Takaisin

Kielihermon vaurioituminen viisaudenhampaan poistoleikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Irja Ventä
1.7.2014

Näytön aste: A

Kielenpuolisen nostimen (Howarth periosteal elevator) käyttäminen luun ja luukalvon välissä lisää hermon ohimeneviä vaurioita.

Yhdysvalloissa vuonna 2001 julkaistu systemoitu DARE-katsaus «Pichler JW, Beirne OR. Lingual flap retraction and...»1 perustui 739 artikkelin hakuun, joista tutkimukseen valittiin 8 artikkelia vuosilta 1983–99. Julkaisuista 5 oli tehty Englannissa. Valintaperusteena oli, että seuranta-aika oli ainakin 6 kuukautta, kliiniset objektiiviset tuntotestit oli tehty (hipaisutunto ja 2 pisteen erotuskyky), eri leikkausmenetelmien lopputulokset eriteltiin ja että artikkelissa kuvattiin enemmän kuin 10 tapausta.

Kolme vertailtavaa kirurgista menetelmää olivat:

1) avaus posken puolelta ilman kielen puoleisen nostimen käyttöä

2) avaus posken puolelta ja kielen puoleisen läpän suojaus nostimella ja

3) kielen puolisen luun halkaisu ja kielen puoleisen läpän suojaus nostimella.

Kielihermon ohimenevä vaurio tuli useimmin 3. menetelmällä (9,6 %), seuraavaksi useimmin 2. menetelmällä (6,4 %) ja harvimmin 1. menetelmällä (0,6 %). Kielihermon vaurioitumisen vaara oli 8,8 kertaa suurempi posken puoleisessa avauksessa kielen puoleisen nostimen kanssa kuin ilman sitä, 13,3 kertaa suurempi kielen puolisen luun halkaisussa kuin posken puoleisessa avauksessa ilman kielen puoleista nostinta ja 1,5 kertaa suurempi kielen puoleisen luun halkaisussa kuin posken puoleisessa avauksessa nostimen kanssa (kaikki p < 0,001). Pysyväksi kielihermon vaurio jäi 0,2 %:ssa 1. menetelmällä, 0,6 %:ssa 2. menetelmällä ja 0,1 %:ssa 3. menetelmällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Suomessa käytetään yleisesti posken puolista avausta ilman kielen puoleista nostinta, jolloin tutkimuksen mukaan kielihermon vauriot jäävät vähäisimmiksi. Englannissa yleistä nostimen käyttämistä ei suositella Suomen oloihin. Kokemattomissa käsissä nostimella aiheutetaan kielihermon venyminen ja vaurio.

Kirjallisuutta

  1. Pichler JW, Beirne OR. Lingual flap retraction and prevention of lingual nerve damage associated with third molar surgery: a systematic review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91:395-401 «PMID: 11312457»PubMed