003;34:227-31 «PMID: 12731606»PubMed
 15. Björk A, Jensen E, Palling M. Mandibular growth and third molar impaction. Acta Odontol Scand 1956;14:231-71
 16. Ventä I, Murtomaa H, Ylipaavalniemi P. TME Predictor. Third molar eruption predictor. Helsinki University Licensing Ltd. US patentti N:o 5816814. Julkaistu 6.10.1998
 17. Ventä I, Murtomaa H, Ylipaavalniemi P. A device to predict lower third molar eruption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84:598-603 «PMID: 9431525»PubMed
 18. Ganss C, Hochban W, Kielbassa AM ym. Prognosis of third molar eruption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;76:688-93 «PMID: 8284071»PubMed
 19. Odusanya SA, Abayomi IO. Third molar eruption among rural Nigerians. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991;71:151-4 «PMID: 2003009»PubMed
 20. Ventä I, Turtola L, Ylipaavalniemi P. Change in clinical status of third molars in adults during 12 years of observation. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:386-9; discussion 389-91 «PMID: 10199489»PubMed
 21. Begtrup A, Grønastøð HÁ, Christensen IJ ym. Predicting lower third molar eruption on panoramic radiographs after cephalometric comparison of profile and panoramic radiographs. Eur J Orthod 2013;35:460-6 «PMID: 22474212»PubMed
 22. Ganss C, Hochban W, Kielbassa AM ym. Prognosis of third molar eruption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;76:688-93 «PMID: 8284071»PubMed
 23. Ventä I, Murtomaa H, Turtola L ym. Assessing the eruption of lower third molars on the basis of radiographic features. Br J Oral Maxillofac Surg 1991;29:259-62 «PMID: 1911675»PubMed
 24. Leung WK, Theilade E, Comfort MB ym. Microbiology of the pericoronal pouch in mandibular third molar pericoronitis. Oral Microbiol Immunol 1993;8:306-12 «PMID: 8265205»PubMed
 25. Sixou JL, Magaud C, Jolivet-Gougeon A ym. Evaluation of the mandibular third molar pericoronitis flora and its susceptibility to different antibiotics prescribed in france. J Clin Microbiol 2003;41:5794-7 «PMID: 14662986»PubMed
 26. Gutiérrez-Pérez JL. Third molar infections. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2004;9 Suppl:122-5; 120-2 «PMID: 15580130»PubMed
 27. Rajasuo A, Jousimies-Somer H, Savolainen S ym. Bacteriologic findings in tonsillitis and pericoronitis. Clin Infect Dis 1996;23:51-60 «PMID: 8816129»PubMed
 28. Rajasuo A, Sihvonen OJ, Peltola M ym. Periodontal pathogens in erupting third molars of periodontally healthy subjects. Int J Oral Maxillofac Surg 2007;36:818-21 «PMID: 17629461»PubMed
 29. Peltroche-Llacsahuanga H, Reichhart E, Schmitt W ym. Investigation of infectious organisms causing pericoronitis of the mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:611-6 «PMID: 10847281»PubMed
 30. Rajasuo A, Laine V, Kari K, Pyhäjärvi A, Meurman JH. Periodontal bacteria in different sampling sites of pericoronitis patients. Open J Stomatology 2012;2:98-102
 31. White RP Jr, Madianos PN, Offenbacher S ym. Microbial complexes detected in the second/third molar region in patients with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1234-40 «PMID: 12420254»PubMed
 32. White RP Jr, Offenbacher S, Blakey GH ym. Chronic oral inflammation and the progression of periodontal pathology in the third molar region. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:880-5 «PMID: 16713800»PubMed
 33. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 1990;28:20-5 «PMID: 2322523»PubMed
 34. Tantanapornkul W, Okouchi K, Fujiwara Y ym. A comparative study of cone-beam computed tomography and conventional panoramic radiography in assessing the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103:253-9 «PMID: 17234544»PubMed
 35. Ades AG, Joondeph DR, Little RM ym. A long-term study of the relationship of third molars to changes in the mandibular dental arch. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990;97:323-35 «PMID: 2321598»PubMed
 36. Rupp RP. Orthodontic relapse and the mandibular third molar: a literature review. Gen Dent 2000;48:344-6 «PMID: 11199603»PubMed
 37. Haavikko K, Altonen M, Mattila K. Predicting angulational development and eruption of the lower third molar. Angle Orthod 1978;48:39-48 «PMID: 272130»PubMed
 38. Magnusson C, Kjellberg H. Impaction and retention of second molars: diagnosis, treatment and outcome. A retrospective follow-up study. Angle Orthod 2009;79:422-7 «PMID: 19413377»PubMed
 39. De-la-Rosa-Gay C, Valmaseda-Castellón E, Gay-Escoda C. Spontaneous third-molar eruption after second-molar extraction in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;129:337-44 «PMID: 16527628»PubMed
 40. Reyneke JP, Tsakiris P, Becker P. Age as a factor in the complication rate after removal of unerupted/impacted third molars at the time of mandibular sagittal split osteotomy. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:654-9 «PMID: 12022103»PubMed
 41. Schwartz HC. Simultaneous removal of third molars during sagittal split osteotomies: the case against. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:1147-9 «PMID: 15346369»PubMed
 42. Colella G, Giudice A. The timing of third molar removal in patients undergoing a bilateral sagittal split osteotomy. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:975
 43. Mehra P, Castro V, Freitas RZ ym. Complications of the mandibular sagittal split ramus osteotomy associated with the presence or absence of third molars. J Oral Maxillofac Surg 2001;59:854-8; discussion 859 «PMID: 11474434»PubMed
 44. Tucker MR, Wolford LM. Sagittal ramus osteotomy with and without third molars. J Oral Maxillofac Surg 1995;53:80
 45. Doucet JC, Morrison AD, Davis BR ym. The presence of mandibular third molars during sagittal split osteotomies does not increase the risk of complications. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:1935-43 «PMID: 22154398»PubMed
 46. Doucet JC, Morrison AD, Davis BR ym. Concomitant removal of mandibular third molars during sagittal split osteotomy minimizes neurosensory dysfunction. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:2153-63 «PMID: 22079060»PubMed
 47. Bauss O, Schwestka-Polly R, Kiliaridis S. Influence of orthodontic derotation and extrusion on pulpal and periodontal condition of autotransplanted immature third molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;125:488-96 «PMID: 15067266»PubMed
 48. Bauss O, Zonios I, Rahman A. Root development of immature third molars transplanted to surgically created sockets. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:1200-11 «PMID: 18486785»PubMed
 49. Denys D, Shahbazian M, Jacobs R ym. Importance of root development in autotransplantations: a retrospective study of 137 teeth with a follow-up period varying from 1 week to 14 years. Eur J Orthod 2013;35:680-8 «PMID: 23407475»PubMed
 50. Blakey GH, Marciani RD, Haug RH ym. Periodontal pathology associated with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1227-33 «PMID: 12420253»PubMed
 51. Blakey GH, Jacks MT, Offenbacher S ym. Progression of periodontal disease in the second/third molar region in subjects with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:189-93 «PMID: 16413889»PubMed
 52. Offenbacher S, Beck JD, Moss KL ym. What are the local and systemic implications of third molar retention? J Oral Maxillofac Surg 2012;70:S58-65 «PMID: 22916700»PubMed
 53. Nunn ME, Fish MD, Garcia RI ym. Retained asymptomatic third molars and risk for second molar pathology. J Dent Res 2013;92:1095-9 «PMID: 24132082»PubMed
 54. Kugelberg CF, Ahlström U, Ericson S ym. The influence of anatomical, pathophysiological and other factors on periodontal healing after impacted lower third molar surgery. A multiple regression analysis. J Clin Periodontol 1991;18:37-43 «PMID: 2045517»PubMed
 55. Kugelberg CF. Periodontal healing two and four years after impacted lower third molar surgery. A comparative retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1990;19:341-5 «PMID: 2128310»PubMed
 56. Karapataki S, Hugoson A, Falk H ym. Healing following GTR treatment of intrabony defects distal to mandibular 2nd molars using resorbable and non-resorbable barriers. J Clin Periodontol 2000;27:333-40 «PMID: 10847537»PubMed
 57. Giglio JA, Gunsolley JC, Laskin DM ym. Effect of removing impacted third molars on plaque and gingival indices. J Oral Maxillofac Surg 1994;52:584-7 «PMID: 8189295»PubMed
 58. Rajasuo A, Meurman JH, Murtomaa H. Periodontopathic bacteria and salivary microbes before and after extraction of partly erupted third molars. Scand J Dent Res 1993;101:87-91 «PMID: 8456256»PubMed
 59. Blakey GH, White RP Jr, Offenbacher S ym. Clinical/biological outcomes of treatment for pericoronitis. J Oral Maxillofac Surg 1996;54:1150-60 «PMID: 8859232»PubMed
 60. Montero J, Mazzaglia G. Effect of removing an impacted mandibular third molar on the periodontal status of the mandibular second molar. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:2691-7 «PMID: 21864969»PubMed
 61. Moss KL, Ruvo AT, Offenbacher S ym. Third molars and progression of periodontal pathology during pregnancy. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:1065-9 «PMID: 17517287»PubMed
 62. Divaris K, Fisher EL, Shugars DA ym. Risk factors for third molar occlusal caries: a longitudinal clinical investigation. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:1771-80 «PMID: 22398183»PubMed
 63. Shugars DA, Elter JR, Jacks MT ym. Incidence of occlusal dental caries in asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2005;63:341-6 «PMID: 15742284»PubMed
 64. Meurman JH, Rytömaa I, Murtomaa H ym. Erupting third molars and salivary lactobacilli and Streptococcus mutans counts. Scand J Dent Res 1987;95:32-6 «PMID: 3470896»PubMed
 65. Ylipaavalniemi P, Turtola L, Rytömaa I ym. Effect of position of wisdom teeth on the visible plaque index and gingival bleeding index. Proc Finn Dent Soc 1982;78:47-9 «PMID: 6980411»PubMed
 66. Rajasuo A, Meurman JH, Metteri J ym. Effect of extraction of partly erupted third molars on salivary microbial counts in conscripts. Caries Res 1990;24:273-8 «PMID: 2276165»PubMed
 67. Falci SG, de Castro CR, Santos RC ym. Association between the presence of a partially erupted mandibular third molar and the existence of caries in the distal of the second molars. Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41:1270-4 «PMID: 22464852»PubMed
 68. McArdle LW, Renton TF. Distal cervical caries in the mandibular second molar: an indication for the prophylactic removal of the third molar? Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44:42-5 «PMID: 16213635»PubMed
 69. Mettes TD, Ghaeminia H, Nienhuijs ME ym. Surgical removal versus retention for the management of asymptomatic impacted wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev 2012;6:CD003879 «PMID: 22696337»PubMed
 70. Liedholm R, Knutsson K, Norlund A. Economic aspects of mandibular third molar surgery. Acta Odontol Scand 2010;68:43-8 «PMID: 19902994»PubMed
 71. Edwards MJ, Brickley MR, Goodey RD ym. The cost, effectiveness and cost effectiveness of removal and retention of asymptomatic, disease free third molars. Br Dent J 1999;187:380-4 «PMID: 10581815»PubMed
 72. Tulloch JF, Antczak-Bouckoms AA, Ung N. Evaluation of the costs and relative effectiveness of alternative strategies for the removal of mandibular third molars. Int J Technol Assess Health Care 1990;6:505-15 «PMID: 2128080»PubMed
 73. Berge TI. The impacted third molar. Assessments and consequences of removal. Väitöskirja, Bergenin yliopisto, Norja 1994:42-6
 74. Mercier P, Precious D. Risks and benefits of removal of impacted third molars. A critical review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg 1992;21:17-27 «PMID: 1569360»PubMed
 75. NICE, National Institute for Health and Care Excellence. Guidance on the Extraction of Wisdom Teeth. Published date: March 2000. http://www.nice.org.uk/guidance/ta1 «http://www.nice.org.uk/guidance/ta1»5
 76. SIGN, Scottish Intercollediate Guidelines Network. Management of Unerupted and Impacted Third Molar Teeth. SIGN Publication Number 43, September 1999. http://www.sign.ac.uk/pdf/sign43.pdf
 77. Petrosyan V, Ameerally P. Changes in demographics of patients undergoing third molar surgery in a hospital setting between 1994 and 2012 and the influence of the National Institute for Health and Care Excellence guidelines. J Oral Maxillofac Surg 2014;72:254-8 «PMID: 24246253»PubMed
 78. Gunell M, Hakanen A, Aittoniemi J ym. Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Finres 1997–2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti N:o 67/2012. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino, Tampere 2012, sivu 41. www «http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90830/URN_ISBN_978-952-245-767-7.pdf?sequence»9 1. Lainattu 3.1.2014.
 79. Sixou JL, Magaud C, Jolivet-Gougeon A ym. Microbiology of mandibular third molar pericoronitis: incidence of beta-lactamase-producing bacteria. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;95:655-9 «PMID: 12789143»PubMed
 80. Jakse N, Bankaoglu V, Wimmer G ym. Primary wound healing after lower third molar surgery: evaluation of 2 different flap designs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;93:7-12 «PMID: 11805771»PubMed
 81. Sortino F, Pedullà E, Masoli V. The piezoelectric and rotatory osteotomy technique in impacted third molar surgery: comparison of postoperative recovery. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:2444-8 «PMID: 19022121»PubMed
 82. Barone A, Marconcini S, Giacomelli L ym. A randomized clinical evaluation of ultrasound bone surgery versus traditional rotary instruments in lower third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:330-6 «PMID: 20116704»PubMed
 83. Goyal M, Marya K, Jhamb A ym. Comparative evaluation of surgical outcome after removal of impacted mandibular third molars using a Piezotome or a conventional handpiece: a prospective study. Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50:556-61 «PMID: 22088359»PubMed
 84. Ramírez V, Marró P, López R. Effect of mechanical debridement on distal periodontal aspects of second molars after the extraction of third molars: a systematic review. J Periodontol 2012;83:595-601 «PMID: 21942787»PubMed
 85. Pogrel A. What is the effect of timing of removal on the incidence and severity of complications? J Oral Maxillofac Surg 2012; 70: (9 Suppl 1):37-40 PMID: 22705212
 86. Kugelberg CF, Ahlström U, Ericson S ym. Periodontal healing after impacted lower third molar surgery in adolescents and adults. A prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1991;20:18-24 «PMID: 2019777»PubMed
 87. Briguglio F, Zenobio EG, Isola G ym. Complications in surgical removal of impacted mandibular third molars in relation to flap design: clinical and statistical evaluations. Quintessence Int 2011;42:445-53 «PMID: 21519580»PubMed
 88. Dodson TB. Is there a role for reconstructive techniques to prevent periodontal defects after third molar surgery? J Oral Maxillofac Surg 2005;63:891-6 «PMID: 16003612»PubMed
 89. Hassan KS, Marei HF, Alagl AS. Does grafting of third molar extraction sockets enhance periodontal measures in 30- to 35-year-old patients? J Oral Maxillofac Surg 2012;70:757-64 «PMID: 22177808»PubMed
 90. Aloy-Prósper A, García-Mira B, Larrazabal-Morón C ym. Distal probing depth and attachment level of lower second molars following surgical extraction of lower third molars: a literature review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010;15:e755-9 «PMID: 20383116»PubMed
 91. Corinaldesi G, Lizio G, Badiali G ym. Treatment of intrabony defects after impacted mandibular third molar removal with bioabsorbable and non-resorbable membranes. J Periodontol 2011;82:1404-13 «PMID: 21342008»PubMed
 92. Leung YY, Cheung LK. Safety of coronectomy versus excision of wisdom teeth: a randomized controlled trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108:821-7 «PMID: 19782621»PubMed
 93. Hatano Y, Kurita K, Kuroiwa Y ym. Clinical evaluations of coronectomy (intentional partial odontectomy) for mandibular third molars using dental computed tomography: a case-control study. J Oral Maxillofac Surg 2009;67:1806-14 «PMID: 19686914»PubMed
 94. Cilasun U, Yildirim T, Guzeldemir E ym. Coronectomy in patients with high risk of inferior alveolar nerve injury diagnosed by computed tomography. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:1557-61 «PMID: 21288616»PubMed
 95. Renton T, Hankins M, Sproate C ym. A randomised controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal of mandibular third molars. Br J Oral Maxillofac Surg 2005;43:7-12 «PMID: 15620767»PubMed
 96. Hirsch A, Shteiman S, Boyan BD ym. Use of orthodontic treatment as an aid to third molar extraction: a method for prevention of mandibular nerve injury and improved periodontal status. J Periodontol 2003;74:887-92 «PMID: 12887002»PubMed
 97. Alessandri Bonetti G, Bendandi M, Laino L ym. Orthodontic extraction: riskless extraction of impacted lower third molars close to the mandibular canal. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:2580-6 «PMID: 18022488»PubMed
 98. Wang Y, He D, Yang C ym. An easy way to apply orthodontic extraction for impacted lower third molar compressing to the inferior alveolar nerve. J Craniomaxillofac Surg 2012;40:234-7 «PMID: 21641229»PubMed
 99. Weil K, Hooper L, Afzal Z ym. Paracetamol for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD004487 «PMID: 17636762»PubMed
 100. Chuang SK, Perrott DH, Susarla SM ym. Risk factors for inflammatory complications following third molar surgery in adults. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:2213-8 «PMID: 18940482»PubMed
 101. Esen E, Tasar F, Akhan O. Determination of the anti-inflammatory effects of methylprednisolone on the sequelae of third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:1201-6; discussion 1206-8 «PMID: 10513866»PubMed
 102. Schmelzeisen R, Frölich JC. Prevention of postoperative swelling and pain by dexamethasone after operative removal of impacted third molar teeth. Eur J Clin Pharmacol 1993;44:275-7 «PMID: 8491244»PubMed
 103. Skjelbred P, Lökken P. Pain and other sequelae after surgery – mechanisms and management. Kirjassa: Andreasen JO, Petersen JK, Laskin DM. Textbook and Color Atlas of Tooth Impactions. Diagnosis, treatment and prevention. Munksgaard, Copenhagen 1997;14:369-75
 104. Muhonen A, Ventä I, Ylipaavalniemi P. Factors predisposing to postoperative complications related to wisdom tooth surgery among university students. J Am Coll Health 1997;46:39-42 «PMID: 9248241»PubMed
 105. Chuang SK, Perrott DH, Susarla SM ym. Age as a risk factor for third molar surgery complications. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:1685-92 «PMID: 17719384»PubMed
 106. Heng CK, Badner VM, Clemens DL ym. The relationship of cigarette smoking to postoperative complications from dental extractions among female inmates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;104:757-62 «PMID: 17764988»PubMed
 107. Jones JK, Triplett RG. The relationship of cigarette smoking to impaired intraoral wound healing: a review of evidence and implications for patient care. J Oral Maxillofac Surg 1992;50:237-9; discussion 239-40 «PMID: 1542066»PubMed
 108. Meechan JG, Macgregor ID, Rogers SN ym. The effect of smoking on immediate post-extraction socket filling with blood and on the incidence of painful socket. Br J Oral Maxillofac Surg 1988;26:402-9 «PMID: 3263883»PubMed
 109. Saldanha JB, Casati MZ, Neto FH ym. Smoking may affect the alveolar process dimensions and radiographic bone density in maxillary extraction sites: a prospective study in humans. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:1359-65 «PMID: 16916669»PubMed
 110. Daly B, Sharif MO, Newton T ym. Local interventions for the management of alveolar osteitis (dry socket). Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD006968 «PMID: 23235637»PubMed
 111. Hupp JR. Prevention and management of surgical complications. Part II: Principles of exodontia. Kirjassa: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, fifth edition, Mosby Elsevier 2008, sivu 198.
 112. National Institutes of Health. U.S. National Library of Medicine. Phenol. Kappale 11: Toxicity. «http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/phenol»10
 113. Loescher AR, Robinson PP. The effect of surgical medicaments on peripheral nerve function. Br J Oral Maxillofac Surg 1998;36:327-32 «PMID: 9831051»PubMed
 114. Pogrel MA, Thamby S. Permanent nerve involvement resulting from inferior alveolar nerve blocks. J Am Dent Assoc 2000;131:901-7 «PMID: 10916328»PubMed
 115. Haas DA, Lennon D. A 21 year retrospective study of reports of paresthesia following local anesthetic administration. J Can Dent Assoc 1995;61:319-20, 323-6, 329-30 «PMID: 7736335»PubMed
 116. Krafft TC, Hickel R. Clinical investigation into the incidence of direct damage to the lingual nerve caused by local anaesthesia. J Craniomaxillofac Surg 1994;22:294-6 «PMID: 7798361»PubMed
 117. Pogrel MA, Schmidt BL, Sambajon V ym. Lingual nerve damage due to inferior alveolar nerve blocks: a possible explanation. J Am Dent Assoc 2003;134:195-9 «PMID: 12636123»PubMed
 118. Norton N. Intraoral injections. Kirjassa: Norton N. Netter’s Head and neck anatomy for dentistry. Saunders, Elsevier 2007, kappale 2
 119. Schultze-Mosgau S, Reich RH. Assessment of inferior alveolar and lingual nerve disturbances after dentoalveolar surgery, and of recovery of sensitivity. Int J Oral Maxillofac Surg 1993;22:214-7 «PMID: 8409561»PubMed
 120. Rood JP. Permanent damage to inferior alveolar and lingual nerves during the removal of impacted mandibular third molars. Comparison of two methods of bone removal. Br Dent J 1992;172:108-10 «PMID: 1739507»PubMed
 121. Hillerup S. Iatrogenic injury to oral branches of the trigeminal nerve: records of 449 cases. Clin Oral Investig 2007;11:133-42 «PMID: 17186310»PubMed
 122. Hillerup S. Iatrogenic injury to the inferior alveolar nerve: etiology, signs and symptoms, and observations on recovery. Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37:704-9 «PMID: 18501561»PubMed
 123. Eyrich G, Seifert B, Matthews F ym. 3-Dimensional imaging for lower third molars: is there an implication for surgical removal? J Oral Maxillofac Surg 2011;69:1867-72 «PMID: 21419547»PubMed
 124. Tay AB, Go WS. Effect of exposed inferior alveolar neurovascular bundle during surgical removal of impacted lower third molars. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:592-600 «PMID: 15122566»PubMed
 125. Ventä I, Lindqvist C. Viisaudenhampaiden poistoihin liittyvät potilasvahingot. Suomen Hammaslääkärilehti 1994;19:1100-4
 126. Pichler JW, Beirne OR. Lingual flap retraction and prevention of lingual nerve damage associated with third molar surgery: a systematic review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91:395-401 «PMID: 11312457»PubMed
 127. Zunica JR. Normal responses to nerve injury: histology and psychophysics of regeneration. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 1992;4:323-36.
 128. Kiesselbach JE, Chamberlain JG. Clinical and anatomic observations on the relationship of the lingual nerve to the mandibular third molar region. J Oral Maxillofac Surg 1984;42:565-7 «PMID: 6590806»PubMed
 129. Perry PA, Goldberg MH. Late mandibular fracture after third molar surgery: a survey of Connecticut oral and maxillofacial surgeons. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:858-61 «PMID: 10935584»PubMed
 130. Krimmel M, Reinert S. Mandibular fracture after third molar removal. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:1110-2 «PMID: 11021704»PubMed
 131. Wagner KW, Otten JE, Schoen R ym. Pathological mandibular fractures following third molar removal. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34:722-6 «PMID: 15878820»PubMed
 132. Rothamel D, Wahl G, d'Hoedt B ym. Incidence and predictive factors for perforation of the maxillary antrum in operations to remove upper wisdom teeth: prospective multicentre study. Br J Oral Maxillofac Surg 2007;45:387-91 «PMID: 17161510»PubMed
 133. Christensen GJ. Dental surgery and the general practitioner. J Am Dent Assoc 1997;128:85-7 «PMID: 9002406»PubMed
 134. Knutsson K. The mandibular third molar. Dentists’ judgement in the removal of asymptomatic molars. Väitöskirja, Lundin yliopisto, Ruotsi 1996b:35.
 135. Joynson OB, Williams SL, Brickley MR ym. Lower third molar treatment planning ability of general dental practitioners and oral maxillofacial surgeons using receiver operating characteristics methodology. Br Dent J 1996;181:411-5 «PMID: 8990562»PubMed
 136. Berge TI, Gilhuus-Moe OT. Per- and post-operative variables of mandibular third-molar surgery by four general practitioners and one oral surgeon. Acta Odontol Scand 1993;51:389-97 «PMID: 8304016»PubMed
 137. Sisk AL, Hammer WB, Shelton DW ym. Complications following removal of impacted third molars: the role of the experience of the surgeon. J Oral Maxillofac Surg 1986;44:855-9 «PMID: 3464711»PubMed
 138. Jerjes W, Upile T, Nhembe F ym. Experience in third molar surgery: an update. Br Dent J 2010;209:E1 «PMID: 20596067»PubMed
 139. Christensen J, Matzen LH, Wenzel A. Should removal of lower third molars be included in the pre-graduate curriculum for dental students? An evaluation of post-operative complications after student operations. Acta Odontol Scand 2012;70:42-8 «PMID: 21521005»PubMed
 140. Macluskey M, Durham J, Cowan G ym. UK national curriculum for undergraduate oral surgery subgroup for teaching of the Association of British Academic Oral and Maxillofacial Surgeons. Eur J Dent Educ 2008;12:48-58 «PMID: 18257765»PubMed
 141. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010. Sosiaali- ja terveysministeriö 2010:31:178. «http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1396269»7
 142. Aimetti M, Pigella E, Romano F. Clinical and radiographic evaluation of the effects of guided tissue regeneration using resorbable membranes after extraction of impacted mandibular third molars. Int J Periodontics Restorative Dent 2007;27:51-9 «PMID: 17370662»PubMed
 143. Allen RT, Witherow H, Collyer J ym. The mesioangular third molar--to extract or not to extract? Analysis of 776 consecutive third molars. Br Dent J 2009;206:E23; discussion 586-7 «PMID: 19498427»PubMed
 144. Atieh MA. Diagnostic accuracy of panoramic radiography in determining relationship between inferior alveolar nerve and mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:74-82 «PMID: 20006158»PubMed
 145. Baqain ZH, Al-Shafii A, Hamdan AA ym. Flap design and mandibular third molar surgery: a split mouth randomized clinical study. Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41:1020-4 «PMID: 22424708»PubMed
 146. Behbehani F, Artun J, Thalib L. Prediction of mandibular third-molar impaction in adolescent orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;130:47-55 «PMID: 16849071»PubMed
 147. Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to predict the relation between mandibular third molar teeth and the inferior alveolar nerve. Radiological and surgical findings, and clinical outcome. Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42:21-7 «PMID: 14706294»PubMed
 148. Blaeser BF, August MA, Donoff RB ym. Panoramic radiographic risk factors for inferior alveolar nerve injury after third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:417-21 «PMID: 12684956»PubMed
 149. Bui CH, Seldin EB, Dodson TB. Types, frequencies, and risk factors for complications after third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:1379-89 «PMID: 14663801»PubMed
 150. Caso A, Hung LK, Beirne OR. Prevention of alveolar osteitis with chlorhexidine: a meta-analytic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;99:155-9 «PMID: 15660084»PubMed
 151. Elter JR, Cuomo CJ, Offenbacher S ym. Third molars associated with periodontal pathology in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:440-5 «PMID: 15085510»PubMed
 152. Gomes AC, Vasconcelos BC, Silva ED ym. Sensitivity and specificity of pantomography to predict inferior alveolar nerve damage during extraction of impacted lower third molars. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:256-9 «PMID: 18201605»PubMed
 153. Guerrero ME, Nackaerts O, Beinsberger J ym. Inferior alveolar nerve sensory disturbance after impacted mandibular third molar evaluation using cone beam computed tomography and panoramic radiography: a pilot study. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:2264-70 «PMID: 22705219»PubMed
 154. Halverson BA, Anderson WH 3rd. The mandibular third molar position as a predictive criteria for risk for pericoronitis: a retrospective study. Mil Med 1992;157:142-5 «PMID: 1603407»PubMed
 155. Hazza'a AM, Bataineh AB, Odat AA. Angulation of mandibular third molars as a predictive factor for pericoronitis. J Contemp Dent Pract 2009;10:51-8 «PMID: 19430626»PubMed
 156. Hermesch CB, Hilton TJ, Biesbrock AR ym. Perioperative use of 0.12% chlorhexidine gluconate for the prevention of alveolar osteitis: efficacy and risk factor analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;85:381-7 «PMID: 9574945»PubMed
 157. Heurich T, Ziegler C, Steveling H ym. [Digital volume tomography--an extension to the diagnostic procedures available for application before surgical removal of third molars]. Mund Kiefer Gesichtschir 2002;6:427-32 «PMID: 12447656»PubMed
 158. Hull DJ, Shugars DA, White RP Jr ym. Proximity of a lower third molar to the inferior alveolar canal as a predictor of delayed recovery. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:1371-6 «PMID: 16916671»PubMed
 159. Kirtiloglu T, Bulut E, Sümer M ym. Comparison of 2 flap designs in the periodontal healing of second molars after fully impacted mandibular third molar extractions. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:2206-10 «PMID: 17954315»PubMed
 160. Knutsson K, Brehmer B, Lysell L ym. Pathoses associated with mandibular third molars subjected to removal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;82:10-7 «PMID: 8843448»PubMed
 161. Larsen PE. The effect of a chlorhexidine rinse on the incidence of alveolar osteitis following the surgical removal of impacted mandibular third molars. J Oral Maxillofac Surg 1991;49:932-7 «PMID: 1886022»PubMed
 162. Leung YY, Cheung LK. Coronectomy of the lower third molar is safe within the first 3 years. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:1515-22 «PMID: 22494507»PubMed
 163. Lodi G, Figini L, Sardella A ym. Antibiotics to prevent complications following tooth extractions. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD003811 «PMID: 23152221»PubMed
 164. Long H, Zhou Y, Liao L ym. Coronectomy vs. total removal for third molar extraction: a systematic review. J Dent Res 2012;91:659-65 «PMID: 22622663»PubMed
 165. Noori H, Hill DL, Shugars DA ym. Third molar root development and recovery from third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:680-5 «PMID: 17368364»PubMed
 166. Ozeç I, Hergüner Siso S, Tasdemir U ym. Prevalence and factors affecting the formation of second molar distal caries in a Turkish population. Int J Oral Maxillofac Surg 2009;38:1279-82 «PMID: 19665355»PubMed
 167. Pell GJ, Gregory G. Report on a ten year study of a tooth division technique for the removal of impacted teeth. Am J Orthod 1942;28:660-9
 168. Phillips C, White RP Jr, Shugars DA ym. Risk factors associated with prolonged recovery and delayed healing after third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:1436-48 «PMID: 14663809»PubMed
 169. Piironen J, Ylipaavalniemi P. Local predisposing factors and clinical symptoms in pericoronitis. Proc Finn Dent Soc 1981;77:278-82 «PMID: 7301827»PubMed
 170. Pogrel MA. What is the effect of timing of removal on the incidence and severity of complications? J Oral Maxillofac Surg 2012;70:S37-40 «PMID: 22705212»PubMed
 171. Punwutikorn J, Waikakul A, Ochareon P. Symptoms of unerupted mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;87:305-10 «PMID: 10102590»PubMed
 172. Ren YF, Malmstrom HS. Effectiveness of antibiotic prophylaxis in third molar surgery: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:1909-21 «PMID: 17884515»PubMed
 173. Sammartino G, Tia M, Bucci T ym. Prevention of mandibular third molar extraction-associated periodontal defects: a comparative study. J Periodontol 2009;80:389-96 «PMID: 19254122»PubMed
 174. Sedaghatfar M, August MA, Dodson TB. Panoramic radiographic findings as predictors of inferior alveolar nerve exposure following third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2005;63:3-7 «PMID: 15635549»PubMed
 175. Smith AC, Barry SE, Chiong AY ym. Inferior alveolar nerve damage following removal of mandibular third molar teeth. A prospective study using panoramic radiography. Aust Dent J 1997;42:149-52 «PMID: 9241922»PubMed
 176. Staggers JA, Germane N, Fortson WM. A comparison of the effects of first premolar extractions on third molar angulation. Angle Orthod 1992;62:135-8 «PMID: 1626747»PubMed
 177. Staggers JA. A comparison of results of second molar and first premolar extraction treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990;98:430-6 «PMID: 2239842»PubMed
 178. van der Schoot EA, Kuitert RB, van Ginkel FC ym. Clinical relevance of third permanent molars in relation to crowding after orthodontic treatment. J Dent 1997;25:167-9 «PMID: 9105149»PubMed
 179. Ventä I, Turtola L, Murtomaa H ym. Third molars as an acute problem in Finnish university students. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;76:135-40 «PMID: 8361720»PubMed
 180. White RP Jr, Fisher EL, Phillips C ym. Visible third molars as risk indicator for increased periodontal probing depth. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:92-103 «PMID: 21050642»PubMed
Jatka lukemista

A

Alaetuhampaiden ahtautumisen ja viisaudenhampaiden välinen yhteys kiinteillä oikomiskojeilla hoidetuilla potilailla

Viisaudenhampailla ei ole yhteyttä oikomishoidon jälkeen mahdollisesti tapahtuvaan alaetuhampaiden ahtautumiseen.

A

Alaviisaudenhampaan ennakoiva poisto hermovaurion ehkäisemiseksi

Jos alaviisaudenhammas on kehittymässä siten, että hampaan juuri ja hermokanava kuvautuvat päällekkäin röntgenkuvasta arvioituna, hampaan poisto ennakoivasti ennen juuren kehityksen päättymistä vähentää N. alveolaris inferiorin vauriota.

A

Alaviisaudenhampaan osittainen poisto (koronektomia) hermovaurion välttämiseksi

Hyvin valikoiduissa tapauksissa, joissa N. alveolaris inferior -hermon vaurion riski on huomattava, vaikeasti sijaitsevan alaviisaudenhampaan pelkkä kruunun poisto vähentää hermon vaurioita.

A

Bakteerilääkkeet viisaudenhammaskirurgiassa

Viisaudenhammasleikkausta ennen aloitettu ja sen jälkeen 2–7 vuorokautta käytetty bakteerilääkehoito vähentää leikkausalueen jälki-infektion ja hammaskuopan tulehduksen riskiä sekä leikkauksen jälkeistä kipua.

A

Kartiokeilatietokonetomografian (KKTT) käyttö alaviisaudenhampaan juurten ja hermokanavan suhteen selvittämisessä

Kartiokeilatietokonetomografia pystyy selvittämään mandibulaarikanavan ja alaviisaudenhampaan juurten suhteen silloin, kun panoraamatomografiakuvan perusteella rakenteet kuvautuvat päällekkäin tai ovat toistensa välittömässä läheisyydessä.

A

Kielihermon vaurioituminen viisaudenhampaan poistoleikkauksen yhteydessä

Kielenpuolisen nostimen (Howarth periosteal elevator) käyttäminen luun ja luukalvon välissä lisää hermon ohimeneviä vaurioita.

A

Kiinteillä oikomiskojeilla tehdyn hoidon yhteydessä tehtävien välihampaiden poistojen vaikutus viisaudenhampaiden kallistuskulmaan ja niiden puhkeamiseen

Välihampaiden poistot kiinteillä kojeilla tehdyn oikomishoidon yhteydessä eivät merkittävästi vaikuta ylä- tai alaleuan viisaudenhampaiden puhkeamissuuntaan, mutta saattavat joissain tapauksissa vähentää viisaudenhampaiden impaktoitumista.

A

Klooriheksidiinihuuhtelut hammaskuopan tulehduksen (alveoliitti) ehkäisyssä

Klooriheksidiinihuuhtelu leikkauspäivänä ennen leikkausta ja usean päivän ajan leikkauksen jälkeen alentaa viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen (alveoliitti) esiintyvyyttä.

A

Perikoroniitille altistavat tekijät

Perikoroniitille altistavia tekijöitä ovat 20–25 vuoden ikä ja alaviisaudenhammas, joka on pystysuora tai taaksepäin kallistunut, osittain puhjennut ja sijaitsee lähellä purentatasoa.

A

Potilaan iän merkitys toisen poskihampaan takapinnan kiinnityskudosten paranemiseen alaviisaudenhampaan poiston jälkeen

Impaktoituneen alaviisaudenhampaan poisto potilaan ollessa 25-vuotias tai nuorempi vähentää jäännöstaskun muodostumista toisen alaposkihampaan takapinnalle.

A

Särkylääkkeet viisaudenhammaskirurgiassa

Normaaliannoksilla käytetyt anti-inflammatoriset analgeetit (tulehdusta ehkäisevät kipulääkkeet) ja koksibit takaavat parhaimman kivun lievityksen ja vähäisimmät haittavaikutukset viisaudenhampaiden leikkauksissa.

A

Viisaudenhampaan poiston jälkeisen luutaskun ehkäisy toisen poskihampaan takapinnalta kudosohjaustekniikoiden avulla viisaudenhampaan poistoleikkauksen yhteydessä

Kudosohjaustekniikoilla (luukorvikkeet ja kudosohjauskalvot) on mahdollista saada lisää kiinnitystä ja luuta toisen poskihampaan takapinnalle alaviisaudenhampaan poiston jälkeen.

A

Viisaudenhampaiden ennakoivat poistot parodontiitin ehkäisemiseksi

Osittain tai kokonaan puhjennut viisaudenhammas on riskitekijä alkavalle parodontiitille koko hampaiston alueella ja erityisesti alaleuan toisen poskihampaan alueella.

A

Viisaudenhampaiden ennakoivat poistot perikoroniitin ehkäisemiseksi

Perikoroniitin ehkäisemiseksi kannattaa alle 25-vuotiailta poistaa ennakoivasti sellaiset pystysuorat tai taaksepäin kallistuneet alaviisaudenhampaat, jotka ovat osittain puhjenneita eivätkä mahdu kokonaan puhkeamaan ja joilla on laajentunut kruunufollikkeli.

B

Jäännöstaskun korjaaminen kudosohjauskalvoilla yli 5 vuoden kuluttua alaviisaudenhampaan poistoleikkauksesta

Kudosohjauskalvoilla pystytään ilmeisesti parantamaan syviä luutaskuja, jotka ovat syntyneet aikaisemmin toisen alaposkihampaan takapinnalle viisaudenhampaan poiston jälkeen.

B

Panoraamatomografian soveltuvuus viisaudenhampaan ja alaleuan hermokanavan suhteen kuvaukseen

Panoraamatomografiakuvaa voidaan ilmeisesti käyttää melko luotettavasti arvioitaessa n. alveolaris inferiorin vauriomahdollisuutta ennen viisaudenhampaan poistoleikkausta.

B

Viisaudenhampaiden ennakoivat poistot kariesvaurioiden ehkäisemiseksi

Kokonaan tai osittain puhjennut ja eteenpäin kallistunut alaviisaudenhammas ilmeisesti edesauttaa viereisen toisen alaposkihampaan takapinnan reikiintymistä.

C

Impaktoituneen alaviisaudenhampaan leikkausviillon vaikutus toisen alaposkihampaan kiinnityskudosten paranemiseen

Impaktoituneen alaviisaudenhampaan poistossa leikkausviillon muoto saattaa vaikuttaa edullisesti ensimmäisten viikkojen paranemiseen ja ientaskujen madaltumiseen toisen alaposkihampaan takapinnalla.

Ientaskumittarilla tunnustellaan viisaudenhampaan ja naapurihampaan välisen ienkudoksen tila ja taskun syvyys
Kielihermon kulku viisaudenhampaan kielenpuoleisessa ikenessä
Kirjekuoriviilto
Kulmaviilto nopeuttaa paranemisen alkuvaihetta
Osittain puhjennut viisaudenhammas
Puhkeamaton hammas
Puhkeavan hampaan kruunuosaa ympäröivä follikkeli
Tarvittaessa voidaan tehdä lisätutkimuksia hermokanavan ja juuren suhteesta
Trapetsiviilto
Trapetsiviilto
Täysin puhjennut viisaudenhammas

Aiheeseen liittyviä suosituksia