Viisaudenhammas

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
12.3.2020

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Keskeisimpiä viisaudenhampaisiin liittyviä ongelmia Suomessa ovat viisaudenhampaan osittainen puhkeaminen ja siihen liittyvät tulehdukset.
 • Eniten hoidon tarvetta viisaudenhampaat aiheuttavat nuorille aikuisille.
 • Osittain puhjenneet viisaudenhampaat, jotka eivät asentonsa vuoksi pääse puhkeamaan kunnollisesti, suositellaan poistettaviksi 25. ikävuoteen mennessä.
 • Viisaudenhampailla ei ole yhteyttä alaetuhampaiden ahtautumiseen.
 • Viisaudenhampaita poistettaessa on oltava käytettävissä laadukas röntgenkuva.
 • Viisaudenhampaiden asennon ja sijainnin huolellisella tutkimuksella sekä tarvittaessa tarkennuskuvauksilla ja niiden mukaisilla hoitopäätöksillä voidaan vähentää jälkiongelmia, kuten hermovaurioita.
 • Riskit, joita viisaudenhampaan poisto aiheuttaa poistoaluetta ympäröiville kudoksille, on arvioitava etukäteen.
 • Viisaudenhammaskirurgian yhteydessä ei suositella rutiininomaista mikrobilääkeprofylaksia, vaan sen käyttö pitää kohdentaa potilaisiin ja toimenpiteisiin, joissa tulehduskomplikaatioiden riski on kliinisesti perustellusti suurentunut.
 • Poiston vaikeusasteen mukaisesti on kiinnitettävä huomiota työnjakoon ja oikeaan hoitopaikkaan.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on
  • yhdenmukaistaa hammaslääkäreiden hoitopäätöksiä
  • parantaa hoidon laatua
  • ehkäistä viisaudenhampaiden aiheuttamia terveyshaittoja ja kustannuksia.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Määritelmät

 • Täysin puhjennut viisaudenhammas:
 • Osittain puhjennut viisaudenhammas:
  • Viisaudenhammas on osittain näkyvissä tai limakalvon peittämä, mutta ientaskumittarilla tunnusteltaessa sillä on yhteys suuonteloon viereisen hampaan ientaskusta (kuva «Osittain puhjennut viisaudenhammas»2).
 • Puhkeamaton viisaudenhammas:
  • Hammas ei ole näkyvissä, eikä se ole ientaskumittarilla tunnusteltavissa viereisen hampaan ientaskusta (kuva «Puhkeamaton hammas»3).
 • Retinoitunut hammas (K01.0):
  • Hammas ei ole puhjennut, vaikka sen normaali puhkeamisikä on jo ohi (noin yli 25 vuoden iässä).
 • Impaktoitunut hammas (K01.1):
  • Hammas on kiilautunut toista hammasta tai luuta vasten niin, että sen täydellinen puhkeaminen on estynyt.
  • Hammas on osittain puhjennut tai puhkeamaton.
 • Nervus mandibularis eli alaleukahermo:
  • Alaleukahermon viisaudenhampaan läheisyydessä sijaitsevia haaroja ovat
   • nervus alveolaris inferior eli alempi hammaskuoppahermo
   • nervus buccalis eli poskihermo
   • nervus lingualis eli kielihermo.
 • Perikoroniitti:
  • Perikoroniitilla tarkoitetaan hampaan kruunua ympäröivän pehmytkudoksen tulehdusta.
  • Perikoroniitti luokitellaan akuutiksi, subakuutiksi tai krooniseksi.
  • Akuuttiin perikoroniittiin (K05.22) liittyvät suun avausrajoitus, suun ulkopuolinen turvotus ja märkävuoto ientaskusta. Lisäksi valtaosassa tapauksista esiintyy ajoittaista, sykkivää kipua, nielemisvaikeutta ja kuumetta.
  • Subakuuttiin perikoroniittiin liittyy paikallinen, jomottava ja jatkuva kipu. Turvotus on vain suun sisäpuolella, ja siihen liittyy usein märkävuotoa ientaskusta ja pahaa makua suussa. Suun avaus voi olla kankeaa muttei rajoittunutta, eikä yleisoireita ole.
  • Krooninen perikoroniitti (K05.32) on lieväoireinen tulehdus, jossa voidaan kuitenkin joskus havaita märkävuotoa ientaskusta.
 • Kruunufollikkeli:
 • Alveoliitti:
  • Alveoliitilla tarkoitetaan hammaskuopan tulehdusta, joka ilmenee tyypillisesti noin 3 vuorokauden kuluttua hampaan poistosta. Tila on hyvin kivulias. Poistokuopassa ei ole verihyytymää, ja luun pinta on paljaana. Tavanomaiset infektion merkit (kuume, turvotus, punoitus) puuttuvat.
 • Jälki-infektio:
  • Leikkausalueelle ilmaantuu vaihtelevalla viiveellä (päivien tai jopa useiden viikkojen kuluttua) turvotusta, kipua ja märkävuotoa. Myös iholle voi syntyä fisteliaukko.

Viisaudenhammasongelmien esiintyvyys

Altistavat tekijät

Diagnostiikka

Kliininen tutkimus

 • Hammaslääkäri tutkii kaikki viisaudenhammasalueet suun kliinisen tutkimuksen yhteydessä.
 • Kun potilas hakeutuu hoitoon viisaudenhammasvaivan takia, kaikki 4 viisaudenhammasta tutkitaan, vaikka potilas valittaisi vain yhtä.
 • Suun ulkoisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota kasvojen turvotukseen, suun avautumisrajoitukseen ja suurentuneisiin kaulan imusolmukkeisiin.
 • Suun sisäisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota suunpohjan ja viisaudenhampaan ikenen turvotukseen ja märkävuotoon viisaudenhampaan seudussa.
 • Viisaudenhampaan puhkeamisaste (puhkeamaton, osittain puhjennut tai täysin puhjennut) ja kariestilanne rekisteröidään ja huomiota kiinnitetään siihen, onko näkyvissä olevan viisaudenhampaan takareunan kudos kiinnittynyttä ientä vai liikkuvaa limakalvoa.
 • Ientaskumittarilla tunnustellaan viisaudenhampaan ja viereisen hampaan välisen ienkudoksen tila ja taskun syvyys. Lisäksi tunnustellaan piilossa olevan viisaudenhampaan yhteyttä suuonteloon (kuva «Ientaskumittarilla tunnustellaan viisaudenhampaan ja naapurihampaan välisen ienkudoksen tila ja taskun syvyys»5).
 • Viereisen hampaan kariestilanne tutkitaan.
 • Pyytämällä potilasta puremaan takahampaat yhteen tutkitaan, onko viisaudenhammas purentatason alapuolella, purennassa tai ylipuhjennut, ja selvitetään pureeko hammas poskeen tai vastakkaisen leuan pehmytkudokseen.

Puhkeamisen ennustaminen

Erotusdiagnostiikka

Viisaudenhampaan perikoroniitin mikrobiologia

Kuvantamistutkimukset

Panoraamatomografiakuvaus

Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT)

Viisaudenhampaan poiston aiheet ja vasta-aiheet

Oikomishoidolliset näkökulmat

Parodontologiset näkökulmat

Ennakoivat poistot

 • Ennakoivalla poistolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa oireeton viisaudenhammas poistetaan etukäteen odotettavissa olevien ongelmien ehkäisemiseksi.
 • Osittain puhjenneet viisaudenhampaat, jotka eivät asentonsa vuoksi pääse puhkeamaan kunnollisesti, suositellaan poistettaviksi noin 25 vuoden ikään mennessä, koska toimenpidealueen paraneminen heikkenee iän myötä.

Perikoroniitin ehkäisy

Hampaan kiinnityskudostulehduksen ehkäisy

Kariesvaurioiden ehkäisy

Ennakoiviin poistoihin liittyviä taloudellisia näkökulmia

Hoito

Perikoroniitin akuuttihoito

 • Ensisijainen hoito on tulehtuneen hampaan poisto. Mikrobilääkeprofylaksitarpeen arvioimiseksi ks. suosituksen kappale Mikrobilääkitys.
 • Toissijaisena hoitona on perikoroniittisen alueen mekaaninen puhdistus ja käsittely klooriheksidiinivalmisteella. Sitä käytetään, jos hampaan poisto ei ole mahdollista. Tarvittaessa poistetaan alaviisaudenhampaan limakalvoa vahingoittava yläviisaudenhammas tai poikkeustapauksessa hiotaan vastapurijaa mekaanisen paikallisärsytyksen vähentämiseksi.
 • Tulehtunut hammas poistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään akuutin tilanteen rauhoituttua.
 • Mahdollinen märkäpesäke avataan ja kanavoidaan.
 • Hoitoon liitetään tarvittaessa peroraalinen mikrobilääkitys, jos on merkkejä infektion paikallisesta leviämisestä (esim. trismus), potilaalla on yleisoireita tai potilas on muun sairauden tai lääkityksen vuoksi altis infektiokomplikaatioille. Ks. Käypä hoito -suositus Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet, taulukko 2 «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet»5, «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkk...»93.
 • Jos paikallishoidon lisäksi tarvitaan systeemistä mikrobilääkitystä, yleensä 3–5 vuorokauden hoito riittää. Ensisijaiset mikrobilääkevaihtoehdot ovat
  • V-penisilliini 1 milj. IU x 3–4
  • kefaleksiini 500 mg x 3 (penisilliiniallergia, ei anafylaktista reaktiota).
  • klindamysiini 300 mg x 4 (anafylaktinen reaktio penisilliinille).
 • Jos kyseessä on paise, metronidatsoli (400 mg x 3) yhdistetään V-penisilliiniin tai kefaleksiiniin (ks. Käypä hoito -suositus Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet, taulukko 6 «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet»5). Jos metronidatsolin käyttö on vasta-aiheinen, hoidoksi soveltuu klindamysiini (300 mg x 4) tai amoksisilliini-klavulaanihappo (500/125 mg x 3). Hoidon kesto on yleensä noin 5 vuorokautta.
 • Omahoitoon kuuluvat
  • suuhygienian yleinen parantaminen. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää viisaudenhampaan alueen harjaukseen.
  • paikalliset klooriheksidiinivalmisteet 3–7 vuorokauden ajan
  • tupakkainterventio. Ks. Käypä hoito -suositus Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»7.
 • Uusi kliininen arvio on tarpeen, jos oireet eivät lievity tai pahenevat.

Hampaanpoiston tekniikasta

Jäännöstaskun ehkäisy ja hoito

Hermovaurion välttäminen

Lääkehoito viisaudenhammaskirurgiassa

Kipulääkitys

Klooriheksidiini

Mikrobilääkitys

Mikrobilääkkeiden haittavaikutukset

Glukokortikoidit

Leikkauksen jälkihoito

 • Potilaalle on annettava suulliset ja kirjalliset jälkihoito-ohjeet ja toimenpideyksikön yhteystiedot sekä tieto siitä, mihin hän voi ottaa yhteyttä virka-ajan ulkopuolella.
 • Tavanomaisessa paranemisessa «Skjelbred P, Lökken P. Pain and other sequelae af...»134
  • kipu on voimakkaimmillaan 6–8 tunnin kuluttua poistosta ja häviää muutamassa päivässä
  • posken turvotus kehittyy hitaasti, on suurimmillaan 24–48 tunnin kuluttua ja häviää normaalisti viikossa
  • suun avaamisen vaikeus on suurimmillaan 12–16 tunnin kuluttua ja häviää noin viikossa.
 • Potilas voi nopeuttaa toipumistaan merkittävästi omahoidolla viisaudenhampaan poiston jälkeen. Ks. jälkihoito-ohjeet «hoi50074a.pdf»1.
  • Jälkihoitoon kuuluvat muun muassa sideharsokompression ja kylmähauteen käyttö, haavan varominen, viileä ruokavalio, urheilun ja tupakoinnin välttäminen, klooriheksidiinivalmisteen paikallinen käyttö sekä tulehduskipulääkkeen ja mahdollisesti määrätyn mikrobilääkkeen käyttö.
 • Tapauskohtaisesti harkitaan, tarvitaanko leikkauksellisen hampaan poiston jälkeen 1–2 vuorokauden sairauspoissaolotodistusta.
 • Päivystyskäyntiin tai yhteydenottoon on poiston jälkeen aihetta, jos
  • verenvuoto ei tyrehdy noudatetuista jälkihoito-ohjeista huolimatta
  • kipu yltyy ohjeistetuista kipulääkkeistä huolimatta sietämättömäksi
  • kuume nousee hyvin korkeaksi tai yli 38 °C:n kuume jatkuu useita tunteja
  • yleisvointi heikkenee tai
  • käytettävistä lääkkeistä tulee haittareaktioita.

Komplikaatiot

Alveoliitti (K10.3)

Alaleuan johtopuudutuksesta aiheutuva hermovaurio (T80.8)

Alemman hammaskuoppahermon vaurio (T81.2) alaviisaudenhampaan poistossa

Kielihermon vaurio (T81.2) alaviisaudenhampaan poistossa

Alaleuan murtuma (T81.8) alaviisaudenhampaan poistossa

Yhteys poskionteloon (T81.8) yläviisaudenhampaan poiston yhteydessä

 • Akuutin poskionteloyhteyden ilmaantuvuus on tavallisissa yläviisaudenhampaiden poistoissa 5 %, osittain puhjenneiden poistoissa 10 % ja puhkeamattomien poistoissa 24 % «Rothamel D, Wahl G, d'Hoedt B ym. Incidence and pr...»168.
  • Yhteys on todennäköisin, kun juuri katkeaa poistossa, hammas on puhkeamaton ja potilas on iäkäs.
 • Aukon koon mukaan hoidoksi valitaan hyvä verihyytymä, ompeleet tai posken puolelta venytettävä kieleke sekä asianmukainen lääkitys, potilaan kotihoidon ohjaus ja paranemisen seuranta «Hupp JR. Prevention and management of surgical com...»169.
 • Poskiontelon läheisyys on arvioitava röntgenkuvasta ennen poistoa, ja koko toimenpide on suunniteltava sen mukaan.

Työnjako

 • Kun potilaalla epäillään viisaudenhammasvaivaa, hänet ohjataan hammaslääkärin arvioitavaksi.
 • Hoidon porrastuskäytännöt vaihtelevat maittain, eikä kansainvälisesti olla yksimielisiä siitä, tulisiko päätös viisaudenhampaan poistosta ja itse toimenpide jättää suu- ja leukakirurgeille vai voivatko peruskoulutetut hammaslääkärit osallistua niihin laajasti «Christensen GJ. Dental surgery and the general pra...»170, «Knutsson K. The mandibular third molar. Dentists&#...»171, «Joynson OB, Williams SL, Brickley MR ym. Lower thi...»172.
 • Suomessa peruskoulutetut hammaslääkärit poistavat suurimman osan viisaudenhampaista.
 • Poiston vaikeusasteen mukaisesti on kiinnitettävä huomiota työnjakoon ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Poiston vaikeusastetta ja työnjakoa pohdittaessa pitää ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon potilaan tila ja arvioida muun muassa seuraavia tekijöitä, jotka tekevät poistosta tavallista vaikeamman:
  • potilaaseen liittyvät tekijät, kuten korkea ikä, miessukupuoli, sairaudet, lääkitykset, niskan jäykkyys, paksut posket, iso kieli, suun vähäinen avautuminen, herkkä nielu tai yhteistyökyvyn puute
  • puitteisiin liittyvät tekijät, kuten kokematon toimenpiteen tekijä, kokematon avustaja, huono valaistus tai puutteelliset instrumentit
  • hampaaseen liittyvät tekijät, kuten hampaan sijaitseminen syvällä, hermokanavan läheisyys, poskiontelon läheisyys, hampaan suuri kaltevuuskulma, koukkujuurisuus, monijuurisuus tai purennassa oleva hammas.
 • Toimenpiteen tekijän pitkä kokemus vähentää viisaudenhammaskirurgian komplikaatioita «Berge TI, Gilhuus-Moe OT. Per- and post-operative ...»173, «Sisk AL, Hammer WB, Shelton DW ym. Complications f...»174, «Jerjes W, Upile T, Nhembe F ym. Experience in thir...»175.
 • Hermovauriot (kielihermo ja alempi hammaskuoppahermo) ovat Suomessa yleisimmät hampaan poistoon liittyvät vakuutustapahtumat «Koskela S, Suomalainen A, Apajalahti S ym. Malprac...»176. Hammaslääkärin tulisi vaurioiden ehkäisemiseksi pidättäytyä hermokanavan kanssa sivuavien tai päällekkäin kuvautuvien viisaudenhampaiden poistoista, jos hänen kirurginen osaamisensa ja kokemuksensa ovat vähäiset.
 • Hammaslääkäriopiskelijoiden «Christensen J, Matzen LH, Wenzel A. Should removal...»177 ja muiden aloittelevien leikattaviksi sopivat sellaiset helpot alaviisaudenhampaat, jotka eivät
  • ole taaksepäin kallistuneita
  • sijaitse syvällä impaktoituneina
  • ole läheisessä kontaktissa hermokanavaan.
 • Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä suositellaan, että puhkeamattomien tai osittain puhjenneiden viisaudenhampaiden poistot tehtäisiin erikoissairaanhoitona sairaalaoloissa «Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. Sos...»178, jos
  • hampaaseen liittyvä tulehdus on johtanut vaikeaan paikalliseen tai yleiseen komplikaatioon
  • potilaan terveydentila edellyttää toimenpiteen tekemistä sairaalassa
  • kyseessä on vaikea, erityisosaamista edellyttävä toimenpide.
 • Muissa tapauksissa toimenpide pystytään useimmiten tekemään perusterveydenhuollossa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Viisaudenhammas-suosituksen historiatiedot «Viisaudenhammas, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»3

Puheenjohtaja:

Hanna Thorén, professori, leukakirurgian erikoislääkäri, ylilääkäri; Turun yliopisto ja TYKS

Jäsenet:

Marja Pöllänen, HLT, dosentti, parodontologian erikoishammaslääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Jari Kellokoski, professori, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri, ylihammaslääkäri Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Keski-Suomen keskussairaala

Tuula Palotie, HLT, dosentti, oikomishoidon erikoishammaslääkäri; Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, suu- ja leukasairauksien osasto, HYKS Pää- ja kaulakeskus, suu- ja leukasairauksien linja

Annina Sipola, HLT, suuradiologian erikoishammaslääkäri; Oulun yliopiston suun terveyden tutkimusyksikkö, OYS Kuvantaminen

Johanna Snäll, dosentti, leukakirurgian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, suu- ja leukasairauksien osasto, HYKS Pää- ja kaulakeskus, suu- ja leukasairauksien linja

Hanna Välimaa, LT, suun mikrobiologian erikoishammaslääkäri, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri; Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, virologian osasto, HYKS Pää- ja kaulakeskus, suu- ja leukasairauksien linja

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset on kerätty 12.3.2020 julkaistun suosituksen laatimisen yhteydessä.

Jari Kellokoski: Sivutoimet: KYS, suu- ja leukakirurgian ylihammaslääkäri. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Vakuutusyhtiö TURVA, Amgen. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Johnson & Johnson, Straumann. Luottamustoimet: Valvira, pysyvä asiantuntija, suu- ja leukakirurgia. Muut sidonnaisuudet: Kuopion Hammaskulma Oy, Kuopio Plusterveys Hammaslääkärit, Jyväskylä.

Tuula Palotie: Sivutoimet: Helsingin yliopisto, Suu- ja leukasairauksien osasto, yliopistolehtori 20%; Mehiläinen, Leanportti, Helsinki, (4h/viikko), yksityishammaslääkäri. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Resmed Finland, 1000€ konsultaatiopalkkio 2018.

Marja Pöllänen: Sivutoimet: Hammas Mehiläinen Turku, erikoishammaslääkäri. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Ekoweb Turku (luentopalkkio). Luottamustoimet: Meritalon Hammaslääkärit Oy, hallituksen pj.

Annina Sipola: Sivutoimet: OYS, Kuvantaminen, Hammas ja suusairauksien röntgen, suuradiologi; Hammas Hohde, suuradiologi; Oral Hammaslääkärit, suuradiologi; Oulun kaupunki, hammaslääkäri, suuradiologi 2018 saakka. Luottamustoimet: EADMFR (European Academy of Dentomaxillofacial Radiology), Central Board; Hammaslääkäriseura Apollonian koulutustoimikunta, suuradiologia; Hammaslääkäriseura Apollonia, suuradiologian hallitus.

Johanna Snäll: Sivutoimet: Helsingin yliopisto, yliopistolehtori oa. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Apollonia. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Stryker, DePuySynthes. Muut sidonnaisuudet: Apuraha: Paulon säätiö.

Hanna Thorén: Sivutoimet: Turun yliopistollinen keskussairaala, ylilääkäri, Aiemmat: Helsingin yliopistollinen keskussairaala, erikoislääkäri. Luottamustoimet: Hammaslääkäriseura Apollonia, hallituksen jäsen.

Hanna Välimaa: Sivutoimet: Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS, erikoislääkäri. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Medgroup, Plandent, Oral, Hammaslääkäriseura Apollonia. Luottamustoimet: Valvira, pysyvä asiantuntija, Hammaslääkäriseura Apollonia, suupatologian ja suulääketieteen jaoston puheenjohtaja; Virustautien tutkimussäätiön asiamies. Ohjaushankkeet: Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan, THL.

Kirjallisuusviite

Viisaudenhammas. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»9

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Rantanen AV. The age of eruption of the third molar teeth. Acta Odontol Scand 1967;25 (suppl 48):1-86
 2. Ventä I, Ylipaavalniemi P, Turtola L. Clinical outcome of third molars in adults followed during 18 years. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:182-5 «PMID: 14762750»PubMed
 3. Ventä I, Turtola L. Korkeakouluopiskelijoiden suun terveyden muutokset kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia N:o 44. YTHS, Helsinki 2008. Saatavilla www http://www.yths.fi/filebank/586-44_SUUN_TERVEYDEN_MUUTOKSET_VENTA-TURTOLA.pdf
 4. Peltola JS. A panoramatomographic study of the teeth and jaws of Finnish university students. Community Dent Oral Epidemiol 1993;21:36-9 «PMID: 8432103»PubMed
 5. Suominen-Taipale L, Nordblad A, Vehkalahti M. Hampaattomuus ja hampaiden määrä. Kirjassa: Suominen-Taipale L, Nordblad A, Vehkalahti M, Aromaa A. Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 –tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16/2004. Helsinki 2004; s. 65-72. Saatavilla www http://www.terveys2000.fi/julkaisut/2004b16.pdf
 6. Nitzan DW, Tal O, Sela MN ym. Pericoronitis: a reappraisal of its clinical and microbiologic aspects. J Oral Maxillofac Surg 1985;43:510-6 «PMID: 3859594»PubMed
 7. Kay LW. Investigations into the nature of pericoronitis. Br J Oral Surg 1966;3:188-205 contd «PMID: 5222538»PubMed
 8. Piironen J, Ylipaavalniemi P. Local predisposing factors and clinical symptoms in pericoronitis. Proc Finn Dent Soc 1981;77:278-82 «PMID: 7301827»PubMed
 9. Ventä I, Turtola L, Murtomaa H ym. Third molars as an acute problem in Finnish university students. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;76:135-40 «PMID: 8361720»PubMed
 10. Knutsson K, Brehmer B, Lysell L ym. Pathoses associated with mandibular third molars subjected to removal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;82:10-7 «PMID: 8843448»PubMed
 11. Punwutikorn J, Waikakul A, Ochareon P. Symptoms of unerupted mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;87:305-10 «PMID: 10102590»PubMed
 12. Bataineh AB, Al QM. The predisposing factors of pericoronitis of mandibular third molars in a Jordanian population. Quintessence Int 2003;34:227-31 «PMID: 12731606»PubMed
 13. Almendros-Marqués N, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Influence of lower third molar position on the incidence of preoperative complications. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006;102:725-32 «PMID: 17138172»PubMed
 14. Hazza'a AM, Bataineh AB, Odat AA. Angulation of mandibular third molars as a predictive factor for pericoronitis. J Contemp Dent Pract 2009;10:51-8 «PMID: 19430626»PubMed
 15. Ventä I, Turtola L. Viisaudenhampaiden kirurginen hoitosuositus. Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden tutkimukseen perustuva hoito. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 41. Helsinki 2005. 11.4.2008. Saatavilla www http://www.yths.fi/filebank/532-Viisaudenhampaiden_hoitosuositus.pdf
 16. Ventä I, Ylipaavalniemi P, Turtola L. Long-term evaluation of estimates of need for third molar removal. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:288-91 «PMID: 10716110»PubMed
 17. Kautto A, Vehkalahti MM, Ventä I. Age of patient at the extraction of the third molar. Int J Oral Maxillofac Surg 2018;47:947-951 «PMID: 29661639»PubMed
 18. Fisher EL, Moss KL, Offenbacher S ym. Third molar caries experience in middle-aged and older Americans: a prevalence study. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:634-40 «PMID: 20171482»PubMed
 19. Garaas R, Moss KL, Fisher EL ym. Prevalence of visible third molars with caries experience or periodontal pathology in middle-aged and older Americans. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:463-70 «PMID: 21168252»PubMed
 20. Ventä I, Vehkalahti MM, Huumonen S ym. Signs of disease occur in the majority of third molars in an adult population. Int J Oral Maxillofac Surg 2017;46:1635-1640 «PMID: 28822678»PubMed
 21. Ventä I, Kylätie E, Hiltunen K. Pathology related to third molars in the elderly persons. Clin Oral Investig 2015;19:1785-9 «PMID: 25592154»PubMed
 22. Halverson BA, Anderson WH 3rd. The mandibular third molar position as a predictive criteria for risk for pericoronitis: a retrospective study. Mil Med 1992;157:142-5 «PMID: 1603407»PubMed
 23. McArdle LW, Andiappan M, Khan I ym. Diseases associated with mandibular third molar teeth. Br Dent J 2018;224:434-440 «PMID: 29569620»PubMed
 24. Singh P, Nath P, Bindra S ym. The predictivity of mandibular third molar position as a risk indicator for pericoronitis: A prospective study. Natl J Maxillofac Surg 2018;9:215-221 «PMID: 30546238»PubMed
 25. Katsarou T, Kapsalas A, Souliou C ym. Pericoronitis: A clinical and epidemiological study in greek military recruits. J Clin Exp Dent 2019;11:e133-e137 «PMID: 30805117»PubMed
 26. Galvão EL, da Silveira EM, de Oliveira ES ym. Association between mandibular third molar position and the occurrence of pericoronitis: A systematic review and meta-analysis. Arch Oral Biol 2019;107:104486 «PMID: 31374491»PubMed
 27. Yilmaz S, Adisen MZ, Misirlioglu M ym. Assessment of Third Molar Impaction Pattern and Associated Clinical Symptoms in a Central Anatolian Turkish Population. Med Princ Pract 2016;25:169-75 «PMID: 26566129»PubMed
 28. Bean LR, King DR. Pericoronitis: its nature and etiology. J Am Dent Assoc 1971;83:1074-7 «PMID: 5286137»PubMed
 29. Meurman JH, Rajasuo A, Murtomaa H ym. Respiratory tract infections and concomitant pericoronitis of the wisdom teeth. BMJ 1995;310:834-6 «PMID: 7711620»PubMed
 30. Björk A, Jensen E, Palling M. Mandibular growth and third molar impaction. Acta Odontol Scand 1956;14:231-71
 31. Ventä I, Murtomaa H, Ylipaavalniemi P. TME Predictor. Third molar eruption predictor. Helsinki University Licensing Ltd. US patentti N:o 5816814. Julkaistu 6.10.1998
 32. Ventä I, Murtomaa H, Ylipaavalniemi P. A device to predict lower third molar eruption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84:598-603 «PMID: 9431525»PubMed
 33. Ganss C, Hochban W, Kielbassa AM ym. Prognosis of third molar eruption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;76:688-93 «PMID: 8284071»PubMed
 34. Ventä I, Turtola L, Ylipaavalniemi P. Change in clinical status of third molars in adults during 12 years of observation. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:386-9; discussion 389-91 «PMID: 10199489»PubMed
 35. Begtrup A, Grønastøð HÁ, Christensen IJ ym. Predicting lower third molar eruption on panoramic radiographs after cephalometric comparison of profile and panoramic radiographs. Eur J Orthod 2013;35:460-6 «PMID: 22474212»PubMed
 36. Ganss C, Hochban W, Kielbassa AM ym. Prognosis of third molar eruption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;76:688-93 «PMID: 8284071»PubMed
 37. Ventä I, Murtomaa H, Turtola L ym. Assessing the eruption of lower third molars on the basis of radiographic features. Br J Oral Maxillofac Surg 1991;29:259-62 «PMID: 1911675»PubMed
 38. Wade WG, Gray AR, Absi EG ym. Predominant cultivable flora in pericoronitis. Oral Microbiol Immunol 1991;6:310-2 «PMID: 1820571»PubMed
 39. Leung WK, Theilade E, Comfort MB ym. Microbiology of the pericoronal pouch in mandibular third molar pericoronitis. Oral Microbiol Immunol 1993;8:306-12 «PMID: 8265205»PubMed
 40. Rajasuo A, Jousimies-Somer H, Savolainen S ym. Bacteriologic findings in tonsillitis and pericoronitis. Clin Infect Dis 1996;23:51-60 «PMID: 8816129»PubMed
 41. Peltroche-Llacsahuanga H, Reichhart E, Schmitt W ym. Investigation of infectious organisms causing pericoronitis of the mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:611-6 «PMID: 10847281»PubMed
 42. Sixou JL, Magaud C, Jolivet-Gougeon A ym. Evaluation of the mandibular third molar pericoronitis flora and its susceptibility to different antibiotics prescribed in france. J Clin Microbiol 2003;41:5794-7 «PMID: 14662986»PubMed
 43. Robertson D, Smith AJ. The microbiology of the acute dental abscess. J Med Microbiol 2009;58:155-62 «PMID: 19141730»PubMed
 44. Hjelm K, Seppänen L, Richardson R. Hammasperäisten paiseiden mikrobiologia. Suom Hammaslääkäril 2012;9:20-9
 45. Soukka T, Gaebler J, Meurman O. Suu- ja leukakirurgisten infektioiden yksinkertaistettu bakteeriviljely. Suom Hammaslääkäril 2017.
 46. Petersen LB, Olsen KR, Christensen J ym. Image and surgery-related costs comparing cone beam CT and panoramic imaging before removal of impacted mandibular third molars. Dentomaxillofac Radiol 2014;43:20140001 «PMID: 24922557»PubMed
 47. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 1990;28:20-5 «PMID: 2322523»PubMed
 48. Matzen LH, Berkhout E. Cone beam CT imaging of the mandibular third molar: a position paper prepared by the European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (EADMFR). Dentomaxillofac Radiol 2019;48:20190039 «PMID: 30810357»PubMed
 49. Ades AG, Joondeph DR, Little RM ym. A long-term study of the relationship of third molars to changes in the mandibular dental arch. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990;97:323-35 «PMID: 2321598»PubMed
 50. Rupp RP. Orthodontic relapse and the mandibular third molar: a literature review. Gen Dent 2000;48:344-6 «PMID: 11199603»PubMed
 51. Haavikko K, Altonen M, Mattila K. Predicting angulational development and eruption of the lower third molar. Angle Orthod 1978;48:39-48 «PMID: 272130»PubMed
 52. Magnusson C, Kjellberg H. Impaction and retention of second molars: diagnosis, treatment and outcome. A retrospective follow-up study. Angle Orthod 2009;79:422-7 «PMID: 19413377»PubMed
 53. De-la-Rosa-Gay C, Valmaseda-Castellón E, Gay-Escoda C. Spontaneous third-molar eruption after second-molar extraction in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;129:337-44 «PMID: 16527628»PubMed
 54. Reyneke JP, Tsakiris P, Becker P. Age as a factor in the complication rate after removal of unerupted/impacted third molars at the time of mandibular sagittal split osteotomy. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:654-9 «PMID: 12022103»PubMed
 55. Schwartz HC. Simultaneous removal of third molars during sagittal split osteotomies: the case against. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:1147-9 «PMID: 15346369»PubMed
 56. Colelia G, Giudice A. The timing of third molar removal in patients undergoing a bilateral sagittal split osteotomy. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:975 «PMID: 12908480»PubMed
 57. Bauss O, Schwestka-Polly R, Kiliaridis S. Influence of orthodontic derotation and extrusion on pulpal and periodontal condition of autotransplanted immature third molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;125:488-96 «PMID: 15067266»PubMed
 58. Bauss O, Zonios I, Rahman A. Root development of immature third molars transplanted to surgically created sockets. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:1200-11 «PMID: 18486785»PubMed
 59. Blakey GH, Marciani RD, Haug RH ym. Periodontal pathology associated with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1227-33 «PMID: 12420253»PubMed
 60. Blakey GH, Jacks MT, Offenbacher S ym. Progression of periodontal disease in the second/third molar region in subjects with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:189-93 «PMID: 16413889»PubMed
 61. Offenbacher S, Beck JD, Moss KL ym. What are the local and systemic implications of third molar retention? J Oral Maxillofac Surg 2012;70:S58-65 «PMID: 22916700»PubMed
 62. Rajasuo A, Sihvonen OJ, Peltola M ym. Periodontal pathogens in erupting third molars of periodontally healthy subjects. Int J Oral Maxillofac Surg 2007;36:818-21 «PMID: 17629461»PubMed
 63. Mansfield JM, Campbell JH, Bhandari AR ym. Molecular analysis of 16S rRNA genes identifies potentially periodontal pathogenic bacteria and archaea in the plaque of partially erupted third molars. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:1507-14.e1-6 «PMID: 22326171»PubMed
 64. Sencimen M, Saygun I, Gulses A ym. Evaluation of periodontal pathogens of the mandibular third molar pericoronitis by using real time PCR. Int Dent J 2014;64:200-5 «PMID: 24835305»PubMed
 65. White RP Jr, Madianos PN, Offenbacher S ym. Microbial complexes detected in the second/third molar region in patients with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1234-40 «PMID: 12420254»PubMed
 66. White RP Jr, Offenbacher S, Blakey GH ym. Chronic oral inflammation and the progression of periodontal pathology in the third molar region. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:880-5 «PMID: 16713800»PubMed
 67. Li ZB, Qu HL, Zhou LN ym. Nonimpacted Third Molars Affect the Periodontal Status of Adjacent Teeth: A Cross-Sectional Study. J Oral Maxillofac Surg 2017;75:1344-1350 «PMID: 28282519»PubMed
 68. Nunn ME, Fish MD, Garcia RI ym. Retained asymptomatic third molars and risk for second molar pathology. J Dent Res 2013;92:1095-9 «PMID: 24132082»PubMed
 69. Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 26.8.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 70. Kugelberg CF, Ahlström U, Ericson S ym. The influence of anatomical, pathophysiological and other factors on periodontal healing after impacted lower third molar surgery. A multiple regression analysis. J Clin Periodontol 1991;18:37-43 «PMID: 2045517»PubMed
 71. Kugelberg CF. Periodontal healing two and four years after impacted lower third molar surgery. A comparative retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1990;19:341-5 «PMID: 2128310»PubMed
 72. Giglio JA, Gunsolley JC, Laskin DM ym. Effect of removing impacted third molars on plaque and gingival indices. J Oral Maxillofac Surg 1994;52:584-7 «PMID: 8189295»PubMed
 73. Rajasuo A, Meurman JH, Murtomaa H. Periodontopathic bacteria and salivary microbes before and after extraction of partly erupted third molars. Scand J Dent Res 1993;101:87-91 «PMID: 8456256»PubMed
 74. Blakey GH, White RP Jr, Offenbacher S ym. Clinical/biological outcomes of treatment for pericoronitis. J Oral Maxillofac Surg 1996;54:1150-60 «PMID: 8859232»PubMed
 75. Montero J, Mazzaglia G. Effect of removing an impacted mandibular third molar on the periodontal status of the mandibular second molar. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:2691-7 «PMID: 21864969»PubMed
 76. Dicus-Brookes C, Partrick M, Blakey GH 3rd ym. Removal of symptomatic third molars may improve periodontal status of remaining dentition. J Oral Maxillofac Surg 2013;71:1639-46 «PMID: 23891011»PubMed
 77. Moss KL, Ruvo AT, Offenbacher S ym. Third molars and progression of periodontal pathology during pregnancy. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:1065-9 «PMID: 17517287»PubMed
 78. Divaris K, Fisher EL, Shugars DA ym. Risk factors for third molar occlusal caries: a longitudinal clinical investigation. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:1771-80 «PMID: 22398183»PubMed
 79. Shugars DA, Elter JR, Jacks MT ym. Incidence of occlusal dental caries in asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2005;63:341-6 «PMID: 15742284»PubMed
 80. Meurman JH, Rytömaa I, Murtomaa H ym. Erupting third molars and salivary lactobacilli and Streptococcus mutans counts. Scand J Dent Res 1987;95:32-6 «PMID: 3470896»PubMed
 81. Ylipaavalniemi P, Turtola L, Rytömaa I ym. Effect of position of wisdom teeth on the visible plaque index and gingival bleeding index. Proc Finn Dent Soc 1982;78:47-9 «PMID: 6980411»PubMed
 82. Rajasuo A, Meurman JH, Metteri J ym. Effect of extraction of partly erupted third molars on salivary microbial counts in conscripts. Caries Res 1990;24:273-8 «PMID: 2276165»PubMed
 83. Falci SG, de Castro CR, Santos RC ym. Association between the presence of a partially erupted mandibular third molar and the existence of caries in the distal of the second molars. Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41:1270-4 «PMID: 22464852»PubMed
 84. Mettes TD, Ghaeminia H, Nienhuijs ME ym. Surgical removal versus retention for the management of asymptomatic impacted wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD003879 «PMID: 22696337»PubMed
 85. Liedholm R, Knutsson K, Norlund A. Economic aspects of mandibular third molar surgery. Acta Odontol Scand 2010;68:43-8 «PMID: 19902994»PubMed
 86. Edwards MJ, Brickley MR, Goodey RD ym. The cost, effectiveness and cost effectiveness of removal and retention of asymptomatic, disease free third molars. Br Dent J 1999;187:380-4 «PMID: 10581815»PubMed
 87. Tulloch JF, Antczak-Bouckoms AA, Ung N. Evaluation of the costs and relative effectiveness of alternative strategies for the removal of mandibular third molars. Int J Technol Assess Health Care 1990;6:505-15 «PMID: 2128080»PubMed
 88. Berge TI. The impacted third molar. Assessments and consequences of removal. Väitöskirja, Bergenin yliopisto, Norja 1994:42-6
 89. Mercier P, Precious D. Risks and benefits of removal of impacted third molars. A critical review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg 1992;21:17-27 «PMID: 1569360»PubMed
 90. NICE, National Institute for Health and Care Excellence. Guidance on the Extraction of Wisdom Teeth. Published date: March 2000. http://www.nice.org.uk/guidance/ta1 http://www.nice.org.uk/guidance/ta1
 91. SIGN, Scottish Intercollediate Guidelines Network. Management of Unerupted and Impacted Third Molar Teeth. SIGN Publication Number 43, September 1999. http://www.sign.ac.uk/pdf/sign43.pdf http://www.sign.ac.uk/pdf/sign43.pdf
 92. Petrosyan V, Ameerally P. Changes in demographics of patients undergoing third molar surgery in a hospital setting between 1994 and 2012 and the influence of the National Institute for Health and Care Excellence guidelines. J Oral Maxillofac Surg 2014;72:254-8 «PMID: 24246253»PubMed
 93. Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 23.9.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 94. Badenoch-Jones EK, David M, Lincoln T. Piezoelectric compared with conventional rotary osteotomy for the prevention of postoperative sequelae and complications after surgical extraction of mandibular third molars: a systematic review and meta-analysis. Br J Oral Maxillofac Surg 2016;54:1066-1079 «PMID: 27832920»PubMed
 95. Sortino F, Pedullà E, Masoli V. The piezoelectric and rotatory osteotomy technique in impacted third molar surgery: comparison of postoperative recovery. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:2444-8 «PMID: 19022121»PubMed
 96. Barone A, Marconcini S, Giacomelli L ym. A randomized clinical evaluation of ultrasound bone surgery versus traditional rotary instruments in lower third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:330-6 «PMID: 20116704»PubMed
 97. Goyal M, Marya K, Jhamb A ym. Comparative evaluation of surgical outcome after removal of impacted mandibular third molars using a Piezotome or a conventional handpiece: a prospective study. Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50:556-61 «PMID: 22088359»PubMed
 98. Ramírez V, Marró P, López R. Effect of mechanical debridement on distal periodontal aspects of second molars after the extraction of third molars: a systematic review. J Periodontol 2012;83:595-601 «PMID: 21942787»PubMed
 99. Pogrel MA. What is the effect of timing of removal on the incidence and severity of complications? J Oral Maxillofac Surg 2012;70:S37-40 «PMID: 22705212»PubMed
 100. Kugelberg CF, Ahlström U, Ericson S ym. Periodontal healing after impacted lower third molar surgery in adolescents and adults. A prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1991;20:18-24 «PMID: 2019777»PubMed
 101. Camps-Font O, Caro-Bonfill C, Sánchez-Garcés MÀ ym. Periodontal Regenerative Therapy for Preventing Bone Defects Distal to Mandibular Second Molars After Surgical Removal of Impacted Third Molars: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Oral Maxillofac Surg 2018;76:2482-2514 «PMID: 30145192»PubMed
 102. Barbato L, Kalemaj Z, Buti J ym. Effect of Surgical Intervention for Removal of Mandibular Third Molar on Periodontal Healing of Adjacent Mandibular Second Molar: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-Analysis. J Periodontol 2016;87:291-302 «PMID: 26609696»PubMed
 103. Dodson TB. Is there a role for reconstructive techniques to prevent periodontal defects after third molar surgery? J Oral Maxillofac Surg 2005;63:891-6 «PMID: 16003612»PubMed
 104. Hassan KS, Marei HF, Alagl AS. Does grafting of third molar extraction sockets enhance periodontal measures in 30- to 35-year-old patients? J Oral Maxillofac Surg 2012;70:757-64 «PMID: 22177808»PubMed
 105. Aloy-Prósper A, García-Mira B, Larrazabal-Morón C ym. Distal probing depth and attachment level of lower second molars following surgical extraction of lower third molars: a literature review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010;15:e755-9 «PMID: 20383116»PubMed
 106. Karapataki S, Hugoson A, Falk H ym. Healing following GTR treatment of intrabony defects distal to mandibular 2nd molars using resorbable and non-resorbable barriers. J Clin Periodontol 2000;27:333-40 «PMID: 10847537»PubMed
 107. Corinaldesi G, Lizio G, Badiali G ym. Treatment of intrabony defects after impacted mandibular third molar removal with bioabsorbable and non-resorbable membranes. J Periodontol 2011;82:1404-13 «PMID: 21342008»PubMed
 108. Leung YY, Cheung LK. Safety of coronectomy versus excision of wisdom teeth: a randomized controlled trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108:821-7 «PMID: 19782621»PubMed
 109. Hatano Y, Kurita K, Kuroiwa Y ym. Clinical evaluations of coronectomy (intentional partial odontectomy) for mandibular third molars using dental computed tomography: a case-control study. J Oral Maxillofac Surg 2009;67:1806-14 «PMID: 19686914»PubMed
 110. Cilasun U, Yildirim T, Guzeldemir E ym. Coronectomy in patients with high risk of inferior alveolar nerve injury diagnosed by computed tomography. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:1557-61 «PMID: 21288616»PubMed
 111. Renton T, Hankins M, Sproate C ym. A randomised controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal of mandibular third molars. Br J Oral Maxillofac Surg 2005;43:7-12 «PMID: 15620767»PubMed
 112. Hirsch A, Shteiman S, Boyan BD ym. Use of orthodontic treatment as an aid to third molar extraction: a method for prevention of mandibular nerve injury and improved periodontal status. J Periodontol 2003;74:887-92 «PMID: 12887002»PubMed
 113. Alessandri Bonetti G, Bendandi M, Laino L ym. Orthodontic extraction: riskless extraction of impacted lower third molars close to the mandibular canal. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:2580-6 «PMID: 18022488»PubMed
 114. Wang Y, He D, Yang C ym. An easy way to apply orthodontic extraction for impacted lower third molar compressing to the inferior alveolar nerve. J Craniomaxillofac Surg 2012;40:234-7 «PMID: 21641229»PubMed
 115. Bailey E, Worthington HV, van Wijk A ym. Ibuprofen and/or paracetamol (acetaminophen) for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004624 «PMID: 24338830»PubMed
 116. Akural EI, Järvimäki V, Länsineva A ym. Effects of combination treatment with ketoprofen 100 mg + acetaminophen 1000 mg on postoperative dental pain: a single-dose, 10-hour, randomized, double-blind, active- and placebo-controlled clinical trial. Clin Ther 2009;31:560-8 «PMID: 19393845»PubMed
 117. Weil K, Hooper L, Afzal Z ym. Paracetamol for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD004487 «PMID: 17636762»PubMed
 118. Resnick CM, Calabrese CE, Afshar S ym. Do Oral and Maxillofacial Surgeons Over-Prescribe Opioids After Extraction of Asymptomatic Third Molars? J Oral Maxillofac Surg 2019;77:1332-1336 «PMID: 30876915»PubMed
 119. Rodríguez Sánchez F, Rodríguez Andrés C, Arteagoitia Calvo I. Does Chlorhexidine Prevent Alveolar Osteitis After Third Molar Extractions? Systematic Review and Meta-Analysis. J Oral Maxillofac Surg 2017;75:901-914 «PMID: 28189661»PubMed
 120. Lodi G, Figini L, Sardella A ym. Antibiotics to prevent complications following tooth extractions. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD003811 «PMID: 23152221»PubMed
 121. Ren YF, Malmstrom HS. Effectiveness of antibiotic prophylaxis in third molar surgery: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:1909-21 «PMID: 17884515»PubMed
 122. Arteagoitia I, Diez A, Barbier L ym. Efficacy of amoxicillin/clavulanic acid in preventing infectious and inflammatory complications following impacted mandibular third molar extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;100:e11-8 «PMID: 15953905»PubMed
 123. Lacasa JM, Jiménez JA, Ferrás V ym. Prophylaxis versus pre-emptive treatment for infective and inflammatory complications of surgical third molar removal: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial with sustained release amoxicillin/clavulanic acid (1000/62.5 mg). Int J Oral Maxillofac Surg 2007;36:321-7 «PMID: 17229548»PubMed
 124. Halpern LR, Dodson TB. Does prophylactic administration of systemic antibiotics prevent postoperative inflammatory complications after third molar surgery? J Oral Maxillofac Surg 2007;65:177-85 «PMID: 17236918»PubMed
 125. Lee JY, Do HS, Lim JH ym. Correlation of antibiotic prophylaxis and difficulty of extraction with postoperative inflammatory complications in the lower third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 2014;52:54-7 «PMID: 24029441»PubMed
 126. Chuang SK, Perrott DH, Susarla SM ym. Risk factors for inflammatory complications following third molar surgery in adults. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:2213-8 «PMID: 18940482»PubMed
 127. Menon RK, Gopinath D, Li KY ym. Does the use of amoxicillin/amoxicillin-clavulanic acid in third molar surgery reduce the risk of postoperative infection? A systematic review with meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg 2019;48:263-273 «PMID: 30145064»PubMed
 128. Kirchner M, Mafura M, Hunt T ym. Antimicrobial resistance characteristics and fitness of Gram-negative fecal bacteria from volunteers treated with minocycline or amoxicillin. Front Microbiol 2014;5:722 «PMID: 25566232»PubMed
 129. Zaura E, Brandt BW, Teixeira de Mattos MJ ym. Same Exposure but Two Radically Different Responses to Antibiotics: Resilience of the Salivary Microbiome versus Long-Term Microbial Shifts in Feces. mBio 2015;6:e01693-15 «PMID: 26556275»PubMed
 130. Abeles SR, Jones MB, Santiago-Rodriguez TM ym. Microbial diversity in individuals and their household contacts following typical antibiotic courses. Microbiome 2016;4:39 «PMID: 27473422»PubMed
 131. Khalil D, Hultin M, Rashid MU ym. Oral microflora and selection of resistance after a single dose of amoxicillin. Clin Microbiol Infect 2016;22:949.e1-949.e4 «PMID: 27569711»PubMed
 132. Vicentini CB, Ramacciato JC, Groppo FC ym. Clinical evaluation of two dexamethasone regimens in the extractions of impacted third molars-a randomized clinical trial. Oral Maxillofac Surg 2018;22:177-183 «PMID: 29536205»PubMed
 133. Ibikunle AA, Adeyemo WL, Ladeinde AL. Oral health-related quality of life following third molar surgery with either oral administration or submucosal injection of prednisolone. Oral Maxillofac Surg 2016;20:343-352 «PMID: 27447802»PubMed
 134. Skjelbred P, Lökken P. Pain and other sequelae after surgery – mechanisms and management. Kirjassa: Andreasen JO, Petersen JK, Laskin DM. Textbook and Color Atlas of Tooth Impactions. Diagnosis, treatment and prevention. Munksgaard, Copenhagen 1997;14:369-75
 135. Muhonen A, Ventä I, Ylipaavalniemi P. Factors predisposing to postoperative complications related to wisdom tooth surgery among university students. J Am Coll Health 1997;46:39-42 «PMID: 9248241»PubMed
 136. Chuang SK, Perrott DH, Susarla SM ym. Age as a risk factor for third molar surgery complications. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:1685-92 «PMID: 17719384»PubMed
 137. Heng CK, Badner VM, Clemens DL ym. The relationship of cigarette smoking to postoperative complications from dental extractions among female inmates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;104:757-62 «PMID: 17764988»PubMed
 138. Jones JK, Triplett RG. The relationship of cigarette smoking to impaired intraoral wound healing: a review of evidence and implications for patient care. J Oral Maxillofac Surg 1992;50:237-9; discussion 239-40 «PMID: 1542066»PubMed
 139. Meechan JG, Macgregor ID, Rogers SN ym. The effect of smoking on immediate post-extraction socket filling with blood and on the incidence of painful socket. Br J Oral Maxillofac Surg 1988;26:402-9 «PMID: 3263883»PubMed
 140. Saldanha JB, Casati MZ, Neto FH ym. Smoking may affect the alveolar process dimensions and radiographic bone density in maxillary extraction sites: a prospective study in humans. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:1359-65 «PMID: 16916669»PubMed
 141. Daly B, Sharif MO, Newton T ym. Local interventions for the management of alveolar osteitis (dry socket). Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD006968 «PMID: 23235637»PubMed
 142. Taberner-Vallverdú M, Nazir M, Sánchez-Garcés MÁ ym. Efficacy of different methods used for dry socket management: A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2015;20:e633-9 «PMID: 26116842»PubMed
 143. National Institutes of Health. U.S. National Library of Medicine. Phenol. Kappale 11: Toxicity. http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/phenol
 144. Loescher AR, Robinson PP. The effect of surgical medicaments on peripheral nerve function. Br J Oral Maxillofac Surg 1998;36:327-32 «PMID: 9831051»PubMed
 145. Caso A, Hung LK, Beirne OR. Prevention of alveolar osteitis with chlorhexidine: a meta-analytic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;99:155-9 «PMID: 15660084»PubMed
 146. Pogrel MA, Thamby S. Permanent nerve involvement resulting from inferior alveolar nerve blocks. J Am Dent Assoc 2000;131:901-7 «PMID: 10916328»PubMed
 147. Haas DA, Lennon D. A 21 year retrospective study of reports of paresthesia following local anesthetic administration. J Can Dent Assoc 1995;61:319-20, 323-6, 329-30 «PMID: 7736335»PubMed
 148. Krafft TC, Hickel R. Clinical investigation into the incidence of direct damage to the lingual nerve caused by local anaesthesia. J Craniomaxillofac Surg 1994;22:294-6 «PMID: 7798361»PubMed
 149. Pogrel MA, Schmidt BL, Sambajon V ym. Lingual nerve damage due to inferior alveolar nerve blocks: a possible explanation. J Am Dent Assoc 2003;134:195-9 «PMID: 12636123»PubMed
 150. Norton N. Intraoral injections. Kirjassa: Norton N. Netter’s Head and neck anatomy for dentistry. Saunders, Elsevier 2007, kappale 2
 151. Tantanapornkul W, Okouchi K, Fujiwara Y ym. A comparative study of cone-beam computed tomography and conventional panoramic radiography in assessing the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103:253-9 «PMID: 17234544»PubMed
 152. Tay AB, Go WS. Effect of exposed inferior alveolar neurovascular bundle during surgical removal of impacted lower third molars. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:592-600 «PMID: 15122566»PubMed
 153. Korkmaz YT, Kayipmaz S, Senel FC ym. Does additional cone beam computed tomography decrease the risk of inferior alveolar nerve injury in high-risk cases undergoing third molar surgery?Does CBCT decrease the risk of IAN injury? Int J Oral Maxillofac Surg 2017;46:628-635 «PMID: 28174060»PubMed
 154. Ghaeminia H, Gerlach NL, Hoppenreijs TJ ym. Clinical relevance of cone beam computed tomography in mandibular third molar removal: A multicentre, randomised, controlled trial. J Craniomaxillofac Surg 2015;43:2158-67 «PMID: 26596360»PubMed
 155. Petersen LB, Vaeth M, Wenzel A. Neurosensoric disturbances after surgical removal of the mandibular third molar based on either panoramic imaging or cone beam CT scanning: A randomized controlled trial (RCT). Dentomaxillofac Radiol 2016;45:20150224 «PMID: 26648386»PubMed
 156. Schultze-Mosgau S, Reich RH. Assessment of inferior alveolar and lingual nerve disturbances after dentoalveolar surgery, and of recovery of sensitivity. Int J Oral Maxillofac Surg 1993;22:214-7 «PMID: 8409561»PubMed
 157. Rood JP. Permanent damage to inferior alveolar and lingual nerves during the removal of impacted mandibular third molars. Comparison of two methods of bone removal. Br Dent J 1992;172:108-10 «PMID: 1739507»PubMed
 158. Hillerup S. Iatrogenic injury to oral branches of the trigeminal nerve: records of 449 cases. Clin Oral Investig 2007;11:133-42 «PMID: 17186310»PubMed
 159. Hillerup S. Iatrogenic injury to the inferior alveolar nerve: etiology, signs and symptoms, and observations on recovery. Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37:704-9 «PMID: 18501561»PubMed
 160. Eyrich G, Seifert B, Matthews F ym. 3-Dimensional imaging for lower third molars: is there an implication for surgical removal? J Oral Maxillofac Surg 2011;69:1867-72 «PMID: 21419547»PubMed
 161. Koskela S, Ventä I. Kielihermovauriot edelleen vahinkotilaston kärjessä. Suomen Hammaslääkärilehti 2017;11:
 162. Pichler JW, Beirne OR. Lingual flap retraction and prevention of lingual nerve damage associated with third molar surgery: a systematic review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91:395-401 «PMID: 11312457»PubMed
 163. Zunica JR. Normal responses to nerve injury: histology and psychophysics of regeneration. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 1992;4:323-36.
 164. Pippi R, Spota A, Santoro M. Prevention of Lingual Nerve Injury in Third Molar Surgery: Literature Review. J Oral Maxillofac Surg 2017;75:890-900 «PMID: 28142010»PubMed
 165. Perry PA, Goldberg MH. Late mandibular fracture after third molar surgery: a survey of Connecticut oral and maxillofacial surgeons. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:858-61 «PMID: 10935584»PubMed
 166. Pires WR, Bonardi JP, Faverani LP ym. Late mandibular fracture occurring in the postoperative period after third molar removal: systematic review and analysis of 124 cases. Int J Oral Maxillofac Surg 2017;46:46-53 «PMID: 27688170»PubMed
 167. Krimmel M, Reinert S. Mandibular fracture after third molar removal. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:1110-2 «PMID: 11021704»PubMed
 168. Rothamel D, Wahl G, d'Hoedt B ym. Incidence and predictive factors for perforation of the maxillary antrum in operations to remove upper wisdom teeth: prospective multicentre study. Br J Oral Maxillofac Surg 2007;45:387-91 «PMID: 17161510»PubMed
 169. Hupp JR. Prevention and management of surgical complications. Part II: Principles of exodontia. Kirjassa: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, fifth edition, Mosby Elsevier 2008, sivu 198.
 170. Christensen GJ. Dental surgery and the general practitioner. J Am Dent Assoc 1997;128:85-7 «PMID: 9002406»PubMed
 171. Knutsson K. The mandibular third molar. Dentists’ judgement in the removal of asymptomatic molars. Väitöskirja, Lundin yliopisto, Ruotsi 1996b:35.
 172. Joynson OB, Williams SL, Brickley MR ym. Lower third molar treatment planning ability of general dental practitioners and oral maxillofacial surgeons using receiver operating characteristics methodology. Br Dent J 1996;181:411-5 «PMID: 8990562»PubMed
 173. Berge TI, Gilhuus-Moe OT. Per- and post-operative variables of mandibular third-molar surgery by four general practitioners and one oral surgeon. Acta Odontol Scand 1993;51:389-97 «PMID: 8304016»PubMed
 174. Sisk AL, Hammer WB, Shelton DW ym. Complications following removal of impacted third molars: the role of the experience of the surgeon. J Oral Maxillofac Surg 1986;44:855-9 «PMID: 3464711»PubMed
 175. Jerjes W, Upile T, Nhembe F ym. Experience in third molar surgery: an update. Br Dent J 2010;209:E1 «PMID: 20596067»PubMed
 176. Koskela S, Suomalainen A, Apajalahti S ym. Malpractice claims related to tooth extractions. Clin Oral Investig 2017;21:519-522 «PMID: 27511213»PubMed
 177. Christensen J, Matzen LH, Wenzel A. Should removal of lower third molars be included in the pre-graduate curriculum for dental students? An evaluation of post-operative complications after student operations. Acta Odontol Scand 2012;70:42-8 «PMID: 21521005»PubMed
 178. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9
 179. Alqahtani NA, Khaleelahmed S, Desai F. Evaluation of two flap designs on the mandibular second molar after third molar extractions. J Oral Maxillofac Pathol 2017;21:317-318 «PMID: 28932049»PubMed
 180. Atieh MA. Diagnostic accuracy of panoramic radiography in determining relationship between inferior alveolar nerve and mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:74-82 «PMID: 20006158»PubMed
 181. Barden J, Edwards JE, McQuay HJ ym. Relative efficacy of oral analgesics after third molar extraction. Br Dent J 2004;197:407-11; discussion 397 «PMID: 15475903»PubMed
 182. Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to predict the relation between mandibular third molar teeth and the inferior alveolar nerve. Radiological and surgical findings, and clinical outcome. Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42:21-7 «PMID: 14706294»PubMed
 183. Blaeser BF, August MA, Donoff RB ym. Panoramic radiographic risk factors for inferior alveolar nerve injury after third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:417-21 «PMID: 12684956»PubMed
 184. Briguglio F, Zenobio EG, Isola G ym. Complications in surgical removal of impacted mandibular third molars in relation to flap design: clinical and statistical evaluations. Quintessence Int 2011;42:445-53 «PMID: 21519580»PubMed
 185. Chou YH, Ho PS, Ho KY ym. Association between the eruption of the third molar and caries and periodontitis distal to the second molars in elderly patients. Kaohsiung J Med Sci 2017;33:246-251 «PMID: 28433071»PubMed
 186. Clé-Ovejero A, Sánchez-Torres A, Camps-Font O ym. Does 3-dimensional imaging of the third molar reduce the risk of experiencing inferior alveolar nerve injury owing to extraction?: A meta-analysis. J Am Dent Assoc 2017;148:575-583 «PMID: 28532570»PubMed
 187. Ghaeminia H, Meijer GJ, Soehardi A ym. The use of cone beam CT for the removal of wisdom teeth changes the surgical approach compared with panoramic radiography: a pilot study. Int J Oral Maxillofac Surg 2011;40:834-9 «PMID: 21507612»PubMed
 188. Ghaeminia H, Perry J, Nienhuijs ME ym. Surgical removal versus retention for the management of asymptomatic disease-free impacted wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD003879 «PMID: 27578151»PubMed
 189. Glória JCR, Martins CC, Armond ACV ym. Third Molar and Their Relationship with Caries on the Distal Surface of Second Molar: A Meta-analysis. J Maxillofac Oral Surg 2018;17:129-141 «PMID: 29618876»PubMed
 190. Gomes AC, Vasconcelos BC, Silva ED ym. Sensitivity and specificity of pantomography to predict inferior alveolar nerve damage during extraction of impacted lower third molars. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:256-9 «PMID: 18201605»PubMed
 191. Guerrero ME, Nackaerts O, Beinsberger J ym. Inferior alveolar nerve sensory disturbance after impacted mandibular third molar evaluation using cone beam computed tomography and panoramic radiography: a pilot study. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:2264-70 «PMID: 22705219»PubMed
 192. Harada N, Beloor Vasudeva S, Matsuda Y ym. Characteristic findings on panoramic radiography and cone-beam CT to predict paresthesia after extraction of impacted third molar. Bull Tokyo Dent Coll 2015;56:1-8 «PMID: 25765570»PubMed
 193. Heurich T, Ziegler C, Steveling H ym. [Digital volume tomography--an extension to the diagnostic procedures available for application before surgical removal of third molars]. Mund Kiefer Gesichtschir 2002;6:427-32 «PMID: 12447656»PubMed
 194. Jiang Q, Qiu Y, Yang C ym. Piezoelectric Versus Conventional Rotary Techniques for Impacted Third Molar Extraction: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Medicine (Baltimore) 2015;94:e1685 «PMID: 26469902»PubMed
 195. Kirtiloglu T, Bulut E, Sümer M ym. Comparison of 2 flap designs in the periodontal healing of second molars after fully impacted mandibular third molar extractions. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:2206-10 «PMID: 17954315»PubMed
 196. Lee CT, Hum L, Chen YW. The effect of regenerative periodontal therapy in preventing periodontal defects after the extraction of third molars: A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc 2016;147:709-719.e4 «PMID: 27085787»PubMed
 197. Li ZB, Qu HL, Zhou LN ym. Influence of Non-Impacted Third Molars on Pathologies of Adjacent Second Molars: A Retrospective Study. J Periodontol 2017;88:450-456 «PMID: 27976596»PubMed
 198. Marcussen KB, Laulund AS, Jørgensen HL ym. A Systematic Review on Effect of Single-Dose Preoperative Antibiotics at Surgical Osteotomy Extraction of Lower Third Molars. J Oral Maxillofac Surg 2016;74:693-703 «PMID: 26706491»PubMed
 199. Matzen LH, Christensen J, Hintze H ym. Influence of cone beam CT on treatment plan before surgical intervention of mandibular third molars and impact of radiographic factors on deciding on coronectomy vs surgical removal. Dentomaxillofac Radiol 2013;42:98870341 «PMID: 22933533»PubMed
 200. Matzen LH, Petersen LB, Schropp L ym. Mandibular canal-related parameters interpreted in panoramic images and CBCT of mandibular third molars as risk factors to predict sensory disturbances of the inferior alveolar nerve. Int J Oral Maxillofac Surg 2019;48:1094-1101 «PMID: 30975577»PubMed
 201. Miclotte A, Grommen B, Cadenas de Llano-Pérula M ym. The effect of first and second premolar extractions on third molars: A retrospective longitudinal study. J Dent 2017;61:55-66 «PMID: 28359700»PubMed
 202. Qu HL, Tian BM, Li K ym. Effect of Asymptomatic Visible Third Molars on Periodontal Health of Adjacent Second Molars: A Cross-Sectional Study. J Oral Maxillofac Surg 2017;75:2048-2057 «PMID: 28495409»PubMed
 203. Ramos E, Santamaría J, Santamaría G ym. Do systemic antibiotics prevent dry socket and infection after third molar extraction? A systematic review and meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2016;122:403-25 «PMID: 27499028»PubMed
 204. Sammartino G, Tia M, Bucci T ym. Prevention of mandibular third molar extraction-associated periodontal defects: a comparative study. J Periodontol 2009;80:389-96 «PMID: 19254122»PubMed
 205. Sedaghatfar M, August MA, Dodson TB. Panoramic radiographic findings as predictors of inferior alveolar nerve exposure following third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2005;63:3-7 «PMID: 15635549»PubMed
 206. Smith AC, Barry SE, Chiong AY ym. Inferior alveolar nerve damage following removal of mandibular third molar teeth. A prospective study using panoramic radiography. Aust Dent J 1997;42:149-52 «PMID: 9241922»PubMed
 207. Staggers JA. A comparison of results of second molar and first premolar extraction treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990;98:430-6 «PMID: 2239842»PubMed
 208. van der Schoot EA, Kuitert RB, van Ginkel FC ym. Clinical relevance of third permanent molars in relation to crowding after orthodontic treatment. J Dent 1997;25:167-9 «PMID: 9105149»PubMed

A

Alaetuhampaiden ahtautumisen ja viisaudenhampaiden välinen yhteys

Viisaudenhampailla ei ole yhteyttä oikomishoidon jälkeen mahdollisesti tapahtuvaan alaetuhampaiden ahtautumiseen.

A

Alaleuan viisaudenhampaiden ennakoivat poistot paikallisten akuuttien ongelmien ehkäisemiseksi

Alaleuan viisaudenhampaan akuuttien ongelmien ehkäisemiseksi kannattaa alle 25-vuotiailta poistaa ennakoivasti sellaiset pystysuorat tai taaksepäin kallistuneet alaviisaudenhampaat, jotka ovat osittain puhjenneita eivätkä mahdu kokonaan puhkeamaan ja joilla on laajentunut kruunufollikkeli.

A

Alaviisaudenhampaan osittainen poisto (koronektomia) hermovaurion välttämiseksi

Hyvin valikoiduissa tapauksissa, joissa alemman hammaskuoppahermon vaurion riski on huomattava, vaikeasti sijaitsevan alaviisaudenhampaan pelkkä kruunun poisto vähentää hermon vaurioita.

A

Ibuprofeeni ja parasetamoli viisaudenhammaskirurgiassa

Ensivaiheen postoperatiivinen kivunlievitys on viisaudenhammaskirurgiassa tehokkaampaa ibuprofeenilla kuin parasetamolilla.

A

Kartiokeilatietokonetomografian (KKTT) käyttö alaviisaudenhampaan juurten ja hermokanavan suhteen selvittämisessä

Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) pystyy selvittämään mandibulaarikanavan ja alaviisaudenhampaan juurten suhteen silloin, kun panoraamatomografiakuvan perusteella rakenteet kuvautuvat päällekkäin tai ovat toistensa välittömässä läheisyydessä.

A

Kasvuikäisille tehdyn kiinteäkojeoikomishoidon yhteydessä tehtävien välihampaiden poistojen vaikutus viisaudenhampaiden kallistuskulmaan ja niiden puhkeamiseen

Välihampaiden poistot kiinteillä kojeilla tehdyn oikomishoidon yhteydessä eivät merkittävästi vaikuta ylä- tai alaleuan viisaudenhampaiden puhkeamissuuntaan, mutta saattavat joissain tapauksissa vähentää viisaudenhampaiden impaktoitumista.

A

Kielihermon vaurioituminen viisaudenhampaan poistoleikkauksen yhteydessä

Toimenpiteet linguaalipuolen kudoksissa alaleuan viisaudenhampaan poistoleikkauksessa lisäävät kielihermon vaurioitumisen riskiä.

A

Klooriheksidiinivalmisteet hammaskuopan tulehduksen ehkäisyssä viisaudenhammasleikkauksen jälkeen

Klooriheksidiinin käyttö vähentää viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen riskiä.

A

Mikrobilääkeprofylaksi viisaudenhammaskirurgiassa

Mikrobilääkeprofylaksi vähentää alaleuan viisaudenhampaan leikkauksen jälkeisiä tulehduskomplikaatioita.

A

Panoraamatomografian soveltuvuus alaviisaudenhampaan ja alaleuan hermokanavan suhteen kuvaukseen

Panoraamatomografiakuvaus on hyvä perustutkimus juuren ja hermokanavan suhteen arvioimiseksi, erityisesti sulkemaan pois alaviisaudenhampaan juuren ja hermokanavan läheisen kontaktin.

A

Potilaan iän merkitys toisen poskihampaan takapinnan kiinnityskudosten paranemiseen alaviisaudenhampaan poiston jälkeen

Impaktoituneen alaviisaudenhampaan poisto potilaan ollessa 25-vuotias tai nuorempi vähentää jäännöstaskun muodostumista toisen alaposkihampaan takapinnalle.

A

Viisaudenhammaskirurgiassa käytettävien särkylääkkeiden vertailu

Normaaliannoksilla käytetyt anti-inflammatoriset analgeetit (tulehdusta ehkäisevät kipulääkkeet) ja koksibit takaavat parhaimman kivun lievityksen ja vähäisimmät haittavaikutukset viisaudenhampaiden leikkauksissa.

A

Viisaudenhampaan poiston jälkeisen luutaskun ehkäisy toisen poskihampaan takapinnalta kudosohjaustekniikoiden avulla viisaudenhampaan poistoleikkauksen yhteydessä

Kudosohjaustekniikoilla (luukorvikkeet ja kudosohjauskalvot) on mahdollista saada lisää kiinnitystä ja luuta toisen poskihampaan takapinnalle alaviisaudenhampaan poiston jälkeen.

A

Viisaudenhampaiden ennakoivat poistot parodontiitin ehkäisemiseksi

Second molars adjacent to both soft-tissue impacted third molars and nonimpacted (fully erupted) third molars show elevated risk for periodontal pockets and alveolar bone loss compared to sites with absent third molars. Furthermore, patient age > 35 years, wisdom tooth in mandibular arch, smoking and male gender increase the risk for periodontal pathology.

B

Alaviisaudenhammas ja viereisen hampaan reikiintyminen

Kokonaan tai osittain puhjennut ja eteenpäin kallistunut alaviisaudenhammas ilmeisesti edesauttaa viereisen toisen alaposkihampaan takapinnan reikiintymistä.

B

Impaktoituneen alaviisaudenhampaan leikkausviillon vaikutus toisen alaposkihampaan kiinnityskudosten paranemiseen

Impaktoituneen alaviisaudenhampaan poistossa leikkausviillon muoto ilmeisesti vaikuttaa edullisesti ientaskun paranemiseen toisen alaposkihampaan takapinnalla.

B

KKTT-tutkimuksen vaikutus alaviisaudenhampaan hoidon suunnitteluun

KKTT-tutkimus ilmeisesti vaikuttaa alaviisaudenhampaan leikkaustekniikkaan.

B

KKTT-tutkimus ja viisaudenhampaan hermovaurioriski

KKTT-tutkimus ei ilmeisesti vähennä hermovaurion riskiä, eikä sitä tulisi käyttää rutiininomaisesti ennen viisaudenhampaan poistoa.

B

Ultraäänitekniikka viisaudenhammaskirurgiassa

Ultraäänikirurgia ilmeisesti vähentää leikkauksen jälkeistä turvotusta tavanomaiseen poratekniikkaan verrattuna.

Ientaskumittarilla tunnustellaan viisaudenhampaan ja naapurihampaan välisen ienkudoksen tila ja taskun syvyys
Kielihermon kulku viisaudenhampaan kielenpuoleisessa ikenessä
Kirjekuoriviilto
Kulmaviilto nopeuttaa paranemisen alkuvaihetta
Modifioitu kulmaviilto
Osittain puhjennut viisaudenhammas
Puhkeamaton hammas
Puhkeavan hampaan kruunuosaa ympäröivä follikkeli
Tarvittaessa voidaan tehdä lisätutkimuksia hermokanavan ja juuren suhteesta
Trapetsiviilto
Täysin puhjennut viisaudenhammas

Aiheeseen liittyviä suosituksia